Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Kultur är en av fyra kärnverksamheter i Region Stockholm. Alla har rätt att ta del av kultur – även de som vistas inom vård och omsorg. Forskning visar att kultur kan bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet. Därför ska kulturen vara integrerad i hälso- och sjukvården och omsorgen i vårdkedjans olika delar.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Kompetenscentrum för kultur och hälsa har i uppdrag att främja långsiktiga samarbeten mellan vårdgivare och kulturlivet. Slutmålet är att olika former av kultur och kulturellt utövande ska gagna den som vistas inom vård och omsorg utifrån ett helhetsperspektiv på människan. På centrumets hemsida går det att ta del av forskning och beprövade metoder inom området.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa bidrar även till ny forskning och nya arbetssätt och skapar forum som gör det möjligt för olika yrkesutövare att mötas. Dessutom bidrar centrumet till att stärka kulturinnehållet inom vård och omsorg till exempel i form av kompetensutveckling av vård- och omsorgspersonal respektive kulturutövare, men också i styrande dokument.

Efter en projektfas 2016-­2018 är Kompetenscentrum för kultur och hälsa nu en del av Region Stockholms ordinarie verksamhet.

Konst och kultur i vården

Landstinget har en lång tradition av att arbeta med konst och kultur i vårdmiljöer. På länets sjukhus och vårdmottagningar finns en av landets största samlingar av modern och samtida konst. Just miljön betyder mycket för patienter och deras anhöriga i mötet med vården och skapar även trivsel för personalen.

För att den som vistas i vården ska kunna uppleva musik, teater, clowner, film eller högläsning och kanske själva delta i ett eget skapande, kan vårdgivare beställa kulturupplevelser genom ett särskilt subventionerat kulturutbud för vård och omsorg.

Region Stockholm erbjuder även Projektstöd kultur och hälsa för att låta kulturutövare samarbeta mer långvarigt med en vårdgivare och inte bara som enstaka besök.
När det gäller tillgång till böcker i vården har sjukhusen i länet etablerat olika lösningar för sina patientbibliotek. Stockholms stadsbibliotek håller i biblioteksverksamheten vid Karolinska sjukhuset i Solna respektive Huddinge och vid S:t Görans sjukhus, medan Södersjukhuset driver sin biblioteksverksamhet i egen regi.

För att främja olika konstområden har Region Stockholm etablerat så kallade länskulturfunktioner inom film, dans, slöjd, bildkonst och musik som under senare år har genomfört kulturinsatser inom länets vård och omsorg.

Mer information:

Utbildning

Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg 7,5 hp

Högskoleutbildning för dig som arbetar med äldre om hur musik och rörelse kan användas som psykosocial omvårdnadsinsats.