Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I HändelseVis kan och ska alla medarbetare inom hälso- och sjukvården rapportera olika typer av risker och avvikelser inom områdena

 • vård
 • arbetsmiljö
 • laboratoriediagnostik (Karolinska)
 • miljö
 • förbättringsförslag

Rapporterna handläggs av närmaste chef eller motsvarande som analyserar, beslutar om lämpliga åtgärder samt följer upp resultatet.

HändelseVis ger statistik som kan utgöra underlag vid förbättringsarbete och systemet skapar förutsättningar för strukturerad avvikelsehantering. Målet är att öka säkerheten för både patienter och medarbetare.

Systemet används inom samtliga förvaltningar och bolag som tillhör Region Stockholm samt ett mindre antal privata vårdgivare.

Ny e-tjänst för invånarna: Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare

Med den nya e-tjänsten kan patienter och invånare via 1177.se framföra klagomål och synpunkter på vården, ge beröm eller förslag till förbättringar. Vårdgivaren hanterar inkomna synpunkter och klagomål i HändelseVis. Svar skickas via HändelseVis till patientens/invånarens inkorg på 1177.se.

Nyttan

 • ökad tillgänglighet och inflytande för patienter och invånare
 • säker kommunikationsväg via 1177
 • vården skickar direkt kvittens med ärendenummer och att ärendet är mottaget
 • enklare att möta kravet på fyra veckors svarstid
 • diarieföring via HändelseVis
 • systematisk och enhetlig ärendehantering i HändelseVis
 • statistik i HändelseVis som ger underlag för att utveckla och stärka kvalitet och patientsäkerhet

Vänd dig till din lokala systemförvaltare för att börja använda tjänsten i din verksamhet.

Mer information om klagomål och synpunkter på vården finns på sidan Klagomål på vården

Inloggning och behörighet till HändelseVis

För att använda HändelseVis behöver du vara registrerad i Elektroniska katalogen, EK och ha tillgång till regionens gemensamma kommunikationsnät SLLnet. Närmaste linjechef informerar om lokala rutiner och inloggning.

Utbildning

På Lärtorget finns det flera utbildningar för HändelseVis. Utbildningarna kräver inloggning. Förvaltningar/bolag som inte använder Lärtorget har åtkomst till utbildningarna via sina intranät.

Kontaktuppgifter till din lokala HändelseVis-support

Svar på frågor samt support får du av din lokala systemförvaltare för HändelseVis. Fullständiga kontaktuppgifter når du via länken nedan.

Central systemförvaltning

Liselott Panthell Åkerlind, Pernilla Turunen Olsson och Roger Malm
Digital hälsa och vård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Kontakt

HändelseVis - funktionsbrevlåda

 • Uppdaterad: 15 juli 2022

 • Faktagranskad: 18 mars 2021

 • Redaktör: Johan Sjöstrand

 • Faktagranskare: Liselott Panthell Åkerlind, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen