Till start

Vårdgivarguiden

Vid utredning av ett utbrott är god samverkan mellan bland annat Smittskydd Stockholm, kommunal miljö- och hälsoexpertis och länsveterinär av största vikt. Många olika smittämnen kan vara inblandade i utbrott men norovirus är det som orsakar flest sjukdomsfall i länet.

Snabba insatser kan förhindra fler insjuknande och bidra till att sänka kostnader för patient- och sjukvården. Snabba insatser är också viktiga för att fastställa smittämnet och spåra smittkällan.

Vad är ett utbrott?

Det finns flera olika definitioner av utbrott. WHO:s definition för vatten- och livsmedelsburna utbrott är "två eller fler personer som får en likartad sjukdom efter intag av samma typ av livsmedel eller vatten från samma källa och där de epidemiologiska bevisen utpekar livsmedlet eller vattnet som orsak till sjukdomen."

Livsmedelsverkets handbok för utredning av utbrott

Livsmedelsverket har 2020 sammanställt nedanstående handbok som innehåller kunskap och riktlinjer värdefulla att ha till hands vid utbrottsutredning.

Fördjupning

Information om matförgiftningar som orsakats av mikroorganismer och deras toxiner (gifter).

Samlad information om pågående och avslutade utbrott som Folkhälsomyndigheten vill informera särskilt om.

Vattenburna sjukdomsutbrott förekommer i Sverige liksom i andra länder.

Zoonoser är sjukdomar eller infektioner som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor.

Kontakt

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

  • Uppdaterad: 9 februari 2024

  • Faktagranskad: 9 februari 2024

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen