Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

2 december: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 2 december 2020

Dagens korta lägesrapport publiceras nu. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på tisdagar och fredagar.

 • Smittskydd
 • Covid-19
Håll dig uppdaterad om kunskapsstyrning
Nyhet, publicerad 2 december 2020

Prenumerera på nyheter om utvecklingen av en mer jämlik och kunskapsbaserad vård

 • Kunskapsutveckling
Ny rapport om styrning av den framtida vården
Nyhet, publicerad 2 december 2020

En delrapport från långtidsutredningen Hälso- och sjukvården 2040

 • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Information från Region Stockholm
Nya avgifter för hjälpmedel från 1 januari 2021
Nyhet, publicerad 1 december 2020

Avgift för vissa hjälpmedel införs och högkostnadsskyddet för hjälpmedel tas bort.

 • Information från Region Stockholm
1 december: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 1 december 2020

5978 nya fall av covid-19 har konstaterats under de senaste fyra dagarna. Totalt vårdas 782 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 20 fler än i senaste lägesrapporten i fredags....

 • Smittskydd
 • Covid-19
Förlängd förtur till influensavaccination för riskgrupper
Nyhet, publicerad 1 december 2020

Personer födda 1955 eller tidigare samt medicinska riskgrupper fortsatt prioriterade.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Covid-19: även barn i hushållet ska stanna hemma 7 dagar
Nyhet, publicerad 1 december 2020

Även symtomfria barn i för- och grundskola ska nu stanna hemma om någon som de bor med har konstaterad covid-19. Det framgår av en ny riktlinje från Folkhälsomyndigheten där nu också barn omfattas....

 • Smittskydd
 • Covid-19
Tipsa patienterna om att beställa hjälpmedel digitalt
Nyhet, publicerad 1 december 2020

Tipsa patienterna om att de kan beställa förskrivna förbrukningshjälpmedel digitalt via 1177 Vårdguiden. Ger snabbare service och effektivare hantering.

 • IT-stöd och e-tjänster
30 november: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 30 november 2020

Lägesrapporter om covid-19 kommer på tisdagar och fredagar.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare Tema: vård under pandemin - vecka 49
Nyhet, publicerad 30 november 2020

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Aktuellt om pandemin för kommunal vård och omsorg - 27/11
Nyhet, publicerad 27 november 2020

Nyhetsbrev med samlad information om pandemin för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
27 november: Rapport om vinterns vård
Nyhet, publicerad 27 november 2020

Smittökningen i länet fortsätter. Antalet sjukhusvårdade har planat ut i veckan men är på fortsatt hög nivå.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under jul och nyår
Så förbereder Region Stockholm vaccinering för covid-19
Nyhet, publicerad 27 november 2020

Vaccinering mot covid-19 kommer vara ett viktigt bidrag för att länets invånare ska få en förutsägbar vardag igen.

 • Smittskydd
 • Covid-19
27 november: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 27 november 2020

Antalet nya bekräftade fall av covid-19 har fortsatt att öka.

 • Information från Region Stockholm
Stöd till sjukvården vid utbrott av covid-19
Nyhet, publicerad 27 november 2020

Riktlinjer för sjukvården vid bildande av utbrottsgrupp i samband med covid-19.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Beslut om ersättning för merkostnader under pandemin
Nyhet, publicerad 26 november 2020

HSF har fattat beslut om ersättning till privata vårdgivare för merkostnader till följd av covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Nya arbetsgivarintyg i Webcert
Nyhet, publicerad 26 november 2020

SKR har i samarbete med andra arbetsgivarorganisationer tagit fram nya formulär för två läkarintyg ämnade för arbetsgivare. De finns i Webcert via TakeCare från 1/12.

 • IT-stöd och e-tjänster
26 november: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 26 november 2020

Region Stockholms lägesrapport om covid-19 kommer även fortsättningsvis på tisdagar och fredagar.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Ersättning för merkostnad vid influensavaccination
Nyhet, publicerad 26 november 2020

Vaccinationsmottagningar som köpt in influensavaccin själva ersätts för merkostnader vid vaccination av prioriterade grupper.

 • Smittskydd
 • Covid-19
25 november: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 25 november 2020

Lägesrapporter om covid-19 kommer på tisdagar och fredagar.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Mer och bättre provtagning för personal inom vård och omsorg
Nyhet, publicerad 25 november 2020

Provtagning av patienter, personal och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg prioriteras före allmänheten.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Novembernumret av Aktuellt för vårdgivare
Nyhet, publicerad 25 november 2020

Det här är ett ordinarie nummer av nyhetsbrevet.

 • Information från Region Stockholm
24 november: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 24 november 2020

6022 nya fall av covid-19 har konstaterats under de senaste fyra dagarna.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Region Stockholm och Prima förlikas i ersättningstvist
Nyhet, publicerad 24 november 2020

Region Stockholm och Prima Barn- och vuxenpsykiatri AB har förlikats om att regionen ska kompenseras.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
Maria Rotzén Östlund blir ordinarie smittskyddsläkare
Nyhet, publicerad 24 november 2020

Maria Rotzén Östlund har utsetts till smittskyddsläkare för Region Stockholm.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
Nytt samlat avtal för ungdomsmottagningar
Nyhet, publicerad 24 november 2020

Ett nytt avtal för ungdomsmottagningar inom Stockholms län förväntas förenkla det administrativa arbetet, bidra till ökad patientsäkerhet och skapa förutsättningar för en mer jämlik vård.

 • Avtal och uppdrag
 • Sexuell hälsa
Förändringar i tilläggsavtal om insatser till barn och unga
Nyhet, publicerad 24 november 2020

Husläkarmottagningar och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som idag har tilläggsuppdrag om insatser till barn och unga med psykisk ohälsa kommer att påverkas.

 • Avtal och uppdrag
 • Husläkarverksamhet
Vård vid särskilda boenden för äldre
Nyhet, publicerad 24 november 2020

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en granskning av vården vid särskilda boenden för äldre under perioden 1 februari-1 juni.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Låga födelsetal bakom senareläggning av ny förlossningsenhet
Nyhet, publicerad 24 november 2020

Öppnandet av en ny förlossningsklinik på St:Görans sjukhus skjuts fram till 2026 efter reviderad prognos för antalet födslar i Stockholm.

 • Avtal och uppdrag
 • Mödra- och barnhälsovård
 • Sexuell hälsa
Ny regional överenskommelse inom hjälpmedel föreslås
Nyhet, publicerad 24 november 2020

Förslaget innebär att renodla uppdraget till en överenskommelse, istället för flera.

 • Information från Region Stockholm
Konkretisering kring avveckling av husläkarjourer
Nyhet, publicerad 24 november 2020

En successiv avveckling av husläkarjourerna bidrar till att homogenisera vårdutbudet för det akuta omhändertagandet i länet.

 • Akut omhändertagande
 • Avtal och uppdrag
 • Husläkarverksamhet
Reviderat förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet
Nyhet, publicerad 24 november 2020

Geografiskt samordningsansvar, en digifysisk vård och ett stärkt omhändertagande av personer med psykisk ohälsa är några områden som utvecklas i det reviderade förfrågningsunderlaget för...

 • Avtal och uppdrag
 • Husläkarverksamhet
Regionens akuta krisstödstelefon öppnar igen
Nyhet, publicerad 24 november 2020

Nu öppnar regionens akuta krisstödstelefon för chefer och medarbetare för att få hjälp och stöd att hantera akuta situationer i samband med covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Kampanj om skärpta allmänna råd
Nyhet, publicerad 24 november 2020

Nu finns två ytterligare annonser om de skärpta allmänna råden i Stockholms län.

 • Covid-19
Beslut om max åtta personer vid allmänna sammankomster
Nyhet, publicerad 23 november 2020

Inte fler än åtta deltagare får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
23 november: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 23 november 2020

Lägesrapporter om covid-19 kommer på tisdagar och fredagar.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
20 november: Rapport om höstens vård
Nyhet, publicerad 20 november 2020

Fyra åtgärder för att möta effekterna av covid-19 i länet.

 • Covid-19
20 november: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 20 november 2020

3 764 nya fall av covid-19 har konstaterats under de senaste tre dagarna. Totalt vårdas 628 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
PCR-test: Kasta provtagningsrör från Beaver
Nyhet, publicerad 20 november 2020

De enheter som har provtagningsrör från Beaver (röd kork) ska kasta alla dessa. Rören ska inte användas. Instruktion för beställning av ersättningsrör.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Förebygga smittspridning mellan personal
Nyhet, publicerad 20 november 2020

Vårdhygien Stockholm kommer nu med rekommendationer för att undvika smittspridning av covid-19 mellan anställda inom vård och omsorg.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Materialfel vid provtagning bedöms ha medfört felaktiga prov
Nyhet, publicerad 19 november 2020

Det felaktiga materialet har stoppats och samlas in med omedelbar verkan.

 • Covid-19
Regional särskild sjukvårdsledning införs i Region Stockholm
Nyhet, publicerad 19 november 2020

Från klockan 17.00 den 19 november införs stabsläge för stärkt ledning av hälso- och sjukvården.

 • Covid-19
19 november: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 19 november 2020

Region Stockholms lägesrapport om covid-19 kommer även fortsättningsvis på tisdagar och fredagar.

 • Covid-19
Tillgång och prioritering av influensavaccin
Nyhet, publicerad 19 november 2020

Beställningar av influensavaccin fördelas utifrån prioritetsbedömning.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
De skärpta allmänna råden förlängs
Nyhet, publicerad 19 november 2020

Nu förlängs de skärpta allmänna råden i Stockholms län. Råden gäller till den 13 december.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
18 november: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 18 november 2020

Region Stockholms lägesrapport om covid-19 kommer även fortsättningsvis på tisdagar och fredagar.

 • Covid-19
Uppdatering riktlinjer för covid-19 inom SÄBO
Nyhet, publicerad 18 november 2020

Med anledningen av det aktuella epidemiologiska läget i regionen, har Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm uppdaterat riktlinjer för covid-19 inom SÄBO.

 • Smittskydd
Nu kan du prenumerera på driftinformation för sjukresesystem
Nyhet, publicerad 18 november 2020

Få information om driftstörningar för beställningssystemet för sjukresor genom att prenumerera på driftinformation via Vårdgivarguiden.

 • IT-stöd och e-tjänster
En anhörig tillåts på alla förlossningskliniker
Nyhet, publicerad 18 november 2020

Gemensam policy för alla förlossningskliniker tillåter en anhörig medföljande till den födande.

 • Mödra- och barnhälsovård
 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Tolktjänstupphandling ytterligare fördröjd
Nyhet, publicerad 18 november 2020

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut om upphandlingsdokument för tolktjänster den 16 februari 2021.

 • Information från Region Stockholm
Aktuellt om pandemin kommunal vård och omsorg - 17 november
Nyhet, publicerad 18 november 2020

Aktuellt om pandemin kommunal vård och omsorg - 17 november

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Enklare för medarbetare att få snabbare provsvar
Nyhet, publicerad 17 november 2020

Behovet av provtagning för covid-19 fortsätter växa.

 • Covid-19
17 november: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 17 november 2020

Fortsatt kraftig ökning av personer i behov av sjukhusvård. Flera sjukhus i regionen nu i stabs- eller förstärkningsläge. Högt tryck på provtagningen, patienter, personal och boende på SÄBO och...

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare Tema: vård under pandemin - vecka 47
Nyhet, publicerad 16 november 2020

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
SLSO får samordningsuppdrag
Nyhet, publicerad 16 november 2020

Samordningsfunktion erbjuder kommunala vård- och omsorgsverksamheter en tydlig samarbetspart i gemensamma frågor relaterade till pandemin.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
16 november: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 16 november 2020

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport.

 • Covid-19
Hårdare ransonering av tester – patienter och boende på SÄBO
Nyhet, publicerad 14 november 2020

Utökningen av provtagningen måste till största delen gå till patienter och boende på SÄBO.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
13 november: Lägesrapport covid-19
Nyhet, publicerad 13 november 2020

Fortsatt kraftig ökning av personer i behov av sjukhusvård. Flera sjukhus i regionen nu i stabs- eller förstärkningsläge. Högt tryck på provtagningen, patienter, personal och boende på SÄBO och...

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
FaRs dag med tema funktionsnedsättning
Nyhet, publicerad 13 november 2020

Fysisk aktivitet på recept för personer med fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

 • Information från Region Stockholm
Ökad risk för attacker med utpressningsvirus mot vården
Nyhet, publicerad 12 november 2020

MSB varnar för att hälso- och sjukvårdssektorn världen över har drabbats av attacker med utpressningsvirus under pandemin och uppmanar vårdgivare att se över informationssäkerheten.

 • IT-stöd och e-tjänster
 • Covid-19
Tillgång på influensavaccin varierar i regionen
Nyhet, publicerad 12 november 2020

I år är det stor efterfrågan på vaccin mot säsongsinfluensan och hittills har mer än 65 000 personer vaccinerats. Det finns fortfarande många vaccindoser kvar hos de flesta vaccinatörer, men hos...

 • Husläkarverksamhet
 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
12 november: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 12 november 2020

Ytterligare 27 personer har avlidit till följd av covid-19 sedan igår. För tillfället vårdas 435 patienter inom sjukhusvården i Region Stockholm, 399 patienter vid geriatrik och akutsjukhus, 36...

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Utökad rekommendation om heltäckande visir eller munskydd
Nyhet, publicerad 12 november 2020

All personal verksam inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg samt tandvård omfattas nu av Region Stockholms rekommendation att använda heltäckande visir eller munskydd vid ansiktsnära vård-...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
11 november: Dagslägesrapport Covid-19
Nyhet, publicerad 11 november 2020

Behovet av sjukhusvård ökar nu snabbt och arbete pågår för att organisera vården för att kunna vårda många patienter med covid-19 samtidigt. Just är 421 patienter i behov av sjukhusvård vid geriatrik...

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
10 november: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 10 november 2020

4762 nya fall av covid-19 har konstaterats under de senaste fyra dagarna. Totalt vårdas 393 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är en kraftig ökning jämfört med senaste...

 • Smittskydd
 • Covid-19
Dags för årets Antibiotikaforum
Nyhet, publicerad 10 november 2020

Konferensen äger rum 20 november med tema "Antibiotikaresistens – den dolda pandemin"

 • Kunskapsutveckling
Nya receptblanketter och stödmaterial för FaR
Nyhet, publicerad 9 november 2020

Den 10 november lanseras nya blanketter och stödmaterial för fysisk aktivitet på recept, FaR.

 • Information från Region Stockholm
9 november: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 9 november 2020

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Aktuellt om pandemin för kommunal vård och omsorg - vecka 45
Nyhet, publicerad 9 november 2020

I det här nyhetsbrevet finns samlad information om pandemin för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg. Dela gärna innehållet med dina kollegor och rekommendera dem att prenumerera på Aktuellt...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Webbinarium om rehabilitering vid covid-19
Nyhet, publicerad 9 november 2020

Riktar sig till personer som ansvarar för eller är delaktiga i uppbyggnad och utveckling av rehabilitering

 • Covid-19
 • Kunskapsutveckling
6 november: Rapport om höstens vård
Nyhet, publicerad 6 november 2020

Behovet av vård för covid-19 har mer än fördubblats på en vecka. Regionens vårdgivare öppnar nu fler vårdplatser och skjuter fram mer planerad vård.

 • Information från Region Stockholm
6 november: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 6 november 2020

3361 nya fall av covid-19 har konstaterats under de senaste tre dagarna. Totalt vårdas 273 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är en kraftig ökning jämfört med senaste rapporten....

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
5 november: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 5 november 2020

Lägesrapport kommer även fortsättningsvis på tisdagar och fredagar.

 • Covid-19
Prioritering i coronatider i podd om läkemedel
Nyhet, publicerad 5 november 2020

Pandemins påverkan diskuteras i ett nytt avsnitt av podden Rådet från NT-rådet.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • Kunskapsutveckling
Beställning av nya hemtester öppnar igen
Nyhet, publicerad 4 november 2020

På torsdagen klockan 11.00 går det att beställa nya hemtester för covid-19 igen efter att Karolinska Universitetslaboratoriet har ordnat en utökning av kapaciteten. Det kommer trots det finnas ett tak...

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 provtagning
4 november: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 4 november 2020

Lägesrapport kommer även fortsättningsvis på tisdagar och fredagar.

 • Covid-19
Rätt kontaktuppgifter på 1177.se viktigt för vaccinatörer
Nyhet, publicerad 4 november 2020

Säkerställ att uppgifterna som visas om mottagningen är korrekta.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
3 november: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 3 november 2020

3317 nya fall av covid-19 har konstaterats under de senaste fyra dagarna.

 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare Tema: vård under pandemin - vecka 45
Nyhet, publicerad 3 november 2020

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Hur ska vården i Region Stockholm styras i framtiden?
Nyhet, publicerad 2 november 2020

Möjlighet att kommentera ny rapport från utredningen Hälso- och sjukvården 2040

 • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Kunskapsutveckling
2 november: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 2 november 2020

Lägesrapport kommer även fortsättningsvis tisdagar och fredagar.

 • Covid-19
Paus för möjlighet att beställa hemtest i fyra dagar
Nyhet, publicerad 1 november 2020

Antalet personer som beställt hemtest har ökat så kraftigt att det bildats en kö som nu behöver betas av. Beställningen av hemtest beräknas öppna på torsdag igen.

 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
30 oktober: Rapport om höstens vård
Nyhet, publicerad 30 oktober 2020

Både antalet fall av covid-19 och antalet patienter på sjukhus ökar nu i en högre takt.

 • Husläkarverksamhet
 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
30 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 30 oktober 2020

2421 nya fall av covid-19 har konstaterats under de senaste tre dagarna. Totalt vårdas 148 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus.

 • Covid-19
Kampanjstart för vaccination mot influensa
Nyhet, publicerad 30 oktober 2020

Den 3 november startar årets vaccinationskampanj som lyfter fram vikten av att personer inom riskgrupperna vaccinerar sig mot influensa.

 • Husläkarverksamhet
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
Skärpta allmänna råd och arbete hemifrån
Nyhet, publicerad 29 oktober 2020

Region Stockholms chefer uppmanas att göra en förnyad bedömning av möjligheten för medarbetaren att arbeta hemifrån under perioden 29 oktober till och med 19 november.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Beslut om skärpta allmänna råd i Stockholms län
Nyhet, publicerad 29 oktober 2020

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med den tillförordnade smittskyddsläkaren i Region Stockholm, beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Rutiner för vaccination av vuxna under pågående pandemi
Nyhet, publicerad 29 oktober 2020

Nu finns instruktioner för hygienrutiner och tillvägagångssätt vid vaccination under pandemin.

 • Husläkarverksamhet
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Mer information från Obstetrix i Journalen på 1177.se
Nyhet, publicerad 28 oktober 2020

Sedan 26/10 är mer journalinformation från anslutna barnmorskemottagningar tillgänglig via 1177.se. Journalanteckningar och diagnoser dokumenterade efter 15/9 2020 visas.

 • IT-stöd och e-tjänster
27 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 27 oktober 2020

1678 nya fall av covid-19 har konstaterats under de senaste fyra dagarna. Totalt vårdas 119 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är en ökning jämfört med senaste rapporten. Här...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Svar på frågor om influensavaccination
Nyhet, publicerad 26 oktober 2020

Smittskydd Stockholm har sammanställt de vanligaste frågorna om influensavaccination 2020/21.

 • Husläkarverksamhet
 • Smittskydd
Ordinarie tidsgränser för läkarintyg från 1 november
Nyhet, publicerad 26 oktober 2020

Försäkringskassan återgår till ordinarie hantering av ansökningar och tidsgränser för läkarintyg.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Remittera rätt så all tillgänglig vård kommer till nytta
Nyhet, publicerad 23 oktober 2020

Hela hälso-och sjukvårdssystemet i regionen måste utnyttjas för att tillgodose invånarnas vårdbehov.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
23 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 23 oktober 2020

1341 nya fall av covid-19 har konstaterats under de senaste tre dagarna. Totalt vårdas 85 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är en ökning jämfört med senaste rapporten. Här...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Tolktjänstupphandling ytterligare fördröjd
Nyhet, publicerad 23 oktober 2020

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut om upphandlingsdokument för tolktjänster den 15 december.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
20-10-23: Lägesrapport om höstens vård
Nyhet, publicerad 23 oktober 2020

Smittspridningen ökar i regionen på ett oroande sätt och kräver mer av vården. Samtidigt syns en viss förbättring av väntetiderna tack vare ökningen av planerad vård.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Ifyllningsbara affischer om vaccination mot säsongsinfluensa
Nyhet, publicerad 23 oktober 2020

Nu finns ifyllningsbara affischer där vaccinatörer kan fylla i hur invånare går till väga för att vaccinera sig.

 • Husläkarverksamhet
 • Smittskydd
Oktobernumret av Aktuellt för vårdgivare
Nyhet, publicerad 21 oktober 2020

Ett ordinarie nummer.

 • Information från Region Stockholm
20 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 20 oktober 2020

905 nya fall av covid-19 har konstaterats under de senaste fyra dagarna. Totalt vårdas 74 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är en ökning jämfört med senaste rapporten. Här...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Tjänsten områdesansvar inom allmäntandvården upphandlas
Nyhet, publicerad 20 oktober 2020

Nuvarande avtal löper ut och nya avtal planeras gälla från och med 1 januari 2022.

 • Information från Region Stockholm
Nytt avtal gällande medicinteknisk apparatur i hemmet
Nyhet, publicerad 20 oktober 2020

Hjälpmedelscentral för Medicinteknisk apparatur i hemmet ska fortsätta drivas i egen regi.

 • Information från Region Stockholm
Sollentunageriatriken öppnar den 1 november
Nyhet, publicerad 20 oktober 2020

Ett nytt vårdkoncept ska skapa en trygg och sömlös vårdkedja för de äldre.

 • Information från Region Stockholm
Kampanj påminner om vaccination mot influensa
Nyhet, publicerad 20 oktober 2020

Årets vaccinationskampanj ska påminna och lyfta fram vikten av att personer inom riskgrupperna vaccinerar sig mot influensa. Det är kostnadsfritt för dessa grupper och dessutom har de förtur till...

 • Husläkarverksamhet
 • Smittskydd
Pre-diabetiker sökes för preventiva insatser
Nyhet, publicerad 20 oktober 2020

Cirka 1000 personer kommer att väljas ut till ett hälsoprogram för att motverka diabetes.

 • Information från Region Stockholm
16 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 16 oktober 2020

771 nya fall av covid-19 har konstaterats under de senaste tre dagarna. Ökningen är i nivå med förra veckan. Totalt vårdas 65 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är en ökning...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Provtagning för medarbetare i vård och omsorg prioriteras
Nyhet, publicerad 16 oktober 2020

Chefer i vård och omsorg kan nu erbjuda medarbetare som är hemma med hosta, snuva och/eller feber/sjukdomskänsla egenprovtagning för covid-19 i en separat provtagningsprocess.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Aktuellt för vårdgivare, Tema:Vaccination
Nyhet, publicerad 15 oktober 2020

Specialnummer inför influensavaccinationsperioden 3 november till 28 februari 2021.

 • Information från Region Stockholm
Influensavaccination för vård- och omsorgspersonal
Nyhet, publicerad 14 oktober 2020

Arbetsgivaransvar att säkerställa att vård- och omsorgspersonal är rätt vaccinerade.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
Riskgrupper har förtur till influensavaccination i november
Nyhet, publicerad 14 oktober 2020

Riskgrupper ska prioriteras för vaccination under vaccinationsperiodens första månad.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
Smittsäker vaccination under pandemin
Nyhet, publicerad 13 oktober 2020

Alla vaccinatörer behöver anpassa sin verksamhet så att vaccination kan ske utan risk för smittspridning.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Material tillgängligt från webbinarie för vaccinatörer
Nyhet, publicerad 13 oktober 2020

Ta del av material från webbinariet som genomfördes den 8 oktober.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
13 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 13 oktober 2020

660 nya fall av covid-19 har konstaterats under de senaste fyra dagarna. Det är något fler än samma period förra veckan då 638 fall konstaterades. Totalt vårdas 57 personer för covid-19 vid något av...

 • Covid-19
Vård av boende i SÄBO under pandemin
Nyhet, publicerad 13 oktober 2020

Covid-19-smittan kom tidigt in på många av länets äldreboenden, SÄBO. För att begränsa smittspridningen togs det beslut om hur vården vid äldreboenden skulle göras för att säkerställa att de boende...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Uppdatering eTjänstekort för tillgång till Ineras tjänster
Nyhet, publicerad 12 oktober 2020

Säkerhetsnivån på nuvarande eTjänstekort behöver höjas för användare som vill fortsätta ha tillgång till Ineras nationella tjänster, bl.a. personalverktyget i e-tjänsterna på 1177.se.

 • IT-stöd och e-tjänster
Covid-19: hushållskontakter ska få förhållningsregler
Nyhet, publicerad 12 oktober 2020

Behandlande läkare är ansvarig för att detta blir gjort.

 • Smittskydd
 • Covid-19
9 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 9 oktober 2020

855 nya fall av covid-19 har konstaterats under de senaste tre dagarna. Det är fler än samma period förra veckan då 622 fall konstaterades. Totalt vårdas 37 personer för covid-19 vid något av...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Statsbidrag till privata vårdgivare för ökade momskostnader
Nyhet, publicerad 7 oktober 2020

Senast 31 oktober kan privata vårdgivare ansöka om bidrag för ökade momskostnader för inhyrd vårdpersonal.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
Nobelpris stärker arbete för eliminering av hepatit C
Nyhet, publicerad 7 oktober 2020

Nationell plan utvecklas inom kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

 • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Information från Region Stockholm
 • Kunskapsutveckling
6 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 6 oktober 2020

Här finns den senaste statistiken om utvecklingen av covid-19 i länet.

 • Covid-19
Ny rekommendation för besök på SÄBO
Nyhet, publicerad 6 oktober 2020

Med anledningen av att besöksförbudet på särskilda boende för äldre (SÄBO) upphävdes den 1/10 2020 har Vårdhygien Stockholm och Smittskydd Stockholm uppdaterat riktlinjer för covid-19 inom SÄBO.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Ny rutin för ersättning för vissa digitala vårdbesök
Nyhet, publicerad 2 oktober 2020

Vårdgivare som tidigare inte haft fysiska vårdcentraler ska debitera regionen på samma sätt som övriga.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
Inhyrd vårdpersonal minskar
Nyhet, publicerad 2 oktober 2020

Minskad kostnad för inhyrd vårdpersonal under det första halvåret 2020.

 • Information från Region Stockholm
2 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 2 oktober 2020

Här finns den senaste statistiken om utvecklingen av covid-19 i länet.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Snart införs hemisolering för de som bor med covid-smittad
Nyhet, publicerad 1 oktober 2020

Den markanta ökningen av fall i länet gör att Smittskydd Stockholm inför särskilda förhållningsregler.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare, Tema: Covid-19 - vecka 40
Nyhet, publicerad 1 oktober 2020

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare om covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Tolktjänstupphandling fördröjd
Nyhet, publicerad 1 oktober 2020

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut om upphandlingsdokument för tolktjänster den 24 november.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
Har du tankar om framtidens kompetensförsörjning?
Nyhet, publicerad 1 oktober 2020

Tyck till om delrapport från utredningen Hälso- och sjukvården 2040

 • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Information från Region Stockholm
Webbinarium för vaccinatörer
Nyhet, publicerad 30 september 2020

Ett tillfälle för vaccinatörer att få all information om influensavaccination under pandemin.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
29 september: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 29 september 2020

452 fall av covid-19 har konstaterats under de senaste fyra dagarna. Det är fler än samma period förra veckan då 378 fall konstaterades.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Beslut om ytterligare vårdförlopp som ska införas
Nyhet, publicerad 28 september 2020

Nya vårdförlopp vid KOL, kritisk benischemi och schizofreni - förstagångsinsjuknande

 • Information från Region Stockholm
 • Kunskapsutveckling
25 september: Lägesrapport om arbetet med covid-19
Nyhet, publicerad 25 september 2020

Innefattar 22 september till och med 24 september och visar en ökning med 477 smittade personer.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Projekt ska underlätta för utbildade utanför EU/EES
Nyhet, publicerad 25 september 2020

Region Stockholm har fått medel för ett projekt med syfte att underlätta för vårdpersonal med utbildning utanför EU/EES att få svensk legitimation.

 • Information från Region Stockholm
 • Kunskapsutveckling
Septembernumret av Aktuellt för vårdgivare
Nyhet, publicerad 25 september 2020

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nyhetsbrev till vårdgivare. Ett ordinarie nummer.

 • Information från Region Stockholm
Förändring i ersättningsmodell för husläkarverksamheter
Nyhet, publicerad 24 september 2020

Fokus på ökad listningsersättning i nytt inriktningsbeslut.

 • Information från Region Stockholm
Successiv avveckling av länets husläkarjourer
Nyhet, publicerad 24 september 2020

Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat ett inriktningsbeslut att successivt avveckla husläkarjourerna i Region Stockholm.

 • Akut omhändertagande
 • Avtal och uppdrag
 • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Husläkarverksamhet
 • Vårdutbudsförändringar
Vissa hjälpmedel går över till egenansvar
Nyhet, publicerad 24 september 2020

Det är en del i arbetet med att säkerställa en ekonomi i balans.

 • Information från Region Stockholm
Förlängt beslut om vårdkontakter på distans
Nyhet, publicerad 24 september 2020

Vårdkontakter på distans viktiga för att minska sprittspridningen.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Förslag: samordna triagering för närakut och akutmottagning
Nyhet, publicerad 24 september 2020

Förslag att samlokalisera och skapa en samordnad triagering för närakut och akutmottagning vid Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

 • Akut omhändertagande
Webbutbildningen om hälsosamma levnadsvanor uppdaterad
Nyhet, publicerad 24 september 2020

Utbildningen ger ett bra stöd för det patientnära arbetet med levnadsvanor.

 • Information från Region Stockholm
Snart dags för vaccination mot säsongsinfluensa
Nyhet, publicerad 24 september 2020

Vaccinationskampanjen pågår mellan 3 november och 28 februari 2021. Anpassningar behövs för att smittsäkra vaccinationerna under pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Den 27 september flyttar S:t Eriks Ögonsjukhus
Nyhet, publicerad 24 september 2020

S:t Eriks Ögonsjukhus flyttar från Kungsholmen till helt nybyggda lokaler på Eugeniavägen 12 i Solna.

 • Information från Region Stockholm
Nu behövs all kapacitet för att tillgodose vårdbehoven
Nyhet, publicerad 23 september 2020

Vårdgarantin gäller som vanligt och vårdgarantikansliet har öppnat igen.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Ny öron-, näs- och halsmottagning med dagkirurgi
Nyhet, publicerad 23 september 2020

Du som vårdgivare kan remittera patienter dit redan nu.

 • Information från Region Stockholm
Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 22 september 2020

Dagens rapport visar en ökning med 378 personer smittade av covid -19.

 • Covid-19
Beslut om fortsatt arbete för smart antibiotikaanvändning
Nyhet, publicerad 22 september 2020

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har fastställt inriktning för Region Stockholms fortsatta arbete för minskad antibiotikaresistens under 2020–2021. Beslutet innebär att Strama Stockholm fortsätter och...

 • Forskning
 • Husläkarverksamhet
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Kunskapsutveckling
Nya sätt att arbeta när vården ska komma ikapp
Nyhet, publicerad 22 september 2020

Arbetet pågår för att boka in och behandla de patienter som fått sin vård framskjuten.

 • Covid-19
Ny riktlinje för covid-19 på Särskilt boende för äldre
Nyhet, publicerad 21 september 2020

Ersätter och kompletterar tidigare information från Smittskydd och Vårdhygien Stockholm.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare, Tema: Covid-19 - vecka 39
Nyhet, publicerad 21 september 2020

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare om covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
18 september: Lägesrapport om arbetet med covid-19
Nyhet, publicerad 18 september 2020

Dagens rapport innefattar 14 september till och med 17 september och visar en ökning med 325 personer smittade av covid -19. Det betyder att totalt 23 739 personer är eller har varit...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Bedömning av ansökningar om merkostnader covid-19
Nyhet, publicerad 17 september 2020

Beslut i oktober om ersättning till privata vårdgivare för merkostnader covid-19.

 • Covid-19
Nämnardata för hiv och hepatit B+C
Nyhet, publicerad 17 september 2020

Smittskydd Stockholm sammanställer årligen uppgifter från de mikrobiologiska laboratorierna om det totala antalet prover för hiv, hepatit B och hepatit C som tagits i Stockholm,...

 • Smittskydd
Primärvårdsrehabilitering ny vårdform i Hänvisningsstödet
Nyhet, publicerad 17 september 2020

Från och med den 23 september finns vårdformen i Hänvisningsstödet.

 • Information från Region Stockholm
Förslag att successivt avveckla länets husläkarjourer
Nyhet, publicerad 17 september 2020

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår för hälso- och sjukvårdsnämnden att fatta ett inriktningsbeslut om att successivt avveckla husläkarjourerna i Region Stockholm på sammanträdet den 24...

 • Akut omhändertagande
 • Husläkarverksamhet
 • Vårdutbudsförändringar
Intyg FK 7263 för sjukpenning stängs
Nyhet, publicerad 16 september 2020

Det gamla intyget för sjukskrivning, FK 7263, stängs den 1 november 2020. Det ersätts av intyget FK7804, som i TakeCare nås under rubriken ”intyg via Webcert”.

 • IT-stöd och e-tjänster
Tre nya vårdförlopp på remiss
Nyhet, publicerad 16 september 2020

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp - ett led i den nationella satsningen på mer jämlik vård

 • Information från Region Stockholm
 • Kunskapsutveckling
Ny version av Rengöring och Desinfektion - RoD
Nyhet, publicerad 16 september 2020

Ny version av Rengöring och Desinfektion av ytor i vårdmiljö - RoD

 • Vårdhygien
14 september: Lägesrapport om arbetet med covid-19
Nyhet, publicerad 14 september 2020

Dagens rapport innefattar 10 september till och med 13 september.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Kompletteringar av sjukintyg tillbaka till ordinarie rutin
Nyhet, publicerad 11 september 2020

Normal hantering gäller från och med den 15 september.

 • Information från Region Stockholm
Ny e-kurs om undernäring, trycksår och fall
Nyhet, publicerad 11 september 2020

Om hur risker kan upptäckas och förebyggas

 • Patientsäkerhet
10 september: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviru
Nyhet, publicerad 10 september 2020

Dagens rapport innefattar 7 september till och med 9 september och visar en ökning med 75 personer smittade av covid -19. Det betyder att totalt 23 294 personer är eller har varit konstaterat smittade...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare, Tema: Covid-19 - vecka 37
Nyhet, publicerad 10 september 2020

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare om covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Smittspårning av covid-19 i öppenvård och slutenvård
Nyhet, publicerad 10 september 2020

Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning görs.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Nationella patientdagen 17 september
Nyhet, publicerad 10 september 2020

17 september 15:00-16:40 eller se föreläsningarna i efterhand via samma länk.

 • Information från Region Stockholm
Arbetet för en mer jämlik vård förstärks
Nyhet, publicerad 9 september 2020

Ny- och omvalda sakkunniga i systemet för kunskapsstyrning

Information om beställning av operationsmössor
Nyhet, publicerad 8 september 2020

Åter möjligt att beställa från MediCarrier via normala beställningsvägar.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
7 september: Lägesrapport om arbetet med covid-19
Nyhet, publicerad 7 september 2020

Dagens rapport innefattar 3 september till och med 6 september.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare, Tema: Covid-19 - vecka 36
Nyhet, publicerad 7 september 2020

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare om covid-19.

 • Information från Region Stockholm
Region Stockholm lämnar stabsläge
Nyhet, publicerad 7 september 2020

Ledningen av hälso- och sjukvården återgår till ordinarie struktur.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
SMS-livräddartjänst åter igång
Nyhet, publicerad 4 september 2020

Region Stockholms tjänst där privatpersoner kan hjälpa till vid larm om misstänkta hjärtstopp har öppnat efter att ha legat nere sedan slutet av mars. Återöppnandet är en del av den vård i regionen...

 • Akut omhändertagande
 • Covid-19
3 september: Lägesrapport om arbetet med det nya coronavirus
Nyhet, publicerad 3 september 2020

Dagens rapport innefattar 31 augusti till och med 2 september. Dagens rapport visar en ökning med 14 personer smittade av covid -19. Det betyder att totalt 23 046 personer är eller har varit...

 • Smittskydd
 • Covid-19
Ingen avgift vid uteblivet besök på grund av covid-19-symtom
Nyhet, publicerad 3 september 2020

Avgiften för uteblivet vårdbesök är höjd till 400 kr. Förkylningssymtom räknas f.n. som giltigt skäl för att inte ta ut avgiften.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Fortsatt arbete för att hålla smittan nere – höstkampanj
Nyhet, publicerad 3 september 2020

Tack vare att stockholmarna håller avstånd, tvättar händerna och följer de andra rekommendationerna är smittspridningen just nu på en låg nivå. Höstens kommunikationssatsning ska påminna om hur...

 • Smittskydd
 • Covid-19
Regionala åtgärder som komplement vid ökad smittspridning
Nyhet, publicerad 1 september 2020

Folkhälsomyndigheten har idag meddelat att oavsett hur smittspridningen fortsätter kommer det fortsatt vara viktigt för invånarna att stanna hemma vid sjukdom, god handhygien och att hålla avstånd....

 • Smittskydd
 • Covid-19
28 augusti: Elfte rapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 1 september 2020

Nu ökar besöken på husläkarmottagningarna efter sommaren och fler ringer 1177. Det är högt tryck i vissa verksamheter men sammantaget stabilt.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
Ändrade rutiner för förskrivning av näring till barn 0–15 år
Nyhet, publicerad 1 september 2020

Från och med den 1 september 2020 tar SLSO över verksamhetsområdet från Apoteket.

 • Information från Region Stockholm
All elektiv vård återupptas
Nyhet, publicerad 1 september 2020

Nytt skede för hälso- och sjukvården i pandemins förlopp.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
31 augusti: Lägesrapport om det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 31 augusti 2020

Dagens rapport innefattar 27 till och med 30 augusti. Totalt 23 032 personer är eller har varit konstaterat smittade i Stockholms län.

 • Covid-19
Ny rutin för provtagning av medarbetare för pågående covid
Nyhet, publicerad 31 augusti 2020

Från och med den 1 september gäller nya rutiner för provtagning av pågående covid-19 för medarbetare.

 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
27 augusti: Lägesrapport om det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 27 augusti 2020

Dagens rapport innefattar 24 augusti till och med 26 augusti. Totalt 22 942 personer är konstaterat smittade i Stockholms län.

 • Covid-19
Ytterligare screening för cancersjukdom startar igen
Nyhet, publicerad 27 augusti 2020

Screeningen för bröstcancer startar igen även för kvinnor över 70 år. Det är en i raden av screeningprogram som återupptagits.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Augustinumret av Aktuellt för vårdgivare
Nyhet, publicerad 26 augusti 2020

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nyhetsbrev till vårdgivare.

 • Information från Region Stockholm
Felaktiga provsvar covid-19 i nio regioner
Nyhet, publicerad 25 augusti 2020

Två svenska laboratorier har upptäckt brister i ett CE-märkt så kallat test-kit som används för att visa om man har en pågående covid-19-infektion.

 • covid-19 provtagning
Reviderade anvisningar för regionfinansierad vuxentandvård
Nyhet, publicerad 25 augusti 2020

Revideringarna börjar gälla från och med den 15 januari 2021.

 • Information från Region Stockholm
Förändrad tillämpning av lagarna LOL och LOF
Nyhet, publicerad 25 augusti 2020

Remisskrav, kostnadsansvar för medicinsk service, samt rapportering till Socialstyrelsens patientregister är några av de förändrade tillämpningarna.

Information till resenärer på Arlanda
Nyhet, publicerad 25 augusti 2020

Under hela augusti pågår en kampanj för resenärer på Arlanda.

 • Vården under sommaren
 • Covid-19
Invånarna påminns om vikten av att testa sig vid symptom
Nyhet, publicerad 25 augusti 2020

Region Stockholm lyfter i sin kampanj för minskad smittspridning av covid-19 vikten av att testa sig om man har symtom.

 • Covid-19
24 augusti: Lägesrapport om det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 24 augusti 2020

Dagens rapport innefattar 20 augusti till och med 23 augusti och visar att 193 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19.

 • Covid-19
Nu höjs avgiften för uteblivet besök i vården till 400 kr
Nyhet, publicerad 24 augusti 2020

För att minska antalet uteblivna vårdbesök utan giltigt skäl, och därmed bidra till använda vårdens resurser så effektivt som möjligt, införs en avgift på 400 kronor från den 1/9.

 • Patientadministration
75 % av stockholmarna har konto på 1177.se
Nyhet, publicerad 24 augusti 2020

Både antalet konton på 1177.se och antal inloggningar på e-tjänsterna har ökat betydligt under 2020 som en effekt av att allt fler sköter sina vårdkontakter digitalt.

 • IT-stöd och e-tjänster
21 augusti: Tionde rapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 21 augusti 2020

Vid veckans chefläkarmöte rapporterar chefläkarna ett stabilt läge i vården.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
Krislägesavtalet föreslås upphöra
Nyhet, publicerad 21 augusti 2020

Under covid-19 pandemin aktiverades krislägesavtalet för att kunna bemanna upp de vårdplatser som krävdes.

 • Information från Region Stockholm
20 augusti: Lägesrapport om det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 20 augusti 2020

Dagens rapport innefattar 17 augusti till och med 19 augusti och visar att 159 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19.

 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare, covid-19 sommar - vecka 34
Nyhet, publicerad 18 augusti 2020

Nu har vi skickat ut ett nytt nummer av Aktuellt för vårdgivare med tema covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
 • Covid-19
17 augusti: Lägesrapport om det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 18 augusti 2020

Dagens rapport innefattar 13-16 augusti och visar att 241 ytterligare personer har covid-19.

 • Covid-19
Sesam Hud byter namn till Specialistmottagning sexuell hälsa
Nyhet, publicerad 18 augusti 2020

Sesam Hud Huddinge har bytt namn till Specialistmottagning sexuell hälsa och även fått ny Take Care-adress.

 • Sexuell hälsa
Nya material för diskussioner om hälso- och sjukvården 2040
Nyhet, publicerad 18 augusti 2020

Inför utveckling av vårdens struktur samt verksamhetsutveckling och digitalisering.

 • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Information från Region Stockholm
Det finns vård för den som mår dåligt även under pandemin
Nyhet, publicerad 14 augusti 2020

Den psykiatriska vården i Region Stockholm har i stort varit öppen som vanligt även under pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
14 aug: Nionde rapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 14 augusti 2020

Det har övergripande varit stabilt läge för vården under veckan, men mer ansträngt under senaste dygnet.

 • Covid-19
13 augusti: Lägesrapport om arbetet med nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 13 augusti 2020

Dagens rapport innefattar 10-12 augusti och visar att 181 ytterligare personer har covid-19.

 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare, covid-19 sommar - vecka 33
Nyhet, publicerad 11 augusti 2020

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare om covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
 • Covid-19
Extra organisation för sjuktransporter upphör
Nyhet, publicerad 11 augusti 2020

Då antalet smittade successivt minskat är organisationen inte längre nödvändig.

 • Covid-19
10 augusti: Lägesrapport om det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 10 augusti 2020

Dagens rapport visar att 179 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19.

 • Covid-19
Ingen generell screening av asymtomatisk patient
Nyhet, publicerad 7 augusti 2020

Patienter behöver inte provtas för covid-19 innan de förs över från en vårdgivare till en annan

 • Covid-19
7 augusti: Åttonde rapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 7 augusti 2020

Fortsatt stabilt läge i vården med högt tryck inom vissa verksamheter.

 • Covid-19
6 augusti: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 6 augusti 2020

Dagens rapport visar att 179 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19.

 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare, covid-19 sommar - vecka 32
Nyhet, publicerad 4 augusti 2020

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare om covid-19 och som även samlar annan information som är bra att ha koll på när man arbetar under sommaren.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
 • Covid-19
Vårdhygieniska rekommendationer för planerad slutenvård
Nyhet, publicerad 4 augusti 2020

Nu finns vårdhygieniska rekommendationer vid återgång till ordinarie planerad verksamhet inom slutenvården.

 • Information från Region Stockholm
 • Vårdhygien
Självhjälpsprogram för oro i samband med covid-19
Nyhet, publicerad 3 augusti 2020

Nu finns självhjälpsprogrammet Hantera oro vid covid-19. Programmet är kostnadsfritt och vänder sig till invånare som vill genomföra en orosbehandling på egen hand.

 • Information från Region Stockholm
3 augusti: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 3 augusti 2020

Dagens rapport visar att 157 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19.

 • Covid-19
Förtydligande om besöksförbud
Nyhet, publicerad 3 augusti 2020

Vissa undantag kan göras från besöksförbudet vid akutmottagningar

 • Covid-19
Uppdaterad fördelningsnyckel för snabb-pcr
Nyhet, publicerad 31 juli 2020

På grund av att efterfrågan på reagens har ökat i världen och andra länder har bedömts ha ett större behov har fördelningsnyckeln ändrats.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Sjunde rapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 31 juli 2020

Tidvis högt tyck i vården men läget är stabilt och vårdplatserna fler än samma tid förra året

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
30 juli: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 30 juli 2020

Dagens rapport som innefattar 27 juli till och med klockan 11.30 den 30 juli visar att 138 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare, covid-19 sommar - vecka 31
Nyhet, publicerad 29 juli 2020

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare om covid-19 och som även samlar annan information som är bra att ha koll på när man arbetar under sommaren.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
 • Covid-19
Smittspårning och vägledning covid-19
Nyhet, publicerad 28 juli 2020

Nya smittspårningsrutiner från Folkhälsomyndigheten gäller enbart covid-19.

 • Smittskydd
 • Covid-19
Uppdaterade smittspårningsrutiner för covid-19
Nyhet, publicerad 28 juli 2020

Nya smittskyddsblad med uppdaterad information avseende smittspårning av nyupptäckt fall av covid-19 finns nu tillgängliga.

 • Smittskydd
 • Covid-19
27 juli: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 27 juli 2020

Dagens rapport som innefattar 23 juli till och med klockan 11.30 den 27 juli visar att 158 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Sjätte rapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 24 juli 2020

Regionens vårdgivare rapporterar om ett stabilt läge även under den senaste veckan. Det finns besvärliga toppar i vissa verksamheter men uppmaningen till alla invånare är att inte dra sig för att söka...

 • Vården under sommaren
 • Covid-19
Vårdhygieniska rekommendationer för planerad öppenvård
Nyhet, publicerad 24 juli 2020

Ska säkra en smittsäker och trygg vård vid återgång till ordinarie verksamhet.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
23 juli: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 23 juli 2020

Dagens rapport som innefattar 20 juli till och med klockan 11.30 den 23 juli visar att 183 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare, covid-19 sommar - vecka 30
Nyhet, publicerad 21 juli 2020

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
 • Covid-19
20 juli: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 20 juli 2020

Dagens rapport som innefattar 16 juli till och med klockan 11.30 den 20 juli visar att 293 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 22 760 personer är...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Femte rapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 17 juli 2020

Regionens vårdgivare rapporterar om ett stabilt läge under veckan. Det finns besvärliga toppar i vissa verksamheter men uppmaningen till alla invånare är att inte dra sig för att söka den vård de...

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
Barnakuten vid Karolinska i Huddinge tar emot via remiss
Nyhet, publicerad 17 juli 2020

Mellan den 10 juli och 10 augusti tar barnakuten vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge endast emot patienter med remiss.

 • Akut omhändertagande
 • Husläkarverksamhet
 • Vården under sommaren
16 juli: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 16 juli 2020

Dagens rapport som innefattar 13 juli till och med klockan 11:30 den 16 juli visar att 325 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 22 467 personer är...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Så ska fler smittkedjor brytas
Nyhet, publicerad 16 juli 2020

Invånare som beställt provtagning själva och har covid-19, ska få mer hjälp att nå personer som de kan ha smittat. Dessutom ska det bli lättare för Region Stockholm att påminna de som inte medverkat...

 • Information från Region Stockholm
 • Patientadministration
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Ny fördjupningskod för diagnoser vid covid-19
Nyhet, publicerad 16 juli 2020

För att kunna följa upp patientflöden är det är viktigt att koda covid-19 relaterade diagnoser rätt.

 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare, covid-19 sommar - vecka 29
Nyhet, publicerad 14 juli 2020

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare om covid-19 och som även samlar annan information som är bra att ha koll på när man arbetar under sommaren.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
 • Covid-19
13 juli: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 13 juli 2020

437 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 22 142 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Från 20 juli tas avliden om hand enligt ordinarie rutiner
Nyhet, publicerad 10 juli 2020

Sjunkande antal avlidna och normal beläggning på bårhusen motiverar en återgång till ordinarie rutiner.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Fotsjukvård föreslås ingå i husläkarverksamheten
Nyhet, publicerad 10 juli 2020

Utredning pågår för att bredda husläkarverksamhetens uppdrag enligt primärvårdsstrategin.

 • Avtal och uppdrag
 • Husläkarverksamhet
 • Information från Region Stockholm
Fjärde rapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 10 juli 2020

Under veckans chefläkarmöte rapporterar chefläkarna om ett stabilt läge i vården men stundtals ansträngt. I förlossningsvården är läget ansträngt med många barn som föds samtidigt.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
9 juli: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 9 juli 2020

261 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 21 705 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Ökningen kan delvis bero på ökat antal provtagningar.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Principer för och fördelning av snabb-PCR
Nyhet, publicerad 9 juli 2020

Från och med vecka 29 kommer tillgången till snabbanalyser av PCR-prov för covid-19 att minska med 20% i Region Stockholm. Därför är det extra viktigt att endast använda dessa tester när behovet...

 • Akut omhändertagande
 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Aktuellt för vårdgivare, covid-19 sommar - vecka 28
Nyhet, publicerad 7 juli 2020

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
 • Covid-19
Provtagning för medarbetare som är skrivna i andra län
Nyhet, publicerad 6 juli 2020

Medarbetare som är folkbokförda utanför Stockholms län, kan nu erbjudas provtagning för pågående covid-19 och antikroppstest.

 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
6 juli: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 6 juli 2020

Dagens rapport som innefattar 2 juli till och med klockan 11:30 den 6 juli visar att 685 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
3 juli: Tredje rapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 3 juli 2020

Antalet bemannade vårdplatser fortsätter att minska den här veckan.

 • Vården under sommaren
Uppdaterad rekommendation för skyddsutrustning
Nyhet, publicerad 3 juli 2020

Munskydd ska användas i kombination med visir som personlig skyddsutrustning i vård och omsorg.

 • Information från Region Stockholm
 • Vårdhygien
 • Vården under sommaren
 • Covid-19
Ny sida om oro och psykisk ohälsa under pandemin
Nyhet, publicerad 3 juli 2020

Information om att identifiera och bemöta patienter med oro och psykisk ohälsa.

 • Vården under sommaren
 • Covid-19
2 juli: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 2 juli 2020

Dagens rapport som innefattar 29 juni till och med klockan 11:30 den 2 juli visar att 867 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Ny sida om smittsäker och trygg vård under pandemin
Nyhet, publicerad 2 juli 2020

För att invånare ska känna sig trygga i kontakt med vården under pandemin är det viktigt att alla vårdgivare anpassar verksamheten för att minska smittspridningsrisken.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Skyddsutrustning kan beställas direkt från Medicarrier igen
Nyhet, publicerad 2 juli 2020

Från den 1 juli har MediCarrier åter öppnat för beställning av viss skyddsutrustning via de normala beställningskanalerna.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Viktiga förtydliganden i rutin för dödsbevis
Nyhet, publicerad 1 juli 2020

Förtydligande i rutiner för dödsbevis och dödsorsaksintyg i Handbok för omhändertagande av avlidna inom Region Stockholm.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare, covid-19 sommar - vecka 27
Nyhet, publicerad 1 juli 2020

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
 • Covid-19
Informationsblad till medarbetare om provtagning, covid-19
Nyhet, publicerad 30 juni 2020

Nu finns ett informationsblad om provtagning för covid-19 riktat till medarbetare i vård och omsorg.

 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
29 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 29 juni 2020

1 040 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
26 juni: Andra rapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 26 juni 2020

Värmen är just nu en utmaning för både patienter och medarbetare.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
25 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 25 juni 2020

Dagens rapport som innefattar 22 juni till och med klockan 11:30 den 25 juni.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Antal smittade med covid-19 per kommun och stadsdel
Nyhet, publicerad 25 juni 2020

Nu har Folkhälsomyndigheten uppdaterat sin statistik.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Inspelad presentation av SÄBO-enkät
Nyhet, publicerad 25 juni 2020

Filmad presentation av den enkät om covid-19 som Smittskydd Stockholm skickade ut under påskhelgen 2020 till SÄBO.

 • Smittskydd
 • Covid-19
Regional särskild sjukvårdsledning går över till stabsläge
Nyhet, publicerad 24 juni 2020

RSSL beslutade idag att gå över till stabsläge, efter att ha varit i förstärkningsläge.

 • Information från Region Stockholm
Aktuellt för vårdgivare, covid-19 sommar - vecka 26
Nyhet, publicerad 24 juni 2020

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Ny sida om vården vid värmebölja
Nyhet, publicerad 23 juni 2020

Nu finns samlad information som stöd för dig som vårdgivare vid värmebölja.

 • Vården under sommaren
 • Covid-19
Sommarregler - kampanjmaterial
Nyhet, publicerad 23 juni 2020

Under sommarperioden lyfter Region Stockholm fram viktiga sommarregler som invånare och turister uppmanas att följa för att minska smittspridningen.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
 • Covid-19
22 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 22 juni 2020

Dagens rapport innefattar 18 juni till och med klockan 11:30 den 22 juni.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Provtagning för covid-19 för medarbetare i vård och omsorg
Nyhet, publicerad 22 juni 2020

Chefer i vård och omsorg kan erbjuda medarbetare som är hemma med hosta, snuva och/eller feber / sjukdomskänsla egenprovtagning för covid-19.

 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
18 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 18 juni 2020

Dagens rapport visar att 386 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 16 878 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 2 252 personer med bekräftad...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Vård vid värmebölja
Nyhet, publicerad 18 juni 2020

Vägledning för vårdgivare vid en långvarig situation med höga temperaturer.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
Första rapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 18 juni 2020

Läs hur Region Stockholm förbereder för att ge vård till de som behöver under pandemi-sommaren 2020.

 • Akut omhändertagande
 • Husläkarverksamhet
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
17 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 17 juni 2020

Dagens rapport visar att 217 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 16 492 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 2 251 personer med bekräftad...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Sista numret av Sesambladet
Nyhet, publicerad 17 juni 2020

Sista numret av Sesambladet är utskickat, i fortsättningen kommer nyheter om sexuell hälsa på Vårdgivarguiden.

 • Sexuell hälsa
Ny rapportering av antal smittade per kommun och stadsdel
Nyhet, publicerad 16 juni 2020

Folkhälsomyndigheten har under covid-19 pandemin redovisat antalet positiva covid-19 fall. Deras rapportering har nu utvecklats och kommer att gälla kommunnivå och för Stockholms stad även per...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Begränsning av propofol hävs- fortsatt restriktiv användning
Nyhet, publicerad 16 juni 2020

Propofol är ett intravenöst anestesimedel med stor åtgång under pandemin. På grund av brist på propofol beslutade Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, den 16 april 2020 att reservera tillgängligt...

 • Information från Region Stockholm
16 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 16 juni 2020

Dagens rapport visar att 168 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 16 275 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 2 211 personer med bekräftad...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Avbruten upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö
Nyhet, publicerad 16 juni 2020

Med anledning av pågående pandemi har regionstyrelsen i Region Stockholm och hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland beslutat att avbryta upphandlingen för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)....

 • Framtidens vårdinformationsmiljö
Aktuellt för vårdgivare nummer 6 2020
Nyhet, publicerad 16 juni 2020

Det här är ett ordinarie nummer av Aktuellt för vårdgivare.

 • Information från Region Stockholm
Hälsokontrakt ska minska insjuknande i diabetes typ 2
Nyhet, publicerad 16 juni 2020

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit beslut om att testa en ny modell för preventiva insatser.

 • Information från Region Stockholm
15 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 15 juni 2020

Dagens rapport visar att 434 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19 under perioden 13-15 juni. Det betyder att totalt 16 107 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 2 187...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Långsiktig strategi för suicidprevention
Nyhet, publicerad 15 juni 2020

Det är en vidareutveckling av den suicidstrategi som beslutades av RSSL i april.

 • Information från Region Stockholm
Upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård
Nyhet, publicerad 15 juni 2020

Två tidigare upphandlingar samordnas för att förenkla vårdkedjan för patienterna.

 • Information från Region Stockholm
Rutin för stöd till patienter för provtagning för covid-19
Nyhet, publicerad 15 juni 2020

Det finns ett behov att ge stöd till de som inte har tekniska förutsättningar i form av smartphone, BankID eller vana att använda appar.

 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Beslut om inriktning för regional kunskapsstyrning
Nyhet, publicerad 15 juni 2020

I inriktningen ingår verksamhetsplaner med insatser och analysarbete kring en rad vårdområden.

 • Information från Region Stockholm
Säsongens första TBE-fall
Nyhet, publicerad 15 juni 2020

Säsongens första TBE-fall i Stockholms län har diagnostiserats.

 • Smittskydd
12 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 12 juni 2020

Dagens rapport visar att 248 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 15 673 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 2 185 personer med bekräftad...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare, Covid-19 sommar - vecka 24
Nyhet, publicerad 12 juni 2020

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
 • Covid-19
Personalstöd om att hålla i längden
Nyhet, publicerad 12 juni 2020

Skriften vänder sig till dig som arbetar i vården under coronapandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Rehabilitering för patienter efter covid-19
Nyhet, publicerad 12 juni 2020

Många patienter kommer att behöva rehabilitering efter slutenvård för Covid-19, särskilt patienter som vårdats i respirator en längre tid. Region Stockholm har ett stort utbud av rehabilitering på...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Nya beställningsrutiner för provtagning för covid-19
Nyhet, publicerad 12 juni 2020

Från och med måndag 15 juni ändras etiketterna som används vid beställning av provtagning för covid-19 i TakeCare.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Alla invånare i Region Stockholm ska få möjlighet att testas
Nyhet, publicerad 12 juni 2020

Nu ska alla invånare i Region Stockholm få möjlighet att testa sig för covid-19, både för pågående sjukdom och för antikroppar som tecken på genomgången sjukdom.

 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Kommunikation om vården i sommar
Nyhet, publicerad 12 juni 2020

Så håller du dig uppdaterad om vården i sommar.

 • Information från Region Stockholm
Merkostnader för privata vårdgivare till följd av Covid-19
Nyhet, publicerad 12 juni 2020

Nu kan privata vårdgivare begära ersättning för merkostnader till följd av covid-19. Ansökan och motivering ska skickas till hälso- och sjukvårdsförvaltningen senast den 14 augusti.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
11 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 11 juni 2020

Dagens rapport visar att 252 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 15 425 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Fokus på minifirande i midsommar
Nyhet, publicerad 11 juni 2020

Inför kommande midsommarfirande lyfter Region Stockholm fram vikten av att bara fira med sina närmaste.

 • Covid-19
Utbildning i Basala hygienrutiner en nationell succé
Nyhet, publicerad 11 juni 2020

Vårdhygien Stockholms digitala utbildning i Basala hygienrutiner har blivit en nationell succé. I nuläget har över 253 000 personer besökt utbildningen.

 • Vårdhygien
10 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 10 juni 2020

Dagens rapport visar att 202 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 15 173 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

 • Smittskydd
 • Covid-19
Corona självskattningstest kan få utmärkelse
Nyhet, publicerad 10 juni 2020

Självskattningstestet för corona och hur man ska vårda sig har genomförts av nära 1,9 miljoner människor. Testet är nu en av tre finalister till Vitalis stipendium som delas ut i augusti.

 • IT-stöd och e-tjänster
 • Covid-19
Utomlänsvård möjlig när reserestriktioner upphör
Nyhet, publicerad 10 juni 2020

Vård av patienter från andra län och vård av regionens invånare i andra län kan återupptas då reserestriktionerna inom landet tas bort den 13 juni och då pandemin är i ett mer stabilt skede.

 • Information från Region Stockholm
Elektiva ögonoperationer kan återupptas
Nyhet, publicerad 10 juni 2020

Elektiva ögonoperationer kan starta igen inom Vårdval ögon om de inte på något sätt påverkar förutsättningarna för intensivvård och akut sjukvård under sommaren.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Tack för arbetet med utbildningsuppdraget i vården i vår
Nyhet, publicerad 10 juni 2020

HSF med flera utbildningsaktörer tackar hälso- och sjukvården som bidragit till att studenter och elever kunnat genomföra verksamhetsförlagd utbildning trots pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Vårdgivare kan nu bifoga filer i svar till invånare via 1177
Nyhet, publicerad 10 juni 2020

Nu kan vårdgivare bifoga filer när de besvarar ett ärende i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Filerna kan ha formaten PDF, GIF, JPEG eller PNG.

 • IT-stöd och e-tjänster
9 juni: Antal smittade med covid-19 per kommun och stadsdel
Nyhet, publicerad 9 juni 2020

Smittskydd Stockholm rapporterar veckans redovisning av antalet smittade med covid-19 fördelat per kommun och stadsdelsområde.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
9 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 9 juni 2020

Dagens rapport visar att 168 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 14 971 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Ny webbutbildning om TBE
Nyhet, publicerad 9 juni 2020

Fästingsäsongen är här och nu finns en webbutbildning om TBE och aktuella vaccinationsrekommendationer.

 • Smittskydd
Förtydligande om elektiv vård för riskgrupper
Nyhet, publicerad 9 juni 2020

När den medicinska nyttan väger tyngre än risken för att bli smittad av covid-19 kan elektiv vård i vissa fall genomföras inom riskgrupperna.

 • Information från Region Stockholm
 • Vårdutbudsförändringar
 • Covid-19
Förberedelser för utökad provtagning
Nyhet, publicerad 9 juni 2020

Nu pågår arbete med att ta fram en gemensam inriktning för ytterligare utökad testning.

 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Antikroppstestning genomförs i Rinkeby-Kista
Nyhet, publicerad 9 juni 2020

Rinkeby-Kista är den stadsdel i Stockholms län som per invånare hittills haft flest antal konstaterade fall av covid-19. Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm genomför därför en...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
8 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 8 juni 2020

Dagens rapport visar att 437 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19 under perioden 6–8 juni. Det betyder att totalt 14 803 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 2 157...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Ny rapport om verksamhetsutveckling och digitalisering
Nyhet, publicerad 8 juni 2020

Om hur den digitala förändringsresan kan utveckla hälso- och sjukvården

 • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Information från Region Stockholm
5 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 5 juni 2020

Dagens rapport visar att 258 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 14 366 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 2 136 personer med bekräftad...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare, Tema: Covid-19 5/6
Nyhet, publicerad 5 juni 2020

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare om covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
4 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 4 juni 2020

Dagens rapport visar att 231 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 14 108 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Ny kampanjenhet: Jobba hemma för en mormor
Nyhet, publicerad 4 juni 2020

Denna vecka lyfter kampanjen fram vikten av att de som har möjlighet att jobba hemma ska fortsätta göra det samt hur invånarna kan fira nationaldagen på ett säkert sätt.

 • Covid-19
Älvsjö sjukhus avvecklas
Nyhet, publicerad 4 juni 2020

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna Starbrink har idag i samråd med hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslutat att Älvsjö sjukhus ska avvecklas.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
3 juni: Lägesrapport om arbetet med det nya coronaviruset
Nyhet, publicerad 3 juni 2020

Dagens rapport visar att 1 544 ytterligare personer (på grund av en eftersläpning i rapporteringen) har konstaterats ha sjukdomen covid-19, det betyder att totalt 13 877 personer är konstaterat...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Regional hjälplinje om det nya coronaviruset blir nationell
Nyhet, publicerad 3 juni 2020

Sedan i slutet av mars driver Region Stockholm en telefonlinje som erbjuder information om det nya coronaviruset på flera språk. Nu blir telefonlinjen nationell.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Nu inleds provtagning för samhällsviktiga verksamheter
Nyhet, publicerad 3 juni 2020

Nu startar provtagning för nyckelpersoner inom samhällsviktiga verksamheter som är hemma och är sjuka. I dagarna får berörda arbetsgivare information från länsstyrelsen om hur provtagningen går till.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning