Till start

Vårdgivarguiden

HPV-vaccination i Sverige

Det finns många olika typer av HPV varav vissa kan orsaka cancer. Det finns idag flera vacciner som ger bra skydd mot merparten av dessa cancerorsakande virus. Gardasil 9 är det vaccin som för närvarande är upphandlat i alla regioner i Sverige.

Vaccination mot HPV erbjuds alla barn födda 2009 och senare, i årskurs 5. Denna vaccination har erbjudits flickor sedan 2010 och pojkar födda 2009 och senare sedan augusti 2020.  För barn födda 2008 och tidigare gäller att vaccinationen endast ska erbjudas till flickor.

För barn mellan 9 och 14 år ges vaccinationen i två doser med minst sex månaders intervall. Personer över 14 år eller med nedsatt immunförsvar ges 3 doser.

Underlag för beslutet om ändring av antalet doser avseende HPV-vaccination som erbjuds flickor inom ramen för det nationella allmänna vaccinationsprogrammet.

  • Uppdaterad: 15 februari 2023

  • Faktagranskad: 15 februari 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Katarina Widgren, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen