Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Janusmed riskprofil är ett kunskapsstöd som kompletterar Janusmed interaktioner. Kunskapsstödet kontrollerar om det finns risk för vissa vanliga eller potentiellt allvarliga biverkningar på grund av förstärkta effekter vid samtidig behandling med flera läkemedel.

Kunskapsstödet är endast tillgängligt för användare inom Region Stockholm anslutna till SLL-net.

Sökning i Janusmed riskprofil sker samtidigt med sökning i Janusmed interaktioner. Knappen Riskprofil signalerar om det finns en ökad risk för någon av de farmakologiska effekter som kunskapsstödet uppmärksammar. Signal om ökad risk anges i en tregradig skala.

Har du Janusmed integrerad i journalsystemet får du automatisk en signal när det finns ökad risk för biverkning på grund av förstärkta effekter av läkemedel i patientens läkemedelslista.

Du kan även nå Janusmed riskprofil via webben. Där får du, av upphovsrättsliga skäl, skapa ett användarkonto innan du kan logga in och själv mata in enskilda läkemedelsnamn eller patientens hela läkemedelslista. Inloggningen är gemensam för Janusmed riskprofil och Janusmed interaktioner.

Janusmed riskprofil är ett samarbete mellan Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Gå till webbsidan

Läs mer

Kontakt

Avdelningen Kunskapsutveckling

  • Uppdaterad: 9 januari 2019

  • Faktagranskad: 1 juni 2020

  • Redaktör: Irina Öström Zetterman

  • Faktagranskare: Hanna Justad, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen