Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
5 träffar - filtrerat på Hälsofrämjande

Sökträffar

Familjestöd - introduktion

Grundläggande fortbildning för all personal i primärvården som möter barn, unga och deras familjer.

  • Hälsofrämjande
Föräldrastödsprogrammet Mer och Mindre - behandling i barnobesitas

En utbildning för dig som möter barn med övervikt och obesitas och deras föräldrar inom barnhälso- och sjukvården.

  • Hälsofrämjande
Graviditet och obesitas

Webbutbildning för barnmorskor om hälsosamma levnadsvanor för gravida med övervikt och obesitas.

  • Hälsofrämjande
Hälsosamma levnadsvanor, webbutbildning

Kurs om hur du uppmärksammar ohälsosamma levnadsvanor hos patienter och hur du kan ge stöd och enkla råd.

  • Hälsofrämjande
Sundkurs

Kursen vänder sig till dig som arbetar med hälsofrämjande hälso- och sjukvård och till invånare som vill förändra sin egen livsstil.

  • Hälsofrämjande
Visar 1-5/5