Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Basala hygienrutiner

All personal inom vård och omsorg ska arbeta för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. För att möjliggöra detta används i Sverige arbetssättet Basala hygienrutiner. Gällande rutiner finns beskrivna i föreskriften SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg.

Desinfektionsguiden

En praktisk guide från Vårdhygien Stockholm om desinfektion av händer, hud, ytor och föremål – allt för att minska risken för smittspridning.

Det är en påbyggnadsutbildning inom området desinfektion för dig som arbetar inom vård och omsorg. En förutsättning för utbildningens genomförande är att du först har genomgått den digitala utbildningen i Basala hygienrutiner

Tillgång till utbildningarna

De digitala utbildningarna Basala hygienrutiner och Desinfektionsguiden är endast öppna för Vårdhygien Stockholms avtalskunder. Inloggning sker med kod eller via inloggning i Lärtorget.

 • Inloggning via Lärtorget kan enbart ske för de vårdgivare inom Region Stockholm som har avtal med både Lärtorget och Vårdhygien Stockholm
 • För övriga vårdgivare sker inloggning via kod.
 • För kunder som inte har avtal med Vårdhygien Stockholm finns möjlighet att teckna en prenumeration på utbildningarna. Inloggning sker därefter via kod. Prenumeration kan enbart tecknas av enheter, arbetsplatser, företag och liknande – ej av enskilda personer.

Om du vill teckna en prenumeration kan du mejla till:

Inloggning via Lärtorget

Inloggning via kod

Tekniska krav på användarens utrustning

Den digitala utbildningarna är gjord i html-format och kan genomföras i såväl dator, smartphone som surfplatta.

Webbläsare, dator

 • Senaste versionen av Microsoft Edge
 • Senaste versionen av Google Chrome
 • Senaste versionen av Mozilla Firefox
 • Senaste versionen av Apple Safari

Webbläsare, smartphone

 • Senaste versionen av Safari för iPhone/iPad
 • Senaste versionen Av Google Chrome för Android-enheter

Skärmstorlekar

 • 1280 x 800 pixlar (dator)
 • 2048 x 1536 pixlar (surfplatta, iPad)
 • 1136 x 640 pixlar (smartphone, iPhone)

Vårdhygien Stockholm har ingen supportfunktion och gör ingen felsökning av användarnas utrustning. Kontakta din lokala it-support om fel uppstår.

Diplom

 • Utbildningarna tar cirka 30 minuter att genomföra och därefter kan personliga diplom skrivas ut. För att bli godkänd måste du genomföra alla moment, det vill säga att det visas gröna bockar för samtliga genomgångna moment i de olika utbildningarna.
 • Om du loggar in via Lärtorget klickar du på knappen ”spara”, då laddas diplomet ned i pdf-format. Du måste därefter öppna den nedladdade filen och antingen spara på valfritt ställe eller skriva ut diplomet.
 • Om du loggar in med kod kan diplomet sändas till valfri e-postadress, men detta kan endast göras en gång per genomförd utbildning. Bestäm på förhand till vem och till vilken adress diplomet ska sändas (chef eller medarbetare).
 • Ibland kan det finnas tekniska svårigheter när diplomet skickas beroende på brandväggar hos de enskilda verksamheterna. Diplomet kan då automatiskt hamna i skräpposten eller inte komma fram alls. Om diplomet inte finns i skräpposten, prova att skicka till en annan e-postadress efter ytterligare en genomförd utbildning.

Kontakt

För frågor rörande utbildningarna (ej supportfrågor) hänvisas till:

Vänligen uppge din e-postadress inom tjänsten.

Utbildningarna är framtagna av Vårdhygien Stockholm i samarbete med Learnways AB.  

 • Uppdaterad: 29 juni 2022

 • Faktagranskad: 29 juni 2022

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Rebecca Lundholm Krig, hälso- och sjukvårdsförvaltningen