Brödsmule-navigation

Information om biverkan hämtas från Fass. Janusmed biverkning visar inte varningar, utan är en söktjänst.

Vid klick på knappen visas patientens ordinerade läkemedel. I sökfältet kan användaren söka i fritext på biverkningssymtom. Sökning kan göras på hela eller delar av ord (exakt stavning krävs för träff i Fasstexten) och då gör tjänsten en sökning för respektive läkemedel i Fass-avsnitten: Biverkningar, Kontraindikationer, samt Varningar och försiktighet.

Region Stockholm tar inte ansvar för eventuella undantag eller brister i html-taggningen i Fasstexten.

Kontakt

Avdelningen Kunskapsutveckling