Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Beror på klinisk bild.
  2. Förhållningsregler: Inga förhållningsregler.
  3. Smittspårning: Inte aktuellt.
  4. Anmälan: Ingen klinisk anmälan ska göras i SmiNet. Anmäls endast av diagnostiserande laboratorium.
  5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Kontaktpersoner

Ann-Marie Lang|Smittskyddssjuksköterska

Anna Dahlberg|Smittskyddssjuksköterska

Björn Andersson|Smittskyddssjuksköterska

Inger Zedenius|Smittskyddssjuksköterska

Anne Tideholm Nylén|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

  • Uppdaterad: 18 april 2023

  • Faktagranskad: 18 april 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Anne Tideholm-Nylén, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen