Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd som ger användare strukturerad och evidensbaserad information om köns- och genusaspekter på läkemedel. Syftet är att ge stöd till förbättrad läkemedelsbehandling genom att underlätta val av läkemedel och dosering relaterat till patientens kön.

Texterna anges per substans och kopplas till aktuellt svenskt läkemedelssortiment för att möjliggöra sökning på både substansnamn, produktnamn och ATC-kod. Varje substans har tilldelats en klassificering baserat på mängden evidens om könsskillnader för den substansen.

Kunskapsstödet nås via webben. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm ansvarar för sammanställning och distribution av kunskapsstödet.

Kontakt

Avdelningen Kunskapsutveckling

  • Uppdaterad: 21 oktober 2021

  • Faktagranskad: 21 oktober 2021

  • Redaktör: Irina Öström Zetterman

  • Faktagranskare: Linnéa Karlsson Lind, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen