Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sweetlana Younadam | Administratör

Handlägger frågor kring Vårdhygien Stockholms kurser

Hösten 2020

Grundkurser i vårdhygieniskt arbete är inställda hösten 2020

Med hänsyn till rådande pandemiläge har Vårdhygien Stockholm beslutat att ställa in höstens planerade grundkurser i vårdhygieniskt arbete.
Vårdhygien Stockholm ser över möjligheten att använda alternativa metoder för kunskapsinhämtning gällande ovanstående.

Mer information om det meddelas här inom kort.

 

 

Vårdhygien Stockholms hantering av personuppgifter vid utbildningar

Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar och konferenser sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. Vid kurser och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler. Observera att Vårdhygien Stockholm ingår i en myndighet (HSF) och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Vårdhygien Stockholm lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

  • Uppdaterad: 14 september 2020
  • Faktagranskad: 29 januari 2020
  • Redaktör: Anna Waldenström
  • Faktagranskare: Ann Tammelin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen