Brödsmule-navigation

Det senaste fallet av smittkoppor förekom i Somalia 1977. 1980 förklarade världshälsoorganisationen (WHO) världen vara fri från smittkoppor. Under 2000-talet ökade dock hotet om att smittkoppor skulle användas som ett terrorvapen. Detta hot gjorde att många länder, däribland sverige, utarbetade särskilda planer för hur smittkoppor skall bekämpas om den åter skulle dyka upp.

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Om någon, mot all förmodan, skulle misstänka att ett nytt fall av smittkoppor uppträder, skall smittskyddsläkaren i Stockholm varskos omedelbart. Smittskyddsläkaren kan dygnet runt nås via 08-123 143 00.

Kontakt

Telefon: 08-123 143 00 (växel)
Telefax: 08-123 143 01
E-post: registrator@smittskyddstockholm.se

Externa länkar