Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

All personal inom vård och omsorg ska arbeta för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. Gällande rutiner beskrivs i föreskriften SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg. För att möjliggöra detta används i Sverige arbetssättet Basala hygienrutiner.

Utbildningen är öppen för alla till och med 31 mars 2021. Därefter är utbildningen endast öppen för Vårdhygien Stockholms avtalskunder. Inloggning kommer att ske, antingen via koder eller via inloggning i Lärtorget. För icke avtalskunder finns möjlighet att teckna en prenumeration tidigast från 1 maj 2021.

Tekniska krav på användarens utrustning

Den digitala utbildningen är gjord i html-format och kan genomföras i såväl dator, smartphone som surfplatta.

Webbläsare, dator:

Senaste versionen av Microsoft Internet Explorer 11

Senaste versionen av Microsoft Edge

Senaste versionen av Google Chrome

Senaste versionen av Mozilla Firefox

Senaste versionen av Apple Safari

Webbläsare, smartphone                              

Senaste versionen av Safari för iPhone/iPad

Senaste versionen Av Google Chrome för Android-enheter

Skärmstorlekar                                               

1280 x 800 pixlar (dator)

2048 x 1536 pixlar (surfplatta, iPad)

1136 x 640 pixlar (smartphone, iPhone)

Vårdhygien Stockholm har ingen supportfunktion och gör ingen felsökning av användarnas utrustning. Vänligen kontakta din lokala it-support.

Diplom

Utbildningen tar cirka 30 minuter och därefter kan ett personligt diplom skrivas ut. För att bli godkänd måste du genomföra alla moment, det vill säga att det visas gröna bockar för samtliga genomgångna moment i de båda utbildningsdelarna.

Diplomet kan sändas till valfri e-postadress, men detta kan endast göras en gång per genomförd utbildning. Bestäm på förhand till vem och till vilken adress diplomet ska sändas (chef eller medarbetare).

Ibland kan det finnas tekniska svårigheter vid sändandet av diplomet beroende på brandväggar hos de enskilda verksamheterna. Diplomet kan då automatiskt hamna i skräpposten eller inte komma fram alls. Om diplomet inte finns i skräpposten, prova att skicka till en annan e-postadress efter ytterligare en genomförd utbildning.

 

Funktionsbrevlådan är stängd. Vi hänvisar till ovanstående information om tekniska krav på utrustningen och instruktioner rörande tillgång och leverans av diplom.

 

Utbildningen är framtagen av Vårdhygien Stockholm i samarbete med Learnways AB år 2020.

 

  • Uppdaterad: 15 februari 2021
  • Faktagranskad: 31 januari 2020
  • Redaktör: Anna Waldenström
  • Faktagranskare: Ann Tammelin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen