Brödsmule-navigation

Smittskydd Stockholm har tagit fram material som kan användas vid utbildningar för förskolepersonal. Det kan också användas när förskolan ska utarbeta hygieniska riktlinjer. Här finns också information och råd om några av de smittsamma sjukdomar som är vanliga hos barn i förskoleåldern och hur man kan minska smittspridningen.

Hygienråd i förskolan

Dokumentet är avsett att användas i samband med utbildningstillfällen för personal samt till hjälp vid utarbetande av hygieniska riktlinjer på förskolan.

Städrutiner i förskolan

Städrutiner i förskolan utarbetade av miljöförvaltningen i Stockholms stad, Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund och Sollentuna miljökontor i samarbete med Smittskydd Stockholm.

Råd vid mag- och tarmsmitta

Ytterligare råd

Fördjupning

Tillsynsvägledning förskolor - Folkhälsomyndigheten

Här kan du som är miljö- och hälsoskyddsinspektör och ska inspektera förskolor eller stöter på tillsynen i ditt arbete hitta samlad information om varför tillsyn utförs, hur ansvarsfördelningen ser ut samt de områden som bör inspekteras.

Kontakt

Joanna Nederby Öhd | Epidemiolog

Anna Hammarin | Smittskyddssjuksköterska, tjl 50 %

Malin Tihane | Smittskyddssjuksköterska

Madeleine Kais | Smittskyddssjuksköterska