Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

26 november: lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 26 november 2021

Antalet personer smittade med covid-19 har ökat markant jämfört med förra veckans rapport

 • Covid-19
Tydliggörande om påfyllnadsdos
Nyhet, publicerad 26 november 2021

Just nu erbjuds påfyllnadsdos till invånare födda 1956 eller tidigare och viss vård- och omsorgspersonal.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Region Stockholm upphandlar ortopedteknisk verksamhet
Nyhet, publicerad 26 november 2021

Nuvarande avtal upphör den 30 september 2022.

 • Information från Region Stockholm
Covidbevis används som vaccinationsbevis från 1 december
Nyhet, publicerad 25 november 2021

Den som är 18 år eller äldre och deltar i evenemang inomhus med fler än 100 deltagare ska från den 1 december visa upp ett giltigt vaccinationsbevis om arrangören kräver det.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Ändring avseende smittspårning för covid-19
Nyhet, publicerad 25 november 2021

Även vaccinerade hushållskontakter ska få förhållningsregler och provtas.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Transvoice ny leverantör av tolktjänster i talade språk
Nyhet, publicerad 24 november 2021

Den 23 november beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden om leverantör av tolktjänster i talade språk.

 • Information från Region Stockholm
Läs novembernumret av Aktuellt för vårdgivare
Nyhet, publicerad 24 november 2021

Det här är ett ordinarie nummer.

 • Information från Region Stockholm
Påfyllnadsdos sker enligt prioriteringsordning
Nyhet, publicerad 24 november 2021

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att erbjuda påfyllnadsdos till fler grupper.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Överenskommelse underlättar samverkan inom vård och omsorg
Nyhet, publicerad 23 november 2021

Storsthlm och Region Stockholm är överens om en huvudöverenskommelse som reglerar hur kommunerna i länet och regionen ska samverka kring hälsa, vård och omsorg.

 • Information från Region Stockholm
23 november: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 23 november 2021

Totalt vårdas 75 personer för covid-19 vid regionens sjukhus och 1 930 har smittats sedan förra rapporten.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Beslut om sammanhållen vårdkedja för förlossningsrädda
Nyhet, publicerad 23 november 2021

Region Stockholm blir först i Sverige med att kunna erbjuda förlossningsrädda en sammanhållen vårdkedja genom graviditet, förlossning och eftervård. Konceptet är internationellt känt som Caseload...

 • Avtal och uppdrag
 • Mödra- och barnhälsovård
 • Information från Region Stockholm
Beredskapsavtal för anpassning vid nytt pandemiläge
Nyhet, publicerad 23 november 2021

Karolinska universitetssjukhuset och SLSO får fortsatt beredskapsuppdrag för snabb anpassning vid ändring av pandemiläge.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Handlingsplan för suicidprevention beslutad
Nyhet, publicerad 23 november 2021

HSF:s handligsplan för suicidprevention är godkänd av HSN och VKN.

 • Information från Region Stockholm
Nu kan personal vaccinera sig mot säsongsinfluensan
Nyhet, publicerad 22 november 2021

Nu kan vård- och omsorgspersonal vaccinera sig mot säsongsinfluensan.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
Stabilare tillgång till läkemedel ska säkerställas
Nyhet, publicerad 22 november 2021

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har beslutat om stabilare tillgång i kris och normalläge

 • Information från Region Stockholm
Reservrutiner under driftavbrott för införande av NLL
Nyhet, publicerad 22 november 2021

Reservrutiner för vårdverksamheter; receptförskrivning och ordination öppenvårdsdos under driftavbrottet för införandet av Nationell läkemedelslista.

 • IT-stöd och e-tjänster
Ändrade provtagningsindikationer för covid-19 från 22/11
Nyhet, publicerad 22 november 2021

Även vaccinerade personer med symtom rekommenderas provtagning.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
19 november: lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 19 november 2021

71 personer med covid-19 är inlagda på regionens sjukhus. Det är 18 färre än vad som rapporterades förra fredagen. Antalet personer smittade med covid-19 har ökat något jämfört med förra veckans...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Vaccination mot covid-19 föreslås bli tilläggsuppdrag
Nyhet, publicerad 18 november 2021

Vaccination mot covid-19 föreslås bli tilläggsuppdrag inom Vårdval vaccination från 1 januari 2022.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Möjligt med vaccination mot influensa och covid-19 samtidigt
Nyhet, publicerad 18 november 2021

Under vissa förutsättningar kan ett fåtal vaccinatörer erbjuda de två vaccinerna vid samma tillfälle.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Vaccin mot influensa och covid-19 ges oberoende av varandra
Nyhet, publicerad 16 november 2021

Möjligt att vaccinera sig mot covid-19 och säsongsinfluensa med mindre än sju dagars mellanrum.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • covid-19 vaccination
16 november: lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 16 november 2021

Totalt vårdas 74 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Ny överenskommelse om kostnadsansvar för hjälpmedel
Nyhet, publicerad 15 november 2021

Den 1 december ersätts nuvarande två överenskommelser av en gemensam.

 • Information från Region Stockholm
Insatser som ska ge patienter med höftledsartros bättre vård
Nyhet, publicerad 15 november 2021

Den vård som erbjuds patienter i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland varierar. Nu ska den bli mer jämlik.

 • Information från Region Stockholm
 • Kunskapsutveckling
12 november: lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 12 november 2021

89 personer med covid-19 är inlagda på regionens sjukhus.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin vecka 45
Nyhet, publicerad 11 november 2021

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Frågor om influensavaccination
Nyhet, publicerad 10 november 2021

Nu finns en sida med svar på de vanligaste frågorna om influensavaccination.

 • Smittskydd
Dosintervall förkortat för personer som är 65 år eller äldre
Nyhet, publicerad 10 november 2021

Tidsintervall om minst fem månader mellan andra och tredje dosen för personer födda 1956 eller tidigare.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Dags att förbereda personalens vaccination mot influensa
Nyhet, publicerad 10 november 2021

Från och med måndag den 22 november kan vård- och omsorgspersonal vaccinera sig.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
9 november: lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 9 november 2021

Totalt vårdas 86 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus; 12 fler patienter med covid-19 jämfört med tisdag i förra veckan.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Nu startar vaccination mot säsongsinfluensa
Nyhet, publicerad 9 november 2021

Influensavaccination är både viktigare och svårare än vanligt under pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
5 november: lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 5 november 2021

76 personer med covid-19 är inlagda på regionens sjukhus varav 9 behöver intensivvård. Vården i regionen är ansträngd.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Minska risken för RS-virus för spädbarn
Nyhet, publicerad 5 november 2021

Många små barn smittas av RS-virus och behöver sjukhusvård. Samtidigt är läget fortsatt ansträngt inom barnsjukvården i regionen.

 • Information från Region Stockholm
Påfyllnadsdos klar för boende vid SÄBO
Nyhet, publicerad 5 november 2021

Nu har alla äldre som tackat ja till vaccin och som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO) i Region Stockholm fått sin påfyllnadsdos av covidvaccin.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Personal vid SÄBO, hemtjänst, hemsjukvård får påfyllnadsdos
Nyhet, publicerad 4 november 2021

Med en påfyllnadsdos (tredje dosen) vaccin förstärks och förlängs skyddet mot covid-19.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
2 november: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 2 november 2021

1 618 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 26 oktober till och med 1 november. Förra tisdagen rapporterades 1 355 konstaterade fall.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Ändrade provtagningsindikationer för covid-19 från 1/11
Nyhet, publicerad 1 november 2021

Även mindre ändringar för barn/ungdomar avseende smittspårning.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Paragrafanmälningar kan nu göras elektroniskt i SmiNet
Nyhet, publicerad 1 november 2021

Från och med måndag 1 november bör paragrafanmälningar göras elektroniskt via SmiNet.

 • Smittskydd
Ny nationell mall för patientsäkerhetsberättelse
Nyhet, publicerad 1 november 2021

Region Stockholm rekommenderar alla vårdgivare att använda mallen som stöd i arbetet.

 • Information från Region Stockholm
 • Patientsäkerhet
29 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 29 oktober 2021

80 patienter med covid-19 är inlagda på sjukhus, vilket är samma nivå som det varit de senaste veckorna. Läget vid barnakutsjukvården är fortsatt ansträngt på grund av spridningen av RS-virus.

 • Information från Region Stockholm
 • Vårdhygien
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Kalkylator visar när tredje dosen som tidigast kan tas
Nyhet, publicerad 29 oktober 2021

Gör det lättare att hålla reda på när det är dags för påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19.

 • covid-19 vaccination
Region Stockholm tillsätter förlossningssamordnare
Nyhet, publicerad 29 oktober 2021

Regiondirektören har idag utsett produktionsdirektör Nicole Silverstolpe till förlossningssamordnare för Region Stockholm.

 • Information från Region Stockholm
Vaccinatörsutbud i Region Stockholm
Nyhet, publicerad 29 oktober 2021

Brett utbud av vaccinatörer erbjuder länets invånare vaccination.

 • covid-19 vaccination
Smittskyddsläkaren informerar om influensavaccination
Nyhet, publicerad 28 oktober 2021

Vaccinationsperioden startar tisdagen den 9 november.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
Nya informationsblad om RS till föräldrar
Nyhet, publicerad 28 oktober 2021

Nu finns informationsblad om RS-virus som kan skrivas ut och ges till nyblivna föräldrar.

 • Mödra- och barnhälsovård
Bokningen öppen för dos 3 för åldersgrupp 65 och äldre
Nyhet, publicerad 27 oktober 2021

Folkhälsomyndigheten har idag beslutat att rekommendera att personer födda 1956 eller tidigare erbjuds en tredje dos vaccin mot covid-19. Bokningen i Region Stockholm är redan öppen. Det ska ha gått...

 • covid-19 vaccination
26 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 26 oktober 2021

1 355 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 19 oktober till och med 25 oktober. Det är en ökning jämfört med rapporten förra tisdagen.    Totalt vårdas 81 personer för covid-19 vid...

 • Covid-19
Planerat driftavbrott recept- och läkemedelstjänster 27 /11
Nyhet, publicerad 26 oktober 2021

Driftavbrott 27/11 för recept- och läkemedelstjänster för överflyttning till NLL. Begränsade möjligheter att skriva recept och hämta ut läkemedel.

 • IT-stöd och e-tjänster
Nya öppettider för SmiNet
Nyhet, publicerad 26 oktober 2021

SmiNet kommer nu vara öppet dygnet runt

 • Smittskydd
Nu får länets 80-plussare brev om tredje dosen vaccin
Nyhet, publicerad 26 oktober 2021

Personer som är 80 år eller äldre erbjuds en tredje dos vaccin mot covid-19, efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

 • covid-19 vaccination
Gurgeltester till alla grund- och gymnasieskolor i regionen
Nyhet, publicerad 25 oktober 2021

Från och med vecka 45 kommer gurgeltester för smittspårning mot covid-19 erbjudas till alla grund- och gymnasieskolor i regionen. Det nyligen genomförda pilotprojektet visar att provtagningsmetoden...

 • Smittskydd
Rätt och vägledande information om vaccination
Nyhet, publicerad 25 oktober 2021

Viktigt att vaccinatörer har korrekt och samstämmig information i alla kanaler.

 • Smittskydd
 • covid-19 vaccination
Läs nyhetsbrevet för kommunal vård och omsorg , 25 oktober
Nyhet, publicerad 25 oktober 2021

I nyhetsbrevet finns samlad information, bland annat om pandemin, för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg .

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Ny rapport ger framtidsbild av läkemedel och medicinteknik
Nyhet, publicerad 25 oktober 2021

En delrapport från utredningen Hälso- och sjukvården 2040

 • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Information från Region Stockholm
22 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 22 oktober 2021

78 patienter med covid-19 är inlagda på sjukhus, vilket är en mer än vad som rapporterades förra fredagen.

 • Covid-19
Pfizers vaccin till alla under 30 år
Nyhet, publicerad 22 oktober 2021

De som fått Moderna som första dos ska få Pfizers vaccin vid andra dosen vaccin mot covid-19.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Sll.se byter namn till regionstockholm.se den 26 oktober
Nyhet, publicerad 22 oktober 2021

Tisdagen den 26 oktober byter Region Stockholms gemensamma webbplats sll.se namn till regionstockholm.se. Därefter sker ett motsvarande successivt byte av domännamn på 35 externa webbplatser som idag...

 • Information från Region Stockholm
Felaktigt sms-utskick om tredje dosen
Nyhet, publicerad 21 oktober 2021

Vaccinationserbjudande har gått ut även till personer som inte tillhör målgruppen.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Registrering av halvdos för Modernas vaccin vid tredje dosen
Nyhet, publicerad 21 oktober 2021

Nu kan halvdos ordineras och registreras i journalsystemet Vaccinera.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Läs oktobernumret av Aktuellt för vårdgivare
Nyhet, publicerad 21 oktober 2021

Det här är ett ordinarie nummer.

 • Information från Region Stockholm
Inriktning för nationell samordning av sällsynta sjukdomar
Nyhet, publicerad 20 oktober 2021

Region Stockholm har tilldelats medel för samordningen, VKN har nu beslutat om hur de ska användas

 • Information från Region Stockholm
Dags att börja informera om influensavaccination
Nyhet, publicerad 20 oktober 2021

Vaccination mot säsongsinfluensa startar tisdagen den 9 november.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
Fördelning av statliga medel för området psykisk hälsa
Nyhet, publicerad 19 oktober 2021

Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, har beslutat fastställa en strategisk inriktning för Region Stockholms användning av medel för överenskommelser om insatser inom området psykisk hälsa och...

19 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 19 oktober 2021

1 146 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 12 oktober till och med 18 oktober.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Sammanhållen seniorvård på Dalens och Handens sjukhus
Nyhet, publicerad 19 oktober 2021

Beslutat att upphandla sammanhållen seniorvård vid Dalens och Handens sjukhus.

 • Information från Region Stockholm
15 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 15 oktober 2021

77 patienter med covid-19 är inlagda på sjukhus, vilket är 8 färre än vad som rapporterades förra fredagen. Läget vid akutsjukhusen är fortfarande ansträngt särskilt för barnakutsjukvården beroende på...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Merkostnader 1 april – 31 okt 2021 privata vårdgivare
Nyhet, publicerad 15 oktober 2021

Möjligt för privata vårdgivare att ansöka om ersättning för merkostnader kopplat till pandemin.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
Utvärdering av Region Stockholms hantering av pandemin
Nyhet, publicerad 13 oktober 2021

KPMG har idag överlämnat slutrapport för den oberoende utvärderingen av Region Stockholms hantering av covid-19-pandemin. Syftet med utvärderingen är att dra lärdomar för framtiden och ge underlag...

 • Information från Region Stockholm
Bästa möjliga skydd mot covid-19 i vården
Nyhet, publicerad 12 oktober 2021

Det bästa skyddet mot covid-19 i vården är korrekt användning av skyddsutrustning, source control samt att noga följa alla hygienrutiner och vaccination.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
12 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 12 oktober 2021

1 227 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 5 oktober till och med 11 oktober. Totalt vårdas 76 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det innebär att det är 25 färre...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Medarbetare och närstående kan erbjudas vaccination på SÄBO
Nyhet, publicerad 12 oktober 2021

Läkarorganisationerna för SÄBO kan vaccinera medarbetare och närstående.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Ansträngt inom barnsjukvården när RS-virus drabbar små barn
Nyhet, publicerad 11 oktober 2021

Just nu är det väldigt ansträngt inom barnsjukvården i regionen, då många små barn smittas av RS-virus och behöver sjukhusvård. RS-virus visar sig oftast som en förkylning, men barn yngre än ett år...

 • Information från Region Stockholm
8 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 8 oktober 2021

85 patienter med covid-19 är inlagda på sjukhus, vilket är 9 färre än vad som rapporterades förra fredagen. Läget vid akutsjukhusen är fortfarande ansträngt beroende på covid-patienter i kombination...

 • Covid-19
Region Stockholm påbörjar vaccineringen i skolorna för 12-15
Nyhet, publicerad 8 oktober 2021

I nästa vecka inleds vaccineringen mot covid-19 för barn som fyllt 12 år -15 år (födda 2006).

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Stimulansmedel för utökad tillgänglighetsrapportering
Nyhet, publicerad 8 oktober 2021

Vårdgivare inom specialiserad vård kommer att bjudas in till projekt för att säkra tillgänglighetsrapportering.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
Boende i Fittja får sms med bokade tider
Nyhet, publicerad 7 oktober 2021

Den här veckan skickar region Stockholm 1000 sms till invånare som är skrivna i Fittja med omnejd i åldrarna 16 år och uppåt med erbjudande om en förbokad tid till vaccinering.

 • covid-19 vaccination
Paus för Modernas vaccin för personer födda 1991 och senare
Nyhet, publicerad 6 oktober 2021

Idag har Folkhälsomyndigheten rekommenderat en paus i användningen av Modernas vaccin för personer födda 1991 och senare fram till 1 december.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
5 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 5 oktober 2021

1 366 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 28 september till och med 4 oktober. Totalt vårdas 101 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det innebär att det är 18 fler...

 • Covid-19
Affisch om munskydd vid besök i vård och omsorg
Nyhet, publicerad 5 oktober 2021

Nu finns affischer som förtydligar att munskydd fortsatt ska användas vid besök i vård- och omsorgsverksamheter.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Ny satsning på vaccination mot HPV-virus
Nyhet, publicerad 5 oktober 2021

Personer födda 1994-1998 får ett personligt erbjudande om vaccination mot papillomvirus (HPV).

 • Information från Region Stockholm
Nu har bokningen börjat för tredje dosen till de som är 80+
Nyhet, publicerad 4 oktober 2021

Idag kl 08.00 startade bokningen för vaccination med tredje dosen vaccin mot covid-19 för de som är födda 1941 eller tidigare och där det gått minst sex månader sedan de fått andra dosen vaccin.

 • covid-19 vaccination
Registrera på samordningsnummer om personnummer saknas
Nyhet, publicerad 4 oktober 2021

Behövs för att personen ska kunna få Covidbevis.

 • Information från Region Stockholm
 • IT-stöd och e-tjänster
 • Patientadministration
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
1 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 1 oktober 2021

94 patienter med covid-19 är inlagda på sjukhus och läget vid akutsjukhusen är ansträngt.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Det gäller i vård och omsorg efter 29 september
Nyhet, publicerad 1 oktober 2021

Den 29 september togs flera av de återstående restriktioner som gällt för samhället under pandemin bort.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Läs Aktuellt för vårdgivare - ett ordinarie nummer
Nyhet, publicerad 30 september 2021

Det här är ett ordinarie nummer.

 • Information från Region Stockholm
Fler vaccinbussar och fler riktade insatser för vaccination
Nyhet, publicerad 29 september 2021

Flera insatser drivs på bred front för att erbjuda ovaccinerade vaccination mot covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Pilotstudie med gurgeltester i Stockholms skolor
Nyhet, publicerad 29 september 2021

Provtagning för de som inte har symtom, men varit nära någon med covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 provtagning
Detta är råden som blir kvar när restriktionerna hävs
Nyhet, publicerad 29 september 2021

Den 29 september tas flera av de återstående restriktioner som gällt under pandemin bort.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Nu börjar Region Stockholm ge tredje dosen
Nyhet, publicerad 28 september 2021

Det blir en tredje dos vaccin till boende vid SÄBO, personer med hemtjänst och hemsjukvård samt...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
28 september: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 28 september 2021

1 277 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 21-27 september.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Avtal ska förbättra för patienter med reumatiska sjukdomar
Nyhet, publicerad 28 september 2021

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om uppdraget att teckna avtal

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
Viktig insats att vägleda till vaccination vid vårdkontakt
Nyhet, publicerad 28 september 2021

Nu kan du enkelt boka tid för vaccination till dina ovaccinerade patienter.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Utökade öppettider för SmiNet
Nyhet, publicerad 27 september 2021

SmiNet kommer att vara öppet måndag - fredag klockan 07.00 - 17.30.

 • Smittskydd
24 september: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 24 september 2021

88 patienter med covid-19 är inlagda på sjukhus, vilket är 20 färre än vad som rapporterades förra fredagen. Trots minskningen av sjukhusinlagda med covid-19 är läget i vården ansträngt.

 • Information från Region Stockholm
 • Vårdhygien
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Region Stockholm byter e-postadresser 25-27 september
Nyhet, publicerad 24 september 2021

Imorgon, den 25 september, börjar Region Stockholm byta alla e-postadresser från @sll.se till @regionstockholm.se. Bytet kommer pågå över helgen och planeras att avslutas senast under måndagen den 27...

 • Information från Region Stockholm
Vaccination mot säsongsinfluensan för personal
Nyhet, publicerad 24 september 2021

Vecka 47 och 48 är vård- och omsorgspersonal särskilt prioriterade för vaccination.

 • Information från Region Stockholm
Undantagen gällande läkarintyg på grund av pandemin upphör
Nyhet, publicerad 23 september 2021

Från och med den 1 oktober gäller ordinarie regelverk.

 • Information från Region Stockholm
Rekommendationer och riktlinjer för covid-19 kvarstår
Nyhet, publicerad 23 september 2021

Rekommendationer och riktlinjer för covid-19 inom vård och omsorg kvarstår efter 29 september.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Snart dags för vaccination mot säsongsinfluensa
Nyhet, publicerad 23 september 2021

Vaccinatörer behöver anpassa sin verksamhet för att minimera risken för smittspridning.  

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
Rekommendation att arbeta hemifrån tas bort den 29 september
Nyhet, publicerad 23 september 2021

Flera av de återstående restriktioner som gällt under pandemin upphör från och med 29 september.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Principer för utbyte av mRNA-vaccin
Nyhet, publicerad 22 september 2021

Vaccin av mRNA-typ kan kombineras då det motiveras av praktiska skäl.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Testkapaciteten utökar med provtagningsbuss
Nyhet, publicerad 21 september 2021

Den första av totalt fyra bussar rullar ut idag tisdag.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 provtagning
21 september: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 21 september 2021

Samlad veckostatistik om läget med covid-19 i Region Stockholm.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Lanseringswebbinarium för jobbafrisk-NPF
Nyhet, publicerad 21 september 2021

Välkommen den 28 september till ett digitalt seminarium om Jobbafrisk-NPF - en ny hemsida för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, som även vänder sig till dig som arbetar med...

 • Husläkarverksamhet
 • Kunskapsutveckling
Vaccination med drop-in på Medborgarplatsen
Nyhet, publicerad 20 september 2021

Från 20 september och en vecka framåt kan personer vaccinera sig mot covid-19 vid Medborgarplatsen.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Idag startar vaccinationsbokning för 12–15-åringar
Nyhet, publicerad 20 september 2021

De första tiderna kommer att kunna erbjudas från och med 4 oktober

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Riktlinjer för covid-19 inom kommunal vård och omsorg
Nyhet, publicerad 20 september 2021

Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
STEP-UP - ett digitalt stöd för arbete med psykisk ohälsa
Nyhet, publicerad 20 september 2021

Ny hemsida lanserad till stöd för personal inom primärvården som arbetar med det förstärkta uppdraget kring psykisk ohälsa.

 • Husläkarverksamhet
 • IT-stöd och e-tjänster
17 september: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 17 september 2021

Vårdläget på sjukhusen i regionen är fortsatt ansträngt. 108 patienter med covid-19 är inlagda på sjukhus.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
12–15-åringar erbjuds vaccination från 20 september
Nyhet, publicerad 16 september 2021

Idag lämnade Folkhälsomyndigheten besked om vaccination mot covid-19 ska erbjudas till alla från 12 år upp till födda 2006.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Sjukresor på grund av pandemin upphör
Nyhet, publicerad 15 september 2021

Från och med den 30 september gäller ordinarie regler och rutiner för sjukresor.

 • Information från Region Stockholm
 • Patientadministration
Fler drop- in tider för vaccination mot covid- 19
Nyhet, publicerad 15 september 2021

Vaccinationerna ska vara så enkla och tillgängliga som möjligt för de som ännu inte har vaccinerat sig.

 • covid-19 vaccination
14 september: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 14 september 2021

1 975 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 7-13 september.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Merkostnader april–oktober 2021 för privata vårdgivare
Nyhet, publicerad 14 september 2021

Den 15 oktober öppnar ansökan för perioden.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin vecka 37
Nyhet, publicerad 14 september 2021

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Nationella patientdagen 17 september
Nyhet, publicerad 14 september 2021

Denna gång med tema covid-19.

 • Information från Region Stockholm
Fortsatta insatser för att nå hög vaccinationstäckning
Nyhet, publicerad 10 september 2021

Nu har över 2,8 miljoner vaccinationer mot covid-19 gjorts i Region Stockholm. Men det finns fortfarande områden i länet med lägre vaccinationstäckning.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Regionen erbjuder vaccination med drop-in i Kungsträdgården
Nyhet, publicerad 10 september 2021

Från och med måndag 13 september och en vecka framåt kommer personer som vill vaccinera sig mot covid-19 kunna göra det i Kungsträdgården i Stockholm.

 • covid-19 vaccination
10 september: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 10 september 2021

Vårdläget på sjukhusen i regionen är ansträngt. 120 patienter med covid-19 är inlagda på sjukhus, vilket är 6 fler än vad som rapporterades i tisdags.

 • Covid-19
SLSOs samordningsuppdrag förlängs
Nyhet, publicerad 10 september 2021

Bedömningen är att behoven kvarstår under pågående pandemi att fortsatt förebygga smittspridning, hantera eventuellt ökat vårdbehov samt fullfölja vaccinationsuppdraget.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Tillgång till vårdhygienisk kompetens - kunskapsstöd
Nyhet, publicerad 8 september 2021

Socialstyrelsen har uppdaterat kunskapsstödet "Tillgång till vårdhygienisk kompetens". Målet med stödet är bland annat att förtydliga innebörden av lagens krav samt vara ett stöd för vårdgivare och...

 • Vårdhygien
Drop-in vaccinationer införs
Nyhet, publicerad 8 september 2021

Vaccinationsmottagningar startar drop-in successivt.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Dags för Region Stockholms folkhälsoenkät 2021
Nyhet, publicerad 8 september 2021

I september får 120 000 stockholmare hem Region Stockholms folkhälsoenkät ”Hälsa Stockholm 2021” i brevlådan. Enkätundersökningen ökar kunskapen om befolkningens hälsa och levnadsförhållanden och är...

 • Husläkarverksamhet
 • Information från Region Stockholm
7 september: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 7 september 2021

2 132 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 31 augusti till och med 6 september.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Ny systemversion av SmiNet
Nyhet, publicerad 6 september 2021

Inloggning för att göra kliniska smittskyddsanmälningar kommer i första hand ske med SITHS-kort.

 • Smittskydd
3 september: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 3 september 2021

Vårdläget på sjukhusen i regionen är ansträngt. 98 patienter med covid-19 är inlagda på sjukhus.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Vaccination: barn 12 – 15 år med vissa medicinska tillstånd
Nyhet, publicerad 3 september 2021

Karolinska Universitetssjukhuset har fått i uppdrag att samordna arbetet med att vaccinera barn i åldersgruppen fyllda 12 år upp till 15 år med vissa medicinska tillstånd.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Extra dos till personer med nedsatt immunförsvar
Nyhet, publicerad 2 september 2021

Karolinska Universitetssjukhuset har fått i uppdrag att samordna arbetet med att ge en extra dos vaccin mot covid-19 till personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Anmäl dig till Hälsofrämjandedagen 2021
Nyhet, publicerad 2 september 2021

Årets Hälsofrämjandedag har tema Levnadsvanor för äldre och äger rum den 30 september.

 • Information från Region Stockholm
Första stoppet för vaccinationsbussen i Södertälje
Nyhet, publicerad 2 september 2021

Moraberg Studiecentrum i Södertälje var första gymnasieskolan som fick besök av vaccinationsbussen.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
FaRs dag med tema FYSS 2021
Nyhet, publicerad 1 september 2021

Ta del av det senast inom fysisk aktivitet i behandling och prevention. 9 november klockan 9:00-15:30.

 • Information från Region Stockholm
31 augusti: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 31 augusti 2021

2 147 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 24 augusti till och med 30 augusti. Totalt vårdas 99 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus. Tre avlidna har rapporterats den...

 • Covid-19
Astra Zenecas vaccin utfasat i regionen
Nyhet, publicerad 31 augusti 2021

Folkhälsomyndigheten har tidigare beslutat att successivt avveckla användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Från och med den 1 september är vaccinet utfasat i Region Stockholm och...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Samordning ska få fler under 18 år att vaccinera sig
Nyhet, publicerad 31 augusti 2021

Vaccinationsmottagningar kan ta emot grupper av gymnasieelever och erbjuda målgruppen drop-in-tider.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
80 procent av vuxna befolkningen har fått första dosen
Nyhet, publicerad 27 augusti 2021

Över 80 procent av alla vuxna invånare i Region Stockholm har nu fått sin första dos vaccin mot covid-19. Det totala antalet registrerade vaccinationer mot covid-19 uppgår till 2 698 965 varav 1 498...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
27 augusti: Elfte lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 27 augusti 2021

Den här veckan finns det 265 fler disponibla vårdplatser jämfört med föregående vecka. Akutsjukhusens chefläkare rapporterar att läget vid sjukhusen är avsevärt mindre ansträngt än tidigare veckor....

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Ökad möjlighet för gymnasieskolor att underlätta vaccination
Nyhet, publicerad 27 augusti 2021

Beslut om undantag från avtalskrav på tidbokning för personer under 18 år.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Vaccinationsbuss till gymnasieskolor i vissa områden
Nyhet, publicerad 27 augusti 2021

Från och med måndag den 30 augusti kommer gymnasieskolor i områden med lägre vaccinationstäckning få besök av vaccinationsbussar för att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för ungdomar på...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Ny systemversion av SmiNet den 6 september
Nyhet, publicerad 26 augusti 2021

Inloggning för att göra kliniska smittskyddsanmälningar kommer i första hand ske med SITHS-kort.

 • Smittskydd
Läs augustinumret av Aktuellt för vårdgivare
Nyhet, publicerad 26 augusti 2021

Nu kan du läsa höstens första nummer av Aktuellt för vårdgivare, hälso- och sjukvårdsförvaltningens nyhetsbrev till vårdgivare.

 • Information från Region Stockholm
Beslut om ny inriktning för vaccination mot covid-19
Nyhet, publicerad 25 augusti 2021

Inriktningen innebär gradvis anpassning av kapaciteten och utveckling av fortsatt vaccinering.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Ersättning merkostnader privata vårdgivare dec 2020-Q1 2021
Nyhet, publicerad 25 augusti 2021

Privata vårdgivare får ersättning för kostnader till följd av covid-19-pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
24 augusti: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 24 augusti 2021

1 965 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 17 augusti till och med 23 augusti.

 • Covid-19
Regionen utökar ambulanshelikoptertjänsten
Nyhet, publicerad 24 augusti 2021

HSN har beslutat att utöka och utveckla Region Stockholms ambulanshelikoptertjänst.

 • Information från Region Stockholm
Fortsatt goda möjligheter för distanstolkning
Nyhet, publicerad 24 augusti 2021

Tillfällig överenskommelse möjliggör fortsatt användning av auktoriserade tolkar på distans.

 • Information från Region Stockholm
 • Patientsäkerhet
 • Covid-19
Mellanlänsavtal upphör
Nyhet, publicerad 24 augusti 2021

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat avsluta det mellanlänsavtal som spelat ut sin roll

 • Information från Region Stockholm
Samordningsförbundens årsredovisningar till beslut
Nyhet, publicerad 24 augusti 2021

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår beslut i regionfullmäktige

 • Information från Region Stockholm
Ny geografisk områdesindelning av barn- och ungdomspsykiatri
Nyhet, publicerad 24 augusti 2021

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att 9 geografiska ansvarsområden ska ersätta de nuvarande 16 områdena.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
 • Vårdutbudsförändringar
Beslut om vårdkontakter på distans för flera områden
Nyhet, publicerad 24 augusti 2021

För vårdgivare som har begränsade möjligheter att erbjuda digital vård har det två fattats tillfälliga beslut.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
Anders Ahlsson ny hälso- och sjukvårdsdirektör
Nyhet, publicerad 24 augusti 2021

Regionstyrelsen har utsett Anders Ahlsson till ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

 • Information från Region Stockholm
Vaccinationsbuss till Skärholmens centrum
Nyhet, publicerad 23 augusti 2021

Nu finns möjlighet till drop-in-vaccination i vaccinationsbuss i Skärholmen. Inledningsvis kommer bussen att finnas på plats två dagar/vecka.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
20 augusti: Tionde lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 20 augusti 2021

Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att läget är mindre ansträngt än föregående vecka vid länets akutsjukhus.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
Ny inriktning för fortsatt vaccination mot covid-19
Nyhet, publicerad 19 augusti 2021

Förslaget innebär behovsriktade insatser och gradvis anpassning av kapaciteten.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Förlängt beslut om vårdkontakter på distans inom några avtal
Nyhet, publicerad 18 augusti 2021

Gäller för vårdgivare som har begränsade möjligheter att erbjuda digital vård inom ordinarie avtal.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Vaccinutbildad sköterska får ordinera covid-vaccin till 16+
Nyhet, publicerad 18 augusti 2021

Även sjuksköterskor med utbildning inom vaccinationsområdet behöriga att ordinera läkemedel för vaccination mot covid-19 till barn över 16 år.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Egenbokning utökas för personer med svår allergi
Nyhet, publicerad 18 augusti 2021

Personer som har svårare allergi kan nu boka sin vaccination själv i appen Alltid öppet.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
17 augusti: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 17 augusti 2021

2 177 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 10 augusti till och med 16 augusti. Totalt vårdas 62 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus. Ingen avliden har rapporterats den...

 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
13 augusti: Nionde lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 13 augusti 2021

Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att läget är fortsatt ansträngt vid länets akutsjukhus.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
75 procent av 65+ vaccinerade i alla stadsdelar och kommuner
Nyhet, publicerad 13 augusti 2021

Minst 3 av 4 personer som är 65 år eller äldre är nu fullvaccinerade med två doser mot covid-19 i samtliga kommuner och stadsdelar i Stockholms län.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
10 augusti: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 10 augusti 2021

1 830 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 3 augusti till och med 9 augusti. Totalt vårdas 57 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus. Ingen avliden har rapporterats den...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Privata vårdgivare ersätts för momskostnader för hyrpersonal
Nyhet, publicerad 10 augusti 2021

Avser perioden 1 januari till och med 31 juli 2021.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
Nu kan 16–17-åringar vaccinera sig mot covid-19
Nyhet, publicerad 9 augusti 2021

Måndagen den 9 augusti öppnar vaccinbokningen för alla födda 2005 och tidigare.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
16-17-åringar kan boka vaccination från måndag förmiddag
Nyhet, publicerad 6 augusti 2021

Från och med måndag kan personer som är födda 2005 eller tidigare boka vaccination.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • covid-19 vaccination
6 augusti: Åttonde lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 6 augusti 2021

Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att läget är fortsatt ansträngt vid länets akutsjukhus. Antalet patienter på sjukhus med covid-19 ökar från en låg nivå.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
Modernas vaccin godkänt från 12 år
Nyhet, publicerad 6 augusti 2021

EMA rekommenderar godkännande av Modernas vaccin Spikevax till att inkludera även unga i åldern 12 till 17 år.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Gott om lediga tider för vaccination
Nyhet, publicerad 4 augusti 2021

Just nu finns det gott om lediga tider för vaccination runt om i länet. Förra veckan förkortades dosintervallet för att fler ska kunna bli vaccinerade med två doser inför hösten – och med start nästa...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
3 augusti: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 3 augusti 2021

1 412 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 27 juli till och med 2 augusti.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Läs nyhetsbrevet för kommunal vård och omsorg , 30 juli
Nyhet, publicerad 31 juli 2021

I det här nyhetsbrevet har vi bland annat samlat information som kan underlätta för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg sommar

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
30 juli: Sjunde lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 30 juli 2021

Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att läget i vården är fortsatt ansträngt.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Läs Aktuellt för vårdgivare sommar 29/7
Nyhet, publicerad 29 juli 2021

Nyhetsbrevet innehåller bland annat information som kan underlätta för dig som arbetar i sommar.

 • Information från Region Stockholm
Nu kan fler bli fullvaccinerade snabbare
Nyhet, publicerad 29 juli 2021

Minskningen av tiden mellan dos 1 och 2 införs gradvis och gäller Pfizer och Modernas vacciner.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Invånare 65+ kan nu välja covid-19-vaccin
Nyhet, publicerad 28 juli 2021

Invånare i Stockholms län, födda 1956 eller tidigare, kan nu välja mellan Astra eller mRNA-vaccin.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
27 juli: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 27 juli 2021

1126 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 20 juli till och med 26 juli.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
23 juli: Sjätte lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 23 juli 2021

Antalet konstaterat smittade av covid-19 fortsätter att öka, och störst är ökningen i åldersgruppen18-29 år.

 • Covid-19
AstraZenecas vaccin fasas ut
Nyhet, publicerad 23 juli 2021

Folkhälsomyndigheten kommer att upphöra med distribution av covid-19-vaccin från AstraZeneca till landets regioner. Invånare i åldersgruppen 65+ i Stockholms län kommer inom kort att kunna välja...

 • covid-19 vaccination
Avsiktsförklaring om placering av EU-myndighet i Stockholm
Nyhet, publicerad 22 juli 2021

Europeiska kommissionen kommer i höst att lägga fram ett förslag om att inrätta Europeiska myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA).

 • Information från Region Stockholm
Kampanj uppmanar till STI-test
Nyhet, publicerad 21 juli 2021

På grund av pandemin erbjuds inte hiv- och syfilistest på plats under Stockholm Pride i år. Istället uppmanar preventionsnätverket Preventhiv i en kampanj på sociala medier målgruppen att skydda sig...

 • Mödra- och barnhälsovård
 • Husläkarverksamhet
 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Sexuell hälsa
20 juli: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 20 juli 2021

784 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 13 juli till och med 19 juli.

 • Covid-19
16 juli: Femte lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 16 juli 2021

Vid veckans chefläkarmöte rapporterar smittskyddsläkaren att uppgången av antalet konstaterat smittade av covid-19 tycks fortsätta att öka under innevarande vecka. Det är särskilt den unga gruppen...

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
 • Covid-19
Affisch om lokala besöksrestriktioner på flera språk
Nyhet, publicerad 15 juli 2021

Affisch att använda vid lokala besöksrestriktioner i vård- och omsorgsverksamhet finns nu för nedladdning och utskrift översatt till elva språk.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Ny rekommendation om PCR-test för covid-19 efter utlandsresa
Nyhet, publicerad 15 juli 2021

Antalet fall av smittade med covid-19 från resor utomlands har ökat i Sverige de senaste veckorna. Med anledning av detta har Folkhälsomyndigheten skärpt rekommendationen om PCR-test för covid-19 vid...

 • covid-19 provtagning
Uppdaterad riktlinje för smittspårning av covid-19 i vården
Nyhet, publicerad 15 juli 2021

I samband med nya rekommendationen om source control från 15 juli uppdateras smittspårningsriktlinjer i vården.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Nu över två miljoner vaccinationer
Nyhet, publicerad 15 juli 2021

Två miljoner vaccinationer mot covid-19 har nu gjorts i Region Stockholm. Därmed är 66 procent av de vuxna invånarna vaccinerade med minst en dos, och av dessa har 41 procent även fått sin andra dos....

 • covid-19 vaccination
Läs Aktuellt för vårdgivare värmebölja
Nyhet, publicerad 15 juli 2021

Information om vård vid värmebölja.

 • Information från Region Stockholm
13 juli: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 13 juli 2021

476 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 6 juli till och med 12 juli. Totalt vårdas 36 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus. 2 ytterligare avlidna har rapporterats den...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Ny rekommendation gällande source control
Nyhet, publicerad 12 juli 2021

I Region Stockholm har antalet bekräftade fall av covid-19 sjunkit både bland allmänheten och hos vårdade patienter, och vaccinationstäckningen ökar snabbt. Dessa förutsättningar ligger till grund för...

 • Husläkarverksamhet
 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Nya frågor om allergi i hälsodeklarationen
Nyhet, publicerad 12 juli 2021

Alltid Öppet har uppdaterats med frågor om allergisk reaktion efter dos 1 vid bokning av vaccindos 2.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
9 juli: Fjärde lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 9 juli 2021

Vid veckans chefläkarmöte rapporteras ett ansträngt läge vid länets akutsjukhus. För de som söker vård vid akutsjukhusens akutmottagningar innebär det att patienter som inte bedöms ha hög medicinsk...

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
Nu kan alla vuxna i Stockholms län boka vaccination
Nyhet, publicerad 9 juli 2021

Fredagen den 9 juli, öppnar vaccinationsbokningen för alla vuxna i Region Stockholm, alltså personer som fyllt 18 år. Vaccination mot covid-19 bokas via appen Alltid Öppet, eller den kompletterande...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Ny vaccinationsmottagning i Södertälje
Nyhet, publicerad 9 juli 2021

Måndagen den 12 juli öppnar Region Stockholm en ny vaccinationsmottagning i Södertälje. Det är S:t Aframs vårdcentral i Geneta som nu börjar att vaccinera allmänheten mot covid-19. Tidbokning sker via...

 • Information från Region Stockholm
 • Vårdutbudsförändringar
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Dos 2 viktig för fullvärdig effekt av vaccin
Nyhet, publicerad 8 juli 2021

Många vill vaccinera sig mot covid-19. Tider för första dosen bokas fort när bokningen öppnar för en ny åldersgrupp. Bokningstrycket för dos 2 är dock lägre än väntat.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
6 juli: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 6 juli 2021

394 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 29 juni till och med 5 juli. Totalt vårdas 34 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus. Två ytterligare avlidna har rapporterats...

 • Covid-19
Tekniskt fel i vaccindata till covidbevis åtgärdat
Nyhet, publicerad 5 juli 2021

Det tekniska felet i överföring av vaccindata från Region Stockholms journalsystem för vaccination till Nationella vaccinationsregistret är åtgärdat.

 • covid-19 vaccination
SmiNet igång för kliniska anmälningar
Nyhet, publicerad 5 juli 2021

SmiNet öppet igen för kliniska smittskyddsanmälningar via ny webbadress.

 • Smittskydd
 • Covid-19
Hög vaccinationstäckning i gruppen 65-plus
Nyhet, publicerad 2 juli 2021

I Region Stockholm har alla kommuner nått en vaccinationstäckning på över 80 procent med en första dos, och endast en stadsdel – Rinkeby-Kista – ligger under med 78,6 procent. Den senaste stadsdelen...

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
2 juli: Tredje lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 2 juli 2021

Efter midsommarhelgen var det en ansträngd inledning av veckan vid de flesta sjukhusen i länet. Det konstaterades vid veckans chefläkarmöte. Nu har den största delen av vården en mer stabil situation....

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
Tekniska felaktigheter i överföring av vaccindata
Nyhet, publicerad 2 juli 2021

Den 1 juli lanserades tjänsten covidbevis och Region Stockholm har identifierat ett tekniskt fel som inneburit att vaccindata inte överförts som de ska, exempelvis att vissa vaccindoser saknats i...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Fullt fokus på att lösa tekniska problem med Covidbevis
Nyhet, publicerad 1 juli 2021

Idag började E-hälsomyndigheten utfärda Covidbevis för utlandsresor inom EU. Det finns en del tekniska problem men felsökning pågår i alla led.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Lättade smittskyddsrestriktioner den 1 juli
Nyhet, publicerad 1 juli 2021

Den 1 juli införs vissa lättnader i Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Vården under sommaren
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Lär dig om små barns munhygien
Nyhet, publicerad 1 juli 2021

En ny e-kurs på Lärtorget visar hur man upptäcker tecken på tidig utveckling av karies och andra tandavvikelser.

 • Mödra- och barnhälsovård
Vaccinationsintyget Covidbevis lanseras idag
Nyhet, publicerad 1 juli 2021

Idag lanseras vaccinationsintyget Covidbevis som ska underlätta för resor inom EU.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Uppdatering av ärendetyp förnya recept, 1177 Vårdguiden
Nyhet, publicerad 30 juni 2021

Ärendetypen förnya recept via 1177 är uppdaterad för att stämma med övergången till nationell läkemedelsförteckning. Det finns två sätt att ta del av uppdateringen.

 • IT-stöd och e-tjänster
Planering inför influensavaccination igång
Nyhet, publicerad 30 juni 2021

Säsongens vaccinationsperiod startar den 9 november.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
Regionen öppnar ytterligare tre vaccinationsmottagningar
Nyhet, publicerad 30 juni 2021

Nu öppnar Region Stockholm ytterligare tre vaccinationsmottagningar; i Gustavsberg, Nynäshamn och Ösmo.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Journalanteckningar från 1177 Vårdguiden på telefon nu i NPÖ
Nyhet, publicerad 29 juni 2021

1177 Vårdguiden på telefon har nu anslutits till sammanhållen journalföring via nationell patientsöversikt, NPÖ

 • IT-stöd och e-tjänster
 • Patientsäkerhet
29 juni: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 29 juni 2021

306 nya fall av covid-19 har konstaterats 22 - 28 juni. Totalt vårdas 34 personer på regionens sjukhus.

 • Covid-19
Nu kan personer födda 1991 eller tidigare boka vaccination
Nyhet, publicerad 29 juni 2021

Idag, tisdagen den 29 juni, öppnar vaccinationsbokningen för personer födda 1991 eller tidigare.

 • covid-19 vaccination
Läs Aktuellt för vårdgivare sommar 24/6
Nyhet, publicerad 24 juni 2021

Innehåller bland annat samlad information som kan underlätta för dig som arbetar i sommar

 • Information från Region Stockholm
Nytt nummer av nyhetsbrevet för kommunal vård och omsorg
Nyhet, publicerad 24 juni 2021

I nyhetsbrevet finns samlad information om pandemin för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg. Dela gärna innehållet med dina kollegor och rekommendera dem att prenumerera på Aktuellt om...

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
24 juni: Andra lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 24 juni 2021

Nu påbörjas neddragningar av antalet bemannade vårdplatser vid sjukhusen för att kunna ge medarbetarna i vården tid för sommarledighet och återhämtning. Trots en neddragning rapporterar chefläkarna i...

 • Vården under sommaren
 • Covid-19
Modernas vaccin byter namn till Spikevax
Nyhet, publicerad 24 juni 2021

Coronavaccinet ”COVID-19 Vaccine Moderna” från företaget Moderna byter namn till ”Spikevax”.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Beslut om vårdkontakter på distans upphör 31 augusti
Nyhet, publicerad 24 juni 2021

HSF arbetar nu för att ta tillvara den digitala utvecklingen som skett under pandemin.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Besöksförbud ersätts med lokala restriktioner för besök
Nyhet, publicerad 23 juni 2021

Den 5 juli upphör beslutet om allmänt besöksförbud vid sjukhus och andra vårdverksamheter i Region Stockholm att gälla.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Rehabilitering i varmt klimat upphör
Nyhet, publicerad 23 juni 2021

Övrigt rehabiliteringsutbud inom Region Stockholm täcker länets rehabiliteringsbehov.

 • Avtal och uppdrag
Nu kan gravida 35 år eller äldre själva boka vaccinationstid
Nyhet, publicerad 23 juni 2021

Kvinnor som är gravida efter den tolfte graviditetsveckan och födda 1986 eller tidigare kan nu själv boka tid för vaccination mot covid-19. Enligt rekommendation från FHM.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Vaccinationsintyg inför utlandsresor
Nyhet, publicerad 23 juni 2021

Inför semestern vill många veta vad som gäller för utlandsresor och få registerutdrag i tron att det går att resa med hjälp av dem.

 • covid-19 vaccination
Region Stockholm öppnar vaccinationsmottagning i Nynäshamn
Nyhet, publicerad 23 juni 2021

Idag den 23 juni öppnar Husläkarmottagningen Telegrafen i Nynäshamn för vaccinationer av allmänheten, alltså fas 4.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
22 juni: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 22 juni 2021

168 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 18 juni till och med 21 juni. Totalt vårdas 67 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus. Inga ytterligare avlidna har rapporterats...

 • Covid-19
SmiNet delvis igång efter nedstängning
Nyhet, publicerad 22 juni 2021

Manuell rutin finns för kliniska smittskyddsanmälningar.

 • Smittskydd
 • Covid-19
Ansök om medfinansiering för att vidareutbilda sjuksköterska
Nyhet, publicerad 21 juni 2021

Privata vårdgivare kan ansöka om medfinansiering för sjuksköterskor som utbildar sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska. Sista ansökningsdag är 15 augusti.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
Region Stockholm passerar en miljon vaccinerade
Nyhet, publicerad 21 juni 2021

Det totala antalet registrerade vaccinationer mot covid-19 uppgår till 1 546 309, varav 1 022 105 dos ett och 524 204 dos två.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Samlingssida om vården under sommaren 2021
Nyhet, publicerad 21 juni 2021

Använd sidan som stöd i planeringen under sommarperioden och som introduktion för semestervikarier. Med nyheter och lägesrapporter kan personal hålla sig uppdaterade om läget i vården och pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
18 juni: Första lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 18 juni 2021

Sommaren 2021 kommer att bli särskilt ansträngd för hälso- och sjukvården i länet. Sjukvårdens medarbetare har arbetat i 1,5 år med pandemin och behöver mer än någonsin tid för sommarledighet och...

 • Vården under sommaren
Drop-in-provtagning covid-19 pausas från den 27 juni
Nyhet, publicerad 18 juni 2021

Region Stockholm har beslutat att pausa drop-in-provtagning för covid-19 på samtliga mobila enheter i länet. Bakgrunden är att smittspridningen minskat avsevärt, och då även efterfrågan på...

 • covid-19 provtagning
17 juni: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 17 juni 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar. Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre...

 • Covid-19
SmiNet delvis igång efter nedstängning
Nyhet, publicerad 17 juni 2021

Kliniska smittskyddsanmälningar kan ej göras för tillfället.

 • Smittskydd
 • Covid-19
Läs Aktuellt för vårdgivare nummer 6
Nyhet, publicerad 17 juni 2021

Det här är ett ordinarie nummer.

 • Information från Region Stockholm
16 juni: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 16 juni 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar. Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre...

 • Covid-19
Ny vaccinbuss startar i Tensta och Rinkeby
Nyhet, publicerad 16 juni 2021

Idag den 16 juni startar Region Stockholm ytterligare en vaccinbuss. Bussen kommer att alternera mellan Tensta och Husby, ha kapacitet för cirka 1 500 doser i veckan och fokusera på att erbjuda den...

 • covid-19 vaccination
Mål och insatsplaner för regionala programområden
Nyhet, publicerad 16 juni 2021

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har beslutat om inriktningen för det regionala kunskapsstyrningsarbetet.

 • Information från Region Stockholm
VKN har beslutat om användning av medel för vårdförlopp
Nyhet, publicerad 16 juni 2021

Enligt en överenskommelse om sammanhållen, jämlik och säker vård 2021 mellan Regeringskansliet och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har medel tilldelats för flera områden inom hälso- och...

 • Kunskapsutveckling
Nya riktlinjer för vaccinerade vid smittspårning av covid-19
Nyhet, publicerad 16 juni 2021

Undantag för asymtomatiska kontakter i en smittspårning gäller de som fått andra vaccindosen för minst två veckor sedan.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Dos 2-kalkylator räknar ut tid för 2:a vaccinsprutan
Nyhet, publicerad 16 juni 2021

I Region Stockholm får alla som vaccinerats på en vaccinationsmottagning ett sms när det är dags att boka den andra vaccindosen mot covid-19. För att veta när det är dags lanseras nu en dos...

 • covid-19 vaccination
Ny rapport om framtidens läkemedel och medicinteknik
Nyhet, publicerad 16 juni 2021

Preliminär delrapport från utredningen Hälso- och sjukvården 2040 möjlig att kommentera

 • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Information från Region Stockholm
15 juni: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 15 juni 2021

På grund av tekniska problem kan vi inte rapportera antalet smittade samt antalet avlidna med covid-19 idag. Totalt vårdas 80 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är samma antal...

 • Covid-19
Permanent basering av ambulanshelikoptern beslutad
Nyhet, publicerad 15 juni 2021

Ambulanshelikoptertjänsten får sin permanenta basering vid Ullna, Österåkers kommun.

 • Information från Region Stockholm
Direktlänk i sms från 1177 Vårdguidens e-tjänster borttaget
Nyhet, publicerad 15 juni 2021

På grund av återkommande bedrägeriförsök då falska sms sprids har direktlänkarna i sms från 1177 Vårdguidens e-tjänster tagits bort.

 • IT-stöd och e-tjänster
Tilläggsuppdraget för ASiH förlängs ytterligare
Nyhet, publicerad 15 juni 2021

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att förlänga tilläggsuppdraget inom vårdval Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) på grund av covid-19.

 • Information från Region Stockholm
Krislägesavtalet slutar gälla 17 juni
Nyhet, publicerad 15 juni 2021

Regionstyrelsen har beslutat att begära att Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona beslutar att avaktivera krislägesavtalet inom Region Stockholms IVA-verksamheter.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Nominera till pris för betydelsefull forskning
Nyhet, publicerad 15 juni 2021

Alla medarbetare inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm kan nomineras.

 • Forskning
 • Innovation
Första resultatet från Graviditetsenkäten
Nyhet, publicerad 15 juni 2021

De flesta kvinnor är nöjda med den vård de fått under sin graviditet och förlossning, visar de första resultaten från Graviditetsenkäten som publicerades den 15 juni. Däremot upplever flera bristande...

 • Mödra- och barnhälsovård
14 juni: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 14 juni 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar. Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre...

 • Covid-19
Uppskjuten vård återupptas
Nyhet, publicerad 14 juni 2021

Givet den positiva trenden i pandemin bedömer HSF att beslutet om att skjuta upp viss vård inte behöver förlängas efter den 18 juni. Det innebär att all planerad vård kan återupptas med start från och...

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
 • Covid-19
Databasen SmiNet tillfälligt stängd
Nyhet, publicerad 14 juni 2021

SmiNet stängt på grund av säkerhetsskäl.

 • Smittskydd
 • Covid-19
Nu kan personer födda 1986 eller tidigare boka vaccination
Nyhet, publicerad 14 juni 2021

Idag, måndagen den 14 juni, öppnar vaccinationsbokningen för personer födda 1986 eller tidigare.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
11 juni: Lägesrapport för covid-19
Nyhet, publicerad 11 juni 2021

Totalt vårdas 80 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Särskilda regionala rekommendationer upphör
Nyhet, publicerad 11 juni 2021

Region Stockholms särskilda regionala rekommendationer med anledning av covid-19 pandemin gäller till och med 13 juni och upphör därefter. Fortsatt gäller samma nationella rekommendationer som i...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Region Stockholm lämnar stabsläge
Nyhet, publicerad 11 juni 2021

Tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt som också leder den Regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) har den 11 juni beslutat att avsluta det regionala stabsläget och återgå till...

 • Information från Region Stockholm
Ytterligare fem husläkarjourer upphör den 1 juli
Nyhet, publicerad 11 juni 2021

Den första juli upphör verksamheten vid husläkarjourerna i Solna, Brommaplan, Södertälje, Liljeholmen och Huddinge.

 • Akut omhändertagande
 • Avtal och uppdrag
 • Husläkarverksamhet
 • Information från Region Stockholm
Uppdaterad vårdhygienisk rutin för patienter med covid-19
Nyhet, publicerad 11 juni 2021

Anpassat utifrån gällande riktlinjer i covid-vården.

 • Information från Region Stockholm
 • Vårdhygien
 • Covid-19
10 juni: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 10 juni 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport.

 • Information från Region Stockholm
Covidbevis enda säkra möjligheten för resor inom EU
Nyhet, publicerad 10 juni 2021

E-hälsomyndigheten ansvarar för Covidbevis i Sverige

 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin vecka 23
Nyhet, publicerad 10 juni 2021

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Vaccinerad? Fortsätt följa råden
Nyhet, publicerad 9 juni 2021

Kampanj lyfter vikten av att även vaccinerade personer fortsätter att följa råden.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
9 juni: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 9 juni 2021

Idag en kortare dagslägesrapport, längre kommer helgfria tisdagar och fredagar.

 • Covid-19
8 juni: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 8 juni 2021

Just nu vårdas 110 patienter med covid-19 utöver andra patienter vid länets akutsjukhus.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Vinnare av Miljöpriset 2021 utsedda
Nyhet, publicerad 8 juni 2021

Kristina Kinneholm vinner årets Miljöpris för sitt innovativa arbete med återvinning på operationssalar

 • Information från Region Stockholm
 • Innovation
Region Stockholm startar tre nya vaccinationsmottagningar
Nyhet, publicerad 8 juni 2021

I Farsta, Vallentuna och Hallstavik

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Utbildningar för Hänvisningsstödet; en uppdaterad och en ny
Nyhet, publicerad 7 juni 2021

För att använda webbtjänsten rätt finns en uppdaterad utbildning för att lära sig Hänvisningsstödet. Dessutom finns en ny utbildning för att lära sig samtalsprocessen.

 • Information från Region Stockholm
 • IT-stöd och e-tjänster
Ytterligare område över 80 procent vaccinationstäckning
Nyhet, publicerad 7 juni 2021

Majoritet har nått 80 procent med första dos i gruppen 65-plus

 • covid-19 vaccination
7 juni: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 7 juni 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Längre lägesrapport om covid-19 kommer helgfria tisdagar och fredagar.

 • Covid-19
4 juni: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 4 juni 2021

385 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 2 juni till och med 3 juni.

 • Covid-19
Utökad vård vid post-covid
Nyhet, publicerad 4 juni 2021

Husläkare och vårdcentraler har ett uppdrag att ta hand om de som drabbas av post-covid.

 • Covid-19
SmiNet igång efter nedstängning
Nyhet, publicerad 4 juni 2021

För kliniska smittskyddsanmälningar på papper gäller särskild rutin.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Förslag för permanent basering av ambulanshelikoptern
Nyhet, publicerad 4 juni 2021

HSF föreslår permanent baseringen vid Ullna, inom Österåkers kommun.

 • Information från Region Stockholm
3 juni: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 3 juni 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Journalsystemet Vaccinera viktigt för vaccinationsprocessen
Nyhet, publicerad 3 juni 2021

Alla vaccinatörer ska dagligen registrera givna vaccindoser i journalsystemet Vaccinera. Informationen i Vaccinera är grunden för vaccinationserbjudande i appen Alltid Öppet, det kommande...

 • covid-19 vaccination
Nu kan personer födda 1981 eller tidigare boka vaccination
Nyhet, publicerad 3 juni 2021

Idag, torsdagen den 3 juni, öppnar bokningen för personer födda 1981 eller tidigare.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Justerade riktlinjer för andningsskydd i hemmiljö
Nyhet, publicerad 3 juni 2021

Gäller vid misstänkt eller bekräftad covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Telefonin åter i normal drift
Nyhet, publicerad 3 juni 2021

De telefonistörningar som påverkade vissa verksamheter i Region Stockholm under onsdagen är nu åtgärdade och telefonin fungerar åter som normalt.

Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin vecka 22
Nyhet, publicerad 3 juni 2021

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
2 juni: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 2 juni 2021

Antalet patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård fortsätter att minska.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Telefonistörningar vid vissa verksamheter i regionen
Nyhet, publicerad 2 juni 2021

För närvarande upplever Region Stockholm vissa telefonistörningar till vissa verksamheter, särskilt där telefonköer kan uppstå för att nå vissa tjänster men kan det också upplevas svårt att nå...

Patientavgiften för dagsjukvård höjd
Nyhet, publicerad 2 juni 2021

Regionfullmäktige har beslutat att justera patientavgiften för dagsjukvård till 400 kr.

 • Patientadministration
Smittskyddsanmälan kan åter göras elektroniskt i SmiNet
Nyhet, publicerad 1 juni 2021

För kliniska smittskyddsanmälningar på papper gäller särskild rutin.

 • Smittskydd
 • Covid-19
Fler områden med över 80 procent vaccinationstäckning
Nyhet, publicerad 1 juni 2021

Idag nådde även Botkyrka 80 procent vaccinationstäckning i gruppen 65 år eller äldre.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
1 juni: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 1 juni 2021

Totalt vårdas 147 personer för covid-19 vid regionens sjukhus, 30 färre än i senaste lägesrapporten.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Uppmaning att planera sin vaccination i sommar
Nyhet, publicerad 1 juni 2021

Vaccinet mot covid-19 fördelas efter befolkningen och därför är det viktigt att invånarna vaccinerar sig i den region man är folkbokförd.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Reviderade lokala rekommendationer i Stockholms län
Nyhet, publicerad 31 maj 2021

Smittskydd Stockholm reviderar de regionala rekommendationer efter justering i de nationella rekommendationerna.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
SmiNet delvis igång efter nedstängning
Nyhet, publicerad 31 maj 2021

Kliniska smittskyddsanmälningar kan ej göras på vanligt sätt via webbformuläret.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
31 maj: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 31 maj 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Nu införs sju veckors dosintervall för mRNA-vaccin
Nyhet, publicerad 31 maj 2021

Region Stockholm justerar nu dosintervallet för vaccinerna mot covid-19 från Pfizer/Biontech och Moderna.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Vaccinationsbussar ökar tillgängligheten
Nyhet, publicerad 28 maj 2021

Mobila vaccinationsenheter ökar tillgängligheten i områden med låg vaccinationsgrad.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
28 maj: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 28 maj 2021

På grund av tekniska problem kan vi inte rapportera antalet smittade samt antalet avlidna med covid-19 idag.

 • Covid-19
Handlingsplan för planering inför och vid värmebölja
Nyhet, publicerad 28 maj 2021

Det är viktigt vården förbereder sig inför en långvarig situation med höga temperaturer. Region Stockholms Handlingsplan värmebölja ger vägledning inför och vid en värmebölja.

 • Akut omhändertagande
 • Patientsäkerhet
 • Vården under sommaren
27 maj: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 27 maj 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar.

 • Covid-19
Utbildningsstöd för HLM:s insatser vid psykisk hälsa
Nyhet, publicerad 27 maj 2021

Utbildningspaketet STEP-UP ska stödja husläkarverksamheter i det förstärkta uppdraget kring psykisk ohälsa. Nu finns de första kurserna för verksamhetschefer tillgängliga. Övrig personal kommer att...

 • Husläkarverksamhet
 • Information från Region Stockholm
Nytt nummer till Helpdesk för sjukresor
Nyhet, publicerad 27 maj 2021

Sedan den 11 maj 2021 har Helpdesk för sjukresor nytt telefonnummer. Det nya numret är 08-123 331 70.

 • IT-stöd och e-tjänster
Databasen SmiNet är tillfälligt stängd
Nyhet, publicerad 27 maj 2021

Inga nya smittskyddsanmälningar kan för närvarande rapporteras och vid akuta fall ska smittskyddsläkaren kontaktas så länge databasen ligger nere.

 • Smittskydd
 • Covid-19
Nytt nummer av nyhetsbrevet för kommunal vård och omsorg
Nyhet, publicerad 27 maj 2021

I nyhetsbrevet finns samlad information om pandemin för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg. Dela gärna innehållet med dina kollegor och rekommendera dem att prenumerera på Aktuellt om...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Regionen passerar en miljon givna vaccindoser mot covid-19
Nyhet, publicerad 27 maj 2021

Region Stockholm har nu passerat en miljon givna vaccindoser mot covid-19 och över 40 procent av den vuxna befolkningen har vaccinerats med minst en dos.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Tekniska problem med SmiNet
Nyhet, publicerad 27 maj 2021

För närvarande går det inte att göra kliniska anmälningar via sminet.se på grund av tekniska problem.

 • Smittskydd
Mobila vaccinbussar för dos 1 i Botkyrka och Södertälje
Nyhet, publicerad 26 maj 2021

Den här veckan öppnar Region Stockholm två mobila vaccinbussar i länet – en i Botkyrka och en i Södertälje.

 • Covid-19
26 maj: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 26 maj 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport om covid-19.

 • Covid-19
Läs årets femte ordinarie nummer av Aktuellt för vårdgivare
Nyhet, publicerad 26 maj 2021

Ett ordinarie nummer som skickas ut efter att HSN och VKN har haft sina sammanträden.

 • Information från Region Stockholm