Till start

Vårdgivarguiden

Under 2015–16 pågick en omfattande spridning av det myggburna zikaviruset i framför allt Syd- och Mellanamerika, Mexico och Karibien. Senaste tre åren har transmissionen varit lägre. Infektionen är i regel mycket mild eller till och med symtomlös och utgör i regel ingen risk för resenärer.

Det finns dock en koppling mellan zikainfektion och allvarliga fosterskador och sannolikt även med en låg risk för Guillain-Barrés syndrom hos vuxna. Infektion under graviditet kan orsaka mikrocefali hos det nyfödda barnet. Hur stor risken är för fosterskador, om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är störst, vet man dock inte idag.

Misstankarna har stärkts om att zikavirus kan leda till komplikationer vid infektion hos gravida. Någon generell avrådan om resor på grund av zikavirusinfektioner finns inte. Däremot rekommenderas alla barnönskande kvinnor att inte bli eller försöka bli gravida under 2 månader efter en resa till riskområden, för män gäller tidsgränsen 3 månader efter hemkomst. Om de behöver genomföra en sådan resa är det viktigt att de får råd om hur de ska skydda sig mot smitta. Mer information om zikavirus och graviditet finns hos INFPREG.

Provtagning för zikavirus är aktuell framför allt för gravida kvinnor som rest i områden där zikavirus sprids, men kan även övervägas hos övriga resenärer med symtom förenliga med zika som en differentialdiagnos till andra smittämnen som denguevirus och malaria. För information se Folkhälsomyndighetens dokument om handläggning (uppdaterat maj 2019).

Kunskapssammanställning och rekommendation för handläggning vid misstanke om infektion med zikavirus.

Kontakt

Malin Tihane|Smittskyddssjuksköterska

Maria-Pia Hergens|Epidemiolog, smittskyddssjuksköterska

Andreas Jacks|Biträdande smittskyddsläkare

Externa länkar

European Centre for Disease Prevention and Control informerar om zikavirus

  • Uppdaterad: 6 februari 2023

  • Faktagranskad: 6 februari 2023

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Andreas Jacks, Smittskydd Stockholm, hälso- och sjukvårdsförvaltningen