Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Janusmed amning är ett kunskapsstöd som i första hand riktar sig till läkare och övrig sjukvårdspersonal, men även allmänheten är välkommen att ta del av informationen. Kunskapsstödet ger generella rekommendationer för när ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder läkemedel.

I kunskapsstödet finns en sökfunktion där du som användare snabbt kan få fram information om vilka läkemedel som kan användas, om särskilda överväganden finns eller bör undvikas under amning. Läkemedlen är sökbara på substansnamn och produktnamn.

Rekommendationerna i Janusmed amning är gjorda på substansnivå och bygger på kritisk värdering av publicerad litteratur, handböcker inom ämnet samt farmakologisk expertis. Texterna skrivs av farmaceuter och läkare och godkänns av specialistläkare i klinisk farmakologi. Varje substans presenteras med rekommendationer till vårdgivaren, en bakgrund till rekommendationen samt råd till allmänheten.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm ansvarar för sammanställning och distribution av kunskapsstödet som nås via webben eller Janusmed integrerad i journalsystems läkemedelsmodul.

Kontakt

Avdelningen Kunskapsutveckling

  • Uppdaterad: 26 januari 2022

  • Faktagranskad: 21 oktober 2021

  • Redaktör: Irina Öström Zetterman

  • Faktagranskare: Patrik Dreher Sköld, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen