Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Varje arbetsgivare inom landstingsfinansierad vård och omsorg ansvarar för att se över, och vid behov komplettera, mässlingsskyddet för all personal. Arbetsgivaren ska identifiera vilka anställda födda 1960–1980 som kan vara oskyddade mot mässling samt erbjuda dem som inte har skydd vaccination. Detsamma gäller vid nyanställning. Vaccinationen kan ske via företagshälsovården eller organiseras i egen regi.

Förstärkta insatser avseende kontroll av immunitet och profylax till redan anställda och vid nyanställning.

Riktlinjer och informationsunderlag för Region Stockholm.

Hälsodeklaration inför mässlingsvaccination av vuxna.

Hälsodeklaration inför mässlingsvaccination av personer under 18 år.

  • Uppdaterad: 1 april 2019

  • Faktagranskad: 1 april 2019

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Åsa Sjödin Leufvén, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm