Till start

Vårdgivarguiden

Det nationella nätverket Samverkan mot antibiotikaresistens (Strama) bildades 1995 med övergripande mål att bevara antibiotika som effektiva läkemedel vid bakteriella infektioner. Sedan 2009 finns en Stramagrupp i Stockholms län som en specialiserad resurs för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.

Strama Stockholm är en enhet inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och består av

 • allmänläkare
 • infektionsläkare
 • apotekare
 • sjuksköterska

Stockholms är ett av de län i Sverige som har den högsta förskrivningen av antibiotika mätt som antalet recept per 1000 invånare. Detta vill Strama Stockholm medverka till att ändra på och arbetar för att antibiotikaförskrivningen ska minska ytterligare. Det handlar i första hand om att avstå från onödig antibiotikabehandling men också om att göra kloka antibiotikaval ur medicinsk och ekologisk synvinkel eller att korta behandlingstiden. Antibiotika ska bara ges på korrekt indikation och med korrekt dosering. Därigenom kan vi hjälpas åt att motverka resistensutvecklingen, minska kostnaderna och undvika onödiga biverkningar.

Strama Stockholm arbetar för att öka medvetenheten om den hotande resistensutvecklingen och informerar brett mot vårdcentraler, sjukhuskliniker, närakuter, myndigheter, politiker och andra beslutsfattare, skola, förskola, media och andra aktörer.

Strama Stockholm har en uppdaterad webbplats med aktuell information och material (se länk nedan). Konkret erbjuds olika former av beslutsstöd och råd som

 • uppdaterade behandlingsrekommendationer
 • broschyr med rekommendation för behandling av de vanligaste infektionerna i öppenvården, den så kallade regnbågsbroschyren
 • applikationen Strama Nationell för smartphones med aktuella behandlingsrekommendationer
 • lathund med rekommendation för behandling av de vanligaste infektionerna i slutenvården
 • seminarier om infektionsbehandling för läkare och sjuksköterskor
 • föreläsningar på den enskilda mottagningen eller kliniken med återkoppling av enhetens förskrivningsstatistik av antibiotika
 • webbutbildning för läkare, tandläkare och sjuksköterskor
 • webbutbildning för allmänheten.

Kontakt

Webbutbildningar

Webbutbildning riktad till allmänheten som förmedlar varför det är viktigt att inte äta antibiotika i onödan.

Webbutbildning för läkare och sjuksköterskor som ger kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte fungerar.

Fördjupning

Det nationella nätverket Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens)

 • Uppdaterad: 10 december 2019

 • Faktagranskad: 11 januari 2020

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Anna-Lena Fastén, Specialistläkare, Strama Stockholm