Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vem får söka stiftelsemedel?

En patient som är eller har varit inskriven på ett sjukhus, vårdcentral eller psykiatrisk mottagning i Stockholms län kan ansöka om ekonomiskt bidrag från någon av Region Stockholms anknutna donationsstiftelser.

Vårdgivaren tillhandahåller ansökningsblanketten

Inom Region Stockholm finns cirka 120 samförvaltade avkastningsstiftelser där ett antal stiftelser vänder sig till ekonomiskt behövande patienter. Det innebär att en patient som vårdats eller har vårdats på ett sjukhus, vårdcentral eller psykiatrisk mottagning i Stockholms län kan ansöka om ekonomiskt bidrag.
Patienten kan enbart få ansökningsblankett av en vårdgivare.

Så ansöker patienten om ekonomiskt bidrag

För att en ansökan ska vara komplett behövs:

  1. En korrekt ifylld ansökningsblankett som patienten får av vårdgivaren där alla fält är ifyllda och GDPR-avsnittet är signerat av patienten.
  2. Ett yttrande från vårdgivaren som styrker att patienten vårdas eller har vårdats inom Stockholms län och vad patienten ansöker om stiftelsemedel för - ifyllt i ansökningsblanketten eller som bilaga på separat signerat papper.
  3. Inkomstdeklaration eller utdrag från skatteverket för patienten och även make/makas/sambo.
  4. Komplett ansökan skickas till beslutande fondhandläggare. Vårdgivaren rekommenderas att skicka in ansökan. Om patienten själv skickar in ansökan är det viktigt att vårdgivaren ger korrekt adress. 

Ansökningsblanketter och adresser till fondhandläggare

Beroende på vilket sjukhus eller område er mottagning tillhör så finns en specifik ansökningsblankett som ska användas samt adress till fondhandläggare dit ansökan ska skickas. Patienten får ansökningsblankett av vårdgivaren.

Patientinformation

Patienter kan läsa om hur man ansöker om stiftelsemedel på 1177.se

Kontakt

Donationsstiftelser

För generella frågor gällande stiftelseansökningar.

  • Uppdaterad: 11 oktober 2022

  • Faktagranskad: 11 oktober 2022

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Johan Bellerud, regionledningskontoret