Till start

Vårdgivarguiden

Obstetrix är ett journalsystem som används av barnmorskemottagningar/ mödrahälsovårdscentraler och förlossningsenheter inom Region Stockholm.

Systemet följer graviditetsprocessen hela vägen från besök hos mödrahälsovården till ultraljudsenhetens undersökningar, förlossning, eftervård samt återrapportering till mödrahälsovården.

I Obstetrix ingår även preventivmedelsjournal, födelseanmälan samt moduler för tidsbokning. 

Användarstöd

Systeminformation, användarhandböcker, rutinbeskrivningar och organisation.

Lokal användarsupport

Danderyds sjukhus

Servicedesk
08-123 556 00

Karolinska Universitetssjukhuset

Suzanne Ramse Lifvendahl
073-966 08 53
suzanne.ramse-lifvendahl@regionstockholm.se

Södertälje sjukhus

Monica Berggren, Pamela Zander
072-582 35 81
monica.berggren@regionstockholm.se
pamela.zander@regionstockholm.se

BB Stockholm

Lena Molander
08-123 578 95, 070-830 39 51
lena.molander@bbstockholm.se

Södersjukhuset AB

Kvinnoklinikens IT-grupp
08-123 627 23
kkitgruppen.sodersjukhuset@regionstockholm.se

BB S:t Göran

Marielle Rotzius
072-157 92 15
marielle.rotzius@capiostgoran.se

Kontakt vid administrativa frågor

 

Elisabeth Lundberg|Förvaltningsledare

Anna Norstedt|Förvaltningsledare IT

Instruktion för personuppgiftsbiträde

Instruktionen avser behandling av personuppgifter i systemet Obstetrix, som används för journaldokumentation inom förlossning, barnmorskemottagning och obstetrisk ultraljudsmottagning. Den omfattar hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och dess underleverantörers behandling av personuppgifter som personuppgiftsbiträde och kompletterar Vårdavtalet respektive Personuppgiftsbiträdesavtalet.

  • Uppdaterad: 26 februari 2024

  • Faktagranskad: 29 september 2023

  • Redaktör: Björn Larsson

  • Faktagranskare: Laura Araya Oyarzo, serviceförvaltningen