Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sweetlana Younadam|Administratör

Handlägger frågor kring Vårdhygien Stockholms kurser

Kursutbud vår 2024

Aktuella fortbildningar presenteras på Janusinfo. Undervisningen utförs antingen på plats eller i form av webbinarier.  

Ämnen för våra kurser och webbinarier under året är

  • Grundkurs i vårdhygieniskt arbete
  • Webbinarium – Anmälningspliktiga resistenta bakterier
  • Förråd – lagerhållning av medicintekniska produkter
  • Temakurs för chefer – en eftermiddag om vårdhygienisk kvalitetssäkring
  • Övre luftvägsinfektioner och gastroenteriter
  • Vårdhygienisk kurs om hantering av flexibla endoskop

Observera att vissa kurser bara ges antingen vår eller höst.

  • Uppdaterad: 27 november 2023

  • Faktagranskad: 27 november 2023

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Rebecca Lundholm Krig, hälso- och sjukvårdsförvaltningen