Brödsmule-navigation

All personal inom vård och omsorg ska arbeta för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. Gällande rutiner beskrivs i föreskriften SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg. För att möjliggöra detta används i Sverige arbetssättet Basala hygienrutiner.

Utbildningen är öppen för alla

Utbildningen är kostnadsfri för alla oavsett avtal med Vårdhygien till och med 3o september. Detta är en åtgärd för att öka kunskapen och minska risken för smittspridning.

Tekniska krav på användarens utrustning

Webbläsare, dator:

Senaste versionen av Microsoft Internet Explorer 11

Senaste versionen av Microsoft Edge

Senaste versionen av Google Chrome

Senaste versionen av Mozilla Firefox

Senaste versionen av Apple Safari

Webbläsare, smartphone                              

Senaste versionen av Safari för iPhone/iPad

Senaste versionen Av Google Chrome för Android-enheter

Skärmstorlekar                                               

1280 x 800 pixlar (dator)

2048 x 1536 pixlar (surfplatta, iPad)

1136 x 640 pixlar (smartphone, iPhone)

Vårdhygien Stockholm har ingen supportfunktion och gör ingen felsökning av användarnas utrustning. Vänligen kontakta din lokala it-support.

Uppdaterad version av utbildningen

Vårdhygien Stockholms E-utbildning i Basala hygienrutiner har funnits sedan 2010 men släcktes ned 31 januari 2020. En ny modernare digital utbildning i html-format som kan genomföras i såväl dator, smartphone som surfplatta är i bruk sedan februari 2020. Utbildningen tar cirka 30 minuter och därefter kan ett personligt diplom skrivas ut.

Utbildningen är framtagen av Vårdhygien Stockholm i samarbete med Learnways AB.

Utbildningen i basala hygienrutiner har tidigare tillgängliggjorts för vårdgivare som har avtal med Vårdhygien Stockholm eller som tecknat en prenumeration. Fram till och med 31 maj 2020 krävs ingen inloggning eller kod för att gå utbildningen.

Kontakt

digitalutbildning.vardhygien.hsf@sll.se

Vårdhygien Stockholm

Postadress: Box 17533, 118 91 Stockholm