Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Kunskapsstödet Janusmed interaktioner används för att kontrollera om två eller flera läkemedel interagerar, det vill säga om det finns risk att ett läkemedel kan öka eller minska effekten av ett annat. Stödet finns på webben eller kan integreras i journalsystem.

Så här fungerar det

Janusmed interaktioner har som ambition att omfatta alla kliniskt relevanta farmakokinetiska interaktioner, det vill säga hur ett läkemedel påverkar ett annat läkemedels omsättning i kroppen. Vissa farmakodynamiska interaktioner, som har allvarliga konsekvenser eller är svåra att förutse, har också inkluderats.

Interaktionerna är graderade efter klinisk betydelse i fyra klasser, från A-D, i kombination med en siffra, 0-4, som representerar dokumentationens art. Janusmed interaktioner visar vilka konsekvenser läkemedelsinteraktionen kan få och rekommendation på hur interaktionen kan hanteras så att oönskade effekter undviks.

För den som vill fördjupa sig finns också mekanism, bakgrund och referenser. Janusmed interaktioner används med fördel tillsammans med Janusmed riskprofil för att få en mer heltäckande bild.

Har man Janusmed integrerad i sitt journalsystem ges automatiskt en varning när det finns en eller flera kliniskt relevanta interaktioner mellan läkemedel i patientens läkemedelslista. Vid sökning i Janusmed interaktioner på webben sker sökning även i kunskapsstöden riskprofil, njurfunktion, fosterpåverkan och amning. Tidigare krävdes inloggning till interaktionsstödet men det behövs inte längre.

Janusmed interaktioner är ett samarbete mellan Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Utbildning

Användare bör innan kunskapsstödet används genomföra den e-utbildning som tillhandahålls av Region Stockholm via portalen Lärtorget. Utbildningen visar kunskapsstödets olika funktioner och syftar till att användaren ska kunna tolka given information korrekt och patientsäkert.

Läs mer

Kontakt

Avdelningen Kunskapsutveckling

  • Uppdaterad: 2 december 2022

  • Faktagranskad: 6 oktober 2021

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Hanna Justad, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen