Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Här publiceras kontinuerligt kommunikationsmaterial, till exempel presentationer och filmer, som kan användas i arbetet med kunskapsstyrning.

Kvalitetsarbete som inspirerat svensk kunskapsstyrning

Det nationella systemet för kunskapsstyrning i Sverige har inspirerats av ett framgångsrikt kvalitetsarbete vid Intermountain Healthcare i Utah. Arbetet leddes av Dr. Brent James som har besökt Region Stockholm och föreläst om sina erfarenheter.

Nedan finns länkar till inspelningen av föreläsningen i sin helhet och i delavsnitt där Brent James utifrån sin erfarenhet ger råd utifrån för att lyckas med kunskapsstyrning. Föreläsningen är på engelska men textad på svenska.

Kunskapsstyrning – ett samspel mellan ekonomi och kvalitet

Hela föreläsningen:
Kunskapsstyrning- ett samspel mellan ekonomi och kvalitet (inklusive för- och eftersnack med representanter för kunskapsstyrningsarbetet i Region Stockholm)

Tid: 91 minuter

Enbart föreläsningen: 
Kunskapsstyrning- ett samspel mellan ekonomi och kvalitet (utan för- och eftersnack)

Tid: 36 minuter

Delavsnitt: Från dokument till arbetssätt i klinisk vardag

Tid: 7 minuter

Delavsnitt: Samspel mellan ekonomi och kvalitet

Tid: 7 minuter

Delavsnitt: Variation i kvalitet och möjlighet till förbättring

Tid: 9 minuter

Delavsnitt: Hur kan vårdens komplexitet hanteras?

Tid: 14 minuter

Delavsnitt: Anpassning, införande och digitalisering av kunskapsstöd

Tid: 10 minuter

Delavsnitt: Hur hantera olika kunskapsstöd i primärvården?

Tid: 4 minuter

Om att arbeta i ett regionalt programområde

Magnus Röjvall, ordförande i regionalt programområde primärvård berättar.

Om syftet med kunskapsstyrningen och hur den fungerar

Magnus Thyberg, avdelningschef HSF kunskapsutveckling och representant för Stockholm-Gotland i ledningen av regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning.  

  • Uppdaterad: 24 april 2024

  • Faktagranskad: 25 september 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Ann-Christine Berg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen