Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Smittskydd Stockholm har tagit fram material som kan användas vid utbildningar för förskolepersonal. Det kan också användas när förskolan ska utarbeta hygieniska riktlinjer. Här finns också information och råd om några av de smittsamma sjukdomar som är vanliga hos barn i förskoleåldern och hur man kan minska smittspridningen.

Städrutiner i förskolan utarbetade av miljöförvaltningen i Stockholms stad, Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund och Sollentuna miljökontor i samarbete med Smittskydd Stockholm.

Råd vid mag- och tarmsmitta

Information och råd för att minska smittspridning.

Information och råd för att minska smittspridning.

Information och råd för att minska smittspridning.

Ytterligare råd

Information och råd för att minska smittspridning.

Information och råd för att minska smittspridning.

Information och råd för att minska smittspridning.

Information och råd för att minska smittspridning.

Information till dig som arbetar på en förskola där streptokockinfektioner förekommer.

Information till barnomsorgen avseende barn som är bärare av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) i näsan.

Föräldrainformation från Smittskydd Stockholm.

Fördjupning

Skriften handlar bland annat om hur man minskar risken för smittspridning i barngruppen och hur man kan engagera barnen i det arbetet.

Råden är ett viktigt verktyg i arbetet med att säkerställa att städningen i dessa lokaler sköts på ett godtagbart sätt.

Skriften om objektburen smitta är ett verktyg för de myndigheter som har tillsyn enligt miljöbalken. I skriften beskrivs bland annat hur smitta sprids, förebyggande åtgärder, provtagning, smittspårning och vem som ansvarar för olika åtgärder.

Här kan du som är miljö- och hälsoskyddsinspektör och ska inspektera förskolor eller stöter på tillsynen i ditt arbete hitta samlad information om varför tillsyn utförs, hur ansvarsfördelningen ser ut samt de områden som bör inspekteras.

Kontakt

Anna Hammarin|Smittskyddssjuksköterska, enhetschef

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

  • Uppdaterad: 14 maj 2019

  • Faktagranskad: 15 juni 2019

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anna Hammarin, Smittskydd Stockholm