Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Janusmed fosterpåverkan är ett kunskapsstöd som gör det möjligt att bedöma riskerna för fostret när mamman använder läkemedel under graviditeten.

Det riktar sig i första hand till läkare och övrig sjukvårdspersonal, men även allmänheten är välkommen att ta del av informationen. Texterna är utformade för att ge så konkret vägledning som möjligt och kan gärna läsas tillsammans med den gravida kvinnan

Det ingår bedömningar av i princip alla godkända läkemedel i Sverige och ett stort antal licenspreparat, totalt drygt 1 400 substanser. Bedömningarna är gjorda på substansnivå och bygger på uppgifter från Svenska medicinska födelseregistret samt kritisk värdering av vetenskaplig litteratur. Innehållet uppdateras löpande.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm ansvarar för tjänsten som nås via webben eller Janusmed integrerad i journalsystems läkemedelsmodul.

Läs mer

Kontakt

Avdelningen Kunskapsutveckling

  • Uppdaterad: 30 augusti 2022

  • Faktagranskad: 30 augusti 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Ulrika Nörby, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen