Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Verktyg

Kreativ metod för att locka fram idéer, lösningar på problem eller svar på frågor.

En mötesteknik som innebär att alla deltagare blir delaktiga.

Tre typer av mått som kompletterar varandra genom att fånga olika perspektiv.

Kartlägger och visualiserar tänkbara orsaker till vissa effekter, utfall eller problem.

Ger visuell beskrivning av en process.

Beskriv förbättringsarbetet på ett kärnfullt och intresseväckande vis.

Första steget i ett förbättringsarbete.

En viktig utgångspunkt i förbättringsarbetet.

Metod för att välja idéer att arbeta vidare med.

Metod för att testa och utveckla förbättringsidéer.

Metod för att prioritera och välja bland förbättringsidéer.

Metod för att standardisera och införa nya arbetssätt.

Strukturerad samtalsmodell som stöd för att gå från problem till mål och handling.

Mallar

Här hittar du mallar som hör ihop med några av verktygen. Observera att mallarna först behöver laddas ned innan du kan se informationen.

Komplement till verktyget ”Effektiva möten”.

Komplement till verktyget ”Familj av mått”.

Komplement till verktyget ”Kartläggning av nuläget”.

Komplement till verktyget ”PGSA – Planera, Göra, Studera och Agera”.

Komplement till verktyget ”PGSA – Planera, Göra, Studera och Agera”.

Komplement till verktyget ”To Grow”

  • Uppdaterad: 18 mars 2024

  • Faktagranskad: 18 mars 2024

  • Redaktör: Caroline Olsson

  • Faktagranskare: Jenny Björk, hälso- och sjukvårdsförvaltningen