Brödsmule-navigation

Sweetlana Younadam | Administratör

Handlägger frågor kring Vårdhygien Stockholms kurser

Hösten 2020

Under hösten 2020 planerar Vårdhygien Stockholm att genomföra grundutbildningar vid följande tillfällen:

 

 

Vårdhygien Stockholms hantering av personuppgifter vid utbildningar

Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar och konferenser sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. Vid kurser och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler. Observera att Vårdhygien Stockholm ingår i en myndighet (HSF) och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Vårdhygien Stockholm lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.