Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Kloka listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar i primärvård, specialiserad öppenvård och slutenvård. Region Stockholms läkemedelskommitté beslutar, efter förslag från läkemedelskommitténs expertgrupper, vilka läkemedel som ska rekommenderas i Kloka listan. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmaceutisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter.

Kloka listan finns både som en webbaserad tjänst där du kan göra sökningar direkt på webben och i tryckt format.

Beställ/ladda ner Kloka listan

Kontakt

Avdelningen digitalisering och IT

  • Uppdaterad: 26 januari 2022

  • Faktagranskad: 26 januari 2022

  • Redaktör: Irina Öström Zetterman

  • Faktagranskare: Elin Jerremalm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen