Till start

Vårdgivarguiden

Viss är ett medicinskt och administrativt webbstöd för läkare och sjuksköterskor i primärvården i Region Stockholm. Innehållet i Viss är kommersiellt obundet och fokus ligger på samverkan mellan olika vårdformer i regionen. Informationen kring vårdnivå/remiss och handläggningsrekommendationer gäller för vårdgivare med vårdöverenskommelse och/eller avtal med Region Stockholm.

Webbplatsen fungerar som kunskapsstöd för vårdgivarna i besluten vid handläggning av patienter. Målet är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.

Viss innehåller 300 handläggningsprogram. Programmen produceras inom kunskapsstyrningen regionalt eller hämtas in från Nationellt kliniskt kunskapsstöd (SKR) och granskas av berörda Regionala programområden (RPO).

Relaterad information

  • Uppdaterad: 21 februari 2022

  • Faktagranskad: 21 februari 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Carina Ekner, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen