Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
6 träffar - filtrerat på Mödra- och barnhälsovård

Sökträffar

Satsning på sammanhållen vårdkedja
Nyhet, publicerad 24 januari 2023

Inom graviditet, förlossning och eftervård.

 • Mödra- och barnhälsovård
 • Information från Region Stockholm
Prognos och kapacitetsplanering av länets förlossningsvård
Nyhet, publicerad 21 november 2022

Nu finns en reviderad plan för förlossningsvården i Region Stockholm 2023–2026 med en prognos över antalet förlossningar och ett förslag till kapacitetsplanering per förlossningsenhet.

 • Mödra- och barnhälsovård
Ny riktlinje för induktion i graviditetsvecka 41
Nyhet, publicerad 21 november 2022

Nu finns en ny riktlinje för induktion i början av graviditetsvecka 41. Barnmorskan gör en riskbedömning för att se om den gravida kvinnan tillhör en prioriterad grupp och utifrån det görs en...

 • Mödra- och barnhälsovård
Val av förlossningsklinik i appen Alltid öppet
Nyhet, publicerad 3 november 2022

Från och med den 1 december 2022 får gravida i Stockholms län själva göra sitt val av vilken förlossningsklinik de önskar föda på i appen Alltid öppet.

 • Mödra- och barnhälsovård
Vägledning vid skyddad ID uppdaterad
Nyhet, publicerad 26 september 2022

Nu finns det en uppdaterad vägledning hur vårdgivare kan handlägga patienter i vårdinformationssystem och i vårdmöten, så att en patientsäker vård kan upprätthållas samtidigt som patientens...

 • Akut omhändertagande
 • Mödra- och barnhälsovård
 • Husläkarverksamhet
 • Information från Region Stockholm
 • IT-stöd och e-tjänster
 • Patientadministration
 • Patientsäkerhet
Nya psykologmottagningar för små barn och blivande föräldrar
Nyhet, publicerad 1 september 2022

På mottagningarna finns psykologer med särskild kompetens att utreda och behandla de yngsta barnen samt att stötta blivande föräldrar som känner stark oro eller osäkerhet kring föräldraskapet....

 • Mödra- och barnhälsovård
 • Husläkarverksamhet
 • Vårdutbudsförändringar
Visar 1-6/6