Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Nationell patientöversikt (NPÖ) är ett verktyg för nationellt sammanhållen journalföring. Med NPÖ kan vårdpersonal ta del av journalinformation som finns i andra vårdgivares journalsystem.

Nyttor och effekter

 • NPÖ ökar patientsäkerheten både regionalt och nationellt i samband med patienternas vård och behandling då vårdpersonal får åtkomst till journalinformation från andra vårdgivares journalsystem.
 • NPÖ ökar patientsäkerheten och effektiviserar vid vårdövergångar.
 • NPÖ spar tid eftersom tid och resurser inte behöver läggas på att rekvirera journalkopior.

Så fungerar NPÖ

NPÖ är ett webbaserat verktyg och fungerar som ett titthål eller fönster in i ett annat journalsystem som stängs igen när man går ut ur tjänsten. Informationen går inte att ändra, skriva ut eller spara ner i sitt eget journalsystem. Informationen visas på samma sätt oberoende av vilket journalsystem som visar upp informationen.

Det här visas i NPÖ

Det kan skilja sig åt mellan vårdgivare och journalsystem gällande vilken information som visas upp i tjänsten men de vanligaste förekommande typerna av journalinformation från hälso- och sjukvården kan visas upp i NPÖ.

Region Stockholms vårdgivare visar i huvudsak upp följande informationsmängder i NPÖ:

 • anteckningar
 • diagnoser
 • vårdkontakter
 • läkemedelsförteckningen (uthämtade förskrivna läkemedel)
 • vissa provsvar
 • vissa vaccinationer.

Olika typer av informationsdelning

De vårdgivare som använder NPÖ för att ta del av journalinformation från andra vårdgivare kallas för konsumenter. De vårdgivare som gör egen information synlig kallas för producenter. Vårdgivare kan ansluta sig som både producent och konsument eller enbart konsument eller producent.

Ju fler vårdgivare som producerar information till NPÖ, desto större blir nyttan med tjänsten.

Logg över NPÖ-slagningar

Varje gång någon läser i NPÖ registreras det och loggas. Denna logg har patienten rätt att ta del av. Loggar över NPÖ-slagningar är inte detsamma som loggar från ditt journalsystem. Det åligger varje vårdgivare att ha regelverk och rutiner för regelbunden uppföljning av användandet, exempelvis genom stickprovskontroller.

Anslutning till NPÖ för vårdgivare med journalsystemet Take care

 1. En förutsättning för anslutning är att vårdgivaren har vårdavtal med Region Stockholm.
 2. Vårdgivaren kontaktar sin Take care-support som gör de inställningar som krävs i Take care och som kontaktar den regionala samordnaren på hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) via e-tjanster.hsf@regionstockholm.se.
 3. Den regionala samordnaren på HSF gör de beställningar som krävs på den Regionala tjänsteplattformen och på den Nationella tjänsteplattformen.
 4. När beställningarna är klara kontaktar den regionala samordnaren på HSF vårdgivaren.

Anslutning till NPÖ för vårdgivare som använder ett journalsystem som inte är anslutet till NPÖ

 1. En förutsättning för anslutning är att vårdgivaren har offentlig finansiering.
 2. Gå in via länken nedan till Ineras hemsida och läs om hur man beställer anslutning av journalsystem till NPÖ.

Informationsmaterial

Information om NPÖ till vårdgivare:

Sammanhållen journalföring

Här finns länk till mer information om sammanhållen journalföring.

Med sammanhållen journalföring kan journaluppgifter delas mellan vårdgivare. Det ökar patientsäkerheten, underlättar i nästa steg i vårdkedjan samt ger färre fax- och telefonfrågor.

Support

Kontakta ditt lokala verksamhetsstöd eller din journalsystemssupport för support. 

Kontakt

För övrig information om NPÖ, kontakta:

Avdelningen digitalisering och IT

 • Uppdaterad: 10 oktober 2023

 • Faktagranskad: 10 oktober 2023

 • Redaktör: Björn Larsson

 • Faktagranskare: Annika Dyrén, hälso- och sjukvårdsförvaltningen