Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Om en operation ställs in av andra skäl än medicinska har patienten rätt till ersättning. Förutsättningen är att patienten fått beskedet mindre än 48 timmar före tiden för operationen.

Reglerna gäller för akutsjukhus och större privata vårdgivare som får så kallad DRG-ersättning.

Patienten får en schablonersättning på 1 500 kronor, som betalas ut under vissa förhållanden.

Vårdgivarens skyldigheter

Som vårdgivare är du skyldig att informera patienten om rätten till ersättning i samband med kallelsen till operation.

Patienten ska själv ansöka om att få ersättningen. I de fall det behövs ska vårdgivaren hjälpa patienten att skicka in en ansökan om ersättning. Dessutom är det vårdgivarens ansvar att se till att patienten får psykosocialt stöd om det behövs i samband med att en operation ställs in.

Villkor för ersättning

  • Ersättningen ska betalas ut om vårdgivaren lämnat besked om inställd operation mindre än 48 timmar före planerad operationstid.
  • Ersättning för inställda operationer i sluten vård betalas enbart ut till patienter folkbokförda i Stockholms län.
  • Ersättning för inställda operationer i öppen vård betalas ut i enlighet med nya patientlagen till både inomläns- och utomlänspatienter.
  • Ersättning betalas inte ut om operationen påbörjas inom 24 timmar efter den planerade tiden.
  • Ersättningen betalas inte heller ut om operationen ställs in på grund av patientens hälsotillstånd eller handlande.
  • Uppdaterad: 20 december 2021

  • Faktagranskad: 20 december 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen