Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Janusmed biverkning är en söktjänst som bara kan nås via Janusmed integrerad i journalsystemens läkemedelsmodul. Innehållet i Janusmed biverkning kommer från tjänsten Biverkningsöversikt, som tillhandahålls av SIDI och Sil/Inera, Synonymkällan från Sil/Inera och Fass.

Janusmed biverkning visar patientens ordinerade läkemedel. I sökfältet kan användaren söka på biverkningssymtom (exakt stavning krävs för träff). Då gör tjänsten en sökning för respektive läkemedel i Biverkningsöversikt och i Fassavsnitten Biverkningar, Kontraindikationer samt Varningar och försiktighet. För de biverkningar där det finns olika synonymer till det sökta ordet kommer sökningen att även göras på synonymerna.

Region Stockholm tar inte ansvar för eventuella undantag eller brister i Fasstextens kodning.

Kontakt

Avdelningen Kunskapsutveckling

  • Uppdaterad: 2 november 2023

  • Faktagranskad: 2 november 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Anikó Veg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen