Brödsmule-navigation

Sökträffar

 • Nyhet, publicerad 21 februari 2020

  Syftet är att resurscentret ska bidra till ökad samverkan mellan olika huvudmän

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 20 februari 2020

  Samlad information om bland annat diagnosticering och hantering av 2019-nCoV.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
  • Vårdhygien
 • Nyhet, publicerad 20 februari 2020

  Programledare Ulf Lockowandt och Patrik Georgii-Hemming, ansvarig för området funktionell design inom FVM, pratar om vad design innebär och varför det är en så viktig del av arbetet.

  • Framtidens vårdinformationsmiljö
 • Nyhet, publicerad 19 februari 2020

  Patientsäkerhetspriset delades ut under Patientsäkerhetsdagen den 13 februari.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 19 februari 2020

  Det coronavirus som sprids främst i Kina har aktualiserat frågan om hur det påverkar tjänsteresor för medarbetare inom Region Stockholm.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 19 februari 2020

  Nu finns en handlingsplan med ett antal aktiviteter som ska bidra till att stärka och stödja det regionala patientsäkerhetsarbetet, både på en övergripande nivå och hos de enskilda vårdgivarna i...

  • Patientsäkerhet
 • Nyhet, publicerad 19 februari 2020

  Nu ansöker Region Stockholm om att få förtroendet att bli ett av fyra centra för den svenska högspecialiserade vården av barn och vuxna med förvärvade ryggmärgsskador.

  • Avtal och uppdrag
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 17 februari 2020

  Alla vårdgivare behöver uppdatera senast den 15 juni 2020 för att ha fortsatt tillgång till systemen.

  • Information från Region Stockholm
  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 17 februari 2020

  Uppmärksammar inspirerande medarbetare som har gjort insatser som bidrar till en bättre miljö.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 12 februari 2020

  Den 12 februari öppnade Närakut Hötorget i centrala Stockholm. I länet finns nu totalt elva närakuter.

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från Region Stockholm
  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 7 februari 2020

  Det coronavirus som sprids främst i Kina har aktualiserat frågan om hur det påverkar tjänsteresor.

  • Akut omhändertagande
  • Information från Region Stockholm
  • Patientsäkerhet
  • Smittskydd
  • Vårdhygien
 • Nyhet, publicerad 6 februari 2020

  Nu redovisas vårdplatser från punktmätningen i januari.

  • Akut omhändertagande
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 5 februari 2020

  Bidra med tankar om innehållet i ännu en rapport från utredningen Hälso- och sjukvården 2040.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 4 februari 2020

  FVM-podden riktar sig till personer som är involverade i arbetet med FVM.

  • Framtidens vårdinformationsmiljö
 • Nyhet, publicerad 3 februari 2020

  Målsättningen är att involvera parter som påverkas av upphandlingen.

  • Avtal och uppdrag
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 2 februari 2020

  Regeringen har beslutat att det nya coronaviruset som nu orsakar utbrott i Kina ska klassas som allmänfarligt och samhällsfarligt. Det ger smittskyddsmyndigheter rätt att besluta till exempel att...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 28 januari 2020

  Stärkt tillgänglighet, kontinuitet och service genom digitalisering och utökade öppettider är en av många åtgärder i genomförandeplanen för primärvårdsstrategin.

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Husläkarverksamhet
 • Nyhet, publicerad 28 januari 2020

  Region Stockholm vill att antalet patienter som uteblir från vårdbesök minskar.

  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 28 januari 2020

  På vantetider.se kan du från den 31 januari se väntetider för vårdcentraler 2019.

  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 26 januari 2020

  Region Stockholm är väl förberett för att hantera eventuellt smittade personer. Ett drygt 60-tal personer har hittills provtagits i Stockholm, samtliga provsvar har visat att patienterna inte burit på...

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 23 januari 2020

  Kunskapsstöden Janusmed interaktioner, Janusmed riskprofil, Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning samlads på samma adress; janusmed.sll.se från 28 januari.

  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 21 januari 2020

  Närakut Norrtälje är integrerad med akutmottagningen på Norrtälje sjukhus.

  • Akut omhändertagande
  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 20 januari 2020

  Anlita upphandlade tolkförmedlingar via Tolkportalen och talsvarstjänsten.

  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 18 januari 2020

  Sjätte rapporten om vården. Sammantaget stabilt under själva julhelgen, högt tryck vid nyår och mycket ansträngd situation kring trettonhelgen när IT-störningar pressade vården.

  • Information från Region Stockholm
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 17 januari 2020

  Enhetlig avgift när patienter uteblir från besök utan att anmäla förhinder.

  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 15 januari 2020

  Nu har Vårbergsgeriatriken öppnat 33 geriatriska vårdplatser.

  • Akut omhändertagande
  • Avtal och uppdrag
 • Nyhet, publicerad 15 januari 2020

  Den 15 januari öppnade Närakut Sollentuna i de nya lokalerna på Sollentuna sjukhus.

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 13 januari 2020

  Den 13 januari öppnar en enhet för specialiserad palliativ slutenvård (SPSV) på Sollentuna sjukhus.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 10 januari 2020

  Flera akutsjukhus rapporterar om ett högt tryck även om läget stabiliserats något jämfört med början på veckan.

  • Information från Region Stockholm
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 6 januari 2020

  Närakut Löwenströmska flyttar till Sollentuna sjukhus och byter namn till Närakut Sollentuna. Den 15 januari öppnar Närakut Sollentuna i de nya lokalerna på Sollentuna sjukhus.

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från Region Stockholm
  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 4 januari 2020

  Tills vidare ska manuella rutiner användas för informationsöverföring mellan berörda enheter.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 3 januari 2020

  Chefläkarna rapporterar ett mycket ansträngt läge i vården.

  • Information från Region Stockholm
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 2 januari 2020

  Händelsen kommer att analyseras och förebyggande åtgärder vidtas.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 18 december 2019

  Husläkarmottagningarna är centrala i utbyggnaden av den nära vården. En ny rapport ger en bred bild av vilka patienter som tas om hand där, hur de behandlas och hur samverkan med andra vårdgivare ser...

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Husläkarverksamhet
 • Nyhet, publicerad 17 december 2019

  Egenvård är en viktig del i att främja hälsa och delaktighet, och en grund i den framtida nära vården.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Nyhet, publicerad 16 december 2019

  Slopad avgift för hembesök av jourläkare och avgift införs för audionombesök.

  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 16 december 2019

  Kompetenser som vårdens medarbetare besitter är nödvändiga i det regionövergripande arbetet.

  • Avtal och uppdrag
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 12 december 2019

  Syftet är att öka kunskapen om hur vi göra vården säkrare och inspirera varandra till förbättringar.

  • Information från Region Stockholm
  • Patientsäkerhet
 • Nyhet, publicerad 12 december 2019

  Region Stockholms chefläkare samordnar hälso- och sjukvården under jul- och nyårshelgerna.

  • Information från Region Stockholm
  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 12 december 2019

  Att akut sjuka stockholmare får rätt vård på, rätt plats och i rätt tid är extra viktigt under julhelgerna. Därför genomför Region Stockholm en informationssatsning som ska vägleda invånarna till rätt...

  • Vården under jul och nyår
 • Nyhet, publicerad 11 december 2019

  Vårdgivarguiden har fått en ny struktur. En del innehåll har flyttats till andra delar av webbplatsen. Målet är att webbplatsen ska vara så användarvänlig som möjligt.

 • Nyhet, publicerad 6 december 2019

  Webbportalen för vårdtransportbeställningar är ett enkelt och effektivt sätt för vårdgivare att beställa en vårdtransport för patienter. Den nås bland annat via startsidan på Vårdgivarguiden.

  • Information från Region Stockholm
  • Patientadministration
 • Nyhet, publicerad 3 december 2019

  Hemförlossning blir tilläggsuppdrag inom Vårdval Förlossning 1 februari 2020.

  • Avtal och uppdrag
  • Mödra- och barnhälsovård
 • Nyhet, publicerad 29 november 2019

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nyhetsbrev till vårdgivare.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 28 november 2019

  Hjälplinjen erbjuder tillfälligt stöd vid psykisk ohälsa till allmänheten genom en nationell jourtelefon som är öppen klockan 13-22 alla dagar. Tjänsten tillhandahålls av Inera AB. Till årsskiftet...

  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 26 november 2019

  Kunskapsstyrning av förlossningsvården, implementering av nya arbetssätt i nya lokaler vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, mentorskapsprogram på barnmorskemottagningarna och utbildning av...

  • Mödra- och barnhälsovård
 • Nyhet, publicerad 25 november 2019

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer genomföra en neddragning av 60-70 tjänster.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 23 november 2019

  I fredags invigdes vårdavdelningar för psykiatrisk specialistvård på Nacka sjukhus. De nya lokalerna stödjer en personcentrerad vård där personalen arbetar i tvärprofessionella team kring patienten.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Nyhet, publicerad 21 november 2019

  Den nya byggnaden har varit i drift i några veckor och är nu även officiellt invigd.

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 18 november 2019

  Under hösten har ett ökat antal fall rapporterats. Kartläggning pågår nu för att försöka identifiera möjliga smittkällor.

  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 12 november 2019

  Idag lanserar Region Stockholm en e-utbildning om hänvisning i Region Stockholm. E-utbildningen ger vårdpersonal både kunskap och verktyg för att hänvisa patienter rätt i regionens vårdutbud vid...

  • Akut omhändertagande
  • Husläkarverksamhet
  • Information från Region Stockholm
  • Patientsäkerhet
 • Nyhet, publicerad 12 november 2019

  Åtta nybyggda vårdavdelningar öppnar på Södersjukhuset och först på plats är ortopedpatienterna. Patienterna tas omhand i en ljus och rymlig vårdmiljö som stimulerar tillfrisknandet och erbjuder...

  • Framtidens hälso- och sjukvård
 • Nyhet, publicerad 6 november 2019

  Beställ eller skriv ut väntrumsaffischer för att påminna om vaccination.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 6 november 2019

  Under två intensiva månader har hälso- och sjukvårdsförvaltningen träffat representanter för vårdgivare, patientföreningar och invånare för att säkerställa att deras perspektiv tas i beaktande då...

  • Mödra- och barnhälsovård
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Husläkarverksamhet
 • Nyhet, publicerad 25 oktober 2019

  Det går återigen att ringa till växeln på länets akutsjukhus.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 23 oktober 2019

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nyhetsbrev till vårdgivare.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 23 oktober 2019

  Det blir aktiviteter för både allmänhet, vårdens medarbetare och andra yrkesverksamma inom området.

  • Forskning
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Innovation
 • Nyhet, publicerad 22 oktober 2019

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att anta den regionala överenskommelsen, mellan Region Stockholm och StorSthlm/länets kommuner, om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso-...

  • Avtal och uppdrag
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 22 oktober 2019

  Säsongens vaccinationsperiod pågår 19 november till 29 februari 2020.

  • Information från Region Stockholm
  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 21 oktober 2019

  Den 3 december 2019 försvinner möjligheten för invånare att logga in till e-tjänsterna på 1177.se via lösenord och SMS för hela Sverige.

  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 18 oktober 2019

  Den 3:e december bjuder programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen in privata vårdgivare till årets andra informationsträff.

  • Framtidens vårdinformationsmiljö
 • Nyhet, publicerad 18 oktober 2019

  Nu pågår ännu en av Innovationsfondens ansökningsperioder. Sista ansökningsdag för period 1 är måndag 21 oktober kl 18.

  • Information från Region Stockholm
  • Innovation
 • Nyhet, publicerad 6 oktober 2019

  Idag, klockan 08.00, kunde akutmottagningen på Danderyds sjukhus öppna i sina nya lokaler med ingång från Entrévägen 4. Vid klockan 11.00 tog medarbetarna emot den första ambulansen i den nya...

  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 4 oktober 2019

  Den 6 oktober öppnar akutmottagningen på Danderyds sjukhus i sina nya lokaler.

  • Akut omhändertagande
  • Framtidens hälso- och sjukvård
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 4 oktober 2019

  Danderyds sjukhus tar från och med den 1 november 2019 emot patienter inom vårdvalsområdet specialiserad neurologi. Bakgrunden är att det i nuläget inte finns tillräcklig kapacitet inom vårdvalet för...

  • Avtal och uppdrag
  • Vårdutbudsförändringar
 • Nyhet, publicerad 27 september 2019

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nyhetsbrev till vårdgivare.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 26 september 2019

  En tydligare vårdstruktur inom den öppna barnsjukvården samt en utbyggnad av sjukhusansluten avancerad hemsjukvård är två viktiga delar i den nya strukturen.

  • Mödra- och barnhälsovård
 • Nyhet, publicerad 26 september 2019

  Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har beslutat anta Regional cancerplan Stockholm-Gotland 2020–2023.

 • Nyhet, publicerad 19 september 2019

  Vi presenterar nyheter och olika exempel på hur vårdverksamheter arbetar för att digitalisera sig. När: 17 oktober. Plats: Landstingssalen

  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 19 september 2019

  En hänvisning per patient och tillfälle samt möjlighet att söka akut vård även på en vårdcentral eller husläkarjour där patienten inte är listad är två viktiga principer som gäller vid hänvisning av...

  • Akut omhändertagande
  • Husläkarverksamhet
 • Nyhet, publicerad 19 september 2019

  Vägledare och samordnare kan underlätta och ge stöd till patienter och vårdpersonal.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 18 september 2019

  Under 2019 har hälso- och sjukvårdsförvaltningen fördelat medel till olika digitala satsningar. En sådan satsning är projektet med digifysisk vård som bedrivs på vårdcentralen Capio Ringen under...

  • Husläkarverksamhet
  • Information från Region Stockholm
  • IT-stöd och e-tjänster
 • Nyhet, publicerad 13 september 2019

  Stöd för att upptäcka sepsis så att rätt vård sätts in snabbt.

  • Akut omhändertagande
  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 9 september 2019

  Under första halvåret 2019 har 52 nya fall av hiv diagnostiserats i Stockholms län.

  • Smittskydd
 • Nyhet, publicerad 6 september 2019

  På fredagen presenterade leverantören Unilabs sina åtgärder mot försenade provsvar. Med hjälp av åtgärderna avser leverantören korta patienternas väntan på provsvar. De provsvar som behöver extra...

  • Information från Region Stockholm
  • Patientsäkerhet
 • Nyhet, publicerad 28 augusti 2019

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nyhetsbrev till vårdgivare.

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 27 augusti 2019

  En ny enhet för specialiserad öron-, näs- och halssjukvård skapas på Danderyds sjukhus för att tillgodose regionens behov av specialistläkare inom öron- näs- och halssjukvård samt fortbildning av...

  • Information från Region Stockholm
 • Nyhet, publicerad 27 augusti 2019

  Capio S:t Görans sjukhus får i uppdrag att starta en förlossningsenhet på S:t Göran sjukhus. Det beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 augusti.

  • Mödra- och barnhälsovård
  • Information från Region Stockholm