Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Specialistsjukvård utomlands för patienter folkbokförda i Region Stockholm kan, i särskilda fall, beviljas av enheten för individuella vårdärenden på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Vård kan ansökas för patienter som är folkbokförda i Region Stockholm. Det ska gälla vård för ett livshotande tillstånd eller allvarlig sjukdom/skada. Där alla möjligheter till att få vården nationellt ska vara utredda. Vården ska vara evidensbaserad och kliniska studier ersätts inte. En individuell prövning ska alltid föregå beslutet.

Kontakt

Individuella vårdärenden

  • Uppdaterad: 1 februari 2023

  • Faktagranskad: 1 februari 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Leena Saukkonen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen