Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Sökträffar

Hepatit C - Patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om hepatit C. Finns på flera språk.

Hepatit E - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om hepatit E

Hepatit E - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om hepatit E. Finns på flera språk.

Hiv - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om hiv.

Hiv - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om hiv. Finns på flera språk. Notera att översättningarna är baserade på en tidigare version som är snarlik den aktuella.

Hiv med välinställd behandling - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter med välinställd hivbehandling. Finns på flera språk.

HTLV-1 och HTLV-2 - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om HTLV-1 och HTLV-2.

HTLV-1 och HTLV-2 - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om HTLV-1 och HTLV-2.

Kikhosta - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om kikhosta.

Kikhosta - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om kikhosta. Finns på flera språk.

Klamydia - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om klamydia. Finns på flera språk.

Klamydia och LGV - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om klamydia och LGV

Legionella - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om legionella

Legionella - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om legionella.

Listeria - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om listeria

Listeria - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om listeria. Finns på flera språk.

Meningokocker - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om meningokocker.

Meningokocker - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om meningokocker.

Mpox - information till kontakter med låg risk för smitta

Smittskyddsblad om mpox med information och råd till kontakter med låg risk för smitta enligt den riskbedömning som presenteras i läkarinformationen. Finns på flera språk.

Mpox - information till nära kontakter med hög risk för smitta

Smittskyddsblad om mpox med information och förhållningsregler för nära kontakter med hög risk för smitta enligt den riskbedömning som presenteras i läkarinformationen. Finns på flera språk.

Mpox - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om mpox inklusive vägledning vid smittspårning.

Mpox - patientinformation

Smittskyddsblad om mpox med förhållningsregler för patienter och misstänkta fall. Finns på flera språk.

MRSA - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om MRSA.

MRSA - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om MRSA. Finns på flera språk.

Mässling - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om mässling.

Mässling - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om mässling. Finns på flera språk.

Papegojsjuka - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om papegojsjuka.

Papegojsjuka - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om papegojsjuka.

Pneumokocker - penicillinresistent - läkarinformation

Smittskyddsblad för läkare om penicillinresistenta pneumokocker.

Pneumokocker - penicillinresistent - patientinformation

Smittskyddsblad för patienter om penicillinresistenta pneumokocker. Finns även på engelska.

Visar 31-60/83