Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Janusmed riskprofil är ett kunskapsstöd som används för att kontrollera om ett läkemedel riskerar att ge upphov till vanliga eller potentiellt allvarliga biverkningar genom att förstärka varandras effekter. Stödet kan integreras i journalsystem. Det finns också på webben men är för närvarande endast tillgängligt för anställda inom Region Stockholm/Gotland. Övriga användare ser ett hänglås på knappen.  

Så här fungerar det

Janusmed riskprofil täcker nio riskområden: antikolinerga effekter, förstoppning, sedation, ortostatism, ökad blödningsbenägenhet, serotonerga effekter, risker för kramper, förlängt QT-intervall samt njurpåverkan. För varje substans anges ett riskvärde för respektive riskområde. Riskvärden beräknas av en algoritm och stödet varnar om riskvärdena når upp till adekvat risknivå. Risknivåerna klassificeras i 0-3 och användaren får medicinsk konsekvens samt rekommendation hur risken kan hanteras för att undvika oönskade konsekvenser. Janusmed riskprofil används med fördel i kombination med Janusmed interaktioner då stöden kompletterar varandra.

Om man har Janusmed riskprofil integrerat i sitt journalsystem ges automatiskt en varning när ett eller flera läkemedel har påverkad risknivå. Om man använder Janusmed riskprofil via webben görs sökningar samtidigt i kunskapsstöden interaktioner, njurfunktion, fosterpåverkan samt amning. Tidigare krävdes inloggning för att använda riskprofil men det behövs inte längre.

Janusmed riskprofil är ett samarbete mellan Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Läs mer

Kontakt

Avdelningen Kunskapsutveckling

  • Uppdaterad: 26 januari 2022

  • Faktagranskad: 6 oktober 2021

  • Redaktör: Irina Öström Zetterman

  • Faktagranskare: Hanna Justad, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen