Till start

Vårdgivarguiden

Smittskydd Stockholm har tagit fram material som kan användas vid utbildningar för förskolepersonal. Det kan också användas när förskolan ska utarbeta hygieniska riktlinjer. Här finns också information och råd om några av de smittsamma sjukdomar som är vanliga hos barn i förskoleåldern och hur man kan minska smittspridningen.

Städrutiner i förskolan utarbetade av miljöförvaltningen i Stockholms stad, Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund och Sollentuna miljökontor i samarbete med Smittskydd Stockholm.

Råd vid mag- och tarmsmitta

Information och råd för att minska smittspridning.

Ytterligare råd

Information och råd för att minska smittspridning.

Information och råd för att minska smittspridning.

Information och råd för att minska smittspridning.

Information och råd för att minska smittspridning.

Information till dig som arbetar på en förskola där streptokockinfektioner förekommer.

Fördjupning

Vägledning och stödmaterial som riktar sig till huvudmän och personal i förskolan och ska vara ett stöd i arbetet för en friskare förskola.

Här kan du som är miljö- och hälsoskyddsinspektör och ska inspektera förskolor eller stöter på tillsynen i ditt arbete hitta samlad information om varför tillsyn utförs, hur ansvarsfördelningen ser ut samt de områden som bör inspekteras.

Kontakt

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Karin Persson|Smittskyddssjuksköterska

Pernilla Svahn|Smittskyddssjuksköterska

Kim Jüllig-Sedvall|Smittskyddssjuksköterska

Sahar Nejat|Biträdande smittskyddsläkare

  • Uppdaterad: 13 juni 2023

  • Faktagranskad: 13 juni 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Sahar Nejat, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen