Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
5 träffar - filtrerat på Mödra- och barnhälsovård

Sökträffar

Främja uppdrag familjecentral inom vårdval BVC och BMM
Nyhet, publicerad 22 november 2023

Ersättningen för det valbara uppdraget familjecentral inom vårdval BVC och BMM höjs för att stimulera till att fler familjecentraler öppnas, samt att befintliga familjecentraler får förutsättningar att fortsätta bedriva sin verksamhet.

  • Mödra- och barnhälsovård
Reviderad ersättningsmodell för vårdval BVC
Nyhet, publicerad 22 november 2023

Ersättningsmodellen för vårdval barnavårdcentral (BVC) har reviderats. En större andel uppdragsrelaterad ersättning samt en höjning av denna del av ersättningen, införande av nya besök på BVC samt en höjning av viss produktionsrelaterad ersättning är...

  • Mödra- och barnhälsovård
Prognos och kapacitetsplan för förlossningsvården
Nyhet, publicerad 21 november 2023

Nu finns en reviderad plan för förlossningsvården i Region Stockholm för år 2024–2026 med en prognos över antalet förlossningar och ett förslag till kapacitetsplanering per förlossningsenhet.

  • Avtal och uppdrag
  • Mödra- och barnhälsovård
Informationsmaterial om vårdkedjan för gravida
Nyhet, publicerad 23 oktober 2023

Nu finns en uppdaterad version av foldern Bli förälder för beställning. De delar som är uppdaterade är främst att den gravida nu väljer önskad förlossningsklinik att föda på i appen Alltid Öppet samt en allmän översyn av övrig text så att den stämmer...

  • Mödra- och barnhälsovård
Färre tungbandsklipp på spädbarn med amningsproblem
Nyhet, publicerad 29 maj 2023

Genom systematiskt förbättringsarbete har antalet tungbandsklipp nästan halverats 2020–2022.

  • Mödra- och barnhälsovård
  • Information från Region Stockholm
  • Kunskapsutveckling
Visar 1-5/5