Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
27 träffar - filtrerat på Smittskydd

Sökträffar

Covid-19 - rekommendation om source control tas bort
Nyhet, publicerad 1 juni 2023

Från och med 1 juni finns inte längre någon rekommendation om source control för medarbetare inom vård och omsorg.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Reviderat handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL
Nyhet, publicerad 1 juni 2023

Den reviderade versionen av handlingsprogrammet för anmälningspliktiga resistenta bakterier gäller från 1 juni.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
Uppdaterad riktlinje kring vaccinationsskydd för medarbetare
Nyhet, publicerad 17 maj 2023

Med anledning av fall av mässling vill vi uppmärksamma arbetsgivare i vården på de uppdaterade vaccinationsrekommendationerna för medarbetare.

 • Smittskydd
Regional riktlinje för ARB inom LSS-verksamheter
Nyhet, publicerad 15 maj 2023

En regional riktlinje för anmälningspliktiga resistenta bakterier inom vissa LSS-verksamheter har tagits fram.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
2022 års sjukdomsstatistik
Nyhet, publicerad 12 maj 2023

Statistik över sjukdomar som anmälts enligt smittskyddslagen under 2022.

 • Smittskydd
Uppmärksamhet på mässling i sjukvården
Nyhet, publicerad 24 april 2023

Smittspårning pågår efter konstaterat mässlingsfall på sjukhus. Var uppmärksam på patienter som söker med symptom på mässling.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
Uppdaterad information om omhändertagande vid covid-19
Nyhet, publicerad 5 april 2023

Dokumentet ”Omhändertagande av patient vid misstänkt eller bekräftad covid-19-infektion – Personlig skyddsutrustning” har uppdaterats.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Infektioner hos medarbetare och hälsointyg vid anställning
Nyhet, publicerad 27 mars 2023

Nytt dokument om handläggning av infektioner hos medarbetare. Reviderade blanketter inför nyanställning och praktik.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Vårdhygien
Borttagande av blodsmittemärkning av journaler
Nyhet, publicerad 16 mars 2023

Journaler ska inte märkas med blodsmitta och avmärkning ska göras i de journaler som är märkta sedan tidigare.

 • Smittskydd
Utbildningsmaterial om pneumokockvaccination till riskgrupp
Nyhet, publicerad 15 mars 2023

Filmer om nytt vaccinationsprogram, nya pneumokockvaccin och patientfall.

 • Smittskydd
Smittspårning av covid-19 upphör
Nyhet, publicerad 15 mars 2023

Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 inte längre är en smittspårningspliktig sjukdom från och med 15 mars.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Nu erbjuds nya påfyllnadsdoser
Nyhet, publicerad 1 mars 2023

Invånare som är 80 år eller äldre eller bor på ett särskilt boende för äldre rekommenderas en ny påfyllnadsdos under våren.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • covid-19 vaccination
Variantanpassade covid-19-vaccin även vid primärvaccination
Nyhet, publicerad 24 februari 2023

Variantanpassade vaccin (Original/Omicron BA.4/5) mot covid-19 både vid primärvaccination och påfyllnadsdoser till vuxna.

 • Smittskydd
 • covid-19 vaccination
Snart dags för nya påfyllnadsdoser
Nyhet, publicerad 23 februari 2023

Den 1 mars påbörjas vaccination med nya påfyllnadsdoser mot covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Smittskydd
 • covid-19 vaccination
Provtagning av personal för covid-19 upphör
Nyhet, publicerad 14 februari 2023

Regional rekommendation att provta sig vid symtom förenliga med covid-19 upphör att gälla 15 februari.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Covid-19 - förändringar gällande source control
Nyhet, publicerad 8 februari 2023

Lättnad i rekommendationerna om source control för vård och omsorg från och med 8 februari.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Screening med antigentester för covid-19 upphör 6 februari
Nyhet, publicerad 6 februari 2023

Regional rekommendation om screening av patienter med antigentester vid inläggning upphör.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Screening för covid-19 på SÄBO upphör 2 februari
Nyhet, publicerad 1 februari 2023

Screening med PCR hos omsorgstagare utan symtom som kommer tillbaka från vården eller flyttar till SÄBO upphör.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Nytt vaccinationsår
Nyhet, publicerad 25 januari 2023

Kommunikationsinsatser om vaccinationer som vuxna rekommenderas under 2023.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • covid-19 vaccination
Kostnadsansvar för covid-19-provtagning ändras
Nyhet, publicerad 24 januari 2023

Med undantag för SÄBO- och personalprovtagning får beställande enhet ta kostnaden för analyserna.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Nya rekommendationer för revaccination mot pneumokocker
Nyhet, publicerad 16 januari 2023

Nya rekommendationer för revaccination mot pneumokocker.

 • Smittskydd
Screening för covid-19 inom SÄBO
Nyhet, publicerad 5 januari 2023

Omsorgstagare som skrivs ut från slutenvården till SÄBO provtas vid inskrivningen på SÄBO.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Rekommenderad vaccination mot covid-19 2023
Nyhet, publicerad 4 januari 2023

Äldre och riskgrupper rekommenderas ytterligare doser med start 1 mars.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • covid-19 vaccination
Covidtest för personal finns i låda vid Karolinska Huddinge
Nyhet, publicerad 2 januari 2023

Som ett alternativ till hemkörning av testkit kan personal fr o m 2/1 även hämta egenprovtagningskit vid Karolinska Huddinge.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Fortsatt ökning av flera infektionssjukdomar
Nyhet, publicerad 19 december 2022

I Region Stockholm sprids nu covid-19, influensa, RSV och vinterkräksjuka samtidigt.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Vården under jul och nyår
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Utlämning av egenprovtagningskit för covid-19 för personal
Nyhet, publicerad 18 december 2022

Som alternativ till hemkörning kan personal hämta egenprovtagningskit vid Karolinska Solna.

 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 provtagning
Digitalisering av handläggning av gravida med hepatit B
Nyhet, publicerad 13 december 2022

Uppdaterad riktlinje och digitalt stöd för vård av blivande mödrar med hepatit B.

 • Information från Region Stockholm
 • IT-stöd och e-tjänster
 • Smittskydd
Visar 1-27/27