Brödsmule-navigation

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Beror på klinisk bild.
  2. Förhållningsregler: Inga förhållningsregler.
  3. Smittspårning: Inte aktuellt.
  4. Anmälan: Endast av diagnostiserande laboratorium.
  5. Kostnadsfrihet: Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Kontaktpersoner

Externa länkar