Till start

Vårdgivarguiden

Källan till information om restnoteringar och andra avvikelser gällande vaccin kommer från Adda Inköpscentral. Adda inköpscentral har det nationella ansvaret för de vaccin som finns på avtal.

Restnoterade vacciner

2024-06-03 - Verorab istället för Rabies-Imovax

Verorab är nu på avtal istället för Rabies-Imovax. Sedan avtalsstart har Verorab funnits på licens på grund av brist av Rabies-Imovax. I och med godkännandet av Verorab ersätts nu Rabies-Imovax helt med Verorab. Verorab varunummer 187817. Förpackningarna är för tillfället med engelsk, fransk och spansk märkning (dispens finns för utländsk förpackning). Leverans av den svenska förpackningen förväntas ske under andra halvan av 2024

Namnbyten

2024-04-19 (uppdaterad 2024-05-22) - Apexxnar byter namn till Prevenar 20

Från och med den 1 mars är produktnamnet Apexxnar ersatt med namnet Prevenar 20. Vaccinet har också fått en utökad indikation och kan nu även användas till spädbarn och barn. Folkhälsomyndigheten har i och med detta uppdaterat sina rekommendationer för barn med mycket hög risk för allvarlig sjukdom med pneumokocker.

Rekommendationer från Smittskydd Stockholm för pneumokockvaccinering av riskgrupper. Gäller barn från 2 års ålder och vuxna.

Ändring av produktnamn och tillägg av indikation började gälla omgående i nationella register (FASS, Läkemedelsverket, SIL) samt i beställningssystemet Proceedo. Under en övergångsperiod finns även förpackningar med Apexxnar tillgängliga från leverantörer, innehållandes den tidigare versionen av bipacksedeln utan pediatrisk indikation.

Vid beställning samt sökning i Proceedo är produkten sökbar med det nya produktnamnet Prevenar 20 och med det varunummer som gäller för Apexxnar. Varan som levereras kommer att ha namnet Apexxnar med tillhörande varunummer. Detta tills slutförsäljning av kvarstående lager sker samt tills byte av varunummer sker.

Under övergångsperioden sker registrering och ersättning i Vaccinera precis som vanligt med det gamla produktnamnet Apexxnar.

Förpackningar märkta med det nya namnet Prevenar20 kommer preliminärt att börja distribueras i början av juli. I samband med det kommer även en uppdatering att ske i Vaccinera. Vi återkommer med närmare information då.

Övrig information

Prevenar 20 har samma beredningsform som Apexxnar och kommer att tillhandahållas i samma 0,5 ml-spruta för alla åldersgrupper. Tillgängliga förpackningsstorlekar (1-pack och 10-pack) är också oförändrade. I samband med att förpackningar märkta med det nya namnet Prevenar 20 börjar distribueras i Sverige kommer även varunummer att bytas enligt nedanstående tabell. Det bytet kommer preliminärt att ske under juli månad.

Mer information

I de fall licensläkemedel är det enda alternativet sker ansökan och beställning via Apoex.

För kontaktvägar till leverantörerna hänvisar vi till dokumentet nedan.

Rutiner för beställning av vacciner på rekvisition inom Region Stockholm. Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

För övriga frågor, kontakta Smittskydd Stockholm.

Smittskydd Stockholm

Under jourtid är numret kopplat via Karolinska Solnas växel.

  • Uppdaterad: 3 juni 2024

  • Faktagranskad: 16 juni 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Veronica Woxén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen