Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Janusmed amning är ett kunskapsstöd som i första hand riktar sig till läkare och övrig sjukvårdspersonal. Det ger generella rekommendationer för när ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern går igenom en läkemedelsbehandling.

I kunskapsstödet finns en sökfunktion där du som förskrivare snabbt kan få fram information om vilka läkemedel som kan användas eller bör undvikas under amning. Läkemedlen är sökbara på substansnamn och preparatnamn.

Varje läkemedel presenteras med rekommendationer till vårdgivaren. Bedömningen av varje enskilt läkemedel bygger på kritisk värdering av publicerad litteratur, handböcker inom ämnet samt farmakologisk expertis. Texterna skrivs av farmaceuter och läkare och godkänns av specialistläkare i klinisk farmakologi.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm ansvarar för sammanställning och distribution av kunskapsstödet som nås via webben eller Janusmed integrerad i journalsystems läkemedelsmodul.

Kontakt

Avdelningen Kunskapsutveckling

  • Uppdaterad: 30 januari 2020

  • Faktagranskad: 30 januari 2020

  • Redaktör: Irina Öström Zetterman

  • Faktagranskare: Patrik Dreher Sköld, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen