Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Källan till information om restnoteringar och andra avvikelser gällande vaccin kommer från Adda Inköpscentral. Adda inköpscentral har det nationella ansvaret för de vaccin som finns på avtal.

Restnoterade vacciner

Encepur vuxen

2022-08-25 - För närvarande är det brist på Encepur vuxen. I stället går det att beställa FSME-Immun Vuxen från 220901. FSME-Immun Vuxen 1-pack (vnr 097920) och FSME-Immun Vuxen 10-pack (vnr 190782). 

Avvikelser

Engerix barn, Havrix barn,  och Twinrix barn

2022-08-18 - Inom kort kommer 10-pack att utgå. När 10-packen ej längre går att beställa kommer 1-pack att finnas.

Vaccin Typhim Vi

2022-08-18 - levereras i utländskförpackning. Förpackningens märkning och bipacksedel är skriven på engelska, franska samt spanska. Ordinarie svensk produkt och produkten i den standardiserade exportförpackningen är identiska bortsett från märkningen och
bipacksedeln. Beställningar görs fortfarande på samma varunummer 181862.

Vaccin Vivotif

2022-08-18 - Har fått ny kombinerad svensk/finsk förpackning samt nytt varunummer 387416.

Encepur Barn

2022-06-30 - Encepur Barn 10 x 0,25 ml (utan nål) kommer att distribueras i tysk förpackning med nytt varunummer 590433. Det kommer även att finnas 20 x 0,25 ml (utan nål). Svensk förpackning kommer åter i augusti.

Mer information

I de fall licensläkemedel är det enda alternativet sker ansökan och beställning via ApoEx.

För kontaktvägar till leverantörerna hänvisar vi till dokumentet nedan.

Rutiner för beställning av vacciner på rekvisition inom Region Stockholm. Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

För övriga frågor, kontakta Smittskydd Stockholm.

  • Uppdaterad: 25 augusti 2022

  • Faktagranskad: 30 juni 2022

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Veronica Woxén, Smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm