Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Information om biverkan hämtas från Fass. Janusmed biverkning visar inte varningar, utan är en söktjänst som endast nås via Janusmed integrerad i journalsystemens läkemedelsmodul.

Vid klick på knappen visas patientens ordinerade läkemedel. I sökfältet kan användaren söka i fritext på biverkningssymtom. Sökning kan göras på hela eller delar av ord (exakt stavning krävs för träff i Fasstexten) och då gör tjänsten en sökning för respektive läkemedel i Fass-avsnitten: Biverkningar, Kontraindikationer, samt Varningar och försiktighet.

Region Stockholm tar inte ansvar för eventuella undantag eller brister i html-taggningen i Fasstexten.

Kontakt

Avdelningen Kunskapsutveckling

  • Uppdaterad: 21 oktober 2022

  • Faktagranskad: 21 oktober 2021

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Solmaz Ghareh Chaie , Hälso- och sjukvårdsförvaltningen