Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
15 träffar - filtrerat på Covid-19

Sökträffar

Covid-19 - rekommendation om source control tas bort
Nyhet, publicerad 1 juni 2023

Från och med 1 juni finns inte längre någon rekommendation om source control för medarbetare inom vård och omsorg.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Uppdaterad information om omhändertagande vid covid-19
Nyhet, publicerad 5 april 2023

Dokumentet ”Omhändertagande av patient vid misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion – Personlig skyddsutrustning” har uppdaterats.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Smittspårning av covid-19 upphör
Nyhet, publicerad 15 mars 2023

Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 inte längre är en smittspårningspliktig sjukdom från och med 15 mars.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Provtagning av personal för covid-19 upphör
Nyhet, publicerad 14 februari 2023

Regional rekommendation att provta sig vid symtom förenliga med covid-19 upphör att gälla 15 februari.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Covid-19 - förändringar gällande source control
Nyhet, publicerad 8 februari 2023

Lättnad i rekommendationerna om source control för vård och omsorg från och med 8 februari.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Screening med antigentester för covid-19 upphör 6 februari
Nyhet, publicerad 6 februari 2023

Regional rekommendation om screening av patienter med antigentester vid inläggning upphör.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Screening för covid-19 på SÄBO upphör 2 februari
Nyhet, publicerad 1 februari 2023

Screening med PCR hos omsorgstagare utan symtom som kommer tillbaka från vården eller flyttar till SÄBO upphör.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Kostnadsansvar för covid-19-provtagning ändras
Nyhet, publicerad 24 januari 2023

Med undantag för SÄBO- och personalprovtagning får beställande enhet ta kostnaden för analyserna.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Ny adress till provtagningslådan vid Solna
Nyhet, publicerad 24 januari 2023

Som ett alternativ till hemkörning av testkit vid provtagning för covid-19 kan personal hämta egenprovtagningskit vid bland annat Karolinska Solna. Lådan är från och med onsdag den 25 januari placerad...

 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Covid-19-test för personal i låda vid Södertälje sjukhus
Nyhet, publicerad 5 januari 2023

Nu finns en låda vid Södertälje sjukhus för ut- och inlämning av egenprovtagningskit för PCR vid symtom på covid-19 hos personal inom vård och omsorg. Syftet är att öka servicen, korta svarstiderna...

 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Screening för covid-19 inom SÄBO
Nyhet, publicerad 5 januari 2023

Omsorgstagare som skrivs ut från slutenvården till SÄBO provtas vid inskrivningen på SÄBO.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Covidtest för personal finns i låda vid Karolinska Huddinge
Nyhet, publicerad 2 januari 2023

Som ett alternativ till hemkörning av testkit kan personal fr o m 2/1 även hämta egenprovtagningskit vid Karolinska Huddinge.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Nyhetsbrevet för kommunal vård och omsorg - 21 december
Nyhet, publicerad 21 december 2022

Läs senaste nyhetsbrevet av Aktuellt för kommunal vård och omsorg. Här finns samlad aktuell information för dig som arbetar i kommunala verksamheter.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Fortsatt ökning av flera infektionssjukdomar
Nyhet, publicerad 19 december 2022

I Region Stockholm sprids nu covid-19, influensa, RSV och vinterkräksjuka samtidigt.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Vården under jul och nyår
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Utlämning av egenprovtagningskit för covid-19 för personal
Nyhet, publicerad 18 december 2022

Som alternativ till hemkörning kan personal hämta egenprovtagningskit vid Karolinska Solna.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Visar 1-15/15