Till start

Vårdgivarguiden

Källan till information om restnoteringar och andra avvikelser gällande vaccin kommer från Adda Inköpscentral. Adda inköpscentral har det nationella ansvaret för de vaccin som finns på avtal.

Restnoterade vacciner

2023-11-20 - TBE-vaccin (uppdaterad status)

Encepur Vuxen (10-pack) är åter i lager i. Dessa doser har kort hållbarhet (2024-04-30).

Encepur Vuxen med längre hållbarhet är åter i lager i oktober (10 pack) och november (1-pack).

Encepur Barn finns i lager.

Mer information

I de fall licensläkemedel är det enda alternativet sker ansökan och beställning via Apoex.

För kontaktvägar till leverantörerna hänvisar vi till dokumentet nedan.

Rutiner för beställning av vacciner på rekvisition inom Region Stockholm. Inkluderar prislista och avtalsvillkor för upphandlade vacciner.

För övriga frågor, kontakta Smittskydd Stockholm.

  • Uppdaterad: 20 november 2023

  • Faktagranskad: 16 juni 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Veronica Woxén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen