Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Varje arbetsgivare inom landstingsfinansierad vård och omsorg ansvarar för att se över, och vid behov komplettera, mässlingsskyddet för all personal. Arbetsgivaren ska identifiera vilka anställda födda 1960–1980 som kan vara oskyddade mot mässling samt erbjuda dem som inte har skydd vaccination. Detsamma gäller vid nyanställning. Vaccinationen kan ske via företagshälsovården eller organiseras i egen regi.

Förstärkta insatser avseende kontroll av immunitet och profylax till redan anställda och vid nyanställning.

Hälsodeklarationen används vid översyn och komplettering av mässlingsskydd för personal.

Riktlinje för stöd vid bedömning av vaccinationsskydd hos medarbetare inom vården i Region Stockholm

  • Uppdaterad: 6 november 2023

  • Faktagranskad: 6 november 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Sahar Nejat, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen