Till start

Vårdgivarguiden

Det senaste fallet av smittkoppor förekom i Somalia 1977. 1980 förklarade världshälsoorganisationen (WHO) världen vara fri från smittkoppor. Under 2000-talet ökade dock hotet om att smittkoppor skulle användas som ett terrorvapen. Detta hot gjorde att många länder, däribland sverige, utarbetade särskilda planer för hur smittkoppor skall bekämpas om den åter skulle dyka upp.

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Om någon, mot all förmodan, skulle misstänka att ett nytt fall av smittkoppor uppträder, skall smittskyddsläkaren i Stockholm varskos omedelbart. Smittskyddsläkaren kan dygnet runt nås via 08-123 143 00.

Kontakt

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

  • Uppdaterad: 10 juli 2019

  • Faktagranskad: 4 maj 2019

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen