Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Varje arbetsgivare inom landstingsfinansierad vård och omsorg ansvarar för att se över, och vid behov komplettera, mässlingsskyddet för all personal. Arbetsgivaren ska identifiera vilka anställda födda 1960–1980 som kan vara oskyddade mot mässling samt erbjuda dem som inte har skydd vaccination. Detsamma gäller vid nyanställning. Vaccinationen kan ske via företagshälsovården eller organiseras i egen regi.

Riktlinjer för mässlingsskydd bland all personal som arbetar inom landstingsfinansierad vård och omsorg

Förstärkta insatser avseende kontroll av immunitet och profylax till redan anställda och vid nyanställning.

Vaccinationsskydd för hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinjer och informationsunderlag för Stockholms län landsting.

Hälsodeklaration vuxna MPR

Hälsodeklaration inför mässlingsvaccination av vuxna.

Hälsodeklaration personer under 18 år MPR

Hälsodeklaration inför mässlingsvaccination av personer under 18 år.

  • Uppdaterad: 1 april 2019

  • Faktagranskad: 1 april 2019

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Maria Rotzén-Östlund, Smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm