Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

All personal inom vård och omsorg ska arbeta för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. För att möjliggöra detta används i Sverige arbetssättet Basala hygienrutiner. Gällande rutiner finns beskrivna i föreskriften SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg.

Tillgång till utbildningen

Den digitala utbildningen i Basala hygienrutiner är endast öppen för Vårdhygien Stockholms avtalskunder. Inloggning sker med kod eller via inloggning i Lärtorget.

 • Inloggning via Lärtorget kan enbart ske för de vårdgivare inom Region Stockholm som har avtal med både Lärtorget och Vårdhygien Stockholm.
 • För övriga vårdgivare sker inloggning via kod.
 • För kunder som inte har avtal med Vårdhygien Stockholm finns möjlighet att teckna en prenumeration på utbildningen. Inloggning sker därefter via kod.

Om du vill teckna en prenumeration kan du mejla till:

Logga in i Lärtorget

Tekniska krav på användarens utrustning

Den digitala utbildningen är gjord i html-format och kan genomföras i såväl dator, smartphone som surfplatta.

Webbläsare, dator

 • Senaste versionen av Microsoft Internet Explorer 11
 • Senaste versionen av Microsoft Edge
 • Senaste versionen av Google Chrome
 • Senaste versionen av Mozilla Firefox
 • Senaste versionen av Apple Safari

Webbläsare, smartphone

 • Senaste versionen av Safari för iPhone/iPad
 • Senaste versionen Av Google Chrome för Android-enheter

Skärmstorlekar                                               

 • 1280 x 800 pixlar (dator)
 • 2048 x 1536 pixlar (surfplatta, iPad)
 • 1136 x 640 pixlar (smartphone, iPhone)

Vårdhygien Stockholm har ingen supportfunktion och gör ingen felsökning av användarnas utrustning. Kontakta din lokala it-support om fel uppstår.

Diplom

Utbildningen tar cirka 30 minuter och därefter kan ett personligt diplom skrivas ut. För att bli godkänd måste du genomföra alla moment, det vill säga att det visas gröna bockar för samtliga genomgångna moment i de båda utbildningsdelarna.

Diplomet kan sändas till valfri e-postadress, men detta kan endast göras en gång per genomförd utbildning. Bestäm på förhand till vem och till vilken adress diplomet ska sändas (chef eller medarbetare).

Ibland kan det finnas tekniska svårigheter när diplomet skickas beroende på brandväggar hos de enskilda verksamheterna. Diplomet kan då automatiskt hamna i skräpposten eller inte komma fram alls. Om diplomet inte finns i skräpposten, prova att skicka till en annan e-postadress efter ytterligare en genomförd utbildning.

Kontakt

För frågor rörande utbildningen (ej supportfrågor) hänvisas till:

Vänligen uppge din e-postadress inom tjänsten.

Utbildningen är framtagen av Vårdhygien Stockholm i samarbete med Learnways AB.  

 • Uppdaterad: 25 april 2022

 • Faktagranskad: 25 april 2022

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Ann Tammelin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen