Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sweetlana Younadam|Administratör

Handlägger frågor kring Vårdhygien Stockholms kurser

Hösten 2022

Läs mer och anmäl dig:

Vårdhygien Stockholms hantering av personuppgifter vid utbildningar

Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar och konferenser sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. Vid kurser och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler. Observera att Vårdhygien Stockholm ingår i en myndighet (HSF) och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Vårdhygien Stockholm lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

  • Uppdaterad: 15 september 2022

  • Faktagranskad: 8 juni 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Ann Tammelin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen