Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
10 träffar - filtrerat på Avtal och uppdrag

Sökträffar

Tillfälligt geriatriskt uppdrag avlastar i sommar
Nyhet, publicerad 30 juni 2022

Förstärkning med tidsbegränsade uppdrag säkrar vårdplatser för geriatriska patienter.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
Sanktioner mot Ryssland berör upphandlingsområdet
Nyhet, publicerad 3 juni 2022

Europeiska rådet har under våren beslutat om flera sanktionspaket riktade mot Ryssland.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
Överenskommelse med SLSO om fortsatt och utvidgat BT-program
Nyhet, publicerad 24 maj 2022

BT-läkare anställs på SLSO som sluter avtal med mottagande vårdgivare.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
1 juni: förändrat vårdutbud barn och ungas psykiska ohälsa
Nyhet, publicerad 24 maj 2022

Sammanfattning av förändringar som införs 1 juni 2022 i vårdutbudet inom barn och ungas psykiska ohälsa.

 • Avtal och uppdrag
 • Mödra- och barnhälsovård
 • Husläkarverksamhet
 • Information från Region Stockholm
 • Vårdutbudsförändringar
Tilläggsuppdrag hälsoundersökningar för ukrainaflyktingar
Nyhet, publicerad 14 april 2022

Vårdgivare inom vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård i Region Stockholm kan nu ansöka om tilläggsuppdrag för hälsoundersökningar för flyktingar från Ukraina.

 • Avtal och uppdrag
 • Husläkarverksamhet
Strukturförändring inom specialiserad kardiologi i öppenvård
Nyhet, publicerad 5 april 2022

HSN godkänner förtida upphörande av Aleris Heart Centers avtal samt utlösa option i befintligt avtal med Ersta Diakonisällskap.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
Flera nya uppdrag ska utveckla vårdvalen
Nyhet, publicerad 8 mars 2022

Utveckling av bland annat analys, målbeskrivning, uppföljning och helhetsperspektiv.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
Husläkarjouren Täby upphör den 1 mars
Nyhet, publicerad 21 februari 2022

Den 1 mars upphör verksamheten vid den sista kvarvarande husläkarjourmottagningen i Stockholm, Husläkarjouren Täby.

 • Akut omhändertagande
 • Avtal och uppdrag
 • Husläkarverksamhet
 • Vårdutbudsförändringar
Merkostnader 1 november-31 december 2021 privata vårdgivare
Nyhet, publicerad 10 februari 2022

Möjligt för privata vårdgivare att ansöka om ersättning för merkostnader kopplat till pandemin.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
Tillfällig satsning för ökad beredskap under pandemin
Nyhet, publicerad 25 januari 2022

Beredskap inom akutsjukvården för ökat vårdbehov och undanträngd vård.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Visar 1-10/10