Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det finns två godkända vacciner, Zostavax och Shingrix, mot herpes zoster och dess komplikation postherpetisk neuralgi. Zostavax ges i engångsdos medan Shingrix rekommenderas i två doser givna med två månaders intervall. Inga rekommendationer om påfyllnadsdos finns i nuläget. Zostavax är ett levande försvagat vaccin mot herpes zoster, godkänt för personer som är 50 år och äldre. Shingrix är ett avdödat vaccin mot herpes zoster och är godkänt från 50 år samt för vuxna 18 år och äldre med ökad risk för bältros.

Shingrix finns inte tillgängligt för receptförskrivning eller rekvisition i Sverige.

  • Uppdaterad: 13 juni 2022

  • Faktagranskad: 13 juni 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Katarina Widgren, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm