Till start

Vårdgivarguiden

Viss är ett medicinskt och administrativt webbstöd för läkare och sjuksköterskor i primärvården. Innehållet i Viss är kommersiellt obundet och fokus ligger på samverkan mellan olika vårdformer i Region Stockholm.

Webbplatsen fungerar som stöd för vårdgivarna i besluten vid handläggning av patienter. Informationen kring vårdnivå/remiss och handläggningsrekommendationer gäller för vårdgivare med vårdöverenskommelse och/eller avtal med Region Stockholm.

Viss innehåller 300 vårdprogram. Vårdprogrammen produceras av Spesamgrupper (specialister i samverkan) och granskas av representanter för respektive specialitetsråd inom Stockholms medicinska råd och Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.

Relaterad information