Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
4 träffar - filtrerat på Mödra- och barnhälsovård

Sökträffar

Vägledning vid skyddad ID uppdaterad
Nyhet, publicerad 26 september 2022

Nu finns det en uppdaterad vägledning hur vårdgivare kan handlägga patienter i vårdinformationssystem och i vårdmöten, så att en patientsäker vård kan upprätthållas samtidigt som patientens...

 • Akut omhändertagande
 • Mödra- och barnhälsovård
 • Husläkarverksamhet
 • Information från Region Stockholm
 • IT-stöd och e-tjänster
 • Patientadministration
 • Patientsäkerhet
Nya psykologmottagningar för små barn och blivande föräldrar
Nyhet, publicerad 1 september 2022

På mottagningarna finns psykologer med särskild kompetens att utreda och behandla de yngsta barnen samt att stötta blivande föräldrar som känner stark oro eller osäkerhet kring föräldraskapet....

 • Mödra- och barnhälsovård
 • Husläkarverksamhet
 • Vårdutbudsförändringar
Positiva resultat från graviditetsenkäten
Nyhet, publicerad 22 juni 2022

Ökad andel kvinnor som tycker att de fått sina vårdbehov helt och hållet tillgodosedda.

 • Mödra- och barnhälsovård
1 juni: förändrat vårdutbud barn och ungas psykiska ohälsa
Nyhet, publicerad 24 maj 2022

Sammanfattning av förändringar som införs 1 juni 2022 i vårdutbudet inom barn och ungas psykiska ohälsa.

 • Avtal och uppdrag
 • Mödra- och barnhälsovård
 • Husläkarverksamhet
 • Information från Region Stockholm
 • Vårdutbudsförändringar
Visar 1-4/4