Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
12 träffar - filtrerat på BMM

Sökträffar

Antikonception - handledning

Handledning i antikonception den 25 oktober för barnmorskor inom mödrahälsovården.

 • BMM
Audit/ Dudit – handledningstillfällen

Handledning i screeningformulären Audit och Dudit för barnmorskor inom mödrahälsovården.

 • BMM
Chefsbarnmorskemöten

Anmäl dig till chefsbarnmorskemöten. Mötena hålls under våren och under hösten. Här hittar du datum och länkar till anmälan.

 • BMM
EPDS – digital utbildning

Utbildningen vänder sig till dig som möter gravida och handlar om att uppmärksamma psykisk ohälsa för vidare stöd.

 • BMM
Förlossningsrädsla – digital utbildning

Utbildningen vänder sig till dig som är barnmorska eller samtalsbarnmorska och behöver praktisk vägledning.

 • BMM
Förlossningsrädsla – handledningstillfällen för samtalsbarnmorskor

Handledningstillfällen för samtalsbarnmorskor på barnmorskemottagningar inom Region Stockholm.

 • BMM
Introduktionsutbildning för nya barnmorskor

Introduktionsutbildning för nya barnmorskor på barnmorskemottagningarna i Region Stockholm våren 2024.

 • BMM
Komplicerad graviditet - handledning

Handledning i komplicerad graviditet den 15 november, för barnmorskor inom mödrahälsovården.

 • BMM
Läkarmöten

Informationsutbyte mellan mödrahälsovårdsenheten och läkare på barnmorskemottagningar. Det är två omgångar under våren och två omgångar under hösten.

 • BMM
Motiverande intervju - fördjupning i MI

Heldagsutbildning i fördjupad motiverande intervju (MI) för dig som deltagit i tredagarsutbildningen och riktar sig till dig som arbetar på en barnmorskemottagning inom Region Stockholm.

 • BMM
Motiverande intervju – tredagarsutbildning

Utbildningen riktar sig enbart till personal verksam på barnmorskemottagning inom Region Stockholm och pågår under hösten 2024.

 • BMM
Utbildningsdagar arrangerade av mödrahälsovårdsenheten 2024

Mödrahälsovårdsenhetens obligatoriska utbildningsdagar för personal verksam på barnmorskemottagningar inom Region Stockholm.

 • BMM
Visar 1-12/12