Till start

Vårdgivarguiden

Vaccinerna som ingår i Barnvaccinationsprogrammet ger skydd mot många smittsamma sjukdomar. Flera av sjukdomarna behöver man vara skyddad mot genom hela livet, framför allt gäller det stelkramp, difteri, polio, mässling, påssjuka och röda hund.

Stelkramp, difteri och polio

För att ha ett varaktigt skydd mot stelkramp och difteri rekommenderas alla vuxna komplettering med påfyllnadsdos vart 20:e år efter fullföljt barnvaccinationsprogram. Påfyllnadsdos ges med vaccin med reducerad antikroppshalt, gärna som kombinationsvaccin med skydd även mot kikhosta (dTp).

Påfyllnadsdos med vaccin mot polio (dos 5) rekommenderas inför resa till länder med förekomst att poliovirus.

Ovaccinerade vuxna rekommenderas grundvaccination med tre doser fulldosvaccin. Andra dosen ges efter 2 månader och den tredje dosen 6-12 månader efter den första. I Stockholm finns bara ett fulldosvaccin upphandlat, det fyrvalenta vaccinet Tetravac® (difteri, stelkramp, kikhosta, polio) som förskrivs off-label till ovaccinerade vuxna. Tio år efter tredje dosen ges den första påfyllnadsdosen med vaccin med reducerad antikroppshalt.

Mässling, påssjuka och röda hund

Även skydd mot mässling, påssjuka och röda hund rekommenderas till alla vuxna. Ungdomar och vuxna som inte är vaccinerade med två doser eller har haft sjukdomarna rekommenderas vaccination. Vaccinet ges i två doser med minst fyra veckors intervall.

Länkar

  • Uppdaterad: 30 oktober 2023

  • Faktagranskad: 30 oktober 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Katarina Widgren, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen