Till start

Vårdgivarguiden

Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil, levererar kvalitetssäkrad information om läkemedel från flera olika källor till vårdens olika system.

Databasen är gemensam för alla regioner. Ordination av läkemedel kan göras utifrån samma förutsättningar och underlag, oavsett var i Sverige eller inom vilken regi vården bedrivs.

Inera AB ansvarar för produktion och utveckling av Sil. Region Stockholm ansvarar för driften av Stockholms Sil-server. 

Leverantörer av journalsystem måste anpassa sina system för att Sil ska kunna integreras och bli tillgänglig hos förskrivaren.

Sil som webbtjänst

En stor del av informationen i Sil finns tillgängligt via Sil Online. Det är en webbtjänst som möjliggör tillgång till uppdaterad läkemedelsinformation bland annat för förskrivare som inte arbetar i ett datoriserat journalsystem.

Anslutning till Sil-server

Kontakt

De leverantörer av journalsystem som vill ansluta sina system till Region Stockholms Sil-server kontaktar oss.

Avdelningen digitalisering och IT

  • Uppdaterad: 4 november 2021

  • Faktagranskad: 4 november 2021

  • Redaktör: Irina Öström Zetterman

  • Faktagranskare: Azim (Abdolazim) Rezaei Kalladj, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen