Återlämning av hjälpmedel | Vårdgivarguiden
Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hjälpmedel som hyrs av t ex kommun och sjukhus

De hjälpmedel som inte bekostas av Region Stockholm utan hyrs från hjälpmedelscentralen och beställts i Beställningsportalen på en namngiven brukare uppdateras inte i Beställningsportalen. Hjälpmedel som är registrerade med kommentaren ”Annans ansvar - förskriven i systemet, övrig info uppdateras ej” finns kvar på brukarens lista över förskrivna hjälpmedel även när det återlämnats till hjälpmedelscentralen. Uppdateringen görs endast av de hjälpmedel som faktureras hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

Återlämning av bashjälpmedel 

Registrerade bashjälpmedel i Beställningsportalen kan endast återlämnas/avregistreras av en förskrivare. Klicka på knappen ”Återlämna” när brukaren lämnat tillbaka ett hjälpmedel, när det inte längre finns hemma hos brukaren eller när ett hjälpmedel kasserats.

Återlämning av hyrhjälpmedel

Hjälpmedel som saknar knappen ”Återlämna” avregistreras av hjälpmedelscentralen. Kontakta hjälpmedelscentralen om hjälpmedel som finns med på listan över förskrivna hjälpmedel inte finns kvar hos brukaren, efter att det utretts att hjälpmedlet inte går att återfinna.

Hjälpmedel som finns på brukarens lista över förskrivna hjälpmedel genererar en begränsning av förskrivning. Gäller det bashjälpmedel kan du själv återlämna det i systemet, enligt ovan. Gäller det hjälpmedel som är annans ansvar kan du informera hjälpmedelscentralen om detta så öppnar de upp för möjlighet att förskriva.

Vid frågor kan du kontakta din hjälpmedelscentral eller hälso- och sjukvårdsförvaltningen på hjalpmedel.hsf@sll.se