Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
17 träffar - filtrerat på Smittskydd

Sökträffar

Ny version av dokument om skyddsutrustning
Nyhet, publicerad 24 november 2023

Nu finns en ny version av dokumentet ”Omhändertagande av patient med virusorsakad luftvägsinfektion, särskilt covid-19 och influensa”.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Bredare basuppdrag för vaccinatörer
Nyhet, publicerad 22 november 2023

Den 22 november beslutade primärvårdsnämnden, PVN, om ett reviderat förfrågningsunderlag för vårdval vaccination.

 • Avtal och uppdrag
 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • covid-19 vaccination
Virusorsakade luftvägsinfektioner i kommunal vård och omsorg
Nyhet, publicerad 21 november 2023

Vägledning för åtgärder mot smittspridning. Ersätter tidigare riktlinje för covid-19 inom kommunal vård och omsorg.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Covid-19 - source control återinförs
Nyhet, publicerad 8 november 2023

Antalet fall av covid-19 ökar. Införande av source control rekommenderas på nytt och påbörjas den 8 november 2023.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Nu startar säsongens vaccinationsperiod
Nyhet, publicerad 7 november 2023

Dags för vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • covid-19 vaccination
Nu kan invånare boka tid för vaccination
Nyhet, publicerad 2 november 2023

Höstens vaccinationsperiod startar 7 november, men redan nu är bokningen för influensavaccination öppen.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • covid-19 vaccination
Kampanj och informationsmaterial om vaccination
Nyhet, publicerad 25 oktober 2023

Den 7 november startar vaccinationsperioden mot säsongsinfluensa.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Ökning av harpest
Nyhet, publicerad 12 oktober 2023

Harpest (tularemi) är en anmälningspliktig sjukdom. För att bekräfta diagnos rekommenderas provtagning.

 • Smittskydd
Nya rekommendationer för att förebygga RS-virusinfektion
Nyhet, publicerad 26 september 2023

Nya rekommendationer om RS-virusvaccination till äldre och riskgrupper respektive monoklonala antikroppar till spädbarn.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
Uppdatera dig om infektionspanoramat
Nyhet, publicerad 26 september 2023

Länkar till aktuell statistik rörande luftvägsinfektioner.

 • Husläkarverksamhet
 • Smittskydd
Rekommendationer för höstens covid-19-vaccination
Nyhet, publicerad 8 september 2023

Uppdaterad information från Folkhälsomyndigheten den 7 september.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
 • Covid-19
 • covid-19 vaccination
Nu förbereder vi inför höstens vaccinationer
Nyhet, publicerad 29 augusti 2023

Planeringen inför höstens vaccinationer mot säsongsinfluensa, covid-19 och pneumokocker pågår.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
Världshepatitdagen 28 juli
Nyhet, publicerad 28 juli 2023

Fler behöver testas och få behandling för hepatit B och C.

 • Smittskydd
Nu förbereder vi inför höstens vaccinationer
Nyhet, publicerad 19 juni 2023

Planering inför höstens vaccinationer mot säsongsinfluensa, covid-19 och pneumokocker har startat.

 • Information från Region Stockholm
 • Smittskydd
Sammanfattande rapport för influensasäsongen 2022/2023
Nyhet, publicerad 13 juni 2023

En ovanligt långdragen influensasäsong med förstärkt övervakning kring allvarliga fall med influensa B.

 • Smittskydd
Covid-19 - rekommendation om source control tas bort
Nyhet, publicerad 1 juni 2023

Från och med 1 juni finns inte längre någon rekommendation om source control för medarbetare inom vård och omsorg.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Reviderat handlingsprogram för MRSA, VRE, ESBLcarba och ESBL
Nyhet, publicerad 1 juni 2023

Den reviderade versionen av handlingsprogrammet för anmälningspliktiga resistenta bakterier gäller från 1 juni.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
Visar 1-17/17