Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Sökträffar

Affischer på flera språk om kikhostevaccination för gravida
Nyhet, publicerad 12 juli 2024

Kikhosta fortsätter att öka i regionen och allt fler barn har haft svår sjukdom som kräver sjukhusvård.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
Regionens beredskap för ätstörningsvården när avtal avslutas
Nyhet, publicerad 12 juli 2024

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fortsätter att följa planen för remittering av patienter vid Mandometerklinikerna till (SCÄ) Stockholms centrum för ätstörningar.

 • Information från Region Stockholm
Kontrollera om flyktingar från Ukraina är folkbokförda
Nyhet, publicerad 11 juli 2024

Efter EUs beslut i juni om att massflyktsdirektivet kommer att förlängas för flyktingar från Ukraina, har personer med tillfälligt skydd börjat folkbokföras. De som blir folkbokförda och får fullständigt personnummer omfattas inte längre av LMA....

 • Akutsjukvård
 • Primärvård
 • Information från Region Stockholm
 • Specialistsjukvård
Ökat antal fall av jordrelaterad legionella
Nyhet, publicerad 2 juli 2024

Flera fall har noterats av Legionella longbeachae, som förknippas med smitta via jord. Arten upptäcks inte med urinantigentest.

 • Akutsjukvård
 • Primärvård
 • Smittskydd
 • Specialistsjukvård
Kvinnors upplevelse av förlossning utvecklas positivt
Nyhet, publicerad 28 juni 2024

Andelen kvinnor som känner sig trygga under förlossningen har ökat något i Stockholms län, liksom kvinnornas upplevelse av att ha fått det stöd från personalen de behöver. Det framgår av SKR:s årliga graviditetsenkät för 2023.

 • Akutsjukvård
 • Specialistsjukvård
Kikhosta fortsätter att öka i Stockholm
Nyhet, publicerad 27 juni 2024

Vårdgivare uppmanas till ökad uppmärksamhet avseende diagnosen kikhosta.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
Nationella kunskapsstöd finns på 1177 för vårdpersonal
Nyhet, publicerad 24 juni 2024

De nationella kunskapsstöden har flyttat till 1177 för vårdpersonal. Regionala kunskapsstöd finns fortsatt på Viss och Kunskapsstöd för vårdgivare.

 • Information från Region Stockholm
 • Kunskapsstyrning
Kvalitetsmått och mer om listning på kontaktkort på 1177.se
Nyhet, publicerad 20 juni 2024

Nu visas två kvalitetsmått och mer information om listning på vårdcentralernas kontaktkort på 1177.se

 • Primärvård
 • It-stöd och e-tjänster
Nytt nummer av Aktuellt för vårdgivare
Nyhet, publicerad 17 juni 2024

Ta del av aktuella nyheter och beslut om hälso- och sjukvården i Stockholms län. Nyhetsbrevet skickas ut efter att hälso- och sjukvårdsnämnden och primärvårdsnämnden har haft sina sammanträden.

 • Information från Region Stockholm
Vårdval specialiserad neurologi kvar i sin nuvarande form
Nyhet, publicerad 17 juni 2024

Inriktningen från omställningsplanen för vårdval specialiserad neurologi ändras till att vårdvalet kvarstår i sin nuvarande form, i stället för att den regionägda vården uppdras att ta över vårduppdraget.

 • Specialistsjukvård
Avslut av vårdval specialiserad ögonsjukvård senareläggs
Nyhet, publicerad 17 juni 2024

För att upprätthålla ett stabilt vårdutbud inom specialiserad ögonsjukvård senareläggs tidpunkten för när vårdval specialiserad ögonsjukvård upphör.

 • Specialistsjukvård
Viss vård flyttas när vårdval intensivträning avvecklas
Nyhet, publicerad 17 juni 2024

Vårdval intensivträning för personer med rörelsenedsättning avvecklas. Patienterna ska i stället kunna få behandling inom närliggande vårdområden. Syftet är bland annat att öka den geografiska jämlikheten och skapa kontinuitet för patienterna.

 • Primärvård
 • Specialistsjukvård
Inriktning för kunskapsstyrning 2024–2025 fastställt
Nyhet, publicerad 17 juni 2024

Arbetet berör breda sjukdomsgrupper och drivs av 27 regionala programområden i nära samverkan med vårdens verksamheter.

 • Information från Region Stockholm
 • Kunskapsstyrning
Så blir den psykiatriska traumavården i Region Stockholm
Nyhet, publicerad 17 juni 2024

Traumavården i Region Stockholm ska bli mer jämlik. Alla öppenvårdsverksamheter med geografiskt områdesansvar inom den specialiserade vuxenpsykiatrin ska erbjuda en sammanhållen vård för patienter med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

 • Specialistsjukvård
Uppdaterad vägledning för skyddade personuppgifter
Nyhet, publicerad 17 juni 2024

Patienter med skyddade personuppgifter ska känna sig trygga med att deras uppgifter inte kommer i orätta händer. En uppdaterad vägledning och handbok för hur skyddade personuppgifter ska hanteras inom vården finns därför som stöd i detta arbete.

 • Information från Region Stockholm
Uppdaterad handlingsplan för värmebölja
Nyhet, publicerad 17 juni 2024

Information och checklistor om vård vid värmebölja för dig som vårdgivare.

 • Beredskap
 • Information från Region Stockholm
Webbutbildning för vårdpersonal om att vara same i Stockholm
Nyhet, publicerad 17 juni 2024

Vägledning för samtal med samiska patienter om kulturella aspekter som är av betydelse i vårdmötet.

 • Information från Region Stockholm
Samvaccination mot covid-19 och influensa startar i oktober
Nyhet, publicerad 14 juni 2024

Ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
Ny koppling för epidural och spinal bedövning införs i höst
Nyhet, publicerad 14 juni 2024

Alla regioner går över till en ny standardkoppling vilket ska ske i Region Stockholm vecka 39.

 • Information från Region Stockholm
Förenklad rekommendation om pneumokockvaccination
Nyhet, publicerad 12 juni 2024

Det 20-valenta konjugatvaccinet är nu godkänt för barn och rekommenderas från 2 års ålder vid mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom.

 • Smittskydd
Ersättning för att implementera fysisk aktivitet på recept
Nyhet, publicerad 11 juni 2024

Vårdcentraler, primärvårdsrehab och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) kan ansöka.

 • Information från Region Stockholm
 • Hälsofrämjande arbete
Strejk påverkar vården
Nyhet, publicerad 5 juni 2024

Vårdförbundet inledde en strejk den 4 juni klockan 11.00. I Region Stockholm berörs Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset.

 • Information från Region Stockholm
Uppdaterade trycksaker om STI
Nyhet, publicerad 3 juni 2024

Frågemall, lathund för provtagning och patientinformationsblad/affisch för STI har reviderats.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
Sminet är öppet igen
Nyhet, publicerad 1 juni 2024

Kliniska smittskyddsanmälningar och paragrafanmälningar går nu åter att göra.

 • It-stöd och e-tjänster
 • Smittskydd
Nya kurser från Vårdhygien Stockholm
Nyhet, publicerad 31 maj 2024

Nu har höstens fortbildningar publicerats på Janusinfo.

 • Vårdhygien
Nytt nummer av Aktuellt för vårdgivare
Nyhet, publicerad 30 maj 2024

Ta del av aktuella nyheter och beslut om hälso- och sjukvården i Stockholms län. Nyhetsbrevet skickas ut efter att hälso- och sjukvårdsnämnden och primärvårdsnämnden har haft sina sammanträden.

 • Information från Region Stockholm
Sminet är stängt från 31 maj 14.00 till 3 juni 07.00
Nyhet, publicerad 30 maj 2024

Gör kliniska smittskyddsanmälningar och paragrafanmälningar när Sminet åter är i drift.

 • It-stöd och e-tjänster
 • Smittskydd
Vårdval för rehabilitering ska revideras
Nyhet, publicerad 29 maj 2024

Vårdvalen för primärvårdsrehabilitering samt specialiserad fysioterapi ska revideras. Utredningen kopplat till genomförandet av omställningsplanen visar att det inte finns juridiska förutsättningar för att lagen om offentlig upphandling (LOU) kan...

 • Primärvård
 • Information från Region Stockholm
Avtalsförändringar inom geriatrisk vård
Nyhet, publicerad 29 maj 2024

Som ett led i att göra vården av äldre i länet mer jämlik och minska kostnadsutvecklingen ska den geriatriska vården få en ny struktur. Det blir delvis nya avtalsformer samt förändringar kring var vården ska finnas geografiskt.

 • Primärvård
 • Information från Region Stockholm
 • Specialistsjukvård
Ny plan för att möta äldres vårdbehov
Nyhet, publicerad 29 maj 2024

En ny plan för vård av äldre har antagits av primärvårdsnämnden (PVN) och hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). Planen omfattar den samlade vården som möter äldre och tar avstamp i att vårdbehovet kommer att öka med en växande andel äldre.

 • Primärvård
 • Information från Region Stockholm
 • Specialistsjukvård
 • Samverkan
Visar 1-30/97