Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sweetlana Younadam|Administratör

Handlägger frågor kring Vårdhygien Stockholms kurser

Höst och vinter 2021

Webbinariet Vårdhygienisk temaförmiddag för chefer med personalansvar 21 oktober är inställt.

Vårdhygien Stockholms hantering av personuppgifter vid utbildningar

Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar och konferenser sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. Vid kurser och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler. Observera att Vårdhygien Stockholm ingår i en myndighet (HSF) och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Vårdhygien Stockholm lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

  • Uppdaterad: 14 oktober 2021

  • Faktagranskad: 29 januari 2020

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Ann Tammelin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen