Till start

Vårdgivarguiden

HPV-vaccination i Sverige

Det finns många olika typer av HPV varav vissa kan förorsaka cancer. Det finns idag flera vacciner som ger bra skydd mot merparten av dessa cancerorsakande virus. Gardasil 9 är det vaccin som för närvarande är upphandlat i alla regioner i Sverige.

Vaccination mot HPV erbjuds alla barn födda 2009 och senare, i årskurs 5. Denna vaccination har erbjudits flickor sedan 2010 och pojkar födda 2009 och senare sedan augusti 2020.  För barn födda 2008 och tidigare gäller att vaccinationen endast ska erbjudas till flickor.

På grund av den belastning på vården och elevhälsan som Coronapandemin orsakat finns en övergångsbestämmelse inskriven i föreskriftsändringen från Folkhälsomyndigheten. Den innebär att det finns möjlighet att även kunna vaccinera både pojkar och flickor i årskurs 6 till och med vårterminen 2022.

Om vaccination mot HPV utförs i årskurs 6 under övergångsperioden är det fortfarande enbart pojkar födda från och med 2009 som ska erbjudas vaccination.

Underlag för beslutet om ändring av antalet doser avseende HPV-vaccination som erbjuds flickor inom ramen för det nationella allmänna vaccinationsprogrammet.

  • Uppdaterad: 13 juni 2022

  • Faktagranskad: 13 juni 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Katarina Widgren, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm