Brödsmule-navigation

All personal inom vård och omsorg ska arbeta för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. Gällande rutiner beskrivs i föreskriften SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg. För att möjliggöra detta används i Sverige arbetssättet Basala hygienrutiner.

Ny digital utbildning i Basala hygienrutiner

Vårdhygien Stockholms E-utbildning i Basala hygienrutiner har funnits sedan 2010 men släcktes ned 31 januari 2020. En ny modernare digital utbildning i html-format som kan genomföras i såväl dator, smartphone som surfplatta är i bruk sedan februari 2020. Utbildningen tar cirka 30 minuter och därefter kan ett personligt diplom skrivas ut.

Vårdgivare som skrivit avtal med Vårdhygien Stockholm erbjuds utbildningen kostnadsfritt. Övriga intresserade erbjuds i mån av tid att köpa en prenumeration . Utbildningen är framtagen av Vårdhygien Stockholm i samarbete med Learnways AB.

 

Vårdgivare som har avtal med Vårdhygien Stockholm

 

Vårdgivare med inloggning i Lärtorget

För vårdgivare med inloggning i Lärtorget sker ingen förändring. Användaren loggar in på sedvanligt sätt för att starta utbildningen och det är möjligt att pausa under pågående session.

 

Vårdgivare utan inloggning i Lärtorget

Inloggning till utbildningen kommer att ske via koder. Koderna distribueras av Vårdhygien Stockholm och är aktiva i 6 månader. Därefter sker automatiskt ett byte till en ny kod.

 

Verksamheter utan avtal med Vårdhygien Stockholm

I mån av tid kan Vårdhygien Stockholm erbjuda en prenumeration till vårdgivare, utbildningsföretag, institutioner eller andra intresserade verksamheter utan avtal med Vårdhygien Stockholm. Verksamheter i Stockholms län prioriteras i första hand.

Kontakt

digitalutbildning.vardhygien.hsf@sll.se

Vårdhygien Stockholm

Postadress: Box 17533, 118 91 Stockholm