Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Sjukresor på grund av pandemin upphör
Nyhet, publicerad 15 september 2021

Från och med den 30 september gäller ordinarie regler och rutiner för sjukresor.

 • Information från Region Stockholm
 • Patientadministration
Fler drop- in tider för vaccination mot covid- 19
Nyhet, publicerad 15 september 2021

Vaccinationerna ska vara så enkla och tillgängliga som möjligt för de som ännu inte har vaccinerat sig.

 • covid-19 vaccination
14 september: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 14 september 2021

1 975 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 7-13 september.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Merkostnader april–oktober 2021 för privata vårdgivare
Nyhet, publicerad 14 september 2021

Den 15 oktober öppnar ansökan för perioden.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin vecka 37
Nyhet, publicerad 14 september 2021

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Nationella patientdagen 17 september
Nyhet, publicerad 14 september 2021

Denna gång med tema covid-19.

 • Information från Region Stockholm
Fortsatta insatser för att nå hög vaccinationstäckning
Nyhet, publicerad 10 september 2021

Nu har över 2,8 miljoner vaccinationer mot covid-19 gjorts i Region Stockholm. Men det finns fortfarande områden i länet med lägre vaccinationstäckning.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Regionen erbjuder vaccination med drop-in i Kungsträdgården
Nyhet, publicerad 10 september 2021

Från och med måndag 13 september och en vecka framåt kommer personer som vill vaccinera sig mot covid-19 kunna göra det i Kungsträdgården i Stockholm.

 • covid-19 vaccination
10 september: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 10 september 2021

Vårdläget på sjukhusen i regionen är ansträngt. 120 patienter med covid-19 är inlagda på sjukhus, vilket är 6 fler än vad som rapporterades i tisdags.

 • Covid-19
SLSOs samordningsuppdrag förlängs
Nyhet, publicerad 10 september 2021

Bedömningen är att behoven kvarstår under pågående pandemi att fortsatt förebygga smittspridning, hantera eventuellt ökat vårdbehov samt fullfölja vaccinationsuppdraget.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Tillgång till vårdhygienisk kompetens - kunskapsstöd
Nyhet, publicerad 8 september 2021

Socialstyrelsen har uppdaterat kunskapsstödet "Tillgång till vårdhygienisk kompetens". Målet med stödet är bland annat att förtydliga innebörden av lagens krav samt vara ett stöd för vårdgivare och...

 • Vårdhygien
Drop-in vaccinationer införs
Nyhet, publicerad 8 september 2021

Vaccinationsmottagningar startar drop-in successivt.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Dags för Region Stockholms folkhälsoenkät 2021
Nyhet, publicerad 8 september 2021

I september får 120 000 stockholmare hem Region Stockholms folkhälsoenkät ”Hälsa Stockholm 2021” i brevlådan. Enkätundersökningen ökar kunskapen om befolkningens hälsa och levnadsförhållanden och är...

 • Husläkarverksamhet
 • Information från Region Stockholm
7 september: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 7 september 2021

2 132 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 31 augusti till och med 6 september.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Ny systemversion av SmiNet
Nyhet, publicerad 6 september 2021

Inloggning för att göra kliniska smittskyddsanmälningar kommer i första hand ske med SITHS-kort.

 • Smittskydd
3 september: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 3 september 2021

Vårdläget på sjukhusen i regionen är ansträngt. 98 patienter med covid-19 är inlagda på sjukhus.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Vaccination: barn 12 – 15 år med vissa medicinska tillstånd
Nyhet, publicerad 3 september 2021

Karolinska Universitetssjukhuset har fått i uppdrag att samordna arbetet med att vaccinera barn i åldersgruppen fyllda 12 år upp till 15 år med vissa medicinska tillstånd.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Extra dos till personer med nedsatt immunförsvar
Nyhet, publicerad 2 september 2021

Karolinska Universitetssjukhuset har fått i uppdrag att samordna arbetet med att ge en extra dos vaccin mot covid-19 till personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Anmäl dig till Hälsofrämjandedagen 2021
Nyhet, publicerad 2 september 2021

Årets Hälsofrämjandedag har tema Levnadsvanor för äldre och äger rum den 30 september.

 • Information från Region Stockholm
Första stoppet för vaccinationsbussen i Södertälje
Nyhet, publicerad 2 september 2021

Moraberg Studiecentrum i Södertälje var första gymnasieskolan som fick besök av vaccinationsbussen.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
FaRs dag med tema FYSS 2021
Nyhet, publicerad 1 september 2021

Ta del av det senast inom fysisk aktivitet i behandling och prevention. 9 november klockan 9:00-15:30.

 • Information från Region Stockholm
31 augusti: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 31 augusti 2021

2 147 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 24 augusti till och med 30 augusti. Totalt vårdas 99 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus. Tre avlidna har rapporterats den...

 • Covid-19
Astra Zenecas vaccin utfasat i regionen
Nyhet, publicerad 31 augusti 2021

Folkhälsomyndigheten har tidigare beslutat att successivt avveckla användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Från och med den 1 september är vaccinet utfasat i Region Stockholm och...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Samordning ska få fler under 18 år att vaccinera sig
Nyhet, publicerad 31 augusti 2021

Vaccinationsmottagningar kan ta emot grupper av gymnasieelever och erbjuda målgruppen drop-in-tider.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
80 procent av vuxna befolkningen har fått första dosen
Nyhet, publicerad 27 augusti 2021

Över 80 procent av alla vuxna invånare i Region Stockholm har nu fått sin första dos vaccin mot covid-19. Det totala antalet registrerade vaccinationer mot covid-19 uppgår till 2 698 965 varav 1 498...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
27 augusti: Elfte lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 27 augusti 2021

Den här veckan finns det 265 fler disponibla vårdplatser jämfört med föregående vecka. Akutsjukhusens chefläkare rapporterar att läget vid sjukhusen är avsevärt mindre ansträngt än tidigare veckor....

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Ökad möjlighet för gymnasieskolor att underlätta vaccination
Nyhet, publicerad 27 augusti 2021

Beslut om undantag från avtalskrav på tidbokning för personer under 18 år.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Vaccinationsbuss till gymnasieskolor i vissa områden
Nyhet, publicerad 27 augusti 2021

Från och med måndag den 30 augusti kommer gymnasieskolor i områden med lägre vaccinationstäckning få besök av vaccinationsbussar för att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för ungdomar på...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Ny systemversion av SmiNet den 6 september
Nyhet, publicerad 26 augusti 2021

Inloggning för att göra kliniska smittskyddsanmälningar kommer i första hand ske med SITHS-kort.

 • Smittskydd
Läs augustinumret av Aktuellt för vårdgivare
Nyhet, publicerad 26 augusti 2021

Nu kan du läsa höstens första nummer av Aktuellt för vårdgivare, hälso- och sjukvårdsförvaltningens nyhetsbrev till vårdgivare.

 • Information från Region Stockholm
Beslut om ny inriktning för vaccination mot covid-19
Nyhet, publicerad 25 augusti 2021

Inriktningen innebär gradvis anpassning av kapaciteten och utveckling av fortsatt vaccinering.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Ersättning merkostnader privata vårdgivare dec 2020-Q1 2021
Nyhet, publicerad 25 augusti 2021

Privata vårdgivare får ersättning för kostnader till följd av covid-19-pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
24 augusti: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 24 augusti 2021

1 965 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 17 augusti till och med 23 augusti.

 • Covid-19
Regionen utökar ambulanshelikoptertjänsten
Nyhet, publicerad 24 augusti 2021

HSN har beslutat att utöka och utveckla Region Stockholms ambulanshelikoptertjänst.

 • Information från Region Stockholm
Fortsatt goda möjligheter för distanstolkning
Nyhet, publicerad 24 augusti 2021

Tillfällig överenskommelse möjliggör fortsatt användning av auktoriserade tolkar på distans.

 • Information från Region Stockholm
 • Patientsäkerhet
 • Covid-19
Mellanlänsavtal upphör
Nyhet, publicerad 24 augusti 2021

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat avsluta det mellanlänsavtal som spelat ut sin roll

 • Information från Region Stockholm
Samordningsförbundens årsredovisningar till beslut
Nyhet, publicerad 24 augusti 2021

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår beslut i regionfullmäktige

 • Information från Region Stockholm
Ny geografisk områdesindelning av barn- och ungdomspsykiatri
Nyhet, publicerad 24 augusti 2021

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att 9 geografiska ansvarsområden ska ersätta de nuvarande 16 områdena.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
 • Vårdutbudsförändringar
Beslut om vårdkontakter på distans för flera områden
Nyhet, publicerad 24 augusti 2021

För vårdgivare som har begränsade möjligheter att erbjuda digital vård har det två fattats tillfälliga beslut.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
Anders Ahlsson ny hälso- och sjukvårdsdirektör
Nyhet, publicerad 24 augusti 2021

Regionstyrelsen har utsett Anders Ahlsson till ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

 • Information från Region Stockholm
Vaccinationsbuss till Skärholmens centrum
Nyhet, publicerad 23 augusti 2021

Nu finns möjlighet till drop-in-vaccination i vaccinationsbuss i Skärholmen. Inledningsvis kommer bussen att finnas på plats två dagar/vecka.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
20 augusti: Tionde lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 20 augusti 2021

Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att läget är mindre ansträngt än föregående vecka vid länets akutsjukhus.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
Ny inriktning för fortsatt vaccination mot covid-19
Nyhet, publicerad 19 augusti 2021

Förslaget innebär behovsriktade insatser och gradvis anpassning av kapaciteten.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Förlängt beslut om vårdkontakter på distans inom några avtal
Nyhet, publicerad 18 augusti 2021

Gäller för vårdgivare som har begränsade möjligheter att erbjuda digital vård inom ordinarie avtal.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Vaccinutbildad sköterska får ordinera covid-vaccin till 16+
Nyhet, publicerad 18 augusti 2021

Även sjuksköterskor med utbildning inom vaccinationsområdet behöriga att ordinera läkemedel för vaccination mot covid-19 till barn över 16 år.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Egenbokning utökas för personer med svår allergi
Nyhet, publicerad 18 augusti 2021

Personer som har svårare allergi kan nu boka sin vaccination själv i appen Alltid öppet.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
17 augusti: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 17 augusti 2021

2 177 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 10 augusti till och med 16 augusti. Totalt vårdas 62 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus. Ingen avliden har rapporterats den...

 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
13 augusti: Nionde lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 13 augusti 2021

Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att läget är fortsatt ansträngt vid länets akutsjukhus.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
75 procent av 65+ vaccinerade i alla stadsdelar och kommuner
Nyhet, publicerad 13 augusti 2021

Minst 3 av 4 personer som är 65 år eller äldre är nu fullvaccinerade med två doser mot covid-19 i samtliga kommuner och stadsdelar i Stockholms län.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
10 augusti: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 10 augusti 2021

1 830 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 3 augusti till och med 9 augusti. Totalt vårdas 57 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus. Ingen avliden har rapporterats den...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Privata vårdgivare ersätts för momskostnader för hyrpersonal
Nyhet, publicerad 10 augusti 2021

Avser perioden 1 januari till och med 31 juli 2021.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
Nu kan 16–17-åringar vaccinera sig mot covid-19
Nyhet, publicerad 9 augusti 2021

Måndagen den 9 augusti öppnar vaccinbokningen för alla födda 2005 och tidigare.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
16-17-åringar kan boka vaccination från måndag förmiddag
Nyhet, publicerad 6 augusti 2021

Från och med måndag kan personer som är födda 2005 eller tidigare boka vaccination.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • covid-19 vaccination
6 augusti: Åttonde lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 6 augusti 2021

Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att läget är fortsatt ansträngt vid länets akutsjukhus. Antalet patienter på sjukhus med covid-19 ökar från en låg nivå.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
Modernas vaccin godkänt från 12 år
Nyhet, publicerad 6 augusti 2021

EMA rekommenderar godkännande av Modernas vaccin Spikevax till att inkludera även unga i åldern 12 till 17 år.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Gott om lediga tider för vaccination
Nyhet, publicerad 4 augusti 2021

Just nu finns det gott om lediga tider för vaccination runt om i länet. Förra veckan förkortades dosintervallet för att fler ska kunna bli vaccinerade med två doser inför hösten – och med start nästa...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
3 augusti: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 3 augusti 2021

1 412 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 27 juli till och med 2 augusti.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Läs nyhetsbrevet för kommunal vård och omsorg , 30 juli
Nyhet, publicerad 31 juli 2021

I det här nyhetsbrevet har vi bland annat samlat information som kan underlätta för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg sommar

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
30 juli: Sjunde lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 30 juli 2021

Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att läget i vården är fortsatt ansträngt.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Läs Aktuellt för vårdgivare sommar 29/7
Nyhet, publicerad 29 juli 2021

Nyhetsbrevet innehåller bland annat information som kan underlätta för dig som arbetar i sommar.

 • Information från Region Stockholm
Nu kan fler bli fullvaccinerade snabbare
Nyhet, publicerad 29 juli 2021

Minskningen av tiden mellan dos 1 och 2 införs gradvis och gäller Pfizer och Modernas vacciner.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Invånare 65+ kan nu välja covid-19-vaccin
Nyhet, publicerad 28 juli 2021

Invånare i Stockholms län, födda 1956 eller tidigare, kan nu välja mellan Astra eller mRNA-vaccin.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
27 juli: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 27 juli 2021

1126 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 20 juli till och med 26 juli.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Nya riktlinjer för covid-19 inom dagverksamhet
Nyhet, publicerad 27 juli 2021

Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm har tagit fram riktlinjer för covid-19 inom dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL).

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
23 juli: Sjätte lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 23 juli 2021

Antalet konstaterat smittade av covid-19 fortsätter att öka, och störst är ökningen i åldersgruppen18-29 år.

 • Covid-19
AstraZenecas vaccin fasas ut
Nyhet, publicerad 23 juli 2021

Folkhälsomyndigheten kommer att upphöra med distribution av covid-19-vaccin från AstraZeneca till landets regioner. Invånare i åldersgruppen 65+ i Stockholms län kommer inom kort att kunna välja...

 • covid-19 vaccination
Avsiktsförklaring om placering av EU-myndighet i Stockholm
Nyhet, publicerad 22 juli 2021

Europeiska kommissionen kommer i höst att lägga fram ett förslag om att inrätta Europeiska myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA).

 • Information från Region Stockholm
Kampanj uppmanar till STI-test
Nyhet, publicerad 21 juli 2021

På grund av pandemin erbjuds inte hiv- och syfilistest på plats under Stockholm Pride i år. Istället uppmanar preventionsnätverket Preventhiv i en kampanj på sociala medier målgruppen att skydda sig...

 • Mödra- och barnhälsovård
 • Husläkarverksamhet
 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Sexuell hälsa
20 juli: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 20 juli 2021

784 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 13 juli till och med 19 juli.

 • Covid-19
16 juli: Femte lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 16 juli 2021

Vid veckans chefläkarmöte rapporterar smittskyddsläkaren att uppgången av antalet konstaterat smittade av covid-19 tycks fortsätta att öka under innevarande vecka. Det är särskilt den unga gruppen...

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
 • Covid-19
Affisch om lokala besöksrestriktioner på flera språk
Nyhet, publicerad 15 juli 2021

Affisch att använda vid lokala besöksrestriktioner i vård- och omsorgsverksamhet finns nu för nedladdning och utskrift översatt till elva språk.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Ny rekommendation om PCR-test för covid-19 efter utlandsresa
Nyhet, publicerad 15 juli 2021

Antalet fall av smittade med covid-19 från resor utomlands har ökat i Sverige de senaste veckorna. Med anledning av detta har Folkhälsomyndigheten skärpt rekommendationen om PCR-test för covid-19 vid...

 • covid-19 provtagning
Uppdaterad riktlinje för smittspårning av covid-19 i vården
Nyhet, publicerad 15 juli 2021

I samband med nya rekommendationen om source control från 15 juli uppdateras smittspårningsriktlinjer i vården.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Nu över två miljoner vaccinationer
Nyhet, publicerad 15 juli 2021

Två miljoner vaccinationer mot covid-19 har nu gjorts i Region Stockholm. Därmed är 66 procent av de vuxna invånarna vaccinerade med minst en dos, och av dessa har 41 procent även fått sin andra dos....

 • covid-19 vaccination
Läs Aktuellt för vårdgivare värmebölja
Nyhet, publicerad 15 juli 2021

Information om vård vid värmebölja.

 • Information från Region Stockholm
13 juli: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 13 juli 2021

476 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 6 juli till och med 12 juli. Totalt vårdas 36 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus. 2 ytterligare avlidna har rapporterats den...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Ny rekommendation gällande source control
Nyhet, publicerad 12 juli 2021

I Region Stockholm har antalet bekräftade fall av covid-19 sjunkit både bland allmänheten och hos vårdade patienter, och vaccinationstäckningen ökar snabbt. Dessa förutsättningar ligger till grund för...

 • Husläkarverksamhet
 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Nya frågor om allergi i hälsodeklarationen
Nyhet, publicerad 12 juli 2021

Alltid Öppet har uppdaterats med frågor om allergisk reaktion efter dos 1 vid bokning av vaccindos 2.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
9 juli: Fjärde lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 9 juli 2021

Vid veckans chefläkarmöte rapporteras ett ansträngt läge vid länets akutsjukhus. För de som söker vård vid akutsjukhusens akutmottagningar innebär det att patienter som inte bedöms ha hög medicinsk...

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
Nu kan alla vuxna i Stockholms län boka vaccination
Nyhet, publicerad 9 juli 2021

Fredagen den 9 juli, öppnar vaccinationsbokningen för alla vuxna i Region Stockholm, alltså personer som fyllt 18 år. Vaccination mot covid-19 bokas via appen Alltid Öppet, eller den kompletterande...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Ny vaccinationsmottagning i Södertälje
Nyhet, publicerad 9 juli 2021

Måndagen den 12 juli öppnar Region Stockholm en ny vaccinationsmottagning i Södertälje. Det är S:t Aframs vårdcentral i Geneta som nu börjar att vaccinera allmänheten mot covid-19. Tidbokning sker via...

 • Information från Region Stockholm
 • Vårdutbudsförändringar
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Dos 2 viktig för fullvärdig effekt av vaccin
Nyhet, publicerad 8 juli 2021

Många vill vaccinera sig mot covid-19. Tider för första dosen bokas fort när bokningen öppnar för en ny åldersgrupp. Bokningstrycket för dos 2 är dock lägre än väntat.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
6 juli: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 6 juli 2021

394 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 29 juni till och med 5 juli. Totalt vårdas 34 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus. Två ytterligare avlidna har rapporterats...

 • Covid-19
Tekniskt fel i vaccindata till covidbevis åtgärdat
Nyhet, publicerad 5 juli 2021

Det tekniska felet i överföring av vaccindata från Region Stockholms journalsystem för vaccination till Nationella vaccinationsregistret är åtgärdat.

 • covid-19 vaccination
SmiNet igång för kliniska anmälningar
Nyhet, publicerad 5 juli 2021

SmiNet öppet igen för kliniska smittskyddsanmälningar via ny webbadress.

 • Smittskydd
 • Covid-19
Hög vaccinationstäckning i gruppen 65-plus
Nyhet, publicerad 2 juli 2021

I Region Stockholm har alla kommuner nått en vaccinationstäckning på över 80 procent med en första dos, och endast en stadsdel – Rinkeby-Kista – ligger under med 78,6 procent. Den senaste stadsdelen...

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
2 juli: Tredje lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 2 juli 2021

Efter midsommarhelgen var det en ansträngd inledning av veckan vid de flesta sjukhusen i länet. Det konstaterades vid veckans chefläkarmöte. Nu har den största delen av vården en mer stabil situation....

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
Tekniska felaktigheter i överföring av vaccindata
Nyhet, publicerad 2 juli 2021

Den 1 juli lanserades tjänsten covidbevis och Region Stockholm har identifierat ett tekniskt fel som inneburit att vaccindata inte överförts som de ska, exempelvis att vissa vaccindoser saknats i...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Fullt fokus på att lösa tekniska problem med Covidbevis
Nyhet, publicerad 1 juli 2021

Idag började E-hälsomyndigheten utfärda Covidbevis för utlandsresor inom EU. Det finns en del tekniska problem men felsökning pågår i alla led.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Lättade smittskyddsrestriktioner den 1 juli
Nyhet, publicerad 1 juli 2021

Den 1 juli införs vissa lättnader i Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Vården under sommaren
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Lär dig om små barns munhygien
Nyhet, publicerad 1 juli 2021

En ny e-kurs på Lärtorget visar hur man upptäcker tecken på tidig utveckling av karies och andra tandavvikelser.

 • Mödra- och barnhälsovård
Vaccinationsintyget Covidbevis lanseras idag
Nyhet, publicerad 1 juli 2021

Idag lanseras vaccinationsintyget Covidbevis som ska underlätta för resor inom EU.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Uppdatering av ärendetyp förnya recept, 1177 Vårdguiden
Nyhet, publicerad 30 juni 2021

Ärendetypen förnya recept via 1177 är uppdaterad för att stämma med övergången till nationell läkemedelsförteckning. Det finns två sätt att ta del av uppdateringen.

 • IT-stöd och e-tjänster
Planering inför influensavaccination igång
Nyhet, publicerad 30 juni 2021

Säsongens vaccinationsperiod startar den 9 november.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
Regionen öppnar ytterligare tre vaccinationsmottagningar
Nyhet, publicerad 30 juni 2021

Nu öppnar Region Stockholm ytterligare tre vaccinationsmottagningar; i Gustavsberg, Nynäshamn och Ösmo.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Journalanteckningar från 1177 Vårdguiden på telefon nu i NPÖ
Nyhet, publicerad 29 juni 2021

1177 Vårdguiden på telefon har nu anslutits till sammanhållen journalföring via nationell patientsöversikt, NPÖ

 • IT-stöd och e-tjänster
 • Patientsäkerhet
29 juni: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 29 juni 2021

306 nya fall av covid-19 har konstaterats 22 - 28 juni. Totalt vårdas 34 personer på regionens sjukhus.

 • Covid-19
Nu kan personer födda 1991 eller tidigare boka vaccination
Nyhet, publicerad 29 juni 2021

Idag, tisdagen den 29 juni, öppnar vaccinationsbokningen för personer födda 1991 eller tidigare.

 • covid-19 vaccination
Läs Aktuellt för vårdgivare sommar 24/6
Nyhet, publicerad 24 juni 2021

Innehåller bland annat samlad information som kan underlätta för dig som arbetar i sommar

 • Information från Region Stockholm
Nytt nummer av nyhetsbrevet för kommunal vård och omsorg
Nyhet, publicerad 24 juni 2021

I nyhetsbrevet finns samlad information om pandemin för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg. Dela gärna innehållet med dina kollegor och rekommendera dem att prenumerera på Aktuellt om...

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
24 juni: Andra lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 24 juni 2021

Nu påbörjas neddragningar av antalet bemannade vårdplatser vid sjukhusen för att kunna ge medarbetarna i vården tid för sommarledighet och återhämtning. Trots en neddragning rapporterar chefläkarna i...

 • Vården under sommaren
 • Covid-19
Modernas vaccin byter namn till Spikevax
Nyhet, publicerad 24 juni 2021

Coronavaccinet ”COVID-19 Vaccine Moderna” från företaget Moderna byter namn till ”Spikevax”.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Beslut om vårdkontakter på distans upphör 31 augusti
Nyhet, publicerad 24 juni 2021

HSF arbetar nu för att ta tillvara den digitala utvecklingen som skett under pandemin.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Besöksförbud ersätts med lokala restriktioner för besök
Nyhet, publicerad 23 juni 2021

Den 5 juli upphör beslutet om allmänt besöksförbud vid sjukhus och andra vårdverksamheter i Region Stockholm att gälla.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Rehabilitering i varmt klimat upphör
Nyhet, publicerad 23 juni 2021

Övrigt rehabiliteringsutbud inom Region Stockholm täcker länets rehabiliteringsbehov.

 • Avtal och uppdrag
Nu kan gravida 35 år eller äldre själva boka vaccinationstid
Nyhet, publicerad 23 juni 2021

Kvinnor som är gravida efter den tolfte graviditetsveckan och födda 1986 eller tidigare kan nu själv boka tid för vaccination mot covid-19. Enligt rekommendation från FHM.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Vaccinationsintyg inför utlandsresor
Nyhet, publicerad 23 juni 2021

Inför semestern vill många veta vad som gäller för utlandsresor och få registerutdrag i tron att det går att resa med hjälp av dem.

 • covid-19 vaccination
Region Stockholm öppnar vaccinationsmottagning i Nynäshamn
Nyhet, publicerad 23 juni 2021

Idag den 23 juni öppnar Husläkarmottagningen Telegrafen i Nynäshamn för vaccinationer av allmänheten, alltså fas 4.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
22 juni: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 22 juni 2021

168 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 18 juni till och med 21 juni. Totalt vårdas 67 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus. Inga ytterligare avlidna har rapporterats...

 • Covid-19
SmiNet delvis igång efter nedstängning
Nyhet, publicerad 22 juni 2021

Manuell rutin finns för kliniska smittskyddsanmälningar.

 • Smittskydd
 • Covid-19
Ansök om medfinansiering för att vidareutbilda sjuksköterska
Nyhet, publicerad 21 juni 2021

Privata vårdgivare kan ansöka om medfinansiering för sjuksköterskor som utbildar sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska. Sista ansökningsdag är 15 augusti.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
Region Stockholm passerar en miljon vaccinerade
Nyhet, publicerad 21 juni 2021

Det totala antalet registrerade vaccinationer mot covid-19 uppgår till 1 546 309, varav 1 022 105 dos ett och 524 204 dos två.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Samlingssida om vården under sommaren 2021
Nyhet, publicerad 21 juni 2021

Använd sidan som stöd i planeringen under sommarperioden och som introduktion för semestervikarier. Med nyheter och lägesrapporter kan personal hålla sig uppdaterade om läget i vården och pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
18 juni: Första lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 18 juni 2021

Sommaren 2021 kommer att bli särskilt ansträngd för hälso- och sjukvården i länet. Sjukvårdens medarbetare har arbetat i 1,5 år med pandemin och behöver mer än någonsin tid för sommarledighet och...

 • Vården under sommaren
Drop-in-provtagning covid-19 pausas från den 27 juni
Nyhet, publicerad 18 juni 2021

Region Stockholm har beslutat att pausa drop-in-provtagning för covid-19 på samtliga mobila enheter i länet. Bakgrunden är att smittspridningen minskat avsevärt, och då även efterfrågan på...

 • covid-19 provtagning
17 juni: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 17 juni 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar. Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre...

 • Covid-19
SmiNet delvis igång efter nedstängning
Nyhet, publicerad 17 juni 2021

Kliniska smittskyddsanmälningar kan ej göras för tillfället.

 • Smittskydd
 • Covid-19
Läs Aktuellt för vårdgivare nummer 6
Nyhet, publicerad 17 juni 2021

Det här är ett ordinarie nummer.

 • Information från Region Stockholm
16 juni: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 16 juni 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar. Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre...

 • Covid-19
Ny vaccinbuss startar i Tensta och Rinkeby
Nyhet, publicerad 16 juni 2021

Idag den 16 juni startar Region Stockholm ytterligare en vaccinbuss. Bussen kommer att alternera mellan Tensta och Husby, ha kapacitet för cirka 1 500 doser i veckan och fokusera på att erbjuda den...

 • covid-19 vaccination
Mål och insatsplaner för regionala programområden
Nyhet, publicerad 16 juni 2021

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har beslutat om inriktningen för det regionala kunskapsstyrningsarbetet.

 • Information från Region Stockholm
VKN har beslutat om användning av medel för vårdförlopp
Nyhet, publicerad 16 juni 2021

Enligt en överenskommelse om sammanhållen, jämlik och säker vård 2021 mellan Regeringskansliet och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har medel tilldelats för flera områden inom hälso- och...

 • Kunskapsutveckling
Nya riktlinjer för vaccinerade vid smittspårning av covid-19
Nyhet, publicerad 16 juni 2021

Undantag för asymtomatiska kontakter i en smittspårning gäller de som fått andra vaccindosen för minst två veckor sedan.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Dos 2-kalkylator räknar ut tid för 2:a vaccinsprutan
Nyhet, publicerad 16 juni 2021

I Region Stockholm får alla som vaccinerats på en vaccinationsmottagning ett sms när det är dags att boka den andra vaccindosen mot covid-19. För att veta när det är dags lanseras nu en dos...

 • covid-19 vaccination
Ny rapport om framtidens läkemedel och medicinteknik
Nyhet, publicerad 16 juni 2021

Preliminär delrapport från utredningen Hälso- och sjukvården 2040 möjlig att kommentera

 • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Information från Region Stockholm
15 juni: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 15 juni 2021

På grund av tekniska problem kan vi inte rapportera antalet smittade samt antalet avlidna med covid-19 idag. Totalt vårdas 80 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är samma antal...

 • Covid-19
Permanent basering av ambulanshelikoptern beslutad
Nyhet, publicerad 15 juni 2021

Ambulanshelikoptertjänsten får sin permanenta basering vid Ullna, Österåkers kommun.

 • Information från Region Stockholm
Direktlänk i sms från 1177 Vårdguidens e-tjänster borttaget
Nyhet, publicerad 15 juni 2021

På grund av återkommande bedrägeriförsök då falska sms sprids har direktlänkarna i sms från 1177 Vårdguidens e-tjänster tagits bort.

 • IT-stöd och e-tjänster
Tilläggsuppdraget för ASiH förlängs ytterligare
Nyhet, publicerad 15 juni 2021

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att förlänga tilläggsuppdraget inom vårdval Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) på grund av covid-19.

 • Information från Region Stockholm
Krislägesavtalet slutar gälla 17 juni
Nyhet, publicerad 15 juni 2021

Regionstyrelsen har beslutat att begära att Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona beslutar att avaktivera krislägesavtalet inom Region Stockholms IVA-verksamheter.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Nominera till pris för betydelsefull forskning
Nyhet, publicerad 15 juni 2021

Alla medarbetare inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm kan nomineras.

 • Forskning
 • Innovation
Första resultatet från Graviditetsenkäten
Nyhet, publicerad 15 juni 2021

De flesta kvinnor är nöjda med den vård de fått under sin graviditet och förlossning, visar de första resultaten från Graviditetsenkäten som publicerades den 15 juni. Däremot upplever flera bristande...

 • Mödra- och barnhälsovård
14 juni: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 14 juni 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar. Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre...

 • Covid-19
Uppskjuten vård återupptas
Nyhet, publicerad 14 juni 2021

Givet den positiva trenden i pandemin bedömer HSF att beslutet om att skjuta upp viss vård inte behöver förlängas efter den 18 juni. Det innebär att all planerad vård kan återupptas med start från och...

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
 • Covid-19
Databasen SmiNet tillfälligt stängd
Nyhet, publicerad 14 juni 2021

SmiNet stängt på grund av säkerhetsskäl.

 • Smittskydd
 • Covid-19
Nu kan personer födda 1986 eller tidigare boka vaccination
Nyhet, publicerad 14 juni 2021

Idag, måndagen den 14 juni, öppnar vaccinationsbokningen för personer födda 1986 eller tidigare.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
11 juni: Lägesrapport för covid-19
Nyhet, publicerad 11 juni 2021

Totalt vårdas 80 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Särskilda regionala rekommendationer upphör
Nyhet, publicerad 11 juni 2021

Region Stockholms särskilda regionala rekommendationer med anledning av covid-19 pandemin gäller till och med 13 juni och upphör därefter. Fortsatt gäller samma nationella rekommendationer som i...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Region Stockholm lämnar stabsläge
Nyhet, publicerad 11 juni 2021

Tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt som också leder den Regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) har den 11 juni beslutat att avsluta det regionala stabsläget och återgå till...

 • Information från Region Stockholm
Ytterligare fem husläkarjourer upphör den 1 juli
Nyhet, publicerad 11 juni 2021

Den första juli upphör verksamheten vid husläkarjourerna i Solna, Brommaplan, Södertälje, Liljeholmen och Huddinge.

 • Akut omhändertagande
 • Avtal och uppdrag
 • Husläkarverksamhet
 • Information från Region Stockholm
Uppdaterad vårdhygienisk rutin för patienter med covid-19
Nyhet, publicerad 11 juni 2021

Anpassat utifrån gällande riktlinjer i covid-vården.

 • Information från Region Stockholm
 • Vårdhygien
 • Covid-19
10 juni: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 10 juni 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport.

 • Information från Region Stockholm
Covidbevis enda säkra möjligheten för resor inom EU
Nyhet, publicerad 10 juni 2021

E-hälsomyndigheten ansvarar för Covidbevis i Sverige

 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin vecka 23
Nyhet, publicerad 10 juni 2021

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Vaccinerad? Fortsätt följa råden
Nyhet, publicerad 9 juni 2021

Kampanj lyfter vikten av att även vaccinerade personer fortsätter att följa råden.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
9 juni: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 9 juni 2021

Idag en kortare dagslägesrapport, längre kommer helgfria tisdagar och fredagar.

 • Covid-19
8 juni: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 8 juni 2021

Just nu vårdas 110 patienter med covid-19 utöver andra patienter vid länets akutsjukhus.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Vinnare av Miljöpriset 2021 utsedda
Nyhet, publicerad 8 juni 2021

Kristina Kinneholm vinner årets Miljöpris för sitt innovativa arbete med återvinning på operationssalar

 • Information från Region Stockholm
 • Innovation
Region Stockholm startar tre nya vaccinationsmottagningar
Nyhet, publicerad 8 juni 2021

I Farsta, Vallentuna och Hallstavik

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Utbildningar för Hänvisningsstödet; en uppdaterad och en ny
Nyhet, publicerad 7 juni 2021

För att använda webbtjänsten rätt finns en uppdaterad utbildning för att lära sig Hänvisningsstödet. Dessutom finns en ny utbildning för att lära sig samtalsprocessen.

 • Information från Region Stockholm
 • IT-stöd och e-tjänster
Ytterligare område över 80 procent vaccinationstäckning
Nyhet, publicerad 7 juni 2021

Majoritet har nått 80 procent med första dos i gruppen 65-plus

 • covid-19 vaccination
7 juni: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 7 juni 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Längre lägesrapport om covid-19 kommer helgfria tisdagar och fredagar.

 • Covid-19
4 juni: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 4 juni 2021

385 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 2 juni till och med 3 juni.

 • Covid-19
Utökad vård vid post-covid
Nyhet, publicerad 4 juni 2021

Husläkare och vårdcentraler har ett uppdrag att ta hand om de som drabbas av post-covid.

 • Covid-19
SmiNet igång efter nedstängning
Nyhet, publicerad 4 juni 2021

För kliniska smittskyddsanmälningar på papper gäller särskild rutin.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Förslag för permanent basering av ambulanshelikoptern
Nyhet, publicerad 4 juni 2021

HSF föreslår permanent baseringen vid Ullna, inom Österåkers kommun.

 • Information från Region Stockholm
3 juni: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 3 juni 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Journalsystemet Vaccinera viktigt för vaccinationsprocessen
Nyhet, publicerad 3 juni 2021

Alla vaccinatörer ska dagligen registrera givna vaccindoser i journalsystemet Vaccinera. Informationen i Vaccinera är grunden för vaccinationserbjudande i appen Alltid Öppet, det kommande...

 • covid-19 vaccination
Nu kan personer födda 1981 eller tidigare boka vaccination
Nyhet, publicerad 3 juni 2021

Idag, torsdagen den 3 juni, öppnar bokningen för personer födda 1981 eller tidigare.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Justerade riktlinjer för andningsskydd i hemmiljö
Nyhet, publicerad 3 juni 2021

Gäller vid misstänkt eller bekräftad covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Telefonin åter i normal drift
Nyhet, publicerad 3 juni 2021

De telefonistörningar som påverkade vissa verksamheter i Region Stockholm under onsdagen är nu åtgärdade och telefonin fungerar åter som normalt.

Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin vecka 22
Nyhet, publicerad 3 juni 2021

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
2 juni: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 2 juni 2021

Antalet patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård fortsätter att minska.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Telefonistörningar vid vissa verksamheter i regionen
Nyhet, publicerad 2 juni 2021

För närvarande upplever Region Stockholm vissa telefonistörningar till vissa verksamheter, särskilt där telefonköer kan uppstå för att nå vissa tjänster men kan det också upplevas svårt att nå...

Patientavgiften för dagsjukvård höjd
Nyhet, publicerad 2 juni 2021

Regionfullmäktige har beslutat att justera patientavgiften för dagsjukvård till 400 kr.

 • Patientadministration
Smittskyddsanmälan kan åter göras elektroniskt i SmiNet
Nyhet, publicerad 1 juni 2021

För kliniska smittskyddsanmälningar på papper gäller särskild rutin.

 • Smittskydd
 • Covid-19
Fler områden med över 80 procent vaccinationstäckning
Nyhet, publicerad 1 juni 2021

Idag nådde även Botkyrka 80 procent vaccinationstäckning i gruppen 65 år eller äldre.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
1 juni: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 1 juni 2021

Totalt vårdas 147 personer för covid-19 vid regionens sjukhus, 30 färre än i senaste lägesrapporten.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Uppmaning att planera sin vaccination i sommar
Nyhet, publicerad 1 juni 2021

Vaccinet mot covid-19 fördelas efter befolkningen och därför är det viktigt att invånarna vaccinerar sig i den region man är folkbokförd.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Reviderade lokala rekommendationer i Stockholms län
Nyhet, publicerad 31 maj 2021

Smittskydd Stockholm reviderar de regionala rekommendationer efter justering i de nationella rekommendationerna.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
SmiNet delvis igång efter nedstängning
Nyhet, publicerad 31 maj 2021

Kliniska smittskyddsanmälningar kan ej göras på vanligt sätt via webbformuläret.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
31 maj: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 31 maj 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Nu införs sju veckors dosintervall för mRNA-vaccin
Nyhet, publicerad 31 maj 2021

Region Stockholm justerar nu dosintervallet för vaccinerna mot covid-19 från Pfizer/Biontech och Moderna.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Vaccinationsbussar ökar tillgängligheten
Nyhet, publicerad 28 maj 2021

Mobila vaccinationsenheter ökar tillgängligheten i områden med låg vaccinationsgrad.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
28 maj: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 28 maj 2021

På grund av tekniska problem kan vi inte rapportera antalet smittade samt antalet avlidna med covid-19 idag.

 • Covid-19
Handlingsplan för planering inför och vid värmebölja
Nyhet, publicerad 28 maj 2021

Det är viktigt vården förbereder sig inför en långvarig situation med höga temperaturer. Region Stockholms Handlingsplan värmebölja ger vägledning inför och vid en värmebölja.

 • Akut omhändertagande
 • Patientsäkerhet
 • Vården under sommaren
27 maj: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 27 maj 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar.

 • Covid-19
Utbildningsstöd för HLM:s insatser vid psykisk hälsa
Nyhet, publicerad 27 maj 2021

Utbildningspaketet STEP-UP ska stödja husläkarverksamheter i det förstärkta uppdraget kring psykisk ohälsa. Nu finns de första kurserna för verksamhetschefer tillgängliga. Övrig personal kommer att...

 • Husläkarverksamhet
 • Information från Region Stockholm
Nytt nummer till Helpdesk för sjukresor
Nyhet, publicerad 27 maj 2021

Sedan den 11 maj 2021 har Helpdesk för sjukresor nytt telefonnummer. Det nya numret är 08-123 331 70.

 • IT-stöd och e-tjänster
Databasen SmiNet är tillfälligt stängd
Nyhet, publicerad 27 maj 2021

Inga nya smittskyddsanmälningar kan för närvarande rapporteras och vid akuta fall ska smittskyddsläkaren kontaktas så länge databasen ligger nere.

 • Smittskydd
 • Covid-19
Nytt nummer av nyhetsbrevet för kommunal vård och omsorg
Nyhet, publicerad 27 maj 2021

I nyhetsbrevet finns samlad information om pandemin för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg. Dela gärna innehållet med dina kollegor och rekommendera dem att prenumerera på Aktuellt om...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Regionen passerar en miljon givna vaccindoser mot covid-19
Nyhet, publicerad 27 maj 2021

Region Stockholm har nu passerat en miljon givna vaccindoser mot covid-19 och över 40 procent av den vuxna befolkningen har vaccinerats med minst en dos.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Tekniska problem med SmiNet
Nyhet, publicerad 27 maj 2021

För närvarande går det inte att göra kliniska anmälningar via sminet.se på grund av tekniska problem.

 • Smittskydd
Mobila vaccinbussar för dos 1 i Botkyrka och Södertälje
Nyhet, publicerad 26 maj 2021

Den här veckan öppnar Region Stockholm två mobila vaccinbussar i länet – en i Botkyrka och en i Södertälje.

 • Covid-19
26 maj: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 26 maj 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport om covid-19.

 • Covid-19
Läs årets femte ordinarie nummer av Aktuellt för vårdgivare
Nyhet, publicerad 26 maj 2021

Ett ordinarie nummer som skickas ut efter att HSN och VKN har haft sina sammanträden.

 • Information från Region Stockholm
25 maj: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 25 maj 2021

1 269 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 21 maj till och med 24 maj.

 • Covid-19
Nya geografiska principer gäller för barn och ungdomsvården
Nyhet, publicerad 25 maj 2021

HSN har beslutat att nya geografiska principer ska styra organiseringen av närsjukvården. Syftet är att underlätta samverkan vårdgivare emellan och mellan vårdgivare och den kommunal vård och...

 • Husläkarverksamhet
 • Information från Region Stockholm
 • Vårdutbudsförändringar
Övergångsavtal för ADHD-uppdraget
Nyhet, publicerad 25 maj 2021

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ingår ett övergångsavtal med BUP Stockholm, SLSO. Avtalet kommer att gälla under den period då ansvaret för ADHD-utredningar succesivt går över från Barn och...

 • Avtal och uppdrag
 • Mödra- och barnhälsovård
 • Information från Region Stockholm
 • Vårdutbudsförändringar
Nytt vårdavtal för barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård
Nyhet, publicerad 25 maj 2021

Nuvarande vårdval inom barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård, BUMM, kommer att avslutas och ersättas med ett nytt. Inriktningen är färre men större mottagningar med bättre geografisk spridning i länet....

 • Mödra- och barnhälsovård
 • Husläkarverksamhet
 • Information från Region Stockholm
 • Vårdutbudsförändringar
Avtal om screeningtjänstens laboratorieanalys
Nyhet, publicerad 25 maj 2021

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att utveckla avtal om screeningtjänstens laboratorieanalys och provmaterial för tjock- och ändtarmscancer i egen regi med Medicinsk Diagnostik Karolinska.

 • Information från Region Stockholm
Samarbetsavtal om kunskapsstyrning
Nyhet, publicerad 25 maj 2021

Ett underavtal till övergripande samverkansavtal sjukvårdsregion Stockholm-Gotland.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
 • Kunskapsutveckling
HSN lägger fram förslag om ny patientavgiftsmodell
Nyhet, publicerad 25 maj 2021

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat föra fram ett förslag till ny patientavgiftsmodell för beslut i regionfullmäktige senare under året.

 • Information från Region Stockholm
Rekvisitionsbelopp för Fritt val av hjälpmedel justeras
Nyhet, publicerad 25 maj 2021

Kostnaden för hjälpmedel blir densamma oavsett om det förskrivs eller inhandlas med rekvisition.

 • Information från Region Stockholm
Pre-diabetiker sökes för preventiva insatser
Nyhet, publicerad 25 maj 2021

Kvinnor och män 50-60 år som är i riskzonen för diabetes typ-2 söks. Cirka 1 000 personer kommer att väljas ut till ett hälsoprogram för att motverka diabetes.

 • Information från Region Stockholm
Vården för utomlänspatienter återupptas
Nyhet, publicerad 25 maj 2021

Beslut har fattats om att återuppta utomlänssjukvården från 1 juni. I beslutet om att pausa viss elektiv vård som fattades 24 mars fanns principer om att tillfälligt pausa utomlänssjukvård som inte är...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Regionen utökar vaccinationer av personer i social utsatthet
Nyhet, publicerad 25 maj 2021

Den här veckan startar ett mobilt team som ska vaccinera personer som lever i hemlöshet och annan utsatthet.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
24 maj: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 24 maj 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport om covid-19.

 • Covid-19
Vårdförlopp för sepsis godkänt
Nyhet, publicerad 24 maj 2021

Ökar möjligheter till överlevnad genom snabbare insatser och adekvat omhändertagande

 • Information från Region Stockholm
 • Kunskapsutveckling
Nya besökstyper i primärvårdsrehab stärker postcovid-vård
Nyhet, publicerad 24 maj 2021

Avtalsutskottet har beslutat att ge vårdval primärvårdsrehabilitering utökade möjligheter till multiprofessionellt teamarbete. Detta för att stärka rehabiliteringen för patienter som har sammansatta...

Uppdaterad tidplan för dos två i Stockholms län
Nyhet, publicerad 21 maj 2021

I veckan har cirka 20 000 personer som tidigare bokat vaccination mot covid-19 via appen Alltid öppet fått sms om att de ska boka dos två. Nästa vecka får ytterligare cirka 45 000 personer sms.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
21 maj: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 21 maj 2021

1 780 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 18 maj till och med 20 maj.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Regional särskild sjukvårdsledning går över till stabsläge
Nyhet, publicerad 21 maj 2021

Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) har den 21 maj beslutat att gå över till stabsläge.

 • Information från Region Stockholm
Nu kan personer födda 1976 eller tidigare boka vaccination
Nyhet, publicerad 21 maj 2021

Idag, fredagen 21 maj, öppnar bokningen för personer födda 1976 eller tidigare.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
20 maj: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 20 maj 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin vecka 20
Nyhet, publicerad 20 maj 2021

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Ny riktlinje: Pfizers vaccin kan kylförvaras i en månad
Nyhet, publicerad 19 maj 2021

Pfizer/BioNTechs vaccin mot covid-19 kan förvaras i kylskåpstemperatur (2-8 °C) i upp till 31 dagar.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
19 maj: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 19 maj 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Informationsinsats om vaccination på flera platser i länet
Nyhet, publicerad 19 maj 2021

Under tre veckor sprider flerspråkiga hälsoinformatörer information och hjälper till att boka tid

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Hälsodeklaration för covidvaccination med graviditetsvecka
Nyhet, publicerad 19 maj 2021

Hälsodeklarationen har nu även en fråga om graviditetsvecka då gravida med vissa riskfaktorer rekommenderas att vaccinera sig efter graviditetsvecka 12.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
18 maj: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 18 maj 2021

2 361 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 14 maj till och med 17 maj.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Tre husläkarjourer upphör den 1 juni
Nyhet, publicerad 18 maj 2021

Den första juni upphör verksamheten vid Sabbatsbergs husläkarjour, Husläkarjouren Söder och Jakobsbergs husläkarjour.

 • Akut omhändertagande
 • Husläkarverksamhet
 • Information från Region Stockholm
 • Vårdutbudsförändringar
Nytt på 1177 om tiden efter förlossningen
Nyhet, publicerad 18 maj 2021

Under rubriken ”Efter förlossningen – bra att veta” på ”Att vänta och föda barn i Stockholms län” kan blivande och nyblivna föräldrar hitta information om bland annat kroppen efter graviditeten,...

 • Mödra- och barnhälsovård
 • Sexuell hälsa
Dosintervall för vacciner mot covid-19 – det här gäller
Nyhet, publicerad 18 maj 2021

De tre godkända vaccinen mot covid-19 har olika tidsintervall mellan den första och andra vaccindosen.

 • covid-19 vaccination
17 maj: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 17 maj 2021

Dagslägesrapporten visar att antalet patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård fortsätter att minska.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Säsongens första TBE-fall
Nyhet, publicerad 17 maj 2021

Säsongens första TBE-fall i Stockholms län har diagnostiserats.

 • Smittskydd
14 maj: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 14 maj 2021

3 078 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 11 maj till och med 13 maj. Totalt vårdas 334 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 52 färre än i senaste...

 • Covid-19
Mobila vaccinationsenheter för bokning på plats
Nyhet, publicerad 12 maj 2021

Vaccinationen mot covid-19 går snabbt framåt och 83,5 procent av gruppen 65-plus har vaccinerats med en första dos. Att få en hög vaccinationsgrad i länets alla delar är viktigt för att kunna trycka...

 • Covid-19
Riskgrupper födda 1971 kan boka på vaccinationsmottagning
Nyhet, publicerad 12 maj 2021

Personer i medicinska riskgrupper – alltså fas 3 – vaccineras på vårdcentral eller akutsjukhus. För den som är i riskgrupp och väntar på sin vaccination och är född 1971 eller tidigare, finns nu...

 • Covid-19
Region Stockholm öppnar två nya vaccinationsmottagningar
Nyhet, publicerad 12 maj 2021

Region Stockholm ökar kapaciteten och tillgängligheten till vaccination och startar två nya vaccinationsmottagningar – på Södermalm och i Rimbo. Totalt finns nu 15 vaccinationsmottagningar som...

 • Covid-19
12 maj: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 12 maj 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar. Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre...

 • Covid-19
Förlängda regionala rekommendationer till den 13 juni
Nyhet, publicerad 12 maj 2021

Smittskyddsläkaren bedömer det som nödvändigt att förlänga de regionala rekommendationerna till den 13 juni.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Rekommendation om personlig skyddsutrustning kvarstår
Nyhet, publicerad 12 maj 2021

Fortsatt viktigt att arbetsgivaren gör riskbedömning av arbetssituationen vid arbete i någon annans hem.

 • Vårdhygien
 • Covid-19
Fortsatt uppskjuten planerad vård
Nyhet, publicerad 12 maj 2021

Från och med den 17 maj fram till och med 18 juni ska elektiv vård som frigör resurser för den akuta och nödvändiga vården vid akutsjukhusen fortsatt skjutas upp.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
SMS-påminnelse om att boka dos 2 skickas ut successivt
Nyhet, publicerad 11 maj 2021

Nu har SMS om dos 2 börjat skickas ut till de som bokat sin första vaccindos i appen Alltid öppet. Påminnelsen kommer 1-2 veckor innan det är dags.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
11 maj: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 11 maj 2021

3 542 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 7 maj till och med 10 maj. Totalt vårdas 386 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 29 färre än i senaste...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Så kommer allt vaccin till nytta
Nyhet, publicerad 11 maj 2021

God planering och ett strukturerat arbetssätt hos vaccinatörerna för att undvika att vaccin går till spillo.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
10 maj: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 10 maj 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar. Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre...

 • Covid-19
Nu kan personer födda 1971 eller tidigare boka vaccination
Nyhet, publicerad 10 maj 2021

Idag, måndagen 10 maj, öppnar bokningen för personer födda 1971 eller tidigare.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
7 maj: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 7 maj 2021

3 875 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 4 maj till och med 6 maj. Totalt vårdas 415 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 29 färre än i senaste lägesrapporten...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Välj rätt material för varje vaccin mot covid-19
Nyhet, publicerad 7 maj 2021

Varje vaccin mot covid-19 ska användas med de sprutor och kanyler som vaccintillverkaren anger.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Vaccination för vårdpersonal som inte ingår i fas 1 och 2
Nyhet, publicerad 7 maj 2021

Övrig personal hänvisas till att vaccinera sig i övriga befintliga vaccinationsspår, utifrån ålder och individuella riskfaktorer.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
6 maj: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 6 maj 2021

En kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin vecka 18
Nyhet, publicerad 6 maj 2021

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Personer under 65 år som fått dos 1 av Astras Zenecas vaccin
Nyhet, publicerad 6 maj 2021

Detta gäller för de som är födda 1957 och senare och har fått 1 dos av Astra Zenecas covid-19 vaccin.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Samordnad rehabilitering till sysselsättning
Nyhet, publicerad 6 maj 2021

Nu finns information på Vårdgivarguiden om samordnad rehabilitering till stöd för vårdgivare som söker kompletterande insatser för patienter att komma vidare med rehabiliteringen.

 • Husläkarverksamhet
 • Information från Region Stockholm
Covid-19 – Uppdaterade riktlinjer
Nyhet, publicerad 6 maj 2021

Riktlinjer för SÄBO, hemtjänst, LSS och socialpsykiatri har uppdaterats.

 • Smittskydd
 • Covid-19
5 maj: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 5 maj 2021

En kortare dagslägesrapport om covid-19 i Region Stockholm. En längre lägesrapport kommer på helgfria tisdagar och fredagar. Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre lägesrapporterna med...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Fördela ärenden till grupper på en mottagning i e-tjänsterna
Nyhet, publicerad 5 maj 2021

Nu kan man skapa grupper på en mottagning och ärendemottagare kan fördela ärenden till grupper i e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden.

 • IT-stöd och e-tjänster
Nu startar allmänhetens vaccination
Nyhet, publicerad 5 maj 2021

Inleds med personer födda 1966 och tidigare.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
4 maj: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 4 maj 2021

3 928 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 30 april till och med 3 maj. Totalt vårdas 444 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 7 fler än i senaste...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Telefonbokning till vaccinationsmottagningarna på fler språk
Nyhet, publicerad 4 maj 2021

Telefonbokningstjänsten utökas med språken finska, polska, ryska, spanska och tigrinja.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Digitalt informationsmöte om införandet av Lifecare SP
Nyhet, publicerad 4 maj 2021

Välkommen till möte om ett nytt IT-stöd för utskrivning från slutenvården.

 • Information från Region Stockholm
 • IT-stöd och e-tjänster
 • Patientadministration
3 maj: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 3 maj 2021

En kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar. Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre lägesrapporterna med denna...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Rutin för vaccination av gravida med riskfaktorer
Nyhet, publicerad 3 maj 2021

Region Stockholm har arbetat fram en rutin för att identifiera och vaccinera gravida kvinnor med riskfaktorer som är prioriterade i pågående fas 3.

 • Mödra- och barnhälsovård
 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Ta dig tid till handhygien!
Nyhet, publicerad 3 maj 2021

Den 5 maj är det åter dags för internationella handhygiendagen.

 • Information från Region Stockholm
 • Vårdhygien
Utlämning av förbokade hemtest på apotek
Nyhet, publicerad 30 april 2021

Från och med tisdag 4 maj kan invånare i länet med symtom på covid-19 boka ett provtagnings-set för egenprovtagning som ett friskt ombud sedan kan hämta på ett apotek. Efter provtagning i hemmet...

 • covid-19 provtagning
30 april: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 30 april 2021

4 459 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 27 april till och med 29 april. Totalt vårdas 437 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 42 färre än i senaste...

 • Covid-19
Nu startar nästa steg i personalvaccinationen
Nyhet, publicerad 30 april 2021

Fler delar av personalvaccinationen som varit pausad startar igen.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Ny vaccinationsmottagning i Södertälje
Nyhet, publicerad 30 april 2021

Region Stockholm avser att starta ytterligare en vaccinationsenhet mot covid-19 i Södertälje med start i slutet av maj. Enheten planeras att drivas av Scania och ska ligga i anslutning till företagets...

 • covid-19 vaccination
29 april: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 29 april 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar. Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre...

 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin vecka 17
Nyhet, publicerad 29 april 2021

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Nytt nummer av nyhetsbrevet för kommunal vård och omsorg
Nyhet, publicerad 29 april 2021

I nyhetsbrevet finns samlad information om pandemin för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg. Dela gärna innehållet med dina kollegor och rekommendera dem att prenumerera på Aktuellt om...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Webbkurs för vårdpersonal om kulturens betydelse för hälsa
Nyhet, publicerad 29 april 2021

Kursen ger kunskap om, och konkreta exempel på hur kultur kan vara ett komplement till övrig vård.

 • Information från Region Stockholm
Bokningstjänst byter telefonnummer och öppnar på fler språk
Nyhet, publicerad 29 april 2021

Telefonbokningstjänsten för Region Stockholms vaccinationsmottagningar mot covid-19 byter nu till separata telefonnummer för olika språk.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Riskgraviditeter ingår i fas 3
Nyhet, publicerad 29 april 2021

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin vägledning för vaccination i fas 3.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Lagen om Nationell läkemedelslista träder i kraft 1 maj
Nyhet, publicerad 29 april 2021

Den 1 maj 2021 träder lagen om Nationell läkemedelslista, NLL, i kraft. Det innebär för de vårdgivare som tar del av Läkemedelsförteckningen via Nationell...

 • IT-stöd och e-tjänster
28 april: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 28 april 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar. Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre...

 • Covid-19
Informationshubbar hjälper till med bokning
Nyhet, publicerad 28 april 2021

Vaccinationen mot covid-19 går snabbt framåt och 78,6 procent av gruppen 65-plus har vaccinerats med en första dos.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
27 april: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 27 april 2021

3 752 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 23 april till och med 26 april. Totalt vårdas 479 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 31 färre än i senaste...

 • Covid-19
Vaccinering av personer i utsatta situationer inledd
Nyhet, publicerad 27 april 2021

Region Stockholm är i vaccinationsfas 3 och en mindre del av fasen är personer som har svårt att följa rekommendationerna och skydda sig själv och andra mot covid-19. Hemlösa, papperslösa, asylsökande...

 • covid-19 vaccination
Säkrare digitala samverkansmöten med Försäkringskassan
Nyhet, publicerad 27 april 2021

Nu finns en lösning som möjliggör gemensamma digitala möten som uppfyller parternas säkerhetskrav.

 • Information från Region Stockholm
Personer över 65 år erbjuds AstraZeneca
Nyhet, publicerad 27 april 2021

Region Stockholms inriktning är att AstraZenecas vaccin ska användas i den grupp där vaccinet är rekommenderat för användning av Folkhälsomyndigheten, dvs personer över 65 år.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Personal i kommunal vård & omsorg kan vaccineras från 28/4
Nyhet, publicerad 26 april 2021

Vaccinationerna för medarbetare i kommunal vård och omsorg återupptas från onsdag den 28 april efter att varit pausad sedan den 23 mars på grund av minskade vaccinleveranser och skärpta prioriteringar...

 • covid-19 vaccination
Rekommendation om source control kvarstår
Nyhet, publicerad 26 april 2021

Personlig skyddsutrustning och source control ska användas för att minska risken för smittspridning.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
26 april: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 26 april 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport

 • Covid-19
Uppdaterad hälsodeklaration för vaccination mot covid-19
Nyhet, publicerad 26 april 2021

Nu finns den uppdaterade hälsodeklarationen för vaccination mot covid-19 i Vaccinera samt översatt till elva språk på Vårdgivarguiden.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Ny rapport om finansiering av framtidens vård
Nyhet, publicerad 26 april 2021

Lyfter bland annat fram förutsättningar för att säkerställa en framtida ekonomi i balans.

 • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Information från Region Stockholm
23 april: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 23 april 2021

4 610 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 20 april till och med 22 april. Totalt vårdas 510 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 60 färre än i senaste...

 • Covid-19
Ökad tillgänglighet för PCR-tester under helgerna
Nyhet, publicerad 23 april 2021

Ökad tillgänglighet för PCR-tester under helgerna ger snabbare provsvar. Från och med lördag blir det möjligt att få test-kit för egenprovtagning PCR levererade till hemadressen också på lördagar och...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
20 % av länets vuxna har fått 1:a dosen covid-19-vaccin
Nyhet, publicerad 23 april 2021

Region Stockholm har nu passerat två viktiga milstolpar i vaccineringen mot covid-19. Över 500 000 vaccinationer har registrerats och 20 procent av den vuxna befolkningen har fått en första dos....

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
22 april: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 22 april 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar. Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre...

 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin vecka 16
Nyhet, publicerad 22 april 2021

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Har du medarbetare som är gravida?
Nyhet, publicerad 22 april 2021

Här finns information om regelverket, hur man gör riskbedömning, checklistor och frågor och svar för arbetsgivaren när medarbetare är gravida under rådande pandemi.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
Nya riktlinjer för provtagning av kontakter i smittspårning
Nyhet, publicerad 22 april 2021

Provtagning rekommenderas nu även för asymtomatiska nära kontakter i högstadieåldern vid smittspårning av covid-19.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Ny pilotstudie – antigentester vid covid-utbrott i gymnasium
Nyhet, publicerad 22 april 2021

Region Stockholm inleder i samarbete med Stockholms Stad en pilotstudie där antigentester, så kallade snabbtester, utvärderas som ett verktyg i smittspårningsarbetet i samband med utbrott av covid-19....

 • Mödra- och barnhälsovård
 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • Kunskapsutveckling
Ny rutin vid screening för TBC av personer från högriskland
Nyhet, publicerad 22 april 2021

Personer över 35 år utan riskfaktor screenas nu för aktiv tuberkulos med lungröntgen.

 • Smittskydd
Covid-19-vaccination vid allergi och allergiska reaktioner
Nyhet, publicerad 22 april 2021

Nu finns en samlad beskrivning av frågor och riktlinjer vid bokning, medicinsk bedömning och vaccinering av invånare som någon gång haft en allergisk reaktion och/eller har allergi. Underlaget är ett...

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Mer information i Journalen på 1177.se
Nyhet, publicerad 22 april 2021

Nu visas även information från Folktandvården Stockholm och från flera förlossningsavdelningar.

 • IT-stöd och e-tjänster
Annonser i sociala medier vägleder till 60plus-bokningen
Nyhet, publicerad 22 april 2021

För att uppmärksamma länets invånare födda 1961 eller tidigare på att de nu kan boka tid för vaccination mot covid-19 syns nu annonser i sociala medier.

 • covid-19 vaccination
21 april: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 21 april 2021

Dagsläget 21 april: Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 219 693 Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 139 Region Stockholms längre lägesrapport om...

 • Covid-19
Region Stockholm startar vaccinering av grupper i fas 3
Nyhet, publicerad 21 april 2021

Nu startar möjligheten att boka vaccination för prioriterade grupper i fas 3.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Nu öppnar telefonbokning till vaccinationsmottagningarna
Nyhet, publicerad 21 april 2021

Länets 15 vaccinationsmottagningar får från och med onsdag eftermiddag stöd av en telefonbokningstjänst.

 • covid-19 vaccination
Ny mottagning för post-covid öppnar i maj
Nyhet, publicerad 21 april 2021

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge blir regionens särskilda mottagning för post-covid.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
20 april: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 20 april 2021

3 599 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 16 april till och med 19 april. Totalt vårdas 570 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 9 färre än i senaste...

 • Covid-19
Nya riktlinjer för vaccinerade vid smittspårning av covid-19
Nyhet, publicerad 20 april 2021

Ändrade rutiner för kontakter i en smittspårning som fått första vaccindosen för minst tre veckor sedan.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Fohm rekommenderar fortsatt åldersgräns för AZ vaccin
Nyhet, publicerad 20 april 2021

Folkhälsomyndigheten meddelar idag att rekommendationen om att personer som är yngre än 65 år inte bör vaccineras med Astra Zenecas vaccin Vaxzevria. Personer under 65 år som redan fått en dos av...

 • covid-19 vaccination
Förstärkt kommunikation i områden med lägre vaccinationsgrad
Nyhet, publicerad 20 april 2021

Vaccinationen mot covid-19 går snabbt framåt och flest vaccinerade finns i gruppen 75-plus. Samtidigt har några stadsdelar – exempelvis Rinkeby-Kista, Botkyrka, Södertälje och Nynäshamn – cirka tio...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Elektiv vård som kan vänta fortsatt uppskjuten
Nyhet, publicerad 20 april 2021

För att frigöra resurser till länets akutsjukhus har beslut om att skjuta upp sådan elektiv vård som kan vänta utan allvarliga medicinska konsekvenser förlängts. Antalet vårdplatser på länets...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Alla godkända vaccin mot covid19 ger bra skydd
Nyhet, publicerad 20 april 2021

I Region Stockholm är det inte möjligt att välja vaccin mot covid-19 och alla vaccinatörer vet inte heller alltid på förhand vilket vaccin de har tillgängligt vid alla tidpunkter. Vid själva...

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
19 april: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 19 april 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar. Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre...

 • Covid-19
Upphandling av tolktjänster är nu annonserad
Nyhet, publicerad 19 april 2021

Den 13 april godkändes upphandlingsunderlag för tolktjänster.

 • Information från Region Stockholm
16 april: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 16 april 2021

5 700 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 13 april till och med 15 april. Totalt vårdas 579 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 20 färre än i senaste...

 • Covid-19
Ytterligare fyra vaccinationsmottagningar öppnar i länet
Nyhet, publicerad 16 april 2021

Totalt 14 nya mottagningar öppna från vecka 16.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Uppdaterad riktlinje covid-19 inom LSS och socialpsykiatri
Nyhet, publicerad 16 april 2021

Uppdatering med förtydliganden av smittspårningsrutiner för vuxna inom särskild service för vuxna enligt LSS (LSS-boende) och socialpsykiatriska boenden.

 • Smittskydd
 • Covid-19
Strama Stockholm får Svenska hygienpriset
Nyhet, publicerad 16 april 2021

Pris för utbildning som ger kunskap om hur man kan förebygga vårdrelaterade infektioner.

 • Information från Region Stockholm
Uppdaterad vägledning för smittspårning av covid-19
Nyhet, publicerad 16 april 2021

Föreslagna ändringar från Folkhälsomyndigheten kommer implementeras i Region Stockholm närmsta veckorna.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
15 april: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 15 april 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar.  Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre...

 • Covid-19
Region Stockholm öppnar upp vaccinering för 65-plus
Nyhet, publicerad 15 april 2021

Bokningen för gruppen som är född 1956 eller tidigare öppnas nu. Vaccinationerna görs av tio separata vaccinationsmottagningar som kompletterar länets över 200 vårdcentraler.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Läs aprilnumret av Aktuellt för vårdgivare
Nyhet, publicerad 15 april 2021

Det här är ett ordinarie nummer.

 • Information från Region Stockholm
14 april: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 14 april 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar. 

 • Covid-19
Ta nästa steg i att möta patienter digifysiskt
Nyhet, publicerad 14 april 2021

Jobba digifysiskt.se är ett praktiskt stöd för dig arbetar med att utveckla en vårdverksamhet.

 • Information från Region Stockholm
13 april: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 13 april 2021

4 355 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 9 april till och med 12 april. Totalt vårdas 599 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 23 fler än i senaste...

 • Covid-19
Klart med inriktning för nytt avtal
Nyhet, publicerad 13 april 2021

Hälso- och sjukvårdsnämnden har godkänt inriktning för nytt avtal för Centrum för cancerrehabilitering från och med 1 januari 2022.

 • Information från Region Stockholm
Tillfälligt beslut om ersättning för distansbesök
Nyhet, publicerad 13 april 2021

Habilitering & Hälsa har getts möjlighet att få ersättning för alla typer av digitala besök som ersätter fysiska besök under perioden 1 mars till 31 augusti 2021 enligt beslut i Hälso- och...

 • Information från Region Stockholm
Beslut om ersättning för merkostnader för privata vårdgivare
Nyhet, publicerad 13 april 2021

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat i enlighet med underlaget om ersättning till privata vårdgivare till följd av covid-19-pandemin.

 • Information från Region Stockholm
Teambaserat arbete mot psykisk ohälsa
Nyhet, publicerad 13 april 2021

Från och med första maj 2021 förstärks kompetensen på regionens husläkarmottagningar för att ta emot patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa. Kvaliteten i vården ska öka genom teambaserat...

 • Husläkarverksamhet
Gullmarsplans husläkarjour upphör från och med 1 maj
Nyhet, publicerad 13 april 2021

Gullmarsplan HLJ är den första av tio husläkarjourer som succesivt läggs ner under 2021-2022.

 • Husläkarverksamhet
 • Vårdutbudsförändringar
12 april: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 12 april 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar. Nytt idag är att vi även rapporterar andelen vaccinerade 70–74...

 • Covid-19
Granskning av vårdgivares överblivna vaccindoser
Nyhet, publicerad 12 april 2021

I en intern granskning som Region Stockholm genomfört framgår att en vårdgivare under det första kvartalet kasserat runt 1 700 vaccindoser, alltså cirka tre doser per dag på totalt 13 mottagningar....

 • covid-19 vaccination
Ny avvikelseprocess inom försäkringsmedicin
Nyhet, publicerad 12 april 2021

Process för avvikelser i ärenden där hälso- och sjukvården och Försäkringskassan möts.

 • Information från Region Stockholm
Lagen om nationell läkemedelslista börjar gälla 1 maj
Nyhet, publicerad 12 april 2021

Nu finns webbutbildning och informationsmaterial som förklarar vad det innebär.

 • Information från Region Stockholm
Region Stockholm öppnar fem nya vaccinationsmottagningar
Nyhet, publicerad 9 april 2021

Region Stockholm går nu vidare med vaccineringen i fas 2.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
9 april: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 9 april 2021

Länets akutsjukhus är mycket ansträngda särskilt vad det gäller intensivvården.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Planera för överblivna doser av vaccin mot covid-19
Nyhet, publicerad 9 april 2021

Överblivna doser av covid-19-vaccin ska undvikas så långt det är möjligt, till exempel genom rutiner för hur vaccin ställs i ordning.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Uppdaterad preliminär tidplan för invånarnas vaccination
Nyhet, publicerad 9 april 2021

Den preliminära tidplanen på 1177.se för invånarnas vaccination har uppdaterats.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
8 april: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 8 april 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Uppdaterade riktlinjer för covid-19 på SÄBO
Nyhet, publicerad 8 april 2021

Uppdateringar gäller skyddsutrustning/source control samt att smittspårningsrutiner innefattar även vaccinerade personer.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Region Stockholm öppnar för 70+ på vaccinationsmottagningar
Nyhet, publicerad 8 april 2021

Med start torsdagen den 8 april kan de som är 70-plus boka tid för vaccination på någon av länets fyra vaccinationsmottagningar.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • covid-19 vaccination
Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin vecka 14
Nyhet, publicerad 8 april 2021

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
7 april: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 7 april 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Fler än 6 600 lediga tider för vaccination mot covid-19
Nyhet, publicerad 7 april 2021

På Region Stockholms fyra vaccinationsmottagningar som vaccinerar mot covid-19 finns fler än 6 600 lediga tider under vecka 14.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
6 april: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 6 april 2021

Lägesrapport som kommer varje tisdag.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
1 april: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 1 april 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar.

 • Covid-19
Informationsblad att ge patienter vid vaccinationstillfället
Nyhet, publicerad 1 april 2021

Innehåller information som patienter behöver veta i samband med sin vaccination.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Smittskydd Stockholm om skolorna efter påsk
Nyhet, publicerad 1 april 2021

Folkhälsomyndigheten förlänger inte rekommendation om distansundervisning. Möjlighet till beslut av huvudmannen kvarstår.

 • Smittskydd
 • Covid-19
Vaccinering i fas 2 – nu fokus på 75+
Nyhet, publicerad 31 mars 2021

Regionen går successivt över till att vaccinera personer födda 1942 - 1946.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin vecka 13
Nyhet, publicerad 31 mars 2021

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
31 mars: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 31 mars 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
30 mars: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 30 mars 2021

3 877 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 26 mars till och med 29 mars.

 • Covid-19
Astra Zenecas vaccin byter namn till Vaxzevria
Nyhet, publicerad 30 mars 2021

Namnbytet innebär inga förändringar i övrigt, men produktinformation, märkning och förpackningar kan se annorlunda ut.

 • Information från Region Stockholm
 • Patientadministration
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Uppdaterad riktlinje för smittspårning av covid-19 i vården
Nyhet, publicerad 30 mars 2021

Riktlinjerna för smittspårning i vården har nu uppdaterats med utökad provtagning för exponerade personer.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
29 mars: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 29 mars 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar.

 • Covid-19
Personalmottagningar ställs om för att vaccinera fler
Nyhet, publicerad 28 mars 2021

Fyra vaccinationsmottagningar som vaccinerat personal ställs nu om till att vaccinera både 80+ och 75+.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
26 mars: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 26 mars 2021

5 411 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 23 mars till och med 25 mars.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Fler vaccinatörer öppnar successivt för vaccination av äldre
Nyhet, publicerad 26 mars 2021

Region Stockholm mobiliserar resurser för att de äldsta ska få sin vaccination mot covid-19 så fort som möjligt då vaccintillgången är högre efter att vaccin pausats under en period.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
25 mars: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 25 mars 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin vecka 12
Nyhet, publicerad 25 mars 2021

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Region Stockholm återupptar vaccinering med Astra Zeneca
Nyhet, publicerad 25 mars 2021

Region Stockholm återupptar vaccineringen med Astra Zenecas efter att Folkhälsomyndigheten lämnat besked om att fortsatt rekommendera vaccinet till målgruppen 65 år och äldre.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Påsk på hemmaplan
Nyhet, publicerad 25 mars 2021

Inför kommande påskhelg kommer en ny kampanjenhet med ”påsktema”.

 • Covid-19
Vårdförlopp för utredning av kognitiv svikt godkänt
Nyhet, publicerad 25 mars 2021

För att fler med kognitiv svikt orsakad av demenssjukdom ska erbjudas utredning

 • Kunskapsutveckling
24 mars: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 24 mars 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Ny strategi säkrar tillgänglighet vid allmän vaccination
Nyhet, publicerad 24 mars 2021

Avtal ska nu tecknas med ett mindre antal vaccinatörer för att säkerställa hög flexibilitet och effektivitet.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Elektiv vård som kan vänta skjuts upp
Nyhet, publicerad 24 mars 2021

Elektiv vård som kan vänta utan allvarliga medicinska konsekvenser skjuts upp för att frigöra resurser till länets akutsjukhus.

 • Akut omhändertagande
 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Avtalen med tre vårdcentraler sägs upp omedelbart
Nyhet, publicerad 24 mars 2021

Verksamheterna ska vara helt avslutade senast 30 april 2021.

 • Information från Region Stockholm
Senareläggning av andra vaccindosen
Nyhet, publicerad 24 mars 2021

Dos 2 av vaccinen från Pfizer/Biontech och Moderna ska ges sex veckor efter dos 1.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
23 mars: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 23 mars 2021

3 095 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 19 mars till och med 22 mars.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
All personalvaccination är pausad
Nyhet, publicerad 23 mars 2021

Pausas för att prioritera vaccinering av äldre.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Provtagning av nära kontakter vid covid-19
Nyhet, publicerad 23 mars 2021

Provtagning rekommenderas nu även för asymtomatiska nära kontakter vid smittspårning av covid-19

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
22 mars: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 22 mars 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Folkhälsomyndigheten skärper prioritering av äldre
Nyhet, publicerad 19 mars 2021

Prioriteringen av vaccination av äldre skärps och den andra vaccindosen senareläggs med upp till max sex veckor.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
19 mars: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 19 mars 2021

4 784 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 16 mars till och med 18 mars. Totalt vårdas 442 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 12 fler än i senaste...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Ny vaccinationsstrategi för allmänhetens vaccination
Nyhet, publicerad 19 mars 2021

Förberedelserna för vaccineringen av allmänheten tar nu nästa steg.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Beslut om att skjuta upp viss elektiv vård
Nyhet, publicerad 19 mars 2021

Den 24 mars kommer hälso- och sjukvårdsnämnden att ta ställning till förslag till beslut om att skjuta upp viss vård som kan vänta för att mobilisera personal till akutsjukhusen.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Regional särskild sjukvårdsledning i förstärkningsläge
Nyhet, publicerad 19 mars 2021

Syftet är att enklare kunna vidta mer kraftfulla åtgärder för att stärka främst bemanningen i vården

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Egenbeställd antikroppstestning för covid-19 upphör i Region
Nyhet, publicerad 19 mars 2021

Folkhälsomyndigheten bedömer att storskalig provtagning har begränsat värde

 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
18 mars: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 18 mars 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Nytt nummer av nyhetsbrevet för kommunal vård och omsorg
Nyhet, publicerad 18 mars 2021

Nyhetsbrevet för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg och behöver hålla dig uppdaterad om pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
17 mars: Dagsläge covid-19
Nyhet, publicerad 17 mars 2021

Idag publiceras en kortare dagslägesrapport. Region Stockholms längre lägesrapport om covid-19 kommer på helgfria tisdagar och fredagar.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin vecka 11
Nyhet, publicerad 17 mars 2021

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Vaccinationskort påminner om andra dosen
Nyhet, publicerad 17 mars 2021

Varje vaccin mot covid-19 har tillhörande vaccinationskort som ska fyllas i och ges till patienten.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Börja varje arbetspass på Vårdgivarguiden
Nyhet, publicerad 17 mars 2021

På Vårdgivarguiden finns alltid aktuell information om vaccination mot covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Möjlighet att styra bokning i webbtidboken 1177
Nyhet, publicerad 17 mars 2021

Nu finns möjligheten att styra så att endast listade patienter kan boka tid via webbtidboken på 1177 till vårdcentralerna.

 • IT-stöd och e-tjänster
 • Covid-19
Rekommendation om munskydd för patienter i slutenvård
Nyhet, publicerad 16 mars 2021

Från och med nu rekommenderas patienter och medföljare att använda munskydd även i slutenvård.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Anpassad vaccinationsverksamhet på grund av pausat vaccin
Nyhet, publicerad 16 mars 2021

Vaccinera med andra tillgängliga vaccin och kassera öppnade vaccinampuller med Astra Zenecas vaccin.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
16 mars: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 16 mars 2021

3 590 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 12 mars till och med 15 mars. Totalt vårdas 430 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus, det är 58 fler än i senaste...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Folkhälsomyndigheten pausar vaccinering med Astra Zeneca
Nyhet, publicerad 16 mars 2021

Beslutet är en försiktighetsåtgärd och gäller till dess att Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, och Läkemedelsverket utrett rapporter om misstänkta biverkningar.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination