Till start

Vårdgivarguiden

Antibiotikaresistenta bakterier är ett av vår tids stora hot mot folkhälsan. För att bromsa utvecklingen är det viktigt med kloka antibiotikaval. Antibiotika ska bara ges när det verkligen gör nytta och då med rätt preparat och korrekt dosering. Därigenom kan vi hjälpas åt att motverka resistensutvecklingen, minska kostnaderna och undvika onödiga biverkningar.

Det nationella nätverket Samverkan mot antibiotikaresistens (Strama) bildades 1995 med övergripande mål att bevara antibiotika som effektiva läkemedel vid bakteriella infektioner. Sedan 2009 finns en Stramagrupp i Stockholms län som en specialiserad resurs för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.

Strama Stockholm är en del av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och består av

 • allmänläkare
 • infektionsläkare
 • apotekare
 • sjuksköterska

Strama Stockholm arbetar för att öka medvetenheten om rationell antibiotikaanvändning och informerar brett mot vårdcentraler, sjukhuskliniker, närakuter, myndigheter, politiker och andra beslutsfattare, skola, förskola, media och andra aktörer.

Strama Stockholm har en uppdaterad webbplats med aktuell information och material (se länk nedan). Konkret erbjuds olika former av beslutsstöd och råd som

 • uppdaterade behandlingsrekommendationer
 • broschyr med rekommendation för behandling av de vanligaste infektionerna i öppenvården, den så kallade regnbågsbroschyren
 • applikationen Strama Nationell för smartphones med aktuella behandlingsrekommendationer
 • lathund med rekommendation för behandling av de vanligaste infektionerna i slutenvården
 • seminarier om infektionsbehandling för läkare och sjuksköterskor
 • föreläsningar på den enskilda mottagningen eller kliniken med återkoppling av enhetens förskrivningsstatistik av antibiotika
 • webbutbildning för läkare, tandläkare och sjuksköterskor
 • webbutbildning för allmänheten.

Kontakt

 • Uppdaterad: 10 januari 2024

 • Faktagranskad: 10 januari 2024

 • Redaktör: Tomas Wahl

 • Faktagranskare: Anna-Lena Fastén, hälso- och sjukvårdsförvaltningen