Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

NLL är under utveckling och fler funktioner införs kontinuerligt. Senast den 1 maj 2023 ska samtliga system för att se och/eller utfärda förskrivningar vara integrerade med E-hälsomyndighetens tekniska lösning.

Förskrivningskollen - informationskällan för vården

Förskrivningskollen ger bland annat förskrivare, sjuksköterskor utan förskrivningsrätt, dietister och farmaceuter i vården, som har SITHS-kort och patientens samtycke, rätt och möjlighet att titta på patientens lista över förskrivningar och uthämtade läkemedel.

Vårdpersonal som loggar in med SITHS-kort och har förskrivningsrätt inom ramen för sitt anställningsuppdrag ska INTE förskriva i Förskrivningskollen, utan använda sitt journalsystem precis som tidigare.

Fritidsförskrivare

Fritidsförskrivare kan logga in i Förskrivningskollen med e-legitimationen Freja e-id. Fritidsförskrivare är personer som förskriver läkemedel utanför sitt arbete, till exempel pensionerade förskrivare och andra förskrivare utan vårdgivare.

Inloggning Förskrivningskollen

Olika typer av spärrar

Patienten kan dölja information i Läkemedelskollen

Om patienten döljer en uppgift om förskrivet läkemedel i Läkemedelskollen sätts en spärr i NLL så att uppgiften inte visas för vårdverksamheten. Information finns då i Förskrivningskollen om att en uppgift är spärrad. Behörig hälso- och sjukvårdspersonal kan se uppgifterna bakom spärren om patienten samtycker till att visa spärrade uppgifter eller om patienten befinner sig i en medicinsk nödsituation. Förskrivare kan i Förskrivningskollen se om spärrad information rör särskilda läkemedel (till exempel narkotikaklassade) förskrivna de senaste två åren, men behöver patientens samtycke för att se vilka preparat det rör sig om.

Förskrivare kan skapa eller häva spärr för minderåriga

I Förskrivningskollen kan förskrivare skapa och häva spärr för en patients samtliga vårdnadshavare och ombud för att skydda ett barn eller ungdom under 18 år. Skapas spärr för vårdnadshavare visas inte förskrivningen eller förskrivningens uttag för vårdnadshavare eller ombud i Läkemedelskollen.

Spärr av behandlingsorsak

Patient kan via Läkemedelskollen spärra information om behandlingsorsak för apotek, men inte för vårdpersonal. 

Vårdpersonal med förskrivningsrätt kan spärra behandlingsorsak i Förskrivningskollen om det bedöms att en patient kan fara illa om hen får se behandlingsorsak. Informationen om behandlingsorsak filtreras då bort för patienten i Läkemedelskollen.

E-utbildningar och mer information

Information och e-utbildningar finns på E-hälsomyndighetens webbplats.

Läkemedelskollen - patientens information

Läkemedelskollen ger patienterna information om sina förskrivna och uthämtade läkemedel.

Nationella läkemedelslistan är lagreglerad

NLL regleras av lagen om nationell läkemedelslista och drivs av E-hälsomyndigheten på uppdrag av regeringen.

Support och kontakt

TakeCare-användare kontaktar sin lokala TakeCare-förvaltning.

Övriga användare kontaktar sin lokala förvaltning eller IT-support.

  • Uppdaterad: 31 januari 2022

  • Faktagranskad: 27 januari 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lena Issoufou Andersson , NLL Samordning, Region Stockholm