HPV-vaccination i Sverige

Det finns många olika typer av HPV varav vissa kan förorsaka cancer. Det finns idag flera vacciner som ger bra skydd mot merparten av dessa cancerorsakande virus. Gardasil 9 är det vaccin som för närvarande är upphandlat i alla landsting i Sverige.

Sedan 1 januari 2010 ingår vaccination mot HPV för flickor 10-12 år gamla i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Enligt den aktuella föreskriften (HSLF-FS 2016:51, med komplettering avseende rotavirusvaccination i HSLF-FS 2019:17) erbjuds flickor i åk 5-6 erbjuds HPV-vaccination som en del av det allmänna vaccinationsprogrammet. Elevhälsan ansvarar sedan juni 2016 även för kompletterande vaccination avseende HPV till flickor upp till 18 år.

Kvinnor från 18 års ålder som vill vaccinera sig mot HPV kan vända sig till en husläkarmottagning eller vaccinationsmottagning. Vaccinationen bekostas då av patienten.

CRPS/POTS