Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
9 träffar - filtrerat på BMM

Sökträffar

Antikonception - fördjupningskurs

Två-dagars utbildning i antikonception för barnmorskor som arbetar på barnmorskemottagning i Region Stockholm

  • BMM
Chefsbarnmorskemöten 2024

Anmäl dig till chefsbarnmorskemöte. Här hittar du datum och länk till anmälan.

  • BMM
EPDS – digital utbildning

Utbildningen vänder sig till dig som möter gravida och handlar om att uppmärksamma psykisk ohälsa för vidare stöd.

  • BMM
Förlossningsrädsla – digital utbildning

Utbildningen vänder sig till dig som är barnmorska eller samtalsbarnmorska och behöver praktisk vägledning.

  • BMM
Förlossningsrädsla – handledningstillfällen för samtalsbarnmorskor

Handledningstillfällen för samtalsbarnmorskor på barnmorskemottagningar inom Region Stockholm.

  • BMM
Introduktionsutbildning för nya barnmorskor

Introduktionsutbildning för nya barnmorskor på barnmorskemottagningarna i Region Stockholm under hösten 2023 och våren 2024.

  • BMM
Motiverande intervju – tredagarsutbildning

5 mars, 6 mars och 13 mars 2024. Utbildningen riktar sig enbart till personal verksam på barnmorskemottagning inom Region Stockholm.

  • BMM
Rutinkontrollen i praktiken - workshop

Mödrahälsovården hälsar välkommen till workshop.

  • BMM
Utbildningsdagar arrangerade av mödrahälsovårdsenheten 2024

Mödrahälsovårdsenhetens obligatoriska utbildningsdagar för personal verksam på barnmorskemottagningar inom Region Stockholm.

  • BMM
Visar 1-9/9