Till start

Vårdgivarguiden

Smittkoppor orsakas av variolavirus som tillhör virusfamiljen poxvirus där även viruset som orsakar sjukdomen mpox ingår. Sedan 1980 har Världshälsoorganisationen (WHO) förklarat världen vara fri från smittkoppor efter en intensiv kampanj under 1960- och 1970-talen för att utrota sjukdomen genom smittspårning och vaccination. I Sverige upphörde allmän vaccination mot smittkoppor 1976.

Under senare år har hotbilden om smittkoppsvirus som ett möjligt vapen för bioterrorism ökat, varför beredskapsplaner tagits fram för att kunna hantera sjukdomen.

Klinisk smittskyddsanmälan/Sminet

Om någon, mot all förmodan, skulle misstänka att ett nytt fall av smittkoppor uppträder, ska smittskyddsläkaren i Stockholm omedelbart kontaktas. Smittskyddsläkaren nås dygnet runt via 08-123 143 00.

Kontakt

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

  • Uppdaterad: 30 juni 2023

  • Faktagranskad: 30 juni 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen