Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
9 träffar - filtrerat på Vårdhygien

Sökträffar

Reviderat handlingsprogram för legionella
Nyhet, publicerad 1 december 2023

Riktlinjen för handläggning av misstänkt och verifierad vårdrelaterad legionellainfektion är reviderad.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
Översikt för vårdhygieniskt arbetssätt i slutenvård och SÄBO
Nyhet, publicerad 30 november 2023

Vårdhygien Stockholm har tagit fram en översikt för vårdhygieniskt arbetssätt vid virusorsakade luftvägsinfektioner.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
Vårens kurser från Vårdhygien Stockholm
Nyhet, publicerad 28 november 2023

Datumen för vårens kurser från Vårdhygien Stockholm är nu tillgängliga.

 • Vårdhygien
Ny version av dokument om skyddsutrustning
Nyhet, publicerad 24 november 2023

Nu finns en ny version av dokumentet ”Omhändertagande av patient med virusorsakad luftvägsinfektion, särskilt covid-19 och influensa”.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Virusorsakade luftvägsinfektioner i kommunal vård och omsorg
Nyhet, publicerad 21 november 2023

Vägledning för åtgärder mot smittspridning. Ersätter tidigare riktlinje för covid-19 inom kommunal vård och omsorg.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Covid-19 - source control återinförs
Nyhet, publicerad 8 november 2023

Antalet fall av covid-19 ökar. Införande av source control rekommenderas på nytt och påbörjas den 8 november 2023.

 • Smittskydd
 • Vårdhygien
 • Covid-19
Vägledning för vårdhygieniskt arbete
Nyhet, publicerad 7 november 2023

Nationell arbetsgrupp för vårdhygien (NAG vårdhygien) har utarbetat en vägledning för vårdhygien.

 • Vårdhygien
Ny utbildning från Vårdhygien
Nyhet, publicerad 4 oktober 2023

Vårdhygien Stockholm presenterar en ny digital utbildning inom området förrådshållning. Det är en påbyggnadsutbildning som förutsätter att du genomgått utbildningen Basala hygienrutiner. Utbildningen är endast öppen för Vårdhygien Stockholms...

 • Vårdhygien
Reviderat dokument om Acinetobacter karbapenemresistent
Nyhet, publicerad 19 juni 2023

Vårdhygien Stockholms dokument om Acinetobacter karbapenemresistent – instruktioner för riskenheter i slutenvården har reviderats.

 • Vårdhygien
Visar 1-9/9