Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Janusmed kön och genus är ett kunskapsstöd med strukturerad och evidensbaserad information om köns- och genusaspekter på läkemedel. Kunskapsstödet riktar sig till läkare och hälso- och sjukvårdspersonal och yfttar till att ge stöd till förbättrad läkemedelsbehandling genom att underlätta val av läkemedel och dosering relaterat till patientens kön.

Läkemedlen är sökbara på substansnamn och produktnamn. Varje läkemedelssubstans har tilldelats en klassificering baserat på mängden evidens om könsskillnader för den substansen och om könsskillnaderna bedöms vara kliniskt relevanta.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm ansvarar för sammanställning och distribution av kunskapsstödet. Kunskapsstödet nås via webben eller via beslutsstödet Janusmed integrerad i journalsystems läkemedelsmodul.

Kontakt

Avdelningen Kunskapsutveckling

  • Uppdaterad: 20 oktober 2022

  • Faktagranskad: 20 oktober 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Linnéa Karlsson Lind, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen