Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sweetlana Younadam|Administratör

Handlägger frågor kring Vårdhygien Stockholms kurser

Kursutbud 2023

Se aktuella fortbildningar på Janusinfo. Utbildningar utförs antingen på plats eller i form av webbinarier.  Läs mer och anmäl dig:

Ämnen för våra kurser och webbinarier under året är:

  • Grundkurs i vårdhygieniskt arbete
  • Webbinarium - Anmälningspliktiga resistenta bakterier
  • Förråd – lagerhållning av medicintekniska produkter
  • Temakurs för chefer – en eftermiddag om vårdhygienisk kvalitetssäkring
  • Övre luftvägsinfektioner och gastroenteriter

Observera att vissa kurser bara ges antingen vår eller höst.

  • Uppdaterad: 16 december 2022

  • Faktagranskad: 16 december 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Rebecca Lundholm Krig, hälso- och sjukvårdsförvaltningen