Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Ändring rörande smittsamhetsbedömning och hushållsisolering
Nyhet, publicerad 21 januari 2022

Ändringarna avser covid-19 och gäller från 2022-01-21.

 • Smittskydd
 • Covid-19
Ny riktlinje för vaccin mot covid-19
Nyhet, publicerad 21 januari 2022

Grundläggande principer för vacciner och instruktion för vilka som kan få vilket vaccin.

 • covid-19 vaccination
SÄBO ombesörjer transport av personalprover till labb
Nyhet, publicerad 20 januari 2022

På grund av hög belastning för Smittspårningsenheten behöver SÄBO från och med nu själva ordna transport av personalprover vid covid-19 till labb.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Tillfällig rekommendation om smittspårning i sjukvården
Nyhet, publicerad 18 januari 2022

Nu införs tillfällig rekommendation kring smittspårning inom sjukvården.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Munskydd och visir rekommenderas under hela arbetspasset
Nyhet, publicerad 18 januari 2022

På grund av den snabbt ökande smittspridningen av covid-19 i regionen återinförs rekommendationen att all personal använder kirurgiskt munskydd IIR tillsammans med heltäckande visir under hela...

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Ändringar avseende smittskyddsanmälan och hushållsisolering
Nyhet, publicerad 17 januari 2022

Ändringar avser covid-19 och gäller från 2022-01-17.

 • Smittskydd
 • Covid-19
Läs nyhetsbrevet för kommunal vård och omsorg, 14 januari
Nyhet, publicerad 14 januari 2022

I nyhetsbrevet finns samlad information, bland annat om pandemin, för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Covidbevis för personer utan person/samordningsnummer
Nyhet, publicerad 14 januari 2022

Nu kan personer utan person- eller samordningsnummer, som är vaccinerade mot covid-19, få covidbevis.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin vecka 2
Nyhet, publicerad 13 januari 2022

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Förkortat dosintervall mellan dos 2 och påfyllnadsdos
Nyhet, publicerad 13 januari 2022

Gradvis övergång till minst fem månaders dosintervall mellan andra dosen och påfyllnadsdos.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
SÄBO/LSS: Alternativ provtagning vid hög efterfrågan
Nyhet, publicerad 13 januari 2022

Om hög efterfrågan av provtagning på LSS-boenden och smittspårning av personal på SÄBO.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Provtagningen prioriterar dem med symtom
Nyhet, publicerad 13 januari 2022

Region Stockholm inför från och med 2022-01-13 en tillfällig rekommendation för att öka möjligheterna för personer med symtom att provta sig för covid-19.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Nu kortar vi tiden mellan 2:a och 3:e dosen
Nyhet, publicerad 12 januari 2022

I samband med Folkhälsomyndighetens beslut att godkänna kortare tid mellan den 2:a och påfyllnadsdosen börjar Region Stockholm nu att erbjuda allt fler möjlighet att boka sin påfyllnadsdos.

 • covid-19 vaccination
Fler åtgärder mot ökad smittspridning av covid-19
Nyhet, publicerad 12 januari 2022

Fler tillfälliga åtgärder ska minska belastningen på hälso- och sjukvården.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Mer testmöjligheter för personal aktuella för smittspårning
Nyhet, publicerad 5 januari 2022

Sjukhusen och närliggande vårdgivare får utökade testmöjligheter för personal aktuella för smittspårning.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Påfyllnadsdos erbjuds de som fyllt 18 år
Nyhet, publicerad 4 januari 2022

Den 4-6 januari öppnar Region Stockholm successivt bokningen av påfyllnadsdos till alla invånare som är 18 år eller äldre som fick sin andra dos för 6 månader sedan. Erbjudandet om att boka en tid...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • covid-19 vaccination
Ny vaccinationsmottagning i Cityterminalen
Nyhet, publicerad 3 januari 2022

Nu ökar Region Stockholm vaccinationskapaciteten och öppnar imorgon tisdag 4 januari en drop-in-mottagning för vaccination mot covid-19 i Cityterminalen i centrala Stockholm.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • covid-19 vaccination
Årsskiftet: Födelseår justeras för målgrupper vaccination
Nyhet, publicerad 30 december 2021

Årsskiftet innebär att födelseåret för att beskriva vissa målgrupper som rekommenderas vaccination mot covid-19 behöver justeras.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under jul och nyår
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Fler får påfyllnadsdos – 15 juni eller tidigare
Nyhet, publicerad 27 december 2021

Idag öppnar Region Stockholm upp för bokning av påfyllnadsdos till alla invånare som är 18 år eller äldre och fick sin andra dos 15 juni eller tidigare. Det innebär att de som i tidig fas fick sina...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vården under jul och nyår
 • covid-19 vaccination
Covid-19-vaccination till riskgrupper från 5 år
Nyhet, publicerad 22 december 2021

Barn från 5 år som är extra känsliga för luftvägsinfektioner ska erbjudas vaccination mot covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under jul och nyår
 • covid-19 vaccination
Nya rekommendationer för att minska smittspridning
Nyhet, publicerad 22 december 2021

Från den 23 december 2021 gäller fler nya råd och rekommendationer

 • Covid-19
Covidbevis för personer utan person/samordningsnummer
Nyhet, publicerad 22 december 2021

Från den 17 januari kan även personer utan person- eller samordningsnummer, som är vaccinerade mot covid-19, få covidbevis. De kontaktar då en regional kundtjänst för att beställa sitt covidbevis.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Affisch patientavgifter 2022
Nyhet, publicerad 21 december 2021

Nu finns affisch med de nya patientavgifterna att beställa eller ladda ner på Vårdgivarguiden.

 • Information från Region Stockholm
 • Patientadministration
Nytt avtal inom specialiserad reumatologisk rehabilitering
Nyhet, publicerad 21 december 2021

Från den 1 januari 2022 har Danderyds sjukhus avtal.

 • Information från Region Stockholm
God tillgång på influensavaccin
Nyhet, publicerad 20 december 2021

Nu kan Region Stockholms vaccinatörer erbjuda fler det upphandlade vaccinet.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vården under jul och nyår
Påfyllnadsdos till de som tog andra dosen i maj
Nyhet, publicerad 20 december 2021

Bokning av påfyllnadsdos öppen för vuxna som fick sin andra dos i maj eller tidigare.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Nyhetsbrev för kommunal vård och omsorg, 17 december
Nyhet, publicerad 17 december 2021

I nyhetsbrevet finns samlad information, bland annat om pandemin och om vården och omsorgen under vinterns helgperiod, för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under jul och nyår
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Lägesrapporter från Region Stockholm
Nyhet, publicerad 17 december 2021

Region Stockholm rapporterar regelbundet om läget i vården under pandemin. Framöver hittar du rapporterna på Region Stockholms webbplats.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under jul och nyår
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Source control förstärks i vård, omsorg och tandvård
Nyhet, publicerad 16 december 2021

Smittspridningen av covid-19 har ökat under de senaste veckorna. Därför förstärks nu source control inom vård, omsorg och tandvård. Vårdpersonal rekommenderas nu att använda munskydd kontinuerligt...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Hög tid för influensavaccination
Nyhet, publicerad 16 december 2021

Vaccination och användning av antivirala läkemedel bästa skyddet.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
Medfinansiering för studier säkrar kompetens
Nyhet, publicerad 16 december 2021

Studier till specialistsjuksköterska eller barnmorska medfinansieras för privata vårdgivare.

 • Information från Region Stockholm
Påfyllnadsdos för vård- och omsorgspersonal
Nyhet, publicerad 16 december 2021

Vårdgivarna vaccinerar sin egen personal i så stor utsträckning som möjligt.

 • Information från Region Stockholm
Nu kan fler boka påfyllnadsdos
Nyhet, publicerad 16 december 2021

Nu öppnar bokning av påfyllnadsdos för alla över 18 år som fick dos 2 16 maj eller tidigare.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • covid-19 vaccination
Läs årets sista nummer av Aktuellt för vårdgivare
Nyhet, publicerad 16 december 2021

Det här är ett ordinarie nummer som skickas ut efter HSN och VKN.

 • Information från Region Stockholm
Beslut om ersättning för merkostnader för privata vårdgivare
Nyhet, publicerad 15 december 2021

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om ersättning till privata vårdgivare till följd av covid-19-pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Statsbidrag privata vårdgivare för ökade bemanningskostnader
Nyhet, publicerad 15 december 2021

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har beslutat om ersättning till privata vårdgivare för ökade momskostnader för inhyrd vårdpersonal för 2021.

 • Information från Region Stockholm
Samlingssida om vården under vinterns helgperiod 2021/22
Nyhet, publicerad 15 december 2021

Använd sidan som stöd i planeringen under vinterns helgperiod och som introduktion för semestervikarier. Med nyheter och lägesrapporter kan personal hålla sig uppdaterade om läget i vården och...

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under jul och nyår
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Höjd ersättning för förlossningar och revidering av vårdval
Nyhet, publicerad 14 december 2021

Efter beslut i regionfullmäktige i november 2021 om framtidens förlossningsvård har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om förändringar i det pågående uppdraget att revidera vårdval förlossning. Fram...

 • Avtal och uppdrag
 • Mödra- och barnhälsovård
 • Information från Region Stockholm
Reviderad prognos och kapacitetsplanering förlossningsvård
Nyhet, publicerad 14 december 2021

Stockholm behöver ytterligare en förlossningsklinik redan 2023, visar reviderade prognoser för antal graviditeter och kapacitet inom nuvarande förlossningsvård. Därför öppnar Region Stockholm en ny...

 • Avtal och uppdrag
 • Mödra- och barnhälsovård
 • Information från Region Stockholm
Framtida IT-plattform och driftform för 1177 på telefon
Nyhet, publicerad 14 december 2021

Nu utreds framtida IT-tjänst samt driftform för 1177 Vårdguiden på telefon.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
14 december: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 14 december 2021

Totalt vårdas 157 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus.

 • Covid-19
Nytt avtal med Tolkcentralen, SLSO
Nyhet, publicerad 14 december 2021

Nu finns ett nytt avtal med Tolkcentralen, SLSO om tolktjänster för döva, dövblinda och hörselskadade som gäller från den 1 januari.

Nytt vårdavtal för specialiserad cancerrehabilitering
Nyhet, publicerad 14 december 2021

Förvaltningen tecknar nytt avtal med SLSO för cancerrehabilitering vid Centrum för cancerrehabilitering (CCR). Patientgruppen är vuxna patienter med cancersjukdom som efter avslutad primärbehandling...

 • Avtal och uppdrag
S:t Görans förlossning viktig del för bättre arbetsmiljö
Nyhet, publicerad 14 december 2021

I dag tisdag beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att ge klartecken till att starta S:t Görans förlossning under 2023.

 • Mödra- och barnhälsovård
 • Information från Region Stockholm
Beslut att upphandla hjälpmedelscentral i norra länet
Nyhet, publicerad 14 december 2021

Avtalet med nuvarande leverantör upphör den 31 januari 2024.

 • Information från Region Stockholm
Inriktning för revidering av vårdval
Nyhet, publicerad 14 december 2021

Principer för ansökningsförfarande, kvalificeringskrav och avtalsvillkor vid framtida revideringar av vårdval.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
Utbudsförändring inom rehabilitering vid astma och KOL
Nyhet, publicerad 14 december 2021

På grund av nationella riktlinjer, utbyggnad av primärvården samt avsaknad av medicinska behov.

 • Information från Region Stockholm
Påfyllnadsdos nu för alla födda 1961 eller tidigare
Nyhet, publicerad 14 december 2021

Det ska ha gått minst 6 månader från den andra dosen för personer födda från 1957 och fram till 1961.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
10 december: lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 10 december 2021

142 personer med covid-19 är inlagda på regionens sjukhus.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Nytt om journalanteckningar från 1177 Vårdguiden på telefon
Nyhet, publicerad 9 december 2021

Från och med den 8 december kan invånaren i Stockholms län själv ta del av sina journalanteckningar från 1177 Vårdguiden på telefon, via Journalen 1177.

 • Information från Region Stockholm
Ökad vaccinationskapacitet
Nyhet, publicerad 8 december 2021

Nästa vecka öppnar Stockholmsmässan för vaccination mot covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Tillskott av influensavaccin i utländska förpackningar
Nyhet, publicerad 8 december 2021

Region Stockholm har köpt in mer influensavaccin för att säkerställa vaccintillgången.

 • Smittskydd
Återinförda rekommendationer
Nyhet, publicerad 8 december 2021

Om att arbeta hemifrån samt tjänsteresor, möten och utbildningar.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Rekommendationer för att minska smittspridning
Nyhet, publicerad 8 december 2021

Från den 8 december 2021 gäller nya råd och rekommendationer för hur allmänheten bör agera för att motverka en ökad spridning av covid-19 och därmed minska risken för att bli smittade och att smitta...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
7 december: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 7 december 2021

Totalt vårdas 120 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Ökad provtagningskapacitet
Nyhet, publicerad 7 december 2021

Nu ökar Region Stockholm provtagningskapaciteten.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 provtagning
Vaccination med påfyllnadsdos för viss vårdpersonal påbörjas
Nyhet, publicerad 6 december 2021

Påbörjas successivt och separat från allmänhetens vaccination.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Webbinarium om samarbete som förbättrar vården
Nyhet, publicerad 6 december 2021

Ett webbinarium som ger inblick i kunskapsstyrningens uppdrag och möjligheter.

 • Information från Region Stockholm
 • Kunskapsutveckling
3 december: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 3 december 2021

84 personer med covid-19 är inlagda på regionens sjukhus. Det är 8 fler än vad som rapporterades förra fredagen. 3 403 personer fler än i förra veckans rapport är smittade med covid-19. Fyra fall av...

 • Covid-19
Kraftigt ökad efterfrågan på covid-19 test
Nyhet, publicerad 2 december 2021

Region Stockholm arbetar intensivt med att utöka kapaciteten och hitta fler lösningar.

 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Använd personalspåret vid beställning av covid-19-test
Nyhet, publicerad 2 december 2021

Just nu är det stor efterfrågan på hemtester bland regionens invånare och därför är det angeläget att medarbetare inom hälso- och sjukvård med avtal med Region Stockholm och alla medarbetare inom den...

 • covid-19 provtagning
Ny förlossningsklinik 2023 på S:t Göran och ökad ersättning
Nyhet, publicerad 1 december 2021

För att utöka antalet vårdplatser inom förlossningsvården i Region Stockholm, föreslår nu hälso- och sjukvårdsförvaltningen att den planerade öppningen år 2026 av en ny förlossningsklinik ska...

Vi ökar takten för att utöka vaccinationskapaciteten
Nyhet, publicerad 1 december 2021

Mellan vecka 44 och vecka 47 har antalet vaccinationer ökat med drygt 160 procent. Från drygt 29 000 vaccinationer till de över 77 000 vaccinationer som utfördes under förra veckan. Nu fortsätter vi...

 • covid-19 vaccination
Vaccination mot covid-19 blir tilläggsuppdrag
Nyhet, publicerad 1 december 2021

Ansökan öppen för vaccinatörer som vill erbjuda vaccination mot covid-19 inom Vårdval vaccination.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
30 november: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 30 november 2021

Totalt vårdas 90 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Konstaterad smitta med virusvarianten omikron
Nyhet, publicerad 30 november 2021

Region Stockholm har idag fått två bekräftade fall av omikronvarianten av covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Region Stockholm återinför riktad screening med antigentest
Nyhet, publicerad 30 november 2021

Screening för covid-19 hos patienter som läggs in för slutenvård vid regionens vårdgivare återinförs. Vid screening av asymtomatiska patienter rekommenderas antigen-diagnostik.

 • Smittskydd
 • covid-19 provtagning
Nya rekommendationer om provtagning för resenärer
Nyhet, publicerad 27 november 2021

Den som nyligen varit i södra Afrika ska stanna hemma samt testa sig direkt i Sverige och sedan igen efter 5 dagar.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 provtagning
26 november: lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 26 november 2021

Antalet personer smittade med covid-19 har ökat markant jämfört med förra veckans rapport.

 • Covid-19
Tydliggörande om påfyllnadsdos
Nyhet, publicerad 26 november 2021

Just nu erbjuds påfyllnadsdos till invånare födda 1956 eller tidigare och viss vård- och omsorgspersonal.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Region Stockholm upphandlar ortopedteknisk verksamhet
Nyhet, publicerad 26 november 2021

Nuvarande avtal upphör den 30 september 2022.

 • Information från Region Stockholm
Covidbevis används som vaccinationsbevis från 1 december
Nyhet, publicerad 25 november 2021

Den som är 18 år eller äldre och deltar i evenemang inomhus med fler än 100 deltagare ska från den 1 december visa upp ett giltigt vaccinationsbevis om arrangören kräver det.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Ändring avseende smittspårning för covid-19
Nyhet, publicerad 25 november 2021

Även vaccinerade hushållskontakter ska få förhållningsregler och provtas.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Transvoice ny leverantör av tolktjänster i talade språk
Nyhet, publicerad 24 november 2021

Den 23 november beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden om leverantör av tolktjänster i talade språk.

 • Information från Region Stockholm
Läs novembernumret av Aktuellt för vårdgivare
Nyhet, publicerad 24 november 2021

Det här är ett ordinarie nummer.

 • Information från Region Stockholm
Påfyllnadsdos sker enligt prioriteringsordning
Nyhet, publicerad 24 november 2021

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att erbjuda påfyllnadsdos till fler grupper.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Överenskommelse underlättar samverkan inom vård och omsorg
Nyhet, publicerad 23 november 2021

Storsthlm och Region Stockholm är överens om en huvudöverenskommelse som reglerar hur kommunerna i länet och regionen ska samverka kring hälsa, vård och omsorg.

 • Information från Region Stockholm
23 november: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 23 november 2021

Totalt vårdas 75 personer för covid-19 vid regionens sjukhus och 1 930 har smittats sedan förra rapporten.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Beslut om sammanhållen vårdkedja för förlossningsrädda
Nyhet, publicerad 23 november 2021

Region Stockholm blir först i Sverige med att kunna erbjuda förlossningsrädda en sammanhållen vårdkedja genom graviditet, förlossning och eftervård. Konceptet är internationellt känt som Caseload...

 • Avtal och uppdrag
 • Mödra- och barnhälsovård
 • Information från Region Stockholm
Beredskapsavtal för anpassning vid nytt pandemiläge
Nyhet, publicerad 23 november 2021

Karolinska universitetssjukhuset och SLSO får fortsatt beredskapsuppdrag för snabb anpassning vid ändring av pandemiläge.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Handlingsplan för suicidprevention beslutad
Nyhet, publicerad 23 november 2021

HSF:s handligsplan för suicidprevention är godkänd av HSN och VKN.

 • Information från Region Stockholm
Nu kan personal vaccinera sig mot säsongsinfluensan
Nyhet, publicerad 22 november 2021

Nu kan vård- och omsorgspersonal vaccinera sig mot säsongsinfluensan.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
Stabilare tillgång till läkemedel ska säkerställas
Nyhet, publicerad 22 november 2021

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har beslutat om stabilare tillgång i kris och normalläge

 • Information från Region Stockholm
Reservrutiner under driftavbrott för införande av NLL
Nyhet, publicerad 22 november 2021

Reservrutiner för vårdverksamheter; receptförskrivning och ordination öppenvårdsdos under driftavbrottet för införandet av Nationell läkemedelslista.

 • IT-stöd och e-tjänster
Ändrade provtagningsindikationer för covid-19 från 22/11
Nyhet, publicerad 22 november 2021

Även vaccinerade personer med symtom rekommenderas provtagning.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
19 november: lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 19 november 2021

71 personer med covid-19 är inlagda på regionens sjukhus. Det är 18 färre än vad som rapporterades förra fredagen. Antalet personer smittade med covid-19 har ökat något jämfört med förra veckans...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Vaccination mot covid-19 föreslås bli tilläggsuppdrag
Nyhet, publicerad 18 november 2021

Vaccination mot covid-19 föreslås bli tilläggsuppdrag inom Vårdval vaccination från 1 januari 2022.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Möjligt med vaccination mot influensa och covid-19 samtidigt
Nyhet, publicerad 18 november 2021

Under vissa förutsättningar kan ett fåtal vaccinatörer erbjuda de två vaccinerna vid samma tillfälle.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Vaccin mot influensa och covid-19 ges oberoende av varandra
Nyhet, publicerad 16 november 2021

Möjligt att vaccinera sig mot covid-19 och säsongsinfluensa med mindre än sju dagars mellanrum.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • covid-19 vaccination
16 november: lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 16 november 2021

Totalt vårdas 74 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Ny överenskommelse om kostnadsansvar för hjälpmedel
Nyhet, publicerad 15 november 2021

Den 1 december ersätts nuvarande två överenskommelser av en gemensam.

 • Information från Region Stockholm
Insatser som ska ge patienter med höftledsartros bättre vård
Nyhet, publicerad 15 november 2021

Den vård som erbjuds patienter i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland varierar. Nu ska den bli mer jämlik.

 • Information från Region Stockholm
 • Kunskapsutveckling
12 november: lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 12 november 2021

89 personer med covid-19 är inlagda på regionens sjukhus.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin vecka 45
Nyhet, publicerad 11 november 2021

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Frågor om influensavaccination
Nyhet, publicerad 10 november 2021

Nu finns en sida med svar på de vanligaste frågorna om influensavaccination.

 • Smittskydd
Dosintervall förkortat för personer som är 65 år eller äldre
Nyhet, publicerad 10 november 2021

Tidsintervall om minst fem månader mellan andra och tredje dosen för personer födda 1956 eller tidigare.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Dags att förbereda personalens vaccination mot influensa
Nyhet, publicerad 10 november 2021

Från och med måndag den 22 november kan vård- och omsorgspersonal vaccinera sig.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
9 november: lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 9 november 2021

Totalt vårdas 86 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus; 12 fler patienter med covid-19 jämfört med tisdag i förra veckan.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Nu startar vaccination mot säsongsinfluensa
Nyhet, publicerad 9 november 2021

Influensavaccination är både viktigare och svårare än vanligt under pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
5 november: lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 5 november 2021

76 personer med covid-19 är inlagda på regionens sjukhus varav 9 behöver intensivvård. Vården i regionen är ansträngd.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Minska risken för RS-virus för spädbarn
Nyhet, publicerad 5 november 2021

Många små barn smittas av RS-virus och behöver sjukhusvård. Samtidigt är läget fortsatt ansträngt inom barnsjukvården i regionen.

 • Information från Region Stockholm
Påfyllnadsdos klar för boende vid SÄBO
Nyhet, publicerad 5 november 2021

Nu har alla äldre som tackat ja till vaccin och som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO) i Region Stockholm fått sin påfyllnadsdos av covidvaccin.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Personal vid SÄBO, hemtjänst, hemsjukvård får påfyllnadsdos
Nyhet, publicerad 4 november 2021

Med en påfyllnadsdos (tredje dosen) vaccin förstärks och förlängs skyddet mot covid-19.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
2 november: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 2 november 2021

1 618 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 26 oktober till och med 1 november. Förra tisdagen rapporterades 1 355 konstaterade fall.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Ändrade provtagningsindikationer för covid-19 från 1/11
Nyhet, publicerad 1 november 2021

Även mindre ändringar för barn/ungdomar avseende smittspårning.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Paragrafanmälningar kan nu göras elektroniskt i SmiNet
Nyhet, publicerad 1 november 2021

Från och med måndag 1 november bör paragrafanmälningar göras elektroniskt via SmiNet.

 • Smittskydd
Ny nationell mall för patientsäkerhetsberättelse
Nyhet, publicerad 1 november 2021

Region Stockholm rekommenderar alla vårdgivare att använda mallen som stöd i arbetet.

 • Information från Region Stockholm
 • Patientsäkerhet
29 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 29 oktober 2021

80 patienter med covid-19 är inlagda på sjukhus, vilket är samma nivå som det varit de senaste veckorna. Läget vid barnakutsjukvården är fortsatt ansträngt på grund av spridningen av RS-virus.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Kalkylator visar när tredje dosen som tidigast kan tas
Nyhet, publicerad 29 oktober 2021

Gör det lättare att hålla reda på när det är dags för påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19.

 • covid-19 vaccination
Region Stockholm tillsätter förlossningssamordnare
Nyhet, publicerad 29 oktober 2021

Regiondirektören har idag utsett produktionsdirektör Nicole Silverstolpe till förlossningssamordnare för Region Stockholm.

 • Information från Region Stockholm
Vaccinatörsutbud i Region Stockholm
Nyhet, publicerad 29 oktober 2021

Brett utbud av vaccinatörer erbjuder länets invånare vaccination.

 • covid-19 vaccination
Smittskyddsläkaren informerar om influensavaccination
Nyhet, publicerad 28 oktober 2021

Vaccinationsperioden startar tisdagen den 9 november.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
Nya informationsblad om RS till föräldrar
Nyhet, publicerad 28 oktober 2021

Nu finns informationsblad om RS-virus som kan skrivas ut och ges till nyblivna föräldrar.

 • Mödra- och barnhälsovård
Bokningen öppen för dos 3 för åldersgrupp 65 och äldre
Nyhet, publicerad 27 oktober 2021

Folkhälsomyndigheten har idag beslutat att rekommendera att personer födda 1956 eller tidigare erbjuds en tredje dos vaccin mot covid-19. Bokningen i Region Stockholm är redan öppen. Det ska ha gått...

 • covid-19 vaccination
26 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 26 oktober 2021

1 355 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 19 oktober till och med 25 oktober. Det är en ökning jämfört med rapporten förra tisdagen.    Totalt vårdas 81 personer för covid-19 vid...

 • Covid-19
Planerat driftavbrott recept- och läkemedelstjänster 27 /11
Nyhet, publicerad 26 oktober 2021

Driftavbrott 27/11 för recept- och läkemedelstjänster för överflyttning till NLL. Begränsade möjligheter att skriva recept och hämta ut läkemedel.

 • IT-stöd och e-tjänster
Nya öppettider för SmiNet
Nyhet, publicerad 26 oktober 2021

SmiNet kommer nu vara öppet dygnet runt

 • Smittskydd
Nu får länets 80-plussare brev om tredje dosen vaccin
Nyhet, publicerad 26 oktober 2021

Personer som är 80 år eller äldre erbjuds en tredje dos vaccin mot covid-19, efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

 • covid-19 vaccination
Gurgeltester till alla grund- och gymnasieskolor i regionen
Nyhet, publicerad 25 oktober 2021

Från och med vecka 45 kommer gurgeltester för smittspårning mot covid-19 erbjudas till alla grund- och gymnasieskolor i regionen. Det nyligen genomförda pilotprojektet visar att provtagningsmetoden...

 • Smittskydd
Rätt och vägledande information om vaccination
Nyhet, publicerad 25 oktober 2021

Viktigt att vaccinatörer har korrekt och samstämmig information i alla kanaler.

 • Smittskydd
 • covid-19 vaccination
Läs nyhetsbrevet för kommunal vård och omsorg, 25 oktober
Nyhet, publicerad 25 oktober 2021

I nyhetsbrevet finns samlad information, bland annat om pandemin, för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Ny rapport ger framtidsbild av läkemedel och medicinteknik
Nyhet, publicerad 25 oktober 2021

En delrapport från utredningen Hälso- och sjukvården 2040

 • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Information från Region Stockholm
22 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 22 oktober 2021

78 patienter med covid-19 är inlagda på sjukhus, vilket är en mer än vad som rapporterades förra fredagen.

 • Covid-19
Pfizers vaccin till alla under 30 år
Nyhet, publicerad 22 oktober 2021

De som fått Moderna som första dos ska få Pfizers vaccin vid andra dosen vaccin mot covid-19.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Sll.se byter namn till regionstockholm.se den 26 oktober
Nyhet, publicerad 22 oktober 2021

Tisdagen den 26 oktober byter Region Stockholms gemensamma webbplats sll.se namn till regionstockholm.se. Därefter sker ett motsvarande successivt byte av domännamn på 35 externa webbplatser som idag...

 • Information från Region Stockholm
Felaktigt sms-utskick om tredje dosen
Nyhet, publicerad 21 oktober 2021

Vaccinationserbjudande har gått ut även till personer som inte tillhör målgruppen.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Registrering av halvdos för Modernas vaccin vid tredje dosen
Nyhet, publicerad 21 oktober 2021

Nu kan halvdos ordineras och registreras i journalsystemet Vaccinera.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Läs oktobernumret av Aktuellt för vårdgivare
Nyhet, publicerad 21 oktober 2021

Det här är ett ordinarie nummer.

 • Information från Region Stockholm
Inriktning för nationell samordning av sällsynta sjukdomar
Nyhet, publicerad 20 oktober 2021

Region Stockholm har tilldelats medel för samordningen, VKN har nu beslutat om hur de ska användas

 • Information från Region Stockholm
Dags att börja informera om influensavaccination
Nyhet, publicerad 20 oktober 2021

Vaccination mot säsongsinfluensa startar tisdagen den 9 november.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
Fördelning av statliga medel för området psykisk hälsa
Nyhet, publicerad 19 oktober 2021

Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, har beslutat fastställa en strategisk inriktning för Region Stockholms användning av medel för överenskommelser om insatser inom området psykisk hälsa och...

19 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 19 oktober 2021

1 146 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 12 oktober till och med 18 oktober.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Sammanhållen seniorvård på Dalens och Handens sjukhus
Nyhet, publicerad 19 oktober 2021

Beslutat att upphandla sammanhållen seniorvård vid Dalens och Handens sjukhus.

 • Information från Region Stockholm
15 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 15 oktober 2021

77 patienter med covid-19 är inlagda på sjukhus, vilket är 8 färre än vad som rapporterades förra fredagen. Läget vid akutsjukhusen är fortfarande ansträngt särskilt för barnakutsjukvården beroende på...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Merkostnader 1 april – 31 okt 2021 privata vårdgivare
Nyhet, publicerad 15 oktober 2021

Möjligt för privata vårdgivare att ansöka om ersättning för merkostnader kopplat till pandemin.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
Utvärdering av Region Stockholms hantering av pandemin
Nyhet, publicerad 13 oktober 2021

KPMG har idag överlämnat slutrapport för den oberoende utvärderingen av Region Stockholms hantering av covid-19-pandemin. Syftet med utvärderingen är att dra lärdomar för framtiden och ge underlag...

 • Information från Region Stockholm
Bästa möjliga skydd mot covid-19 i vården
Nyhet, publicerad 12 oktober 2021

Det bästa skyddet mot covid-19 i vården är korrekt användning av skyddsutrustning, source control samt att noga följa alla hygienrutiner och vaccination.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
12 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 12 oktober 2021

1 227 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 5 oktober till och med 11 oktober. Totalt vårdas 76 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det innebär att det är 25 färre...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Medarbetare och närstående kan erbjudas vaccination på SÄBO
Nyhet, publicerad 12 oktober 2021

Läkarorganisationerna för SÄBO kan vaccinera medarbetare och närstående.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Ansträngt inom barnsjukvården när RS-virus drabbar små barn
Nyhet, publicerad 11 oktober 2021

Just nu är det väldigt ansträngt inom barnsjukvården i regionen, då många små barn smittas av RS-virus och behöver sjukhusvård. RS-virus visar sig oftast som en förkylning, men barn yngre än ett år...

 • Information från Region Stockholm
8 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 8 oktober 2021

85 patienter med covid-19 är inlagda på sjukhus, vilket är 9 färre än vad som rapporterades förra fredagen. Läget vid akutsjukhusen är fortfarande ansträngt beroende på covid-patienter i kombination...

 • Covid-19
Region Stockholm påbörjar vaccineringen i skolorna för 12-15
Nyhet, publicerad 8 oktober 2021

I nästa vecka inleds vaccineringen mot covid-19 för barn som fyllt 12 år -15 år (födda 2006).

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Stimulansmedel för utökad tillgänglighetsrapportering
Nyhet, publicerad 8 oktober 2021

Vårdgivare inom specialiserad vård kommer att bjudas in till projekt för att säkra tillgänglighetsrapportering.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
Boende i Fittja får sms med bokade tider
Nyhet, publicerad 7 oktober 2021

Den här veckan skickar region Stockholm 1000 sms till invånare som är skrivna i Fittja med omnejd i åldrarna 16 år och uppåt med erbjudande om en förbokad tid till vaccinering.

 • covid-19 vaccination
Paus för Modernas vaccin för personer födda 1991 och senare
Nyhet, publicerad 6 oktober 2021

Idag har Folkhälsomyndigheten rekommenderat en paus i användningen av Modernas vaccin för personer födda 1991 och senare fram till 1 december.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
5 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 5 oktober 2021

1 366 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 28 september till och med 4 oktober. Totalt vårdas 101 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus. Det innebär att det är 18 fler...

 • Covid-19
Affisch om munskydd vid besök i vård och omsorg
Nyhet, publicerad 5 oktober 2021

Nu finns affischer som förtydligar att munskydd fortsatt ska användas vid besök i vård- och omsorgsverksamheter.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Ny satsning på vaccination mot HPV-virus
Nyhet, publicerad 5 oktober 2021

Personer födda 1994-1998 får ett personligt erbjudande om vaccination mot papillomvirus (HPV).

 • Information från Region Stockholm
Nu har bokningen börjat för tredje dosen till de som är 80+
Nyhet, publicerad 4 oktober 2021

Idag kl 08.00 startade bokningen för vaccination med tredje dosen vaccin mot covid-19 för de som är födda 1941 eller tidigare och där det gått minst sex månader sedan de fått andra dosen vaccin.

 • covid-19 vaccination
Registrera på samordningsnummer om personnummer saknas
Nyhet, publicerad 4 oktober 2021

Behövs för att personen ska kunna få Covidbevis.

 • Information från Region Stockholm
 • IT-stöd och e-tjänster
 • Patientadministration
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
1 oktober: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 1 oktober 2021

94 patienter med covid-19 är inlagda på sjukhus och läget vid akutsjukhusen är ansträngt.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Det gäller i vård och omsorg efter 29 september
Nyhet, publicerad 1 oktober 2021

Den 29 september togs flera av de återstående restriktioner som gällt för samhället under pandemin bort.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Läs Aktuellt för vårdgivare - ett ordinarie nummer
Nyhet, publicerad 30 september 2021

Det här är ett ordinarie nummer.

 • Information från Region Stockholm
Fler vaccinbussar och fler riktade insatser för vaccination
Nyhet, publicerad 29 september 2021

Flera insatser drivs på bred front för att erbjuda ovaccinerade vaccination mot covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Pilotstudie med gurgeltester i Stockholms skolor
Nyhet, publicerad 29 september 2021

Provtagning för de som inte har symtom, men varit nära någon med covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 provtagning
Detta är råden som blir kvar när restriktionerna hävs
Nyhet, publicerad 29 september 2021

Den 29 september tas flera av de återstående restriktioner som gällt under pandemin bort.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Nu börjar Region Stockholm ge tredje dosen
Nyhet, publicerad 28 september 2021

Det blir en tredje dos vaccin till boende vid SÄBO, personer med hemtjänst och hemsjukvård samt...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
28 september: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 28 september 2021

1 277 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 21-27 september.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Avtal ska förbättra för patienter med reumatiska sjukdomar
Nyhet, publicerad 28 september 2021

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om uppdraget att teckna avtal

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
Viktig insats att vägleda till vaccination vid vårdkontakt
Nyhet, publicerad 28 september 2021

Nu kan du enkelt boka tid för vaccination till dina ovaccinerade patienter.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Utökade öppettider för SmiNet
Nyhet, publicerad 27 september 2021

SmiNet kommer att vara öppet måndag - fredag klockan 07.00 - 17.30.

 • Smittskydd
24 september: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 24 september 2021

88 patienter med covid-19 är inlagda på sjukhus, vilket är 20 färre än vad som rapporterades förra fredagen. Trots minskningen av sjukhusinlagda med covid-19 är läget i vården ansträngt.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Region Stockholm byter e-postadresser 25-27 september
Nyhet, publicerad 24 september 2021

Imorgon, den 25 september, börjar Region Stockholm byta alla e-postadresser från @sll.se till @regionstockholm.se. Bytet kommer pågå över helgen och planeras att avslutas senast under måndagen den 27...

 • Information från Region Stockholm
Vaccination mot säsongsinfluensan för personal
Nyhet, publicerad 24 september 2021

Vecka 47 och 48 är vård- och omsorgspersonal särskilt prioriterade för vaccination.

 • Information från Region Stockholm
Undantagen gällande läkarintyg på grund av pandemin upphör
Nyhet, publicerad 23 september 2021

Från och med den 1 oktober gäller ordinarie regelverk.

 • Information från Region Stockholm
Rekommendationer och riktlinjer för covid-19 kvarstår
Nyhet, publicerad 23 september 2021

Rekommendationer och riktlinjer för covid-19 inom vård och omsorg kvarstår efter 29 september.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Snart dags för vaccination mot säsongsinfluensa
Nyhet, publicerad 23 september 2021

Vaccinatörer behöver anpassa sin verksamhet för att minimera risken för smittspridning.  

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
Rekommendation att arbeta hemifrån tas bort den 29 september
Nyhet, publicerad 23 september 2021

Flera av de återstående restriktioner som gällt under pandemin upphör från och med 29 september.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
Principer för utbyte av mRNA-vaccin
Nyhet, publicerad 22 september 2021

Vaccin av mRNA-typ kan kombineras då det motiveras av praktiska skäl.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Testkapaciteten utökar med provtagningsbuss
Nyhet, publicerad 21 september 2021

Den första av totalt fyra bussar rullar ut idag tisdag.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 provtagning
21 september: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 21 september 2021

Samlad veckostatistik om läget med covid-19 i Region Stockholm.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Lanseringswebbinarium för jobbafrisk-NPF
Nyhet, publicerad 21 september 2021

Välkommen den 28 september till ett digitalt seminarium om Jobbafrisk-NPF - en ny hemsida för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, som även vänder sig till dig som arbetar med...

 • Husläkarverksamhet
 • Kunskapsutveckling
Vaccination med drop-in på Medborgarplatsen
Nyhet, publicerad 20 september 2021

Från 20 september och en vecka framåt kan personer vaccinera sig mot covid-19 vid Medborgarplatsen.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Idag startar vaccinationsbokning för 12–15-åringar
Nyhet, publicerad 20 september 2021

De första tiderna kommer att kunna erbjudas från och med 4 oktober

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Riktlinjer för covid-19 inom kommunal vård och omsorg
Nyhet, publicerad 20 september 2021

Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
STEP-UP - ett digitalt stöd för arbete med psykisk ohälsa
Nyhet, publicerad 20 september 2021

Ny hemsida lanserad till stöd för personal inom primärvården som arbetar med det förstärkta uppdraget kring psykisk ohälsa.

 • Husläkarverksamhet
 • IT-stöd och e-tjänster
17 september: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 17 september 2021

Vårdläget på sjukhusen i regionen är fortsatt ansträngt. 108 patienter med covid-19 är inlagda på sjukhus.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
12–15-åringar erbjuds vaccination från 20 september
Nyhet, publicerad 16 september 2021

Idag lämnade Folkhälsomyndigheten besked om vaccination mot covid-19 ska erbjudas till alla från 12 år upp till födda 2006.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Sjukresor på grund av pandemin upphör
Nyhet, publicerad 15 september 2021

Från och med den 30 september gäller ordinarie regler och rutiner för sjukresor.

 • Information från Region Stockholm
 • Patientadministration
Fler drop- in tider för vaccination mot covid- 19
Nyhet, publicerad 15 september 2021

Vaccinationerna ska vara så enkla och tillgängliga som möjligt för de som ännu inte har vaccinerat sig.

 • covid-19 vaccination
14 september: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 14 september 2021

1 975 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 7-13 september.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Merkostnader april–oktober 2021 för privata vårdgivare
Nyhet, publicerad 14 september 2021

Den 15 oktober öppnar ansökan för perioden.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin vecka 37
Nyhet, publicerad 14 september 2021

Det här är ett temanummer av Aktuellt för vårdgivare, tema: vård under pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Nationella patientdagen 17 september
Nyhet, publicerad 14 september 2021

Denna gång med tema covid-19.

 • Information från Region Stockholm
Fortsatta insatser för att nå hög vaccinationstäckning
Nyhet, publicerad 10 september 2021

Nu har över 2,8 miljoner vaccinationer mot covid-19 gjorts i Region Stockholm. Men det finns fortfarande områden i länet med lägre vaccinationstäckning.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Regionen erbjuder vaccination med drop-in i Kungsträdgården
Nyhet, publicerad 10 september 2021

Från och med måndag 13 september och en vecka framåt kommer personer som vill vaccinera sig mot covid-19 kunna göra det i Kungsträdgården i Stockholm.

 • covid-19 vaccination
10 september: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 10 september 2021

Vårdläget på sjukhusen i regionen är ansträngt. 120 patienter med covid-19 är inlagda på sjukhus, vilket är 6 fler än vad som rapporterades i tisdags.

 • Covid-19
SLSOs samordningsuppdrag förlängs
Nyhet, publicerad 10 september 2021

Bedömningen är att behoven kvarstår under pågående pandemi att fortsatt förebygga smittspridning, hantera eventuellt ökat vårdbehov samt fullfölja vaccinationsuppdraget.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Tillgång till vårdhygienisk kompetens - kunskapsstöd
Nyhet, publicerad 8 september 2021

Socialstyrelsen har uppdaterat kunskapsstödet "Tillgång till vårdhygienisk kompetens". Målet med stödet är bland annat att förtydliga innebörden av lagens krav samt vara ett stöd för vårdgivare och...

 • Vårdhygien
Drop-in vaccinationer införs
Nyhet, publicerad 8 september 2021

Vaccinationsmottagningar startar drop-in successivt.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Dags för Region Stockholms folkhälsoenkät 2021
Nyhet, publicerad 8 september 2021

I september får 120 000 stockholmare hem Region Stockholms folkhälsoenkät ”Hälsa Stockholm 2021” i brevlådan. Enkätundersökningen ökar kunskapen om befolkningens hälsa och levnadsförhållanden och är...

 • Husläkarverksamhet
 • Information från Region Stockholm
7 september: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 7 september 2021

2 132 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 31 augusti till och med 6 september.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Ny systemversion av SmiNet
Nyhet, publicerad 6 september 2021

Inloggning för att göra kliniska smittskyddsanmälningar kommer i första hand ske med SITHS-kort.

 • Smittskydd
3 september: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 3 september 2021

Vårdläget på sjukhusen i regionen är ansträngt. 98 patienter med covid-19 är inlagda på sjukhus.

 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Vaccination: barn 12 – 15 år med vissa medicinska tillstånd
Nyhet, publicerad 3 september 2021

Karolinska Universitetssjukhuset har fått i uppdrag att samordna arbetet med att vaccinera barn i åldersgruppen fyllda 12 år upp till 15 år med vissa medicinska tillstånd.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Extra dos till personer med nedsatt immunförsvar
Nyhet, publicerad 2 september 2021

Karolinska Universitetssjukhuset har fått i uppdrag att samordna arbetet med att ge en extra dos vaccin mot covid-19 till personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Anmäl dig till Hälsofrämjandedagen 2021
Nyhet, publicerad 2 september 2021

Årets Hälsofrämjandedag har tema Levnadsvanor för äldre och äger rum den 30 september.

 • Information från Region Stockholm
Första stoppet för vaccinationsbussen i Södertälje
Nyhet, publicerad 2 september 2021

Moraberg Studiecentrum i Södertälje var första gymnasieskolan som fick besök av vaccinationsbussen.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
FaRs dag med tema FYSS 2021
Nyhet, publicerad 1 september 2021

Ta del av det senast inom fysisk aktivitet i behandling och prevention. 9 november klockan 9:00-15:30.

 • Information från Region Stockholm
31 augusti: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 31 augusti 2021

2 147 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 24 augusti till och med 30 augusti. Totalt vårdas 99 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus. Tre avlidna har rapporterats den...

 • Covid-19
Astra Zenecas vaccin utfasat i regionen
Nyhet, publicerad 31 augusti 2021

Folkhälsomyndigheten har tidigare beslutat att successivt avveckla användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Från och med den 1 september är vaccinet utfasat i Region Stockholm och...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Samordning ska få fler under 18 år att vaccinera sig
Nyhet, publicerad 31 augusti 2021

Vaccinationsmottagningar kan ta emot grupper av gymnasieelever och erbjuda målgruppen drop-in-tider.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
80 procent av vuxna befolkningen har fått första dosen
Nyhet, publicerad 27 augusti 2021

Över 80 procent av alla vuxna invånare i Region Stockholm har nu fått sin första dos vaccin mot covid-19. Det totala antalet registrerade vaccinationer mot covid-19 uppgår till 2 698 965 varav 1 498...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
27 augusti: Elfte lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 27 augusti 2021

Den här veckan finns det 265 fler disponibla vårdplatser jämfört med föregående vecka. Akutsjukhusens chefläkare rapporterar att läget vid sjukhusen är avsevärt mindre ansträngt än tidigare veckor....

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Ökad möjlighet för gymnasieskolor att underlätta vaccination
Nyhet, publicerad 27 augusti 2021

Beslut om undantag från avtalskrav på tidbokning för personer under 18 år.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Vaccinationsbuss till gymnasieskolor i vissa områden
Nyhet, publicerad 27 augusti 2021

Från och med måndag den 30 augusti kommer gymnasieskolor i områden med lägre vaccinationstäckning få besök av vaccinationsbussar för att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för ungdomar på...

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Ny systemversion av SmiNet den 6 september
Nyhet, publicerad 26 augusti 2021

Inloggning för att göra kliniska smittskyddsanmälningar kommer i första hand ske med SITHS-kort.

 • Smittskydd
Läs augustinumret av Aktuellt för vårdgivare
Nyhet, publicerad 26 augusti 2021

Nu kan du läsa höstens första nummer av Aktuellt för vårdgivare, hälso- och sjukvårdsförvaltningens nyhetsbrev till vårdgivare.

 • Information från Region Stockholm
Beslut om ny inriktning för vaccination mot covid-19
Nyhet, publicerad 25 augusti 2021

Inriktningen innebär gradvis anpassning av kapaciteten och utveckling av fortsatt vaccinering.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Ersättning merkostnader privata vårdgivare dec 2020-Q1 2021
Nyhet, publicerad 25 augusti 2021

Privata vårdgivare får ersättning för kostnader till följd av covid-19-pandemin.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
24 augusti: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 24 augusti 2021

1 965 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 17 augusti till och med 23 augusti.

 • Covid-19
Regionen utökar ambulanshelikoptertjänsten
Nyhet, publicerad 24 augusti 2021

HSN har beslutat att utöka och utveckla Region Stockholms ambulanshelikoptertjänst.

 • Information från Region Stockholm
Fortsatt goda möjligheter för distanstolkning
Nyhet, publicerad 24 augusti 2021

Tillfällig överenskommelse möjliggör fortsatt användning av auktoriserade tolkar på distans.

 • Information från Region Stockholm
 • Patientsäkerhet
 • Covid-19
Mellanlänsavtal upphör
Nyhet, publicerad 24 augusti 2021

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat avsluta det mellanlänsavtal som spelat ut sin roll

 • Information från Region Stockholm
Samordningsförbundens årsredovisningar till beslut
Nyhet, publicerad 24 augusti 2021

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår beslut i regionfullmäktige

 • Information från Region Stockholm
Ny geografisk områdesindelning av barn- och ungdomspsykiatri
Nyhet, publicerad 24 augusti 2021

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att 9 geografiska ansvarsområden ska ersätta de nuvarande 16 områdena.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
 • Vårdutbudsförändringar
Beslut om vårdkontakter på distans för flera områden
Nyhet, publicerad 24 augusti 2021

För vårdgivare som har begränsade möjligheter att erbjuda digital vård har det två fattats tillfälliga beslut.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
Anders Ahlsson ny hälso- och sjukvårdsdirektör
Nyhet, publicerad 24 augusti 2021

Regionstyrelsen har utsett Anders Ahlsson till ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

 • Information från Region Stockholm
Vaccinationsbuss till Skärholmens centrum
Nyhet, publicerad 23 augusti 2021

Nu finns möjlighet till drop-in-vaccination i vaccinationsbuss i Skärholmen. Inledningsvis kommer bussen att finnas på plats två dagar/vecka.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
20 augusti: Tionde lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 20 augusti 2021

Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att läget är mindre ansträngt än föregående vecka vid länets akutsjukhus.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
Ny inriktning för fortsatt vaccination mot covid-19
Nyhet, publicerad 19 augusti 2021

Förslaget innebär behovsriktade insatser och gradvis anpassning av kapaciteten.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Förlängt beslut om vårdkontakter på distans inom några avtal
Nyhet, publicerad 18 augusti 2021

Gäller för vårdgivare som har begränsade möjligheter att erbjuda digital vård inom ordinarie avtal.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Vaccinutbildad sköterska får ordinera covid-vaccin till 16+
Nyhet, publicerad 18 augusti 2021

Även sjuksköterskor med utbildning inom vaccinationsområdet behöriga att ordinera läkemedel för vaccination mot covid-19 till barn över 16 år.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Egenbokning utökas för personer med svår allergi
Nyhet, publicerad 18 augusti 2021

Personer som har svårare allergi kan nu boka sin vaccination själv i appen Alltid öppet.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
17 augusti: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 17 augusti 2021

2 177 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 10 augusti till och med 16 augusti. Totalt vårdas 62 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus. Ingen avliden har rapporterats den...

 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
13 augusti: Nionde lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 13 augusti 2021

Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att läget är fortsatt ansträngt vid länets akutsjukhus.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
75 procent av 65+ vaccinerade i alla stadsdelar och kommuner
Nyhet, publicerad 13 augusti 2021

Minst 3 av 4 personer som är 65 år eller äldre är nu fullvaccinerade med två doser mot covid-19 i samtliga kommuner och stadsdelar i Stockholms län.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
10 augusti: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 10 augusti 2021

1 830 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 3 augusti till och med 9 augusti. Totalt vårdas 57 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus. Ingen avliden har rapporterats den...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
 • covid-19 vaccination
Privata vårdgivare ersätts för momskostnader för hyrpersonal
Nyhet, publicerad 10 augusti 2021

Avser perioden 1 januari till och med 31 juli 2021.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
Nu kan 16–17-åringar vaccinera sig mot covid-19
Nyhet, publicerad 9 augusti 2021

Måndagen den 9 augusti öppnar vaccinbokningen för alla födda 2005 och tidigare.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
16-17-åringar kan boka vaccination från måndag förmiddag
Nyhet, publicerad 6 augusti 2021

Från och med måndag kan personer som är födda 2005 eller tidigare boka vaccination.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • covid-19 vaccination
6 augusti: Åttonde lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 6 augusti 2021

Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att läget är fortsatt ansträngt vid länets akutsjukhus. Antalet patienter på sjukhus med covid-19 ökar från en låg nivå.

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
Modernas vaccin godkänt från 12 år
Nyhet, publicerad 6 augusti 2021

EMA rekommenderar godkännande av Modernas vaccin Spikevax till att inkludera även unga i åldern 12 till 17 år.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Gott om lediga tider för vaccination
Nyhet, publicerad 4 augusti 2021

Just nu finns det gott om lediga tider för vaccination runt om i länet. Förra veckan förkortades dosintervallet för att fler ska kunna bli vaccinerade med två doser inför hösten – och med start nästa...

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
3 augusti: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 3 augusti 2021

1 412 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 27 juli till och med 2 augusti.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Läs nyhetsbrevet för kommunal vård och omsorg , 30 juli
Nyhet, publicerad 31 juli 2021

I det här nyhetsbrevet har vi bland annat samlat information som kan underlätta för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg sommar

 • Information från Region Stockholm
 • Vården under sommaren
30 juli: Sjunde lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 30 juli 2021

Vid veckans chefläkarmöte rapporteras att läget i vården är fortsatt ansträngt.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
Läs Aktuellt för vårdgivare sommar 29/7
Nyhet, publicerad 29 juli 2021

Nyhetsbrevet innehåller bland annat information som kan underlätta för dig som arbetar i sommar.

 • Information från Region Stockholm
Nu kan fler bli fullvaccinerade snabbare
Nyhet, publicerad 29 juli 2021

Minskningen av tiden mellan dos 1 och 2 införs gradvis och gäller Pfizer och Modernas vacciner.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
Invånare 65+ kan nu välja covid-19-vaccin
Nyhet, publicerad 28 juli 2021

Invånare i Stockholms län, födda 1956 eller tidigare, kan nu välja mellan Astra eller mRNA-vaccin.

 • Information från Region Stockholm
 • covid-19 vaccination
27 juli: Lägesrapport om covid-19
Nyhet, publicerad 27 juli 2021

1126 nya fall av covid-19 har konstaterats under perioden 20 juli till och med 26 juli.

 • Information från Region Stockholm
 • Covid-19
23 juli: Sjätte lägesrapporten om sommarens vård
Nyhet, publicerad 23 juli 2021

Antalet konstaterat smittade av covid-19 fortsätter att öka, och störst är ökningen i åldersgruppen18-29 år.

 • Covid-19
AstraZenecas vaccin fasas ut
Nyhet, publicerad 23 juli 2021

Folkhälsomyndigheten kommer att upphöra med distribution av covid-19-vaccin från AstraZeneca till landets regioner. Invånare i åldersgruppen 65+ i Stockholms län kommer inom kort att kunna välja...

 • covid-19 vaccination
Avsiktsförklaring om placering av EU-myndighet i Stockholm
Nyhet, publicerad 22 juli 2021

Europeiska kommissionen kommer i höst att lägga fram ett förslag om att inrätta Europeiska myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA).

 • Information från Region Stockholm