Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Dialys räknas som en livsuppehållande behandling. Patienter som uppfyller kriterierna kan ansöka om att få ersättning för kostnader i samband med dialysbehandling då de befinner sig utanför EU/ESS och Schweiz. Ansökan lämnas till hälso- och sjukvårdsförvaltningen för en period om längst 6 månader – 1 dag (enligt Socialförsäkringslagen).

Kriterier för ersättning

 • Njursvikt med behov av hemodialys.
 • Kontinuerlig kontakt med någon av de dialysmottagningar som har avtal med Region Stockholm eller underleverantör som har avtal med något av Region Stockholms sjukhus inklusive Capio S:t Görans sjukhus.

För att ersättning ska utbetalas måste ansökan vara godkänd av  hälso- och sjukvårdsförvaltningen innan dialysen sker i utlandet. Inga kostnader ersätts retroaktivt.

Ansökan ska innehålla

 • Patientens namn, personnummer och telefonnummer.
 • Patientens bankuppgifter; bank, clearingnummer och kontonummer*
 • Tidsperiod för gästdialys.
 • Kostnad per dialys, i den valuta dialysen betalas.
 • Antal dialyser under perioden.
 • Uppgifter hur dialysen ska betalas – kontant eller betalningsförbindelse från Region Stockholm.
 • Fullständig adress och kontaktuppgifter till aktuell klinik i utlandet.
 • Fullständiga kontaktuppgifter till dialysmottagning i Region Stockholm.
 • Namn, kontaktuppgifter och underskrift av ansvarig sjuksköterska på dialysmottagning i Region Stockholm.

* Vid utbetalning till annan kontohavare än patienten behöver fullmakt skickas till 

Ansökan skickas till

Enheten för individuella vårdärenden (IVÄ)|Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 30017, 104 25 Stockholm

Kontakt

Vid frågor om ersättningen kontakta Enheten för individuella vårdärenden (IVÄ). 
Se kontaktuppgifter ovan.

 • Uppdaterad: 20 mars 2023

 • Faktagranskad: 28 februari 2023

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Leena Saukkonen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen