Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Janusmed äldre är en av delarna i beslutsstödet Janusmed integrerad. Den aktiveras vid förskrivning till patienter som är 75 år eller äldre och visar varningar för läkemedel som bör undvikas för äldre patienter, om inte särskilda skäl föreligger.

Tjänsten baseras på preparaten i Socialstyrelsens rapport "Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre" och informationen hämtas från Sil, Svenska informationstjänster för läkemedel.

Janusmed äldre får information från journalsystemet om ålder och förskrivna läkemedel. Baserat på detta ges varningar när något läkemedel bör undvikas. När förskrivaren klickar på knappen visas preparatspecifika konsekvenser och rekommendationer. Där finns också en länk till Socialstyrelsens rapport.

Janusmed äldre är tillgänglig för samtliga verksamheter inom Region Stockholm, Region Gotland, Region Dalarna, Region Norrbotten och Västra Götalandsregionen som använder ett journalsystem med Janusmed integrerad.

Mer information

Kontakt

Avdelningen Kunskapsutveckling

  • Uppdaterad: 18 augusti 2022

  • Faktagranskad: 18 augusti 2022

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Solmaz Ghareh Chaie , Hälso- och sjukvårdsförvaltningen