Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Janusmed interaktioner är ett kunskapsstöd som innehåller information om läkemedelsinteraktioner. Janusmed interaktioner används för att kontrollera om två läkemedel interagerar, det vill säga om det finns risk att ett läkemedel kan öka eller minska effekten av ett annat.

Interaktionerna är graderade efter klinisk betydelse i fyra klasser, från A-D. Janusmed interaktioner redovisar vilka konsekvenser läkemedelsinteraktioner kan få och ger förslag på hur de kan hanteras så att oönskade effekter undviks.

Janusmed interaktioner kompletteras av kunskapsstödet Janusmed riskprofil som kontrollerar om det finns risk för vissa vanliga eller potentiellt allvarliga biverkningar på grund av förstärkta effekter vid samtidig behandling med flera läkemedel. Sökning i Janusmed interaktioner sker samtidigt med sökning i Janusmed riskprofil.

Har du Janusmed integrerad i journalsystemet ges automatiskt en varning när det finns en eller flera interaktioner mellan läkemedel i patientens läkemedelslista.

Du kan även nå Janusmed interaktioner via webben. Där får du, av upphovsrättsliga skäl, skapa ett användarkonto innan du kan logga in och sedan själv mata in enskilda läkemedelsnamn eller patientens hela läkemedelslista. Inloggningen är gemensam för Janusmed interaktioner och Janusmed riskprofil

Janusmed interaktioner är ett samarbete mellan Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Gå till webbsidan

Läs mer

Kontakt

Avdelningen Kunskapsutveckling

  • Uppdaterad: 9 januari 2019

  • Faktagranskad: 1 juni 2020

  • Redaktör: Irina Öström Zetterman

  • Faktagranskare: Hanna Justad, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen