Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sweetlana Younadam | Administratör

Handlägger frågor kring Vårdhygien Stockholms kurser

Våren 2021

Smittförebyggande arbetssätt vårdhygieniska principer

Grundläggande kunskaper om vårdhygieniska principer och arbetssätt med syfte att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner. 18 maj eller 3 juni.

 

 

Vårdhygien Stockholms hantering av personuppgifter vid utbildningar

Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar och konferenser sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. Vid kurser och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler. Observera att Vårdhygien Stockholm ingår i en myndighet (HSF) och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Vårdhygien Stockholm lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

  • Uppdaterad: 8 april 2021

  • Faktagranskad: 29 januari 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Ann Tammelin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen