Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
15 träffar - filtrerat på IT-stöd och e-tjänster

Sökträffar

Ny SITHS-lösning privata vårdgivare
Nyhet, publicerad 8 november 2022

Identifieringstjänsten SITHS har utvecklat en ny lösning för autentisering som gäller från 1 januari 2023.

 • IT-stöd och e-tjänster
Tjänsten anmälan donationsregistret nu i e-tjänsterna 1177
Nyhet, publicerad 7 november 2022

Invånare kan anmäla sig till Socialstyrelsens donationsregister via e-tjänsterna på 1177.se

 • IT-stöd och e-tjänster
Nytt: dölja journalanteckning från TakeCare i Journalen 1177
Nyhet, publicerad 7 november 2022

Nu kan journalanteckningar från TakeCare döljas för patienter i Journalen 1177.

 • IT-stöd och e-tjänster
19 oktober: WebCare ersätts med IT-stödet Lifecare SP
Nyhet, publicerad 19 oktober 2022

19 oktober: med första etappens breddinförande av Lifecare SP har befintliga WebCare-användare fått det nya IT-stödet. 20 oktober börjar även avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), primärvårdsrehab och...

 • Information från Region Stockholm
 • IT-stöd och e-tjänster
 • Patientadministration
Slutdatum för avveckling av gamla GVR senareläggs
Nyhet, publicerad 6 oktober 2022

Slutdatum för avveckling av gamla IT-miljön för GVR senareläggs till den 28 februari.

 • Information från Region Stockholm
 • IT-stöd och e-tjänster
IT-stödet Lifecare SP ersätter WebCare den 19 oktober
Nyhet, publicerad 28 september 2022

Under 2022 och 2023 införs ett nytt IT-stöd, Lifecare SP, för bättre samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lifecare SP ersätter Webcare.

 • Husläkarverksamhet
 • IT-stöd och e-tjänster
 • Patientadministration
Vägledning vid skyddad ID uppdaterad
Nyhet, publicerad 26 september 2022

Nu finns det en uppdaterad vägledning hur vårdgivare kan handlägga patienter i vårdinformationssystem och i vårdmöten, så att en patientsäker vård kan upprätthållas samtidigt som patientens...

 • Akut omhändertagande
 • Mödra- och barnhälsovård
 • Husläkarverksamhet
 • Information från Region Stockholm
 • IT-stöd och e-tjänster
 • Patientadministration
 • Patientsäkerhet
Nytt tillståndssystem för sjukresor
Nyhet, publicerad 13 september 2022

Under hösten 2022 införs ett nytt system för att registrera tillstånd för sjukresor. Du som redan har behörighet till nuvarande sjukresesystem får automatiskt tillgång till det nya systemet.

 • Information från Region Stockholm
 • IT-stöd och e-tjänster
Råd och tips för videomöten med patient
Nyhet, publicerad 19 augusti 2022

Regionens webbplats jobbadigifysiskt.se har tagit fram ett nytt stöd om videomöten med patienter med filmer om hur man gör videomöten bättre och tips om hur videomöten blir mer tillgängliga för...

 • IT-stöd och e-tjänster
Utbildning i Hänvisningsstödet för Husläkarmottagningar
Nyhet, publicerad 18 augusti 2022

Hålls under hösten för sköterskor som bedömer patientens vårdbehov i första vårdkontakt.

 • Information från Region Stockholm
 • IT-stöd och e-tjänster
Beslut om modernisering av plattform Gemensamt vårdregister
Nyhet, publicerad 27 juni 2022

En ny plattform för Gemensamt vårdregister är i drift. Nu behöver vårdgivarna ansluta sig till den.

 • Information från Region Stockholm
 • IT-stöd och e-tjänster
Beslutad tidplan för etapp 2 vid införandet av Lifecare SP
Nyhet, publicerad 22 juni 2022

Systemet Lifecare SP ersätter WebCare och kommer även att införas i verksamheter som tidigare inte använt något IT-stöd för utskrivning från slutenvård. Nu finns en beslutad tidplan för etapp 2 av...

 • Information från Region Stockholm
 • IT-stöd och e-tjänster
 • Patientadministration
Journalsystemet TakeCare åter igång
Nyhet, publicerad 14 juni 2022

Journalsystemet TakeCare åter igång.

 • IT-stöd och e-tjänster
Beslut om nationell målbild för 1177
Nyhet, publicerad 14 juni 2022

Målbilden sammanfattar övergripande och långsiktiga principer för 1177.

 • Information från Region Stockholm
 • IT-stöd och e-tjänster
Just nu pågår en it-störning i journalsystemet TakeCare
Nyhet, publicerad 14 juni 2022

Sedan 12-tiden pågår en it-störning i Region Stockholm som berör flera vårdgivare. Det gäller journalsystemet TakeCare och vårdens medarbetare övergår till manuella reservrutiner.

 • Information från Region Stockholm
 • IT-stöd och e-tjänster
Visar 1-15/15