Till start

Vårdgivarguiden

Om sjukdomen

Zikavirus tillhör gruppen flavivirus dit även hör virusinfektionerna gula febern, dengue, japansk encefalit, fästingburen encefalit (TBE) och West Nile-virus. I likhet med gula febern-virus och denguevirus sprids zikavirus med aedesmyggor. Sjukdomen beskrevs hos människa i början av 1950-talet

Efter att zikavirus först isolerats från apor i Uganda 1947 har sjukdomsfall hos människa beskrivits sedan 1950-talet. Under efterföljande decennier beskrivs genom seroepidemiologiska studier fortsatt förekomst av zikavirus i framför allt Afrika, Indien och Sydostasien. Vid ett utbrott 2007 på ön Yap i den mikronesiska arkipelagen infekterades uppemot 73 procent av en tidigare helt icke-immun befolkning, men endast 19 procent utvecklade symtomgivande sjukdom. Under en epidemi i Franska Polynesien 2013 beskrevs för första gången ökad förekomst av neurologiska komplikationer i form av Guillain-Barrés syndrom (GBS) efter infektion med zikavirus, och retrospektiva analyser har även antytt en ökad förekomst av kongenitala fosterskador i form av mikrocefali. År 2015 började Brasilien rapportera fall av zikavirusinfektion vilket var första gången som viruset påträffades på den amerikanska kontinenten. Under den fortsatta smittspridningen i Central- och Sydamerika 2015-2017 beskrevs ökat antal fall av GBS och mikrocefali som möjliga komplikationer till infektion med zikavirus. Risken för fosterskador (kongenitalt zikavirussyndrom inkluderande mikrocefali) uppskattas vara som störst om zikavirusinfektionen uppträder under graviditetens första trimester.

Det har klarlagts att zikavirus kan överföras genom oskyddad sexuell kontakt med såväl symtomatiska som asymtomatiska individer som infekterats i områden med pågående myggburen smittspridning. Någon generell avrådan om resor på grund av zikavirusinfektioner finns inte. WHO och andra internationella hälsovårdsmyndigheter har utfärdat rekommendationer om lämpliga tidsperioder för barriärskydd vid sexuella kontakter alternativt sexuell avhållsamhet för att minimera riskexposition vid eller inför graviditet. Nedanstående karenstider bygger på insamlade data från utbrottsåren 2015-2017 om hur länge man kunnat påvisa potentiellt smittsamt zikavirus i olika vävnader (sädesvätska, vaginalsekret, urin, blod) hos infekterade personer:

  • kvinna rekommenderas avstå från försök till graviditet i 2 månader efter den senaste riskexpositionen för zikavirus (vistelse i land eller område med pågående myggburen smittspridning)
  • manlig sexualpartner till kvinna som planerar graviditet rekommenderas att avstå från försök till graviditet i 3 månader efter den senaste riskexpositionen för zikavirus.
  • manlig sexualpartner till gravid kvinna rekommenderas att använda kondom under hela graviditeten.

Utredning inklusive provtagning för zikavirus blir aktuellt framför allt hos gravid kvinna om symtom eller möjlig exposition inger misstanke om risk för zikavirusinfektion. Provtagning kan även övervägas vid symtom hos hemvändande resenärer som en differentialdiagnos till andra infektioner som denguefeber och malaria.

Kontakt

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

  • Uppdaterad: 7 juli 2023

  • Faktagranskad: 7 juli 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen