Till start

Vårdgivarguiden

I slutet av maj 2023 togs möjligheten att kryssa i alternativet uttag via talong bort i Beställningsportalen vid förskrivning av produkter på följande ISO-koder :

150907 Livsmedel för medfödda ämnesomsättningssjukdomar
150930 Tillförselsystem för enteral näringstillförsel
159091 Berikning
159092 Kosttillägg
159093 Sondnäring
159094 Förtjockningsmedel
159095 Glutenfria produkter
159096 Modersmjölksersättning

Ändringen gäller sedan i maj vid nya förskrivningar. I öppna uttagsärenden kommer talonger fortsatt att hanteras.

  • Uppdaterad: 22 augusti 2023

  • Faktagranskad: 22 augusti 2023

  • Redaktör: Anna Breuer

  • Faktagranskare: Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen