Brödsmule-navigation

Sökträffar

 • Nyhet, publicerad 1 juni 2020

  Dagens rapport visar att 297 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19 under perioden 30 maj-1 juni. Det betyder att totalt 12 208 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 2 058...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 29 maj 2020

  Dagens rapport visar att 259 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, det betyder att totalt 11 911 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 29 maj 2020

  Möjligheten för vårdgivare att ersätta fysiska besök på mottagning med vård på distans förlängs till och med 30 september 2020.

  • Avtal och uppdrag
  • Husläkarverksamhet
  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 29 maj 2020

  Patienter som tillhör någon riskgrupp och behöver besöka vård och behandling, har från den 29 maj 2020  rätt till sjukresor.

  • Mödra- och barnhälsovård
  • Husläkarverksamhet
  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 28 maj 2020

  Dagens rapport visar att 79 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 11 652 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 28 maj 2020

  Planeringen pågår för hur omställningen av vården som gjorts med anledning av covid-19 ska fortsätta. De senaste veckorna har sjukvårdsbehovet förändrats och då behöver resurserna läggas där de behövs...

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 27 maj 2020

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nyhetsbrev till vårdgivare. Ett ordinarie nummer.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 27 maj 2020

  Egenprovtagning för covid-19 erbjuds till medarbetare som är hemma sjuka som arbetar inom äldreomsorgen eller inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

  • Covid-19
  • covid-19 provtagning
 • Nyhet, publicerad 26 maj 2020

  För att kompensera för den förändrade verksamhet som pandemin inneburit för akutsjukhusen i länet förlängs perioden med fast ersättning till och med september.

  • Avtal och uppdrag
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 26 maj 2020

  Smittskydd Stockholm rapporterar veckans redovisning av antalet smittade och avlidna med covid-19 fördelat per kommun och stadsdelsområde.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 26 maj 2020

  Region Stockholm har en kapacitet på 40 000 prover för covid-19 per vecka och fler patienter och medarbetare kommer att kunna provtas.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
  • covid-19 provtagning
 • Nyhet, publicerad 26 maj 2020

  Dagens rapport visar att 148 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, det betyder att totalt 11 419 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 26 maj 2020

  Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, har beslutat om undantag till gällande beslut om att tolkning ska ske via distans för att minska risk för smittspridning i vårdmiljöer.

  • Avtal och uppdrag
  • Husläkarverksamhet
  • Information från Region Stockholm
  • Patientsäkerhet
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 26 maj 2020

  Provtagning av sjuka medarbetare för covid-19 bekostas av staten.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
  • covid-19 provtagning
 • Nyhet, publicerad 26 maj 2020

  Medarbetare inom vård och omsorg som är folkbokförda utanför Stockholms län och är hemma sjuka kan nu erbjudas egenprovtagning för covid-19 på drive-in stationer.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
  • covid-19 provtagning
 • Nyhet, publicerad 26 maj 2020

  Elektiv vård är sedan tidigare uppskjuten för att mobilisera resurser till akutsjukvården. Nu har regionens särskilda sjukvårdsledning (RSSL) beslutat att vårdgivare får starta upp viss kirurgisk...

  • Information från Region Stockholm
  • Vårdutbudsförändringar
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 25 maj 2020

  Bland annat tydliggörs att medicinsk bedömning ska göras av läkare inför varje ställningstagande om att patient ska flyttas till annan vårdnivå.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 25 maj 2020

  Dagens rapport visar att 488 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19 under perioden 21–25 maj. Det betyder att totalt 11 271 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Dagens...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 25 maj 2020

  Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, har beslutat att abortvården ska återgå till normalläge.

  • Mödra- och barnhälsovård
  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 25 maj 2020

  Region Stockholm startar Folktandvårdens verksamhet i två steg. Med 80 % från och med 1 juni 2020 och återgång till 100 % från och med den 22 juni 2020.

  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 20 maj 2020

  Dagens rapport visar att 115 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 10 783 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 20 maj 2020

  Region Stockholm erbjuder dig som är medarbetare, chef och inhyrd personal olika former av stöd på grund av det ansträngda läget med covid-19. Här har vi samlat information, filmer och...

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 19 maj 2020

  Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare om covid-19.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 19 maj 2020

  Inför kommande Kristihimmelfärdshelg och eid, högtiden som är avslutningen på ramadan, lyfter Region Stockholm bland annat fram vikten av att fira digitalt.

  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 19 maj 2020

  Smittskydd Stockholms statistik för veckans redovisning av antalet smittade och avlidna med covid-19 fördelat per kommun och stadsdelsområde.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 19 maj 2020

  Dagens rapport visar att 119 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 10 668 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 19 maj 2020

  Ny vägledning för bedömning av smittfrihet och nya smittskyddsblad.  Klinisk smittskyddsanmälan inte längre nödvändig

  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
  • Smittskydd
  • Vårdhygien
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 17 maj 2020

  Det krislägesavtal som gäller för IVA-verksamheter inom Region Stockholm kommer att behöva fortsätta att gälla så länge krisläget kvarstår.

  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 15 maj 2020

  Dagens rapport visar att 123 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 10 311 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 15 maj 2020

  Nu har den regionala särskilda sjukvårdsledningen tydliggjort att reglerna för remittering gäller precis som vanligt under pandemin.

  • Akut omhändertagande
  • Avtal och uppdrag
  • Husläkarverksamhet
  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 15 maj 2020

  Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, beslutade 14 maj om ny version av regelverket för styrning av patientflöden mellan vårdgivare. Regelverket har reviderats för att möta delvis nya behov som...

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 14 maj 2020

  Dagens rapport visar att 190 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 10 188 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 13 maj 2020

  Dagens rapport visar att 169 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 9 998 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 12 maj 2020

  Onsdag 13 maj stänger Södersjukhusets gamla akutmottagning. Den nya akuten, som delvis har varit igång sedan i april, får då en tillfällig entré vid Sjukhusbacken 14.

  • Akut omhändertagande
 • Nyhet, publicerad 12 maj 2020

  Dagens rapport visar att 222 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19 den 12 maj, det betyder att totalt 9829 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 12 maj 2020

  Smittskydd Stockholms statistik för veckans redovisning av antalet smittade och avlidna med covid-19 fördelat per kommun och stadsdelsområde.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 11 maj 2020

  Dagens rapport visar att 380 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19 under 9–11 maj, det betyder att totalt 9607 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 8 maj 2020

  Provtagning för covid-19 av samtliga personer som flyttar in på SÄBO

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
  • covid-19 provtagning
 • Nyhet, publicerad 8 maj 2020

  Dagens rapport visar att 200 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 9 227 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 1 660 personer med bekräftad...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 8 maj 2020

  Region Stockholms arbete med covid-19 påverkar även arbetet inom kommunal vård och omsorg. Därför har en sida på vårdgivarguiden.se och ett nyhetsbrev skapats som riktar sig till medarbetare inom...

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 7 maj 2020

  Clara Hellner har utsetts till ny forsknings- och innovationsdirektör för Region Stockholm.

  • Forskning
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 7 maj 2020

  Dagens rapport visar att 194 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 9027 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 1604 personer med bekräftad covid-19...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 7 maj 2020

  1 000 markdekaler på trottoarer i Stockholms innerstad påminner just nu om 2-metersregeln vid parker, torg, övergångsställen och utanför butiker och caféer.

  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 7 maj 2020

  Har du som vårdgivare frågor om covid-19 och hanteringen av sjukdomen och inte hittar svar? Nu vill redaktionen för nyhetsbrevet Aktuellt för vårdgivare veta om det är något område eller några...

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 7 maj 2020

  Egenprovtagning för medarbetare förutsätter att man har appen Alltid öppet. Därför är det bra att redan nu laddar ner appen från AppStore eller GooglePlay om man är intresserad av egenprovtagning.

  • Covid-19
  • covid-19 provtagning
 • Nyhet, publicerad 7 maj 2020

  Nu inleds egenprovtagning för covid-19 av sjukskrivna medarbetare på Danderyds sjukhus, Sankt Görans sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus.

  • Covid-19
  • covid-19 provtagning
 • Nyhet, publicerad 6 maj 2020

  Dagens rapport visar att 147 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 8833 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 1551 personer med bekräftad covid-19...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 6 maj 2020

  Covid-19 klassas som en allmänfarlig sjukdom. Undersökning, vård och behandling av covid-19 ska enligt smittskyddslagen därför vara kostnadsfri för patienten.

  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 6 maj 2020

  Hälso- och sjukvårdsdirektören har fått i uppdrag av nämnden att analysera hur covid-19-pandemin påverkar hälso- och sjukvården – på kort och lång sikt.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 6 maj 2020

  En ny enkät från Smittskydd Stockholm som länets äldreboenden bidragit till ska nu ge underlag för fler åtgärder för att färre äldre ska drabbas.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 5 maj 2020

  Smittskydd Stockholms statistik för veckans redovisning av antalet smittade och avlidna med covid-19 fördelat per kommun och stadsdelsområde.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 5 maj 2020

  Dagens rapport visar att 150 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19. Det betyder att totalt 8686 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 1524 personer med bekräftad covid-19...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 5 maj 2020

  Viss sjukskriven vård- och omsorgspersonal kan idag provta sig hemma för covid-19. Allt eftersom provtagningskapaciteten skalas upp kommer allt fler sjukskrivna medarbetare erbjudas provtagning.

  • Covid-19
  • covid-19 provtagning
 • Nyhet, publicerad 5 maj 2020

  Handhygien är en del av Basala hygienrutiner och en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga smittspridning. Den 5 maj varje år uppmärksammas betydelsen av god handhygien genom Internationella...

  • Information från Region Stockholm
  • Vårdhygien
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 4 maj 2020

  Möjligheten för vårdgivare att erbjuda vård på distans istället för fysiskt besök på mottagning förlängs helt eller delvis till 31 maj. Inriktningen att minimera antalet fysiska besök på mottagningar...

  • Avtal och uppdrag
  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 4 maj 2020

  Dagens rapport visar att 503 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19 under perioden 1-4 maj, vilket innebär att totalt 8536 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 4 maj 2020

  Nu finns filmer som beskriver basala hygienrutiner och korrekt användning av skyddsutrustning i olika vårdmoment. 

  • Information från Region Stockholm
  • Vårdhygien
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 4 maj 2020

  Inför sommaren behöver kapaciteten för abortvård förstärkas. RSSL har därför beslutat att Octaviakliniken kompletterar Ultragyn Odenplan och Södermalms läkarhus Nacka för kirurgiska aborter.

  • Mödra- och barnhälsovård
  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 4 maj 2020

  En enkät från Smittskydd Stockholm som länets äldreboenden bidragit till ska nu ge underlag för fler åtgärder för att färre äldre ska drabbas.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 4 maj 2020

  Berätta om dina upplevelser, känslor och tankar kring din arbetssituation under pandemin.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 1 maj 2020

  Förtydligande av hur fakturering för utlokaliserad personal ska göras.

  • Avtal och uppdrag
  • Patientadministration
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 30 april 2020

  Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare om covid-19.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 30 april 2020

  Dagens rapport visar att 198 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 8 033 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 30 april 2020

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om att vårdgivare inom ett par vårdval får förlängd möjlighet att ta hand om geriatriska patienter under en viss period. Detta med anledning av den pågående...

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 30 april 2020

  Inför valborgsfirandet påminner Region Stockholm invånarna i länet om att fira säkert. Det innebär att fira med personer man bor ihop med, träffa vänner och släkt digitalt och att hålla avstånd till...

  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 29 april 2020

  Dagens rapport visar att 213 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 7 835 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 29 april 2020

  Vårdhygien Stockholm har förtydligat instruktionen för när och hur skyddsutrustning ska användas vid olika vårdsituationer.

  • Information från Region Stockholm
  • Vårdhygien
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 29 april 2020

  Avtal för på-plats tolkning i talade språk förlängs, som längst till och med den 31 december, i väntan på att ett nytt ramavtal blir klart.

  • Avtal och uppdrag
 • Nyhet, publicerad 28 april 2020

  Dagens rapport visar att 244 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 7 622 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 28 april 2020

  Smittskydd Stockholms statistik för veckans redovisning av antalet smittade och avlidna med covid-19 fördelat per kommun och stadsdelsområde.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 28 april 2020

  En delrapport från utredningen Hälso- och sjukvården 2040

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 27 april 2020

  Regional särskild sjukvårdsledning har tydliggjort användning av skyddsutrustning vid olika aerosolgenererande arbetsmoment.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 26 april 2020

  Smittskydd Stockholm har idag beslutat att stänga fem restauranger av smittskyddsskäl. Efter minst två inspektioner och möjlighet till rättning har näringsidkarna inte uppfyllt kraven i...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 26 april 2020

  Inför vårens helger omfördelas den extra jourläkarbil som tidigare satts in under vardagar.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 25 april 2020

  Dagens rapport visar att 181 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 7 148 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 25 april 2020

  Intensivvårdsbehandling av patienter med covid-19 gör att efterfrågan på vissa läkemedel, bland annat propofol och midazolam, är stor, vilket innebär risk för bristsituationer.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 24 april 2020

  Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare om covid-19.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 24 april 2020

  Dagens rapport visar att 286 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 6 967 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 24 april 2020

  Akutsjukhusen i Region Stockholm har fått låna skyddsmask 90 från Försvarsmakten under pandemin. Maskerna är inte tänkta att användas enbart av en person utan de ska desinficeras och användas av...

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 23 april 2020

  Nu har Smittskydd Stockholm tagit fram ett underlag för att redovisa antalet avlidna med covid-19 fördelat per kommun och stadsdel. Med hänsyn till patientsekretessen redovisas inte antalet avlidna om...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 23 april 2020

  Varje tolkat samtal erbjuder en möjlighet att ge patienterna information om coronaviruset på deras eget språk. Nu har tolkförmedlingarna fått i uppdrag att inleda varje tolkning med en kort...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 23 april 2020

  Dagens rapport visar att 280 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 6 681 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 22 april 2020

  Dagens rapport visar att 212 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 6401 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 22 april 2020

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nyhetsbrev till vårdgivare. Ett ordinarie nummer.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 21 april 2020

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om att förstärka vården för patienter med sällsynta diagnoser med fokus på primärvården. Beslut har också tagits om vidareutveckling av Centrum för sällsynta...

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 21 april 2020

  Dagens rapport visar att 197 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 6 189 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 21 april 2020

  För att säkra tillgången på läkemedel under coronapandemin tar Region Stockholm nu ett nationellt ansvar tillsammans med Västra Götaland, Skåne och Östergötland. Ett nationellt lager för kritiskt...

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 21 april 2020

  Jämfört med förra veckan syns ett fortsatt ökat antal konstaterade fall i södra delarna av länet i Södertälje, Huddinge, Haninge och Botkyrka. Även stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör har ökat sedan...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 20 april 2020

  Dagens rapport visar att 166 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 5 992 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 20 april 2020

  Patienter som är 70 år eller äldre har, oavsett medicinsk bedömning, från den 15 april rätt till sjukresor för besök i vården.

  • Husläkarverksamhet
  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 18 april 2020

  Gruppbehandling kan bedrivas vid hög medicinsk nytta och då den följer Folkhälsomyndighetens föreskrift.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 17 april 2020

  Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL, har förtydligat att Region Stockholm varken skickar eller tar emot utomlänsremisser, tills dess att covid-19-pandemin bedöms vara under kontroll. 

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 17 april 2020

  Dagens rapport visar att 181 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 5 387 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 17 april 2020

  När många tillbringar med tid än vanligt i hemmet ökar risken för våld i nära relationer. Vårdpersonal kan därför behöva vara extra uppmärksamma och fråga patienter om de är utsatta för våld

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 17 april 2020

  Just nu möter vårdpersonal extra många som är oroliga och rädda. Därför finns en e-utbildning som stöd för vårdens alla medarbetare i arbetet med att bemöta oro med anledning av covid-19.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 16 april 2020

  Dagens rapport visar att 216 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 5 206 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 16 april 2020

  SLSO har fått i uppdrag att utöka kapaciteten för krisstödssamtal. Sedan den 14 april har vårdcentralerna i Region Stockholm skalat upp för att möta behovet av krisstöd.

  • Avtal och uppdrag
  • Husläkarverksamhet
  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 15 april 2020

  Dagens rapport visar att 184 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 4 990 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 14 april 2020

  Dagens rapport visar att 231 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 4 806 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 616 personer med bekräftad...

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 14 april 2020

  Veckans rapport från Smittskydd Stockholm visar antalet konstaterat smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är bosatta. I listan redovisas också antalet smittade per 10...

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 14 april 2020

  Eftersom Region Stockholm är en skattefinansierad verksamhet finns normalt en restriktiv hållning till penninggåvor, men med den speciella situation som nu råder har regionstyrelsen beslutat att...

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 13 april 2020

  Dagens rapport visar att 178 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 4 575 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 543 personer med bekräftad...

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 12 april 2020

  Folktandvården i Stockholms län AB får ett nytt uppdrag att med hjälp av ett mobilt team ta hand om patienter som har behov av tandvård och har misstänkt eller konstaterad covid-19.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 12 april 2020

  Regional särskild sjukvårdsledning har tydliggjort användning av skyddsutrustning vid olika aerosolbildande procedurer. I dokumentet finns exempel på procedurer som är...

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 12 april 2020

  Dagens rapport visar att 192 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 4 397 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Totalt 528 personer med...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 11 april 2020

  Dagens rapport visar att 144 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 4 205 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 10 april 2020

  Dagens rapport visar att 230 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 4 061 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 10 april 2020

  På grund av covid-19 gör Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för närvarande inga platsbesök. Därför finns nu den nya tipstjänsten ”Tipsa IVO” på ivo.se.

  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 10 april 2020

  Vårdpersonal med tillfällig ändring av ordinarie arbetsplats erbjuds personaltransport med taxi. Det gäller till och från arbetsplats inom akutsjukhusen i regionen och Älvsjö sjukhus enligt kriterier...

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 9 april 2020

  Suicidtalen kan förväntas öka som en konsekvens av covid-19 pandemin. Nu har en strategi som pekar ut riktningen för ett brett suicidpreventivt arbete inom Region Stockholm tagits fram.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 9 april 2020

  Dagens rapport visar att 254 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 3 831 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 8 april 2020

  Tillfällig förändring av handläggningsrutiner för utomlänsvård

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 8 april 2020

  Dagens rapport visar att 298 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 3 577 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 8 april 2020

  Anbudsperioden i den pågående upphandlingen för Framtidens vårdinformationsmiljö har förlängts till den 20 augusti 2020.

  • Framtidens vårdinformationsmiljö
 • Nyhet, publicerad 7 april 2020

  Dagens rapport visar att 136 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 3 279 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 7 april 2020

  Vårdgivare med avtal inom planerad specialiserad rehabilitering ges möjlighet under en avgränsad period stänga verksamheten under pandemin med covid-19.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 7 april 2020

  Det nya avsnittet av FVM-podden handlar om hur den pågående covid-19 situationen påverkar vården och FVM-arbetet.

  • Framtidens vårdinformationsmiljö
 • Nyhet, publicerad 7 april 2020

  Nu redovisar Smittskydd Stockholm antalet smittade personer fördelat per kommun eller stadsdel där de smittade är bosatta

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 6 april 2020

  Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare om covid-19.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 6 april 2020

  Beslut fattat om extra läkemedelsleveranser långfredag och annandag påsk för att säkerställa läkemedelstillgången i vården.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 6 april 2020

  Region Stockholms rekommendationer följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 6 april 2020

  För att säkerställa tillgången och undvika fördröjning till behandling kommer kirurgiska aborter i första hand utföras vid två kliniker.

  • Mödra- och barnhälsovård
  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 6 april 2020

  Patienter med kroniska sjukdomar och remiss från läkare kan från och med måndag 6 april besöka en ny mobil fältenhet i Solna för blodprovtagning.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 6 april 2020

  Älvsjö sjukhus är nu helt klart för att kunna ta emot de första patienterna.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 4 april 2020

  Vecka 11 startade Region Stockholm första delen i en massiv invånarkampanj för att nå länets alla invånare. ”Tvätta händerna”-budskapet kompletterades efter någon vecka med budskapet ”Stanna hemma om...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 3 april 2020

  Dagens rapport visar att 223 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 2 662 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 3 april 2020

  Stöd för vårdens alla medarbetare i arbetet med att bemöta oro med anledning av covid-19.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 3 april 2020

  Utökad support under kvällar och helger införs för WebCare för att klara driftsäkerheten vid snabb takt av utskrivningar med anledning av covid-19.

  • IT-stöd och e-tjänster
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 3 april 2020

  Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona aktiverar krislägesavtalet i Region Stockholms intensivvårdsverksamhet.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 2 april 2020

  Verksamheter som berör graviditet och födande får begränsa närvaron av närstående. Det innebär att man kan tillåta endast den gravida patienten att vara på plats vid besök i vården, inklusive...

  • Mödra- och barnhälsovård
  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 2 april 2020

  Dagens rapport visar att 215 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 2 439 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 2 april 2020

  Beslut fattat om tillfälligt stopp för omlistning under tiden 1 april till 1 juni 2020 på husläkarmottagningar inom vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.

  • Husläkarverksamhet
  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 2 april 2020

  För att minimera risken för smittspridning av covid-19 på akutmottagningen kommer Södersjukhuset att separera de patienterna som inte har smitta ifrån patienter med misstänkt covid-19.

  • Akut omhändertagande
  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 2 april 2020

  Nu kan du beställa tryckt material från Region Stockholms informationskampanj om att minska smittspridningen av det nya coronaviruset.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 2 april 2020

  Provtagningsresultat visar att förekomst av både influensa A och B i princip har upphört. Därför har beslut fattats om att upphöra med provtagning för dessa för att prioritera materialet till...

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 2 april 2020

  Genom en lagändring får regionerna från och med den 1 mars 2020 fatta beslut om särskilt förordnande för icke legitimerade läkare att utöva läkaryrket i vissa fall.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 2 april 2020

  Vårdpersonal kan skicka meddelanden och frågor digitalt via 1177.se till patienter istället för att skicka brev. Nu finns en lathund för dig som vårdgivare.

  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 1 april 2020

  Dagens rapport visar att 245 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 2 224 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 1 april 2020

  Ny sammanställning visar att 149 personer som konstaterats vara smittade av covid-19 hittills avlidit i länet

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 31 mars 2020

  Den snabba utvecklingen av sjukvårdsbehov kräver en fortsatt justering av vårdgivarnas uppdrag.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 30 mars 2020

  Socialstyrelsen har gett nya instruktioner som ersätter tidigare information om diagnos- och åtgärdskoder för covid-19.

  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 30 mars 2020

  Just nu är det bristande tillgång på analys- och provtagningsmaterial inom Region Stockholm. Därför prioriteras provtagning på patienter för covid-19 och inte personal.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
  • covid-19 provtagning
 • Nyhet, publicerad 30 mars 2020

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut om ersättning för vårdkontakter på distans och geriatrisk slutenvård. Dessutom justeras tak och andra krav i avtal med anledning av utbrottet av...

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 30 mars 2020

  Dagens rapport visar att 149 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 1 806 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 30 mars 2020

  Det fältsjukhus som Socialstyrelsen beslutat om står klart, redo att vid behov ta emot patienter med covid-19.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 29 mars 2020

  Dagens rapport visar att 119 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 1657 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 28 mars 2020

  Dagens rapport visar att 227 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 1538 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 27 mars 2020

  Dagens rapport visar att 95 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 1 311 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 27 mars 2020

  Regelverket innebär att vårdverksamheter utanför akutsjukhusen får ett större uppdrag än normalt.

  • Husläkarverksamhet
  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 27 mars 2020

  Vårdgivare ska fortsätta att bedriva verksamhet enligt avtal men planerad vård kan skjutas upp med kort varsel.

  • Avtal och uppdrag
  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 27 mars 2020

  Information på andra språk har delats ut på ett trettiotal orter och över 170 platser, till exempel lokala köpcenter, medborgarkontor och moskéer. Informationsinsatsen fortsätter under kommande...

  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 26 mars 2020

  Dagens rapport visar att 146 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 1216 personer är konstaterat smittade i Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 26 mars 2020

  Om mottagningen är reducerad ska Hänvisningsstödet användas för att vägleda patienter.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 25 mars 2020

  Under dagen har regionens vårdgivare rapporterat ytterligare 18 dödsfall vilket betyder att 37 personer med covid-19 avlidit i regionen. Fler vårdas också i intensivvård och annan vård. Region...

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 25 mars 2020

  Det sker nu en större ökning av antalet avlidna i länet. Dagens rapport visar att 111 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 1070 personer är...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 24 mars 2020

  Fler personer i stadsdelarna Spånga och Kista har behövt sjukhusvård för covid-19-smitta jämfört med andra delar av länet.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 24 mars 2020

  Nu finns en ny introduktionsfilm om Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM.

  • Framtidens vårdinformationsmiljö
 • Nyhet, publicerad 24 mars 2020

  Ytterligare 143 personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, totalt är 959 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Totalt 19 personer med bekräftad covid-19 har hittills avlidit på sjukhus....

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 24 mars 2020

  Läs mer om den planerade vård som kan komma att skjutas upp.

  • Avtal och uppdrag
  • Mödra- och barnhälsovård
  • Husläkarverksamhet
  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 24 mars 2020

  De personkretsar som tidigare inte omfattades av kostnadsfrihet enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168) ska få kostnadsfri provtagning, vård och behandling för Covid-19 på samma sätt som folkbokförda i...

  • Covid-19
  • covid-19 provtagning
 • Nyhet, publicerad 23 mars 2020

  Dagens rapport visar att 56 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 816 personer är konstaterat smittade i Stockholm. 15 personer med bekräftad covid-19...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 22 mars 2020

  Dagens rapport visar att 99 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 760 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Nio personer med bekräftad covid-19...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 22 mars 2020

  Region Stockholm har beslutat att planerad vård, så kallad elektiv vård, inom hela Region Stockholm skjuts upp. Detta gäller under förutsättning att det kan ske utan allvarliga medicinska...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 22 mars 2020

  I samarbete med Försvarsmakten byggs ett komplett sjukhus vid Stockholmsmässan i Älvsjö

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 21 mars 2020

  Dagens rapport visar att 55 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 661 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Sju personer med bekräftad covid-19...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 21 mars 2020

  Hela Region Stockholms hälso- och sjukvårdsverksamhet arbetar nu för att minska smittspridning och koncentrera resurser till att ta hand om de som blivit sjuka av coronaviruset. Folktandvården...

  • Vårdutbudsförändringar
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 20 mars 2020

  Dagens rapport visar att 105* ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 606 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Sju personer med bekräftad...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 19 mars 2020

  Ytterligare 56 personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 501 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Fem personer med bekräftad covid-19 har avlidit i länet...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 19 mars 2020

  Börja varje arbetspass på Vårdgivarguiden och skaffa dig coronakoll.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 18 mars 2020

  Dagens rapport visar att 35 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 445 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Fem personer med bekräftad covid-19...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 18 mars 2020

  Det är viktigt att vårdrelaterade uppgifter som kräver SAM-anslutning fungerar, därför behöver alla begränsa sin användning av tjänsten.

  • Information från Region Stockholm
  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 18 mars 2020

  Nu finns ett självskattningstest för invånare som vill ha vägledning i syfte att lugna invånare och avlasta 1177 på telefon. Adress till testet: corona.sll.se

  • IT-stöd och e-tjänster
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 17 mars 2020

  Antal konstaterade fall, information om förlossning, vårdplatser, skyddsutrustning, om Regional särskild sjukvårdsledning, samt kampanj till invånare.

  • Mödra- och barnhälsovård
  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 17 mars 2020

  Avtal med SOS Alarm för prioritering- och dirigeringstjänster förlängs med två år.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 17 mars 2020

  Det lyfts fram vad invånare kan göra för att minska smittspridningen och skydda äldre och riskgrupper.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 17 mars 2020

  Införs i screeningprogrammet för livmoderhalscancer

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 16 mars 2020

  Dagens rapport visar att 18 ytterligare personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 377 personer är konstaterat smittade i Stockholm. Fem personer med bekräftad covid-19...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 16 mars 2020

  Instruktion för omhändertagande av avlidna med covid-19 vid sjukhus, vårdinrättningar, i hemmet och annan plats i regionen. Instruktionerna ska följas i utarbetandet av mer detaljerade lokala rutiner....

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Vårdhygien
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 16 mars 2020

  Under det senaste dygnet har tre äldre patienter avlidit som konstaterats varit smittade av covid-19.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 15 mars 2020

  Region Stockholm driver fyra enheter för provtagning

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
  • covid-19 provtagning
 • Nyhet, publicerad 15 mars 2020

  På lördagskvällen avled en äldre patient vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna som har konstaterats vara smittad av covid-19.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 15 mars 2020

  Innefattar nu även enbart feber

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
  • covid-19 provtagning
 • Nyhet, publicerad 15 mars 2020

  Rekommendationer för hantering av drop-in-tider vid husläkarmottagningar

  • Husläkarverksamhet
  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 14 mars 2020

  Nu finns skylten på svenska, engelska, persiska (farsi), arabiska, polska, ryska, spanska, somaliska.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 13 mars 2020

  Eftersom många just nu arbetar på distans är det hög belastning på den så kallade SAM-anslutningen.

  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 13 mars 2020

  Eftersom många arbetar på distans är det hög belastning på SAM-anslutningen som ger åtkomst till Region Stockholms system och intranät.

  • Information från Region Stockholm
  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 13 mars 2020

  Patienter med förkylningssymtom slipper avgift vid avbokning med kort varsel.

  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 12 mars 2020

  Eftersom det finns en stor internationell efterfrågan på skyddsutrustning för vårdens medarbetare finns det risk för brist på viss skyddsutrustning.

  • Information från Region Stockholm
  • Vårdhygien
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 12 mars 2020

  Rekommendation att minska antalet personer som vistas vid sjukhus utöver patienter eller vårdpersonal

  • Information från Region Stockholm
  • Vårdhygien
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 12 mars 2020

  Nu förändrar Region Stockholm strategin för provtagning av personer som misstänks vara smittade av det nya coronaviruset.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
  • covid-19 provtagning
 • Nyhet, publicerad 11 mars 2020

  Under onsdagen avled en patient på intensivvårdsavdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge som varit smittad av det nya coronaviruset. Patienten har haft covid-19 samt underliggande...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 11 mars 2020

  På grund av det nya coronaviruset erbjuds endast tolkning i talade språk per telefon.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 10 mars 2020

  Ökade beställningar av förbrukningsmaterial har lett till brist på leveransvagnar.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 10 mars 2020

  Under måndagen fick en patient vid Södersjukhuset provsvar som visade att hen är smittad av det nya coronaviruset.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 9 mars 2020

  Skylt för att förhindra smittspridning på mottagningar finns nu på svenska, engelska och persiska.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 9 mars 2020

  I avsnittet berättar chefsjurist Anne Rundquist om den nya upphandlingen och hur sekretessen påverkas av att den genomförs som ett öppet förfarande.

  • Framtidens vårdinformationsmiljö
 • Nyhet, publicerad 9 mars 2020

  Stockholmarnas populäraste e-tjänst på 1177.se är e-tjänsten Journalen. 2019 gjordes >5 miljoner inloggningar för journalinfo.

  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 9 mars 2020

  8 mars fick en patient vid Capio S:t Görans sjukhus provsvar som visade att hen är smittad av det nya coronaviruset. Ytterligare en patient är provtagen och inväntar provsvar.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 9 mars 2020

  Dagens rapport visar att 32 ytterligare personer konstaterats under gårdagen smittade av covid-19. Det gör att totalt 147 personer i länet har smittats av det nya coronaviruset.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 9 mars 2020

  Sedan i början av februari har den regionala särskilda sjukvårdsledningen varit samlade för att följa situationen och vidta åtgärder.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 8 mars 2020

  Just nu finns många frågor om det nya coronaviruset. Invånarnas rätt till vård är dock densamma som alltid.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 8 mars 2020

  Dagens rapport visar att 14 ytterligare personer konstaterats under gårdagen smittade av covid-19.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 7 mars 2020

  Dagens rapport visar att 21 ytterligare personer konstaterats smittade av covid-19. Det gör att totalt 101 personer i länet har smittats av det nya coronaviruset.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 6 mars 2020

  Dagens rapport visar att 21 ytterligare personer konstaterats smittade av covid-19. Det gör att totalt 80 personer i länet har smittats av det nya coronaviruset.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 6 mars 2020

  Närakuterna bidrar till en tillgänglig och nära akutsjukvård för länets invånare bland annat genom kortare väntetider och en stor geografisk spridning. Det visar en utvärdering av närakuterna i Region...

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Nyhet, publicerad 5 mars 2020

  I Region Stockholm provtas nu många personer för coronavirus vilket innebär ett ökat behov av viss skyddsutrustning. För att skyddsutrustningen ska användas där den bäst behövs har den regionala...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Vårdhygien
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 5 mars 2020

  I samband med att fler fall av covid-19 upptäcks är det extra viktigt att förbrukningsmaterial används där det bäst behövs.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Vårdhygien
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 5 mars 2020

  Dagens rapport visar att 28 ytterligare personer konstaterats smittade av covid-19. Det gör att totalt 59 personer i länet har smittats av det nya coronaviruset. De smittade patienterna vårdas...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 5 mars 2020

  Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare om covid-19.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 4 mars 2020

  Dagens rapport visar att sexton ytterligare patienter konstaterats smittade av covid-19. Det gör att totalt 31 personer i länet har smittats av det nya coronaviruset. De smittade patienterna vårdas...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 3 mars 2020

  Provsvar visar att ytterligare sex personer i Stockholms län bär på det nya coronaviruset. Personerna vårdas isolerat och totalt har 15 personer i länet hittills testats positivt.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 3 mars 2020

  Nu kan unga i åldrarna 16 till 18 år söka sommarjobb i Region Stockholm. Minst 800 jobb kan sökas av stockholmsungdomar under våren. Alla som fyllt 16 men inte 19 år och bor i Stockholm län kan söka...

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 3 mars 2020

  Provsvar visar att ytterligare fyra personer i Stockholms län bär på det nya coronaviruset.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 2 mars 2020

  Totalt har fem personer i länet hittills testats positivt. Personen vårdas på Karolinska Universitetssjukhusets infektionsklinik.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 28 februari 2020

  Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för resor och hur man skyddar sig mot smitta.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 28 februari 2020

  Totalt har tre personer i länet testats positivt. Personerna vårdas isolerat på Karolinska Universitetssjukhusets infektionsklinik.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 27 februari 2020

  Personen vårdas isolerat på Karolinska Universitetssjukhusets infektionsklinik enligt regionens rutiner.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 26 februari 2020

  I det tredje avsnittet av FVM-podden fortsätter samtalet från avsnitt två om hur man designar ett journalsystem.

  • Framtidens vårdinformationsmiljö
 • Nyhet, publicerad 26 februari 2020

  För att minska risken för brist i vitala verksamheter prioriteras nu leveranser till dem.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 21 februari 2020

  Syftet är att resurscentret ska bidra till ökad samverkan mellan olika huvudmän

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 20 februari 2020

  Samlad information om bland annat diagnosticering och hantering av 2019-nCoV.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Vårdhygien
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 20 februari 2020

  Programledare Ulf Lockowandt och Patrik Georgii-Hemming, ansvarig för området funktionell design inom FVM, pratar om vad design innebär och varför det är en så viktig del av arbetet.

  • Framtidens vårdinformationsmiljö
 • Nyhet, publicerad 19 februari 2020

  Patientsäkerhetspriset delades ut under Patientsäkerhetsdagen den 13 februari.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 19 februari 2020

  Det coronavirus som sprids främst i Kina har aktualiserat frågan om hur det påverkar tjänsteresor för medarbetare inom Region Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 19 februari 2020

  Nu finns en handlingsplan med ett antal aktiviteter som ska bidra till att stärka och stödja det regionala patientsäkerhetsarbetet, både på en övergripande nivå och hos de enskilda vårdgivarna i...

  • Patientsäkerhet
 • Nyhet, publicerad 19 februari 2020

  Nu ansöker Region Stockholm om att få förtroendet att bli ett av fyra centra för den svenska högspecialiserade vården av barn och vuxna med förvärvade ryggmärgsskador.

  • Avtal och uppdrag
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 17 februari 2020

  Alla vårdgivare behöver uppdatera senast den 15 juni 2020 för att ha fortsatt tillgång till systemen.

  • Information från Region Stockholm
  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 17 februari 2020

  Uppmärksammar inspirerande medarbetare som har gjort insatser som bidrar till en bättre miljö.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 12 februari 2020

  Den 12 februari öppnade Närakut Hötorget i centrala Stockholm. I länet finns nu totalt elva närakuter.

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från Region Stockholm
  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 7 februari 2020

  Det coronavirus som sprids främst i Kina har aktualiserat frågan om hur det påverkar tjänsteresor.

  • Akut omhändertagande
  • Information från Region Stockholm
  • Patientsäkerhet
  • Smittskydd
  • Vårdhygien
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 6 februari 2020

  Nu redovisas vårdplatser från punktmätningen i januari.

  • Akut omhändertagande
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 5 februari 2020

  Bidra med tankar om innehållet i ännu en rapport från utredningen Hälso- och sjukvården 2040.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 4 februari 2020

  FVM-podden riktar sig till personer som är involverade i arbetet med FVM.

  • Framtidens vårdinformationsmiljö
 • Nyhet, publicerad 3 februari 2020

  Målsättningen är att involvera parter som påverkas av upphandlingen.

  • Avtal och uppdrag
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 2 februari 2020

  Regeringen har beslutat att det nya coronaviruset som nu orsakar utbrott i Kina ska klassas som allmänfarligt och samhällsfarligt. Det ger smittskyddsmyndigheter rätt att besluta till exempel att...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 28 januari 2020

  Stärkt tillgänglighet, kontinuitet och service genom digitalisering och utökade öppettider är en av många åtgärder i genomförandeplanen för primärvårdsstrategin.

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Husläkarverksamhet
 • Nyhet, publicerad 28 januari 2020

  Region Stockholm vill att antalet patienter som uteblir från vårdbesök minskar.

  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 28 januari 2020

  På vantetider.se kan du från den 31 januari se väntetider för vårdcentraler 2019.

  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 26 januari 2020

  Region Stockholm är väl förberett för att hantera eventuellt smittade personer. Ett drygt 60-tal personer har hittills provtagits i Stockholm, samtliga provsvar har visat att patienterna inte burit på...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Covid-19
 • Nyhet, publicerad 23 januari 2020

  Kunskapsstöden Janusmed interaktioner, Janusmed riskprofil, Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning samlads på samma adress; janusmed.sll.se från 28 januari.

  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 21 januari 2020

  Närakut Norrtälje är integrerad med akutmottagningen på Norrtälje sjukhus.

  • Akut omhändertagande
  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 20 januari 2020

  Anlita upphandlade tolkförmedlingar via Tolkportalen och talsvarstjänsten.

  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 18 januari 2020

  Sjätte rapporten om vården. Sammantaget stabilt under själva julhelgen, högt tryck vid nyår och mycket ansträngd situation kring trettonhelgen när IT-störningar pressade vården.

  • Information från Region Stockholm
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 17 januari 2020

  Enhetlig avgift när patienter uteblir från besök utan att anmäla förhinder.

  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 15 januari 2020

  Nu har Vårbergsgeriatriken öppnat 33 geriatriska vårdplatser.

  • Akut omhändertagande
  • Avtal och uppdrag
 • Nyhet, publicerad 15 januari 2020

  Den 15 januari öppnade Närakut Sollentuna i de nya lokalerna på Sollentuna sjukhus.

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 13 januari 2020

  Den 13 januari öppnar en enhet för specialiserad palliativ slutenvård (SPSV) på Sollentuna sjukhus.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 10 januari 2020

  Flera akutsjukhus rapporterar om ett högt tryck även om läget stabiliserats något jämfört med början på veckan.

  • Information från Region Stockholm
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 6 januari 2020

  Närakut Löwenströmska flyttar till Sollentuna sjukhus och byter namn till Närakut Sollentuna. Den 15 januari öppnar Närakut Sollentuna i de nya lokalerna på Sollentuna sjukhus.

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från Region Stockholm
  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 4 januari 2020

  Tills vidare ska manuella rutiner användas för informationsöverföring mellan berörda enheter.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 3 januari 2020

  Chefläkarna rapporterar ett mycket ansträngt läge i vården.

  • Information från Region Stockholm
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 2 januari 2020

  Händelsen kommer att analyseras och förebyggande åtgärder vidtas.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 18 december 2019

  Husläkarmottagningarna är centrala i utbyggnaden av den nära vården. En ny rapport ger en bred bild av vilka patienter som tas om hand där, hur de behandlas och hur samverkan med andra vårdgivare ser...

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Husläkarverksamhet
 • Nyhet, publicerad 17 december 2019

  Egenvård är en viktig del i att främja hälsa och delaktighet, och en grund i den framtida nära vården.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Nyhet, publicerad 16 december 2019

  Slopad avgift för hembesök av jourläkare och avgift införs för audionombesök.

  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 16 december 2019

  Kompetenser som vårdens medarbetare besitter är nödvändiga i det regionövergripande arbetet.

  • Avtal och uppdrag
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 12 december 2019

  Syftet är att öka kunskapen om hur vi göra vården säkrare och inspirera varandra till förbättringar.

  • Information från Region Stockholm
  • Patientsäkerhet
 • Nyhet, publicerad 12 december 2019

  Region Stockholms chefläkare samordnar hälso- och sjukvården under jul- och nyårshelgerna.

  • Information från Region Stockholm
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 12 december 2019

  Att akut sjuka stockholmare får rätt vård på, rätt plats och i rätt tid är extra viktigt under julhelgerna. Därför genomför Region Stockholm en informationssatsning som ska vägleda invånarna till rätt...

  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 11 december 2019

  Vårdgivarguiden har fått en ny struktur. En del innehåll har flyttats till andra delar av webbplatsen. Målet är att webbplatsen ska vara så användarvänlig som möjligt.

 • Nyhet, publicerad 6 december 2019

  Webbportalen för vårdtransportbeställningar är ett enkelt och effektivt sätt för vårdgivare att beställa en vårdtransport för patienter. Den nås bland annat via startsidan på Vårdgivarguiden.

  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 3 december 2019

  Hemförlossning blir tilläggsuppdrag inom Vårdval Förlossning 1 februari 2020.

  • Avtal och uppdrag
  • Mödra- och barnhälsovård