Till start

Vårdgivarguiden

Sjukdomen SARS kännetecknas av svår lunginflammation och orsakas av coronaviruset SARS-CoV som varit känt sedan 2003. Sars lamslog delar av världen 2002–2003. Sedan utbrottet bringades under kontroll i bland annat Kina har inga humanfall av sars rapporterats sedan början av 2004. Till virusfamiljen coronavirus hör även mers-coronavirus som varit känt sedan 2012 och som orsakar sjukdomen mers (Middle Eastern Respiratory Syndrome) samt viruset SARS-CoV-2 som orsakar sjukdomen covid-19 (coronavirus disease 2019).

Klinisk smittskyddsanmälan/Sminet

Om misstanke om sars uppkommer ska smittskyddsläkaren i Stockholm omedelbart kontaktas. Smittskyddsläkaren nås dygnet runt via 08-123 143 00.

Kontakt

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

  • Uppdaterad: 30 juni 2023

  • Faktagranskad: 30 juni 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen