Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Dina uppgifter får inte registreras utan ditt godkännande. Innan du skickar ett av Vårdgivarguidens formulär på webbplatsen måste du därför godkänna att Vårdgivarguiden får spara dina uppgifter.

Begär information eller att personuppgifter tas bort

Du kan begära information om vilka uppgifter om dig som Vårdgivarguiden behandlar.

Du kan begära att dina personuppgifter ska raderas. En begäran om radering leder inte alltid till att dina personuppgifter tas bort. Vårdgivarguiden kan avslå en begäran om radering med hänsyn till att personuppgifterna är nödvändiga för ändamålet med behandlingen. En annan inskränkning av rätten till radering kan vara kravet på att allmänna handlingar ska bevaras. För att ta bort personuppgifter i en allmän handling krävs ett beslut om gallring som tillåter att handlingen tas bort.

Personuppgifter sparas så länge de behövs

Vårdgivarguiden behandlar personuppgifter så länge de är nödvändiga för det syfte som de samlades in för. Det innebär att personuppgifter i allmänhet tas bort när de inte behövs längre.

Dina personuppgifter kan komma att sparas trots att de inte längre behövs i den löpande verksamheten om de är en del av allmänna handlingar som sparas av hälso- och sjukvårdsförvaltningens registratur.

Den här typen av personuppgifter behandlas av Vårdgivarguiden

 • Vårdgivarguiden sparar din e-postadress när du prenumererar på nyhetsutskick.
 • När du använder Vårdgivarguidens formulär för att kontakta redaktionen behandlar Vårdgivarguiden ditt namn och din e-postadress samt eventuella andra personuppgifter som du anger i meddelandet.
 • Om du beställer informationsmaterial behandlar Vårdgivarguiden namn, arbetsplats, postadress, e-postadress och eventuella andra personuppgifter som du anger.
 • Vårdgivarguiden behandlar också din e-postadress och eventuella uppgifter som du anger när du mejlar webbredaktionens e-postadress.

Vem kan ta del av dina personuppgifter?

 • Vårdgivarguidens redaktörer tar del av personuppgifter i den omfattning som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete, som till exempel att besvara frågor som kommit in till redaktionen via webbplatsens kontaktformulär.
 • Behörig personal hos leverantörer kan få ta del av vissa personuppgifter för att utföra sitt arbete, som till exempel att leverera broschyrer och andra trycksaker.
 • Vårdgivarguiden måste följa de regler som gäller för allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Därför kan allmänna handlingar som innehåller personuppgifter komma att lämnas ut om någon begär det.

Kontakt

Vänd dig till registrator för information

Vänd dig till hälso- och sjukvårdsförvaltningens registrator om du vill ha information om vilka personuppgifter som Vårdgivarguiden har om dig. Du kan även vända dig till registrator med en begäran om rättelse, radering eller att behandlingen av dina personuppgifter ska upphöra.

E-post: registrator.hsf@regionstockholm.se
Postadress: Region Stockholm, Box 300 17, 104 25 Stockholm

Dataskyddsombudet ska se till att regler följs

Inom Region Stockholm är varje nämnd och bolag ansvarig för sin hantering av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig för Vårdgivarguiden är hälso- och sjukvårdsnämnden. Nämnderna och bolagen ska sedan ha ett dataskyddsombud, vars viktigaste uppgifter är att se till att nämnden eller bolaget följer dataskyddsförordningen och ge stöd till den personal som hanterar personuppgifter.

E-post: gdprfragor.hsf@regionstockholm.se
Postadress: Region Stockholm, Box 300 17, 104 25 Stockholm

IMY utövar tillsyn över behandlingen av personuppgifter

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utövar tillsyn över offentliga myndigheters behandling av personuppgifter. Du kan vända dig till IMY om du vill klaga på Vårdgivarguidens behandling av personuppgifter.

 • Uppdaterad: 14 maj 2024

 • Faktagranskad: 14 maj 2024

 • Redaktör: Björn Larsson

 • Faktagranskare: Charlotta Munter, hälso- och sjukvårdsförvaltningen